The Impossibility of Limited Government. Hans-Hermann Hoppe. Oktober 1998. Duur: 47:32 min.

http://www.youtube.com/watch?v=XhxbVBH2NSU

<iframe title=”YouTube video player” width=”480″ height=”390″ src=”http://www.youtube.com/embed/XhxbVBH2NSU” frameborder=”0″ allowfullscreen></iframe>

15 REACTIES

 1. Wat me opvalt, is dat er in het hele verhaal elk spoor ontbreekt wat de kolonisten hebben gedaan met de oorspronkelijke bewoners van Noord-Amerika. Ik was er zelf niet bij, maar ik geloof niet dat ze echt rekening hebben gehouden met de indianen en er op grote schaal misdaden en diefstal zijn gepleegd.

  Wanneer je het hele verhaal eens daarop projecteert, dan blijft een grote leugen over, en blijkt dat kolonisatie niet anders is dan absoluut imperialisme. En ze zijn nog steeds zo trots op de constitutie.

  Hub Jongen [2] reageerde op deze reactie.

 2. @bill [1]:
  “……. wat de kolonisten hebben gedaan met de oorspronkelijke bewoners van Noord-Amerika. ”

  Daar is inderdaad weinig over bekend of geschreven.
  De kennis is vaak beperkt tot de (overigens spannende) boeken van Karl May.

  Toen mijn vrouw en ik dit punt (Indianen) voorlegden in een gesprek met een bekende Amerikaanse objectiviste (aanhangster Ayn Rand), kregen we het schokkende antwoord: “Ja, maar dat waren wilden!”

  Peter de Jong [3] reageerde op deze reactie.
  Dijk [4] reageerde op deze reactie.

 3. @Hub Jongen [2]:

  Hoezo ‘schokkend’? Als het intelligente apen waren geweest die ze hadden uitgemoord, of intelligente computers, dan had je daar toch ook niet van wakker gelegen?

  Mensen zijn nu eenmaal niet gelijk én niet gelijkwaardig. Maar niemand vind het leuk bij de losers te horen. En iedereen is jaloers op je als je tot de superieure elite behoort.

  De nazi’s raakten niet voor niets een teer punt met hun onderverdeling in Übermenschen en Untermenschen.

  ===
  http://www.youtube.com/watch?v=_JSEty7Qr_c
  Dijk [4] reageerde op deze reactie.

 4. @Hub Jongen [2]:
  Zij maakt wel een belangrijk punt. In die tijd werden “Inheemse Amerikanen” gezien als een onvolwaardige soort. Zeer onterecht natuurlijk, maar het was nu eenmaal zo. Net zoals dat nu is met dieren. De zeitgeist moet niet buiten beschouwing gelaten worden.

  @Peter de Jong [3]:
  We hebben het hier over genocide, niet “wel of niet erbij horen”. En het afmaken van mensen is nog iets heel anders dan het afmaken van apen of het uitzetten van machines. En dat iemand daar niet wakker van zou liggen is een domme assumptie.

  Oscar [5] reageerde op deze reactie.
  Peter de Jong [6] reageerde op deze reactie.

 5. @Dijk [4]:

  Reeds in de 16de eeuw hebben de jezuieten en dominicanen van de School van Salamanca het natuurrecht van de inheemse bevolking van Amerika verdedigd. Maar ja, dat waren christenen dus ik vermoed dat die als charlatans en anti-vrijheid worden beschouwd en dat in tegenstelling tot de, door Peter de Jong mogelijk als libertarisch beschouwde, opvatting dat de oorspronkelijke bevolking van Amerika gelijk te stellen is met computers en/of met apen.

 6. @Dijk [4]: “We hebben het hier over genocide, niet “wel of niet erbij horen”.”

  Als je het afmaken van wilden genocide noemt kan je het afmaken van miljoenen intelligente dieren in de proeflaboratoria en door het verwoesten van hun habitat net zo goed genocide noemen.

  Dat doen we niet, omdat er redenen zijn om aan te nemen dat die intelligente proefdieren er niet bij horen. Maar als je die redenen gegrond vind dan geldt net zo goed dat er Übermenschen en Untermenschen bestaan die niet bij elkaar horen.

  Daaruit volgt dan weer, dat het geen enkel probleem is om wilden af te maken. Dat zijn immers inferieure wezens die met Übermenschen niets te maken hebben. Zo dom is die assumptie dus niet.
  Oscar [7] reageerde op deze reactie.
  Dijk [10] reageerde op deze reactie.

 7. @Oscar [7]:

  Waarom niet? Het NAP geldt voor mensen, maar als mensen allemaal het verstand van een garnaal hadden zou het zinloos zijn om het NAP alleen voor mensen te laten gelden.

  Het bezit van menselijk DNA doet niet ter zake voor het toekennen van natuurrechten. Het gaat om de eigenschappen die het menselijk DNA oplevert. Die maken het natuurrecht zinvol.

  Het is daarom niet meer dan logisch dat het NAP ook geldt voor intelligente primaten, voor AI systemen en voor intelligent buitenaards leven. Alleen dan kan je het ook voor de Amerikaanse wilden laten gelden.

  Beperkt je het NAP zuiver en alleen tot mensen dan kan je niet anders dan het onderscheid tussen Übermenschen en Untermenschen maken. Het uitroeien van de Amerikaanse wilden is dan zeer beslist geen genocide en volstrekt libertarisch. De Amerikaanse Rand aanhangster had dan volkomen gelijk.

  http://eenanderestem.web-log.nl/photos/uncategorized/cultuurrelativisme.gif

  Dijk [10] reageerde op deze reactie.

 8. Even zonder het filmpje te hebben bekeken (wegens tijdgebrek): hoezo oorspronkelijke bewoners?

  Als men uitgaat van het homesteading principe, hoe kan een troep roofbouw plegende nomaden dan recht hebben op land?

  Doet me een beetje denken aan royalties die woestijnstaten menen te mogen innen voor olie waarvan zij het bestaan niet eens kenden tot “buitenlanders” het in klaart brachten en met eigen kapitaal en know how tot ontginning overgingen. Met welk recht kunnen Westerse risico nemende oliemaatschappijen zomaar afgeperst worden door een of andere burocraat die vindt dat “zijn volk” (en dan vooral voor 50% de heersende elite) 10 dollar moet krijgen per vat olie waar ze nog niet eens van wisten dat ze erop zaten, laat staan dat ze het ooit zelf hadden kunnen oppompen?

  Waarom moeten op kamelen dravende Mohammeds en Abdels geld krijgen voor wat Shell, BP, Exxon etc. in de woestijn ondernemen?
  Omdat ze toevallig in die zandbak geboren zijn? Laat me niet lachen.
  Zelfde met de Indianen. Hoezo hebben die nomadische roofbouwers ergens “recht” op?

  bill [12] reageerde op deze reactie.

 9. @Peter de Jong [6]:
  Als u geen onderscheid kunt maken tussen volwaardige mensen(“wilden”) en “intelligente” proefdieren heeft discussie weinig zin. De discussie wordt dan immers volledig arbitrair en dan kunnen we net zo goed het verbranden van een grasveld genocide van grassprietjes noemen.

  @Peter de Jong [8]:
  Wie heeft het nou weer over natuurrecht? Of over intelligent buitenaards leven? Afleidingsmanoeuvres achterwege laten, graag.

  Alleen dan kan je het ook voor de Amerikaanse wilden laten gelden.
  Wie heeft die regel nou weer bedacht? Ik niet in ieder geval, wat een onzin zeg.

  Beperkt je het NAP zuiver en alleen tot mensen dan kan je niet anders dan het onderscheid tussen Übermenschen en Untermenschen maken.
  Het volgt er weer eens niet uit. Wat een hoop onzin.

  Peter de Jong [13] reageerde op deze reactie.

 10. Mensen zijn nu eenmaal niet gelijk én niet gelijkwaardig. Maar niemand vind het leuk bij de losers te horen. En iedereen is jaloers op je als je tot de superieure elite behoort.

  Ik ben op niemand jaloers, degene die denkt het ie beter kan doen dan Piet Potent, die loopt te doedelzakblazen op de hoek van Albert Heijn, wens ik het allerbeste.
  Persoonlijk zie ik mezelf als enorme loser en daar lijd ik verder niet onder. Ik ben namelijk liever een loser dan dat ik een winnaar ben die messcherp over lijken gaat om er beter van te worden en als zogenaamde winnaar uit de bus te kunnen komen. Dat men de native indians ziet of zag als wilden zal ergens wel te maken hebben met puriteinse inmenging van het ‘geciviliseerde volk’,…”je doet het zoals wij het willen en anders rot maar weg in onze hel”. Men dacht en dat denkt nog steeds dat een boek en een sprookjesprins de totale verlossing en ‘beschaving’ zal brengen.

  Ik denk dat de recht van de sterktste heeft gegolden en dat heden ten dage nog steeds zo werkt, en of men nu een wilde of geciviliseerd mens is of een niet belangrijk object is, doet helemaal niet ter zake. Men wil iets hebben, het kan land, een huis, een zak met geld o.i.d. zijn, ‘men’ zal het krijgen, men zal krijgen wat men wil, desnoods, als het moet, over lijken.
  Peter de Jong [14] reageerde op deze reactie.

 11. @.M [9]:

  Ze hebben recht op leven lijkt me. Zoals u schrijft, typisch een Untermensch. Gelukkig hebben we Darwin nog en sorteert het leven zelf wie overblijft.

  Morgen voorzichtig zijn op straat ajb.

 12. @Dijk [10]:

  Wilden zijn geen volwaardige mensen. Daar zijn het wilden voor. 😉

  Ik heb niet voor niets de Gattaca trailer laten zien. Designer babies zullen in de nabije toekomst veruit superieur zijn aan ‘normale’ mensen. Het verschil zal groter zijn dan nu de verhouding tussen een ‘normale’mens en iemand met Down syndroom is.

  Net zoals we nu iemand met Down geen volwaardige mens noemen, zal dan een huidige ‘normale’ mens onvolwaardig zijn. Ken je dergelijke Untermenschen echter dezelfde rechten toe als Übermenschen dan is het niet logisch om andere entiteiten met dezelfde laagwaardige eigenschappen (we hebben het dus niet over het verstandelijke vermogen van een grassprietje) die rechten te ontzeggen.

  Doe je dat wel, en ik begrijp uit je reactie dat je daar de voorkeur aan geeft, dan hebben alleen Übermenschen rechten en mag je Untermenschen c.q. wilden gewoon afmaken.

  ===
  Gattaca – You’re a God Child?
  http://www.youtube.com/watch?v=eP-aVYuVVBE

 13. @IIS [11]: “Men wil iets hebben, het kan land, een huis, een zak met geld o.i.d. zijn, ‘men’ zal het krijgen, men zal krijgen wat men wil, desnoods, als het moet, over lijken.”

  Nee. Dit is een fundamentele misvatting, IIS.

  Als het werkelijk zo was dat het recht van de sterkste gunstig is dan zouden er geen rechtssystemen zijn op basis van het eigendomsrecht die ook zwakkeren beschermen.
  http://www.libertarianfaq.org/index.php?title=Law

  Hoe succesvol je als misdadiger ook bent je komt altijd iemand tegen die sterker, slimmer en beter is dan jij.

  ===

  “The great virtue of a free market system is that it does not care what color people are; it does not care what their religion is; it only cares whether they can produce something you want to buy. It is the most effective system we have discovered to enable people who hate one another to deal with one another and help one another.”

  ~ Milton Friedman

 14. “Het bezit van menselijk DNA doet niet ter zake voor het toekennen van natuurrechten. Het gaat om de eigenschappen die het menselijk DNA oplevert. Die maken het natuurrecht zinvol. Het is daarom niet meer dan logisch dat het NAP ook geldt voor intelligente primaten, voor AI systemen en voor intelligent buitenaards leven. Alleen dan kan je het ook voor de Amerikaanse wilden laten gelden.”

  Rechten hebben betrekking op mensen en mensen alleen, omdat recht zuiver gezien een moreel begrip is dat bovendien alleen door mensen begrepen kan worden. Recht staat tegenover onrecht. Van alle levende wezens op deze planeet is alleen de mens (als soort) in staat om rechtmatig dan wel onrechtmatig te handelen, omdat hij het enige wezen is dat in staat is om moreel juist te handelen. De mens beschikt in tegenstelling tot andere levende wezens namelijk over een geweten. Het geweten vertelt ons wat goed en fout is. De mens is in staat om zijn verstandelijke vermogens aan te wenden om naar dat geweten te handelen. Of hij dat ook doet, doet hier niet terzake. Wat telt is dat hij dat kan. Voorts staan tegenover rechten ook rechtsplichten, namelijk de plicht om de natuurlijke rechten van anderen te respecteren en dienovereenkomstig te handelen. Dieren en primaten zijn zich daar niet bewust van en worden zich daar ook niet van bewust. Zij kunnen daar dus ook niet naar handelen. Wij kunnen niet communiceren met dieren of primaten om hen het concept van recht en onrecht duidelijk te maken; zij hebben niet het vermogen in een argumentatieve dialogische relatie tot ons te treden. Voorts zijn dieren en primaten niet in staat om hun rechten over te dragen aan anderen, wat de mens als soort wel kan. Merk op dat als dieren en primaten rechten zouden hebben, zij niet alleen rechten ten opzichte van mensen maar tevens ten opzichte van elkaar zouden hebben.

  De mens is een moreel en rationeel handelend subject; dieren en primaten zijn dat niet. Dat onderscheid de mens als soort van alle andere levende wezens. Dit te samen met het feit dat recht een moreel begrip is, maakt het dat rechten betrekking hebben op mensen en mensen alleen.

Comments are closed.