Welk verschil maakt “andere geaardheid” ??

Geaardheid van een mens mag in feite geen enkel verschil uitmaken, dat is overeengekomen in een collectief overleg in westerse landen. Dat er andere landen zijn waar men daar anders overdenkt is vaak gerelateerd aan een gelovige opvoeding, in landen waar ten opzichte van het westen landen nog achtergebleven culturen aanwezig zijn.

Daarom is het verbazingwekkend dat men in ons land nog verschillende groepen mensen wil creëren door mensen die seksueel anders geaard zijn extra beschermen te willen geven, met een regeling dat als deze anders geaard zijnde mensen lastiggevallen worden de lastveroorzakers dan dubbel voor gestraft zal worden. Op deze wijze accepteert men dat er een verschil aanwezig is. Beter zou het zijn de oorzaak waarom men deze mensen lastigvalt te onderzoeken en of daar ook geen andere oplossingen voor te vinden zijn.

 Kijk ook eens naar het gedrag van mensen die anders geaard zijn en waarschijnlijk in het openbaar ook iets negatief over zich zouden kunnen oproepen. Waarom moeten ze hun geaardheid presenteren aan de gehele bevolking, dat doen hetero mannen en vrouwen normaliter ook niet zo publiekelijk. Seksualiteit komt vaak voor in de liefde en is geheel normaal dat je dat in beslotenheid beleeft en niet aanstootgevend in het openbaar. En helemaal niet als er opgroeiende kinderen in de omgeving aanwezig zijn.

 De beelden welke er op tv uitgezonden worden door en over homo’s zijn soms aanstootgevend en dat heeft geen enkele meerwaarde en werkt negatief op mensen, die wat de meerderheid van mensen vinden,  een normaal seksueel geaardheid hebben. Bestuurders zouden zich daar al helemaal ver van moeten houden en hun geaardheid niet breeduit in de media presenteren.

 Vrouwen uit andere landen die hier komen wonen en nog onderdrukt worden is een belangrijker taak voor bestuurders om dat in beeld te brengen en te zorgen dat dit hier onmogelijk gemaakt wordt. Vervul de bestuurlijke taken waar je voor aangenomen bent en laat je privé belangen daar ondergeschikt aan zijn.

Ingezonden door Peter Kampen
———————————————– 

P.S..

RED: belangrijk in deze disdussie:

1, Jij en ik mogen discrimineren zoveel we willen. Het mag niet strafbaar worden als je meer houdt van vrouwen dan van mannen of omgekeerd. Of dat je in je bedrijf geen vrouen met groene ogen aanneemt, of geen/of alleen maar blondjes!

2. De overheid mag NOOIT dergelijke verschillen maken in de behandelingen van de burgers of er wetten voor maken.

5 REACTIES

 1. Bestuurders zouden zich daar al helemaal ver van moeten houden en hun geaardheid niet breeduit in de media presenteren Waarom? Moeten ze toch zelf weten? Wat is er nu voor schokkends aan om te horen of iemand homo of hetero is?

  Vrouwen uit andere landen die hier komen wonen en nog onderdrukt worden is een belangrijker taak voor bestuurders om dat in beeld te brengen en te zorgen dat dit hier onmogelijk gemaakt wordt Snap enige zaken niet. Mogen vrouwen uit ons eigen land wel onderdrukt worden? Of staat de auteur hier special interest wetgeving voor, gericht op de allochtone vrouw? Omdat die volgens sommigen “dubbel zielig” zou zijn? (vrouw en allochtoon). Bovendien, waarom moeten deze vrouwen tegen zichzelf in bescherming worden genomen?

  Ik snap de strekking van de auteur niet helemaal. Wel special interest wetgeving voor bepaalde groepen (buitenlandse vrouwen), maar niet voor homo’s? Dat is niet logisch en ik hoop dat de auteur deze gedachte wil overwegen: iedere vorm van special interest beleid is abject. De (zo beperkt mogelijke overheid) dient iedereen gelijk te behandelen. En niet uit naam van een betere samenleving onderscheid te gaan maken.

 2. Gediscrimineerde groepen kunnen zelf belangenorganisaties oprichten die voorlichting geven over bijvoorbeeld homosexualiteit.

  Nu maakt de overheid speciale wetten en ik weet zeker dat homo’s daar niet blij mee moeten zijn.

  In het verleden zijn Moslims ook voorgetrokken door de linkse overheid en het gevolg is dat deze groep bij een steeds groter publiek niet meer geliefd is.
  Dank je wel, links! Erg “solidair”.

  Je mag nu zelfs geen hygienische hoofddoek meer dragen in openbare gebouwen en op het werk.
  Al ben je geen moslim maar kankerpatient, een hoofddoek is nu taboe voor iedereen!

  Nog even en we moeten verplicht handen schudden van vadertje staat.

  Door deze speciale statussen en regels voor bevolkingsgroepen, door middel van de overheid geregeld, lokt men op termijn juist discriminatie en onbegrip aan.

  De overheid mag dus NOOIT dergelijke verschillen maken in de behandelingen van de burgers of er wetten voor maken.

  Zo ook punt 1.
  Jij en ik mogen discrimineren zoveel we willen, maar of dat werkelijk nut heeft?
  Als de overheid zich niet met beschermende maatregelen komt, groeit de verdraagzaamheid op termijn.

  Diegene die bijvoorbeeld discrimineren bij het aanbieden van werk komen er vanzelf achter dat een verdraagzamere maatschappij dit afstraft.

  Ook zal men leren dat het niet relevant is wat voor kleur ogen, huid of geaardheid iemand heeft als je eigenlijk op zoek bent naar een vaardig accountant of wie dan ook.

 3. Anders gesteld: De anti-discriminatie wetgeving is een tool voor politici en lobby organisaties om de maatschappij in een bepaalde richting te duwen.

  Je mag niet discrimineren o.b.v. religie. Zodra een moslim zich gediscrimineerd voelt (en dat is snel!), of het nu terecht is of niet, ligt het voordeel aan de kant van de moslim. Want in geval van twijfel, wordt reeds veronderstelt dat er gediscrimineerd wordt. En dus kan de moslim zich provocerende acties veroorloven, wetende dat er een steeds groter deel van de publieke ruimte geclaimd kan worden.

  Je mag niet discrimeneren o.b.v. geaardheid. Hetzelfde verhaal. Op die manier zijn de media eerst geïnfiltreerd en later overheerst geraakt door homo’s. Want ja, als je solliciteert en je wordt niet aangenomen, dat zul je wel gediscrimineerd worden, niet?

  Wat de islam gemeen heeft met de homo lobby is een agressieve en provocerende methode om wetgeving te misbruiken voor de eigen doeleinden om macht en invloed te winnen. Want discriminatie is slechts verboden in gelijke gevallen. En zeg nu zelf, men roept wel snel gediscrimineerd te worden, maar de gevallen zijn nooit gelijk. Altijd is het bijzonder (en verheven?) moslim of homo te zijn en altijd moet en zal men daarom krijgen wat men wil.

  Een maatschappij met enige identiteit en ruggegraat laat dit niet toe. De onze faciliteert het. Wat zegt dat over de bestuurders en wat zegt dat over de bevolking?

  Liberaal [4] reageerde op deze reactie.

 4. @Nico [3]:

  Momenteel staat bij het grote publiek de vrijheid van geaardheid boven de vrijheid van religie.
  Dat was een aantal jaren geleden echt andersom!

  Gaat de overheid met de meerderheid mee, zoals de PVV dat graag propageerd om zieltjes te winnen, dan zullen ze hun eigen grondwet, artikel 1, inderdaad af moeten schaffen.

  Door verschillende groeperingen met verschillende rechten te creeren, die niet mogen discrimineren, ook niet naar elkaar toe, is de volgende stap van de staat waarschijnlijk gaat bepalen welke spelciale groep welke rechten heeft.

  Daarmee nemen de regels en handhaving daarvan toe, kortom de overheidsinvloed.
  Omdat iedereen toch altijd naar de staat kijkt voor alle oplossingen terwijl U betaald, weer onrust zal veroorzaken zoals nu, waarmee de staat een middel heeft om te veronderstellen dat zij onmisbaar is onder de noemer “rechtvaardige rechter”.

  Islamieten zouden in de toekomst terug kunnen worden gestuurd naar eigen land, wat doen we met bevolkingsgroepen die, net als de joden tijdens WOII geen eigen staat hebben?

  Bevolkingsgroepen zoals homosexuelen, zigeuners en dergelijke?

  Veel homos en islamieten roepen inderdaad wel heel snel gediscrimineerd te zijn.
  Wie heeft hun het bijzondere recht en de mogelijkheid gegeven bijzonderder te zijn dan een andere groep?

  Als de belastingdienst mij de mogelijkheid geeft hypotheekrente af te trekken, dan doe ik dat, dat is mijn recht.

  Als een moslim of homo bijzondere rechten krijgen boven andere individuen, dan is dat letterlijk hun goed recht, net als mijn belastingteruggave.

  Belastingteruggave is onzin.
  Discriminatieverbod werkt alleen als het 1 speciale bevolkingsgroep zou betreffen.
  Dat is niet zo, dus is het discriminatieverbod ook onzin.
  Bovendien heeft op termijn het discriminatieverbod een contra effect.
  Dat willen we nu juist voorkomen!

 5. Homoseksualiteit zoals we dat vandaag de dag in de westerse wereld kennen schijnt nog geen 100 jaar oud te zijn.

  Recent las ik ‘Brieven aan Lucilius’ van Seneca. Seneca heeft het in een brief erover dat sommige mannen naar het badhuis gaan en daar iets doen met jongens, en daarnaast zijn ze getrouwd(met een vrouw). Die vorm van homoseksualiteit is duizenden jaren oud en kom je in alle tijden en op alle plaatsen tegen.

  De vorm die wij hier momenteel kennen kwam ik nog nergens anders tegen. Niet in een andere tijd, niet op een andere plaats. Goede kans dat het een verzinsel is, of dat in ieder geval bepaalde aandriften buitensporig veel ruimte wordt gegeven.

  Daar komt nog bij dat homoseksualiteit in de praktijk vaak zeer risicovol is – één op de dertig actieve homo’s schijnt HIV te hebben. Een darkroom is dus te vergelijken met Russische roulette en een gemiddelde homo die homo-gelegenheden bezoekt schijnt in één weekend meer partners te hebben dan een gemiddelde hetero in zijn hele leven.

Comments are closed.