Dat veiligheid een te belangrijk onderwerp is om aan de overheid over te laten is deze week wederom pijnlijk duidelijk geworden. Het aantal in t Hofnarretje misbruikte kleuters had veel kleiner kunnen zijn als enkele politie agenten signalen anders hadden geïnterpreteerd. Theo had mogelijk nog geleefd als iemand binnen de AIVD niet zo geblunderd had. En de psychiatrische patiënt Tristan had nooit zijn wapenvergunning mogen krijgen.

In dit artikel beweer ik natuurlijk niet dat de uiteindelijke daders onschuldig zijn. Ik wil de eigen verantwoordelijkheid van de daders niet mitigeren. Mijn stelling is dat als een organisatie op spectaculaire wijze faalt in haar taak, ze eigenlijk aansprakelijk hoort te zijn voor haar fouten. En als deze organisatie een monopolie heeft geclaimd op de taken die ze uitvoert deze aansprakelijkheid nog een stapje verder gaat. Als je als overheid een geweldsmonopolie claimt en je faalt keer op keer zo spectaculair als de Nederlandse staat, ben je uiteindelijk medeverantwoordelijk. Voor het verrotte klimaat waarin politici en cineasten neergestoken kunnen worden, kleuters stelselmatig lange tijd kunnen worden misbruikt en suïcidale instabiele personen over wapens mogen beschikken.

De afgelopen week is meer en meer duidelijk geworden over een drietal zaken. De rol van de overheidsdiensten varieert van grove fouten in organisatie en uitvoering (van Gogh), blunders in toezicht (t Hofnarretje), en blunders in uitvoering (Alphen).

Blunder 1] Theo van Gogh

Theo had nog kunnen leven weten we nu. Indertijd werd de tweede kamer voorgelicht als ware er niets aan de hand en de politiek slikte dit. Weten we meteen wat parlementair toezicht op veiligheidsdiensten waard is.

Nu menen we beter te weten. Ik citeer Heleen de Waal, ex AIVD-er uit “depers.nl”: ‘Meestal gaat het goed, stroomt er geen bloed uit operationele missers of analytische blunders’, schrijft De Waal. ‘De moord op Theo van Gogh is een trieste uitzondering. De informatie was destijds binnen handbereik maar niet voldoende beoordeeld. Door te weinig kennis en kunde op hoger niveau was er geen controlemechanisme en kon een individu een dergelijke verkeerde inschatting maken. Met gruwelijke gevolgen die nog lang op het netvlies van veel landgenoten staan.’

blunder 2] t Hofnarretje

Bij t Hofnarretje heeft de commissie Gunning gisteren verslag uitgebracht. Ik haal aan van de webstek van de NOS: In de Amsterdamse zedenzaak hebben de kinderopvang- en overheidsinstanties steken laten vallen. Zowel hun eigen taak als de onderlinge samenwerking was niet goed genoeg. De commissie ziet het als een gemiste kans dat verschillende interne meldingen bij de directie van Het Hofnarretje, de melding bij de politie van twee moeders in 2008 over seksueel grensoverschrijdend gedrag en de melding van een ex-medewerker in 2009 bij Meld Misdaad Anoniem niet hebben geleid tot een eerdere verdenking en daarmee strafrechtelijk onderzoek.

Ik meen hier een nogal fundamenteel verschil in taakopvatting te mogen constateren tussen de Amerikaanse rechercheur die dit uiteindelijk aan het rollen heeft gebracht en de Amsterdamse rechercheurs. De Amsterdamse politie kreeg deze zaak eigenlijk al op een presenteerblaadje aangereikt. Meerdere keren. Maar deed uiteindelijk niets om het misbruik te stoppen. Het heeft om met de woorden van de commissie te spreken niet eens tot verdenking en strafrechtelijk onderzoek geleid. Ik vraag me af hoe dat voelt, achteraf te weten dat er tientallen kleuters zwaar misbruikt zijn. En je dit als agent had kunnen stoppen. Dit staat zoals ik het meen te zien toch een beetje in contrast met de Amerikaanse rechercheur die een afbeelding zag die die niet kon thuisbrengen. Namelijk een afbeelding van Nijntje op een kinderporno plaatje. Waar de Nederlandse agenten namen en rugnummers hadden maar geen plaatje, had deze Amerikaan alleen dit spoor dat hij gevolgd heeft tot hij uiteindelijk te weten kwam dat Nijntje uit NL kwam. En is deze zaak opgelost.

Blunder 3] de schutter van Alpen

De blunder in de uitvoering betreft het verschaffen van een wapen vergunning aan een suïcidale psychiatrische patiënt. Tristan, de schutter van Alphen, was een suïcidale psychiatrische patiënt die zelfs een keer intern is opgenomen in een inrichting. Dit was kennelijk geen probleem voor de politie om hem de wapenvergunning te verschaffen. Ook hier heeft iemand een controle uitgevoerd en zijn handtekening gezet. Of dit individueel falen van de betrokken agent betrof of dat het meer een collectief patroon van falen is van de bij de binnenlandse veiligheid betrokken diensten moet de toekomst uitwijzen.

De oogst

Dit is de oogst van een weekje falen van onze politie en veiligheidsdiensten. Voor zover het naar buiten is gekomen en het de krant heeft gehaald. Dit is de veiligheid die we voor veel geld krijgen van onze overheid. Wanneer gaan we ons de vraag stellen of de markt deze diensten niet beter kan aanbieden en wanneer wordt het geweldsmonopolie een keertje opgeheven?

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

UPDATE

Met dank aan Peter de Jong nog een vermeldenswaardige blunder die deze week naar voren is gekomen.

Blunder 4] Vader met incest verleden krijgt voogdij toegewezen

Linkje

De vader van de twaalfjarige moeder uit Groningen heeft ondanks een eerdere veroordeling voor misbruik van een dochter toch de voogdij over het meisje en haar broer gekregen, nadat de moeder het gezin had verlaten. Dat heeft RTL Nieuws vrijdag bekendgemaakt. Het nieuwsprogramma zegt in bezit te zijn van rechtbankstukken ………… W. werd in 1995 in Groningen veroordeeld voor het misbruiken van zijn destijds twaalfjarige dochter …………..  Bij de toewijzing van de voogdij in 2004 wees de vertegenwoordiger van de Raad voor de Kinderbescherming de rechter niet op de eerdere veroordeling ……………  De rechtbank van Groningen zegt in een reactie tegen RTL Nieuws het voorval te betreuren

Hoeveel meer levens moeten door falende overheidsbescherming kapot gaan voor we als maatschappij roepen dat we dat zo niet langer willen en dat we naar alternatieven gaan zoeken voor de falende overheidsbescherming?

33 REACTIES

  1. De taak van de staat dient niet het verschaffen van veiligheid te zijn, maar het waarborgen van de vrijheid van de (dan) burger (nu onderdaan). De vrije burger kan, daarbij niet gehinderd door de staat, prima voor de eigen veiligheid zorgen.

  2. @Ratio [7]: ” De politie wordt niet geacht handtastelijk te zijnAls je aanwijzingen van agenten niet opvolgt zit je zo in de cel hoor. Dat is ook geweld. De flitsboetes van Spee is geweld. Betaal je die niet dan eindig je ook in de cel. Of wordt het zomaar van je rekening afgeschreven.”

    Pertinent niet waar..De overheid (justitie) kan nooit en te nimmer zo maar iets van jou rekening afschrijven. Dit zou diefstal zijn…

    Daarbij als jij geflitst wordt is dat geen geweld. Jij pleegt als eerte geweld aan de wet toe, door te hard te rijden. Dus jij pleegt geweld tegen mij , omdat ik jouw snelheid verkeerd in zou kunnen schatten als ik de weg over moet steken, om naar een plaats te gaan die ik zelf heb uitgekozen om naar toe te gaan. en als je het niet eens bent dat op die plek een flitspaal staat, ben je vrij om een andere weg te kiezen om op je bestemming te komen.

Comments are closed.