Het COC, lobbygroep van homoseksuelen, wil dat de Tweede Kamer een motie uitvoert waardoor scholen gedwongen zullen worden lessen te geven over homoseksualiteit. Om dit walgelijke plan ingang te doen vinden heeft het COC een petitie op internet in het leven geroepen.

De tekst van de petitie is de volgende:

Wij
Bezorgde Nederlanders
constateren
• Dat voorlichting op school over homo- en transseksualiteit nog altijd niet verplicht is
• Dat scholen meestal geen veilige plek zijn voor jonge homo’s en transseksuelen
• Dat gebrek aan voorlichting een voedingsbodem is voor geweld
• Dat de meeste scholen nauwelijks of geen voorlichting geven
• Dat de Tweede Kamer al sinds 2009 wil dat voorlichting verplicht wordt gesteld, maar dat de regering dat nog niet heeft gedaan
en verzoeken
• Regering en parlement om voorlichting over homo- en transseksualiteit verplicht te stellen op elke school
• Daartoe de zogenaamde kerndoelen voor het onderwijs nog dit jaar aan te passen

http://petities.nl/petitie/voorlichting-over-homoseksualiteit-op-elke-school

Ik
Bezorgd mens
constateer
• Dat het een slechte zaak is als een overheid bepaalde voorlichting verplicht stelt en dat dit neer komt op een vorm van agressief geweld
• Dat verplichte voorlichting over homoseksualiteit scholen mogelijk geen veiliger plek maakt voor jonge homoseksuelen en transseksuelen
• Dat gebrek aan voorlichting over homoseksualiteit geen voedingsbodem is voor geweld en dat men beter voorlichting kan geven over de verwerpelijkheid en onjuistheid van geweld, maar uiteraard niet middels voorlichting die verplicht wordt gesteld
• Dat het helemaal niet erg is dat de meeste scholen nauwelijks of geen voorlichting geven
• Dat het al erg genoeg is dat de Tweede Kamer scholen wil dwingen en dat zij van elke dwang af dient te zien en toe zou moeten staan dat scholen hun eigen lesprogramma’s samenstellen
en verzoek
• Regering en parlement zich geheel afzijdig te houden ten aanzien van het onderwijs, de scholen en de lesprogramma’s
• het COC te stoppen met deze petitie, die een oproep is dwang toe te passen

Volgens COC-voorzitster Vera Bergkamp is het nodig dat de voorlichting snel wordt opgelegd aan de scholen. Het COC is blij met de maatregel van minister Opstelten om de strafeis bij gewelddaden waar discriminatie aan ten grondslag ligt, te verdubbelen. Een bijzonder idiote maatregel die er mogelijk toe zal leiden dat iemand die een ander een gebroken neus en een gebroken kaak slaat zonder enige aanleiding minder zwaar bestraft wordt dan iemand die een ander enkel een gebroken neus slaat, terwijl er discriminatie aan ten grondslag ligt. Dergelijke maatregelen spitsen zich niet toe op geweld an sich, maar bestraffen de progressieve doodzonde discriminatie (van door progressieven begunstigde belangengroepen). Inplaats van te pleiten voor idiote, onrechtvaardige en immorele wetten  zou het COC zich beter in kunnen spannen om agressief geweld tegen te gaan.

Ik roep de lezers van de Vrijspreker op om, mocht men zelf geen tekst kunnen verzinnen om die schandalige petitie van het COC te wederspreken, de tekst van mijn ‘alternatieve petitie’ te copy-pasten en per e-mail te zenden naar het COC.   

info@coc.nl

Oscar

April 2011

99 REACTIES

 1. Wat je dan krijgt, is zoiets als wat in de US inmiddels al gebeurt. Dat er verknipte mensen onze kinderen gaan indoctrineren met een voorkeur voor homo sex. Of ze gaan vertellen dat ‘fistsex’ toch wel heel bijzonder is. Een schokkend verslag over deze ‘voorlichtingsactiviteiten’:
  http://www.jesus-is-savior.com/Evils%20in%20America/Sodomy/glsen_fistsex.htm

  Ik vind dit echt ziek.

  Sexuele voorlichting en vorming over sexualiteit, relaties en gezinsvorming, is m.i. een verantwoordelijkheid voor en primair recht van de ouders. De overheid en het schoolsysteem hebben wat mij betreft niet het recht zich hierin te mengen. Als het aan de homo lobby ligt, zou iedereen gay moeten worden. Er wordt een sexuele voorkeur opgedrongen. Soms geniepig (waarom zijn zoveel mensen die voor de media werken homo, waardoor we een extreem vertekent beeld zien op TV?), soms duidelijker zichtbaar, zoals in deze petitie.

  ‘Voorlichting’ door de COC komt bij mij meer over als lobby en propaganda.

 2. In de grote steden bestaat al meer dan de helft van de jeugd uit allochtonen. De meesten van hen staan niet positief tegenover homoseksualiteit.

  De rest van de wereld volgt de moderne westerse manier van denken over homoseksualiteit niet. Uiteindelijk blijft er een klein clubje hoog-opgeleide westerlingen over die homoseksualiteit heel gewoon vindt, en vindt dat anderen dat ook moeten vinden.

  Zolang homo’s de volksgezondheid niet in gevaar brengen heb ik er geen moeite mee. Zij mogen hun leven inrichten zoals zij zelf willen, zolang ze anderen hetzelfde gunnen.

  Nico [4] reageerde op deze reactie.

 3. Homoseksualiteit is een natuurlijk verschijnsel, maar ook een collectief verschijnsel. Dat er ook buiten de darkroom geweld bij optreedt, zowel van de kant van homo’s als van de rest van de samenleving, is dus niet zo vreemd.

  Over homoseksualiteit bestaat veel onbegrip (ook bij ouders). Een goed lespakket op school (geen propaganda) zou allicht helpen.

  Het is in de loop van de evolutie ontstaan om soorten een betere overlevingskans te geven:

  – Bij een tekort aan mannetjes kunnen de vrouwtjes ouderparen vormen en zo de overlevingskansen van de jongen vergroten.

  – En soortgenoten met zwakke genen blijven meestal partnerloos. Door deze paren van gelijk geslacht te laten vormen, beperkt de natuur de mogelijkheid dat deze zwakke genen toch worden doorgegeven.

  – Daarnaast bevordert bij sociale soorten de affiniteit tussen soortgenoten van gelijk geslacht de sociale cohesie (male bonding, female bonding).

  ===
  http://www.nu.nl/wetenschap/2024049/homoseksualiteit-helpt-diersoorten-overleven.html
  Nico [4] reageerde op deze reactie.

 4. @Nico de Geit [2]:
  “Zij mogen hun leven inrichten zoals zij zelf willen, zolang ze anderen hetzelfde gunnen.”

  Het is apart te constateren dat mensen met een homosexuele geaardheid zichzelf van alles gunnen, en vervolgens aan anderen hun denkbeelden willen opdringen.

  @Peter de Jong [3]:
  Gezien vanuit het oogpunt van de schepping, is mijn anus niet geschapen als parkeergarage voor de een of andere lul.

  Onze geslachtsorganen zijn gemaakt, zodat ze op een heel specifieke manier in een specifieke context het best kunnen werken. Vanuit dit gezichtspunt is alle gebruik (of beter misbruik) wat hierbuiten valt een belediging aan het adres van onze Schepper.

  Gezien vanuit het oogpunt van evolutie, is homosexualiteit contraproductief (blokkeert reproductie ofwel nageslacht) en daarmee zeer onnatuurlijk. De voorbeelden die je noemt (lijstje) hebben niet met sexualiteit te maken, maar met relaties waarin sexualiteit niet eens een rol speelt. Of hoeft te spelen. Vanuit dit gezichtspunt is homosexualiteit een ongewenste afwijking, een doodlopend spoor, wat geen nut heeft en beter geëlimineerd wordt.

  Inderdaad moet iedereen z’n leven maar invullen zoals ‘ie zelf wenst. Maar ik vind het ziekelijk het abnormale, tegennatuurlijke, aan kinderen op te gaan dringen op scholen. Wat overigens al gebeurt – voor wie het nog niet is opgevallen. Onze zoon kreeg op de (Tsjechische) basisschool les over homo- en transsexualiteit. Toen de kinderen aangaven deze principe’s belachelijk te vinden, sommeerden de leerkrachten hen te stoppen met lachen en een houding van ‘respect’ aan te nemen. De natuurlijke en onbevangen reactie werd de kop ingedrukt, en vervangen door een onnatuurlijk en geconditioneerd gedragspatroon. Gelukkig had onze zoon enige opvoeding genoten, waardoor hij weerbaar was…

  Oscar [6] reageerde op deze reactie.
  Peter de Jong [34] reageerde op deze reactie.

 5. Ik ben er eentje van leven en laten leven en als iemand de pech heeft om te moeten ontdekken dat hij/zij op leden van het eigen geslacht valt dan moet ie dat dan maar uitleven in zijn/haar eigen tijd. Maar wat er nu gaat gebeuren, namelijk kleine weerloze kindertjes totaal in verwarring te brengen aangaande hun eigen sexuele identiteit, dat is te gek voor woorden. Als iedereen homo zou zijn dan was het binnen 1 generatie afgelopen met de menselijke soort. Daar kan geen aids of malaria tegen op. Op zuiver klinische gronden kun je zonder meer stellen dat homosexualiteit een ziekte is. En de staat werpt zich nu op om die ziekte te gaan verspreiden. Het is eens te meer duidelijk dat het Westen dood en dood ziek is. Allemaal de consequentie van het non-discriminatie-beginsel.

  Het beste wat homo’s kunnen bereiken is te leven in een atmosfeer waar ze met rust gelaten worden. Maar met deze agressieve manier van opdringen van hun levensstijl graven de homo’s hun eigen graf en de vervolgingen in de toekomst tekenen zich nu al af aan de horizon.

 6. @Nico [4]:

  “Gezien vanuit het oogpunt van de schepping, is mijn anus niet geschapen als parkeergarage voor de een of andere lul.”

  Klopt, zodra er een voorwerp de anus in komt (dus de tegenovergestelde richting als bij het ontlasten) dan zullen de micro-organismen in de endeldarm dit voorwerp aanvallen. Een vinger in de anus is niet zo’n probleem, maar een penis, heeft een open plasgaatje waar ook nog eens, door harde penetratie, kleine wondjes kunnen ontstaan. Iemand die stevig met zijn eikel tegen de wand van de endeldarm staat te raggen stelt zichzelf bloot aan allerlei ziektekiemen.

  Het geschatte risico op infectie met hiv als je langs normale, vaginale, weg één maal zonder condoom geslachtsgemeenschap zou hebben met iemand die hiv-positief is, is slechts 1 op 500 (lees het nog niet weerlegde in 1988 verschenen artikel in de Journal of the American Medical Association en het boek van Bart Croughs, In de naam van de vrouw, de homo en de allochtoon). Dat hiv vaker bij homo’s voorkomt dan bij hetero’s heeft te maken met seksuele promiscuïteit en de gewoonte van homoseksuelen geslachtsgemeenschap te hebben langs anale weg, de onhebbelijkheid elkaar in de reet te neuken*.

  De paus heeft gelijk als hij zegt dat onthouding en monogamie onvergelijkbaar beter zijn dan het gebruik van een condoom. Het gebruik van een condoom vertienvoudigd weliswaar de kans om niet met hiv besmet te worden, maar een condoom biedt geen enkele garantie dat men niet met hiv besmet wordt. Met betrekking tot hiv is 10 keer (normale) geslachtsgemeenschap met condoom even risicovol als één keer geslachtsgemeenschap zonder condoom.

  * Mijn excuses, maar ik kon het niet laten me zo onwellevend uit te drukken

  Nico [7] reageerde op deze reactie.

 7. @Oscar [6]:

  En zo kan objectief vastgesteld worden, wat lieden als binnen het COC liever niet erkennen en vooral niet propageren. Namelijk, dat er zoiets bestaat als een ‘best practice’ voor geslachtsorganen.

  Als we alles op één grote hoop gooien wat we weten over geslachtsorganen en -verkeer, dan kom ik uit op één man en één vrouw, die hun gehele leven lang werken aan een monogame ofwel trouwe huwelijksrelatie, waarin sexualiteit sprankelend en functioneel is en waarin kinderen een veilige en stabiele thuishaven hebben.

  Zodra mensen beginnen met vreemdgaan of er merkwaardig sexueel gedrag op na gaan houden, beginnen mensen zichzelf en anderen daarmee schade te berokkenen. Emotioneel, economisch, noem maar op.
  In de Bijbel wordt dit zonde genoemd. Ook gezond verstand betitelt dit als zonde, want waarom met minder genoeg nemen dan datgene wat voor iedereen het beste is?

  Gezien vanuit het oogpunt van evolutie, is homosexualiteit een afwijking die beter bestreden wordt als gepromoot. Gezien vanuit het oogpunt van schepping idem.

  Dus waarom krijgen lieden als binnen het COC dan zoveel ruimte om als kleine belangengroep de belangen van het grote geheel (de samenleving) te overschreeuwen en actief te ondermijnen?

  Oscar [9] reageerde op deze reactie.

 8. @Nico [7]:

  Als we alles op één grote hoop gooien wat we weten over geslachtsorganen en -verkeer, dan kom ik uit op één man en één vrouw, die hun gehele leven lang werken aan een monogame ofwel trouwe huwelijksrelatie, waarin sexualiteit sprankelend en functioneel is en waarin kinderen een veilige en stabiele thuishaven hebben.

  Volledig mee eens. En dat er andere vormen van seksualiteit gepromoot worden is een poging de samenleving te ontwrichten. Cultuur-marxisten die het alles aan gelegen was (en is) de burgerlijke, kapitalistische, westerse samenleving kapot te maken hebben zich niet voor niets toegespitst op de seksualiteit.

 9. Homoseksualiteit is slechts één vorm van afwijkend seksueel gedrag. Je kunt de kindertjes natuurlijk gaan informeren over de meest voorkomende vormen van afwijkend seksueel gedrag.

  Pedofilie, seks met dieren, sm, plas- en poepseks, seks met een voorwerp, enz. Dat deed Sonja Barend in de jaren ’80 ook in haar praatprogramma. Iedere avond een andere afwijking die ‘heel normaal’ gevonden dient te worden.

  Nico [13] reageerde op deze reactie.

 10. @Jorge [10]: Dat er weinig in onze levens is wat echt natuurlijk te noemen is, ben ik van harte met je eens.

  Maarre… als sexualiteit tussen man en vrouw (hetero dus) volgens jou onnatuurlijk is, hoe stel je jezelf dan voortplanting voor? En hoe denk je dan over het gegeven, dat je volgens je eigen redening op een onnatuurlijke manier op de wereld bent gezet (want, vader + moeder = Jorge).

  Jorge [18] reageerde op deze reactie.

 11. @Nico de Geit [11]: Ja, en dan is het de vraag, of we onze kinderen moeten gaan bestoken met dit soort ontsporingen. Zou het niet beter zijn a) de opvoeding en vorming op dit gebied aan de ouders over te laten en b) eerst maar eens te beginnen met een gezonde uitleg over duurzame relaties, die het uitzicht bieden van stabiliteit, veiligheid, nestwarmte, een volgende generatie om jezelf over te verblijden, etc.

 12. Veel actieve homo’s hebben in één weekend meer sekspartners dan een gemiddelde hetero in zijn hele leven. Daar kleven risico’s voor de volksgezondheid aan.

  Wat homo’s met elkaar doen in de darkroom moeten ze zelf weten. Maar als ze aids oplopen is het idioot om van andere Nederlanders te eisen dat ze meebetalen aan zeer kostbare aidsremmers.

 13. Het COC, lobbygroep van homoseksuelen, wil dat de Tweede Kamer een motie uitvoert waardoor scholen gedwongen zullen worden lessen te geven over homoseksualiteit. Om dit walgelijke plan ingang te doen vinden heeft het COC een petitie op internet in het leven geroepen.

  Maar wacht even, de bijbel en andere ‘schone religies’ hebben er toch al voor gezorgd dat deze voorlichting in voldoende mate, reeds duizenden/honderden jaren in de kerkbanken en (zondags)scholen is gegeven.

  Trouwens, ik denk dat scholen zich niet zomaar laten dwingen om uitgebreid over kontneuken en kutlikken te gaan hebben.

  Maar ze kunnen het natuurlijk wel hebben over de liefde die een man voelt voor een man of de vrouw die zich voelt aangetrokken tot een vrouw.

  Ik persoonlijk heb niks met homofielen, mijn mening van vroeger is danig bijgesteld nadat ik de heren en ook dames als buren en in mijn kennissenkring heb meegemaakt: wat een stelletje kleinburgerlijke zeurkousen en al helemaal niet ruim van geest, maar juist ontiegelijk bekrompen. Een hok vol bejaarden kan nog niet zo zeuren en drammen als homo’s.

 14. @Jorge [10]:

  Als natuurlijk betekent dat iets in de natuur voorkomt dan is homoseksualiteit natuurlijk te noemen. Het is natuurlijk wel een afwijking. En de homoseksuele praktijk is uitermate riskant, omdat het risico op ziektes een stuk groter is dan bij normaal heteroseksueel contact. De anus is nu eenmaal niet gemaakt om in tegenovergestelde richting voorwerpen te ontvangen die ook nog eens groter en harder zijn dan menselijke uitwerpselen en de penis is er niet voor gemaakt een endeldarm binnen te dringen. Zeker gevolg: geen voortplanting. Mogelijke gevolgen: hiv, geslachtsziektes, anaalkloven, endeldarmkanker, ontstekingen, bloedingen, verlies van de anale elasticiteit en meer van dergelijke ongemakken.

  Polygamie: méér hiv, méér geslachtsziekten, méér tienermoeders, méér abortussen, méér gebroken gezinnen met buitenechtelijke kinderen waarbij de bereidheid om in deze kinderen te investeren laag is.

  Heteroseksuele monogamie: geen hiv, geen geslachtsziektes, geen gebroken gezinnen en geen buitenechtelijke kinderen.

  Ja, mijns inziens is het goed om mensen voor te houden dat heteroseksuele monogamie de norm dient te zijn en dat alle andere vormen van seksualiteit niet ideaal en minder goed zijn. Homoseksualiteit gelijk willen stellen aan (monogame) heteroseksualiteit is een waanzin waar de post-moderne westerse mens heel snel van terug moet komen wil onze westerse beschaving niet ten onder gaan.

  Niet alleen ben ik tegen de dwang om op school lessen te geven over homoseksualiteit, maar ik zou ook scholen willen aanraden om áls seksualiteit behandeld wordt in de klas de leerlingen voor te houden dat alleen liefdevolle, niet-anale, seks binnen het huwelijk tussen één man en één vrouw normaal is en alle andere vormen van seks een abnormaliteit die meestal niet zonder risico is.

 15. @Nico [12]: Heteroseksualiteit op zich is natuurlijk wel “natuurlijk”. Alleen heel veel aspecten er van (goed of slecht) zijn dat niet. Een voorbeeld daarvan is monogamie, maar ook bijvoorbeeld orale seks.
  Een voorbeeld van wat wel “natuurlijk” is maar wat we gelukkig niet accepteren is verkrachting.
  Samengevat: Wat “natuurlijk” of “onnatuurlijk” is, staat niet gelijk aan wat goed of slecht is.

  Nico [19] reageerde op deze reactie.
  Oscar [20] reageerde op deze reactie.

 16. @Jorge [18]: Samengevat: Wat “natuurlijk” of “onnatuurlijk” is, staat niet gelijk aan wat goed of slecht is.

  Het is maar net hoe je het bekijkt.

  Gezien vanuit het standpunt van schepping, is ‘onnatuurlijk’ in de context van sexualiteit hetzelfde als ‘slecht’ ofwel zonde.

  Gezien vanuit het standpunt van evolutie is ‘onnatuurlijk’ in dezelfde context gewoonlijk nutteloos (zoals orale seks), verspilling van ‘resources’ en een doodlopend spoor. Voortplanting en consolidatie is immers alleen optimaal mogelijk, wanneer alle ter beschikking staande middelen optimaal worden gebruikt. Dat kan geenszins gezegd worden in het geval van homosexualiteit en andere sexuele ontsporingen.

 17. @Jorge [18]:

  Samengevat: Wat “natuurlijk” of “onnatuurlijk” is, staat niet gelijk aan wat goed of slecht is.

  Precies. Het is bijvoorbeeld heel natuurlijk bij primaten, het komt bij gorilla’s voor, dat je je welwillend laat nemen door een mannetje die net je eigen jongen, nageslacht van een ander mannetje, heeft gedood.

  @Nico [19]:

  Gezien vanuit het standpunt van evolutie is ‘onnatuurlijk’ in dezelfde context gewoonlijk nutteloos (zoals orale seks), verspilling van ‘resources’ en een doodlopend spoor.

  Dat je er geen kinderen mee verwekt als je je zaad tegen een huig aan sprietst is evident, maar dat het helemaal nutteloos zou zijn is nog maar de vraag. Orale seks vereist een bepaalde mate van aandacht die hoger is dan simpelweg je benen te spreiden om een stijve penis te ontvangen en heeft in die zin toch een functie. Fellatio zou een band kunnen verstevigen. Vergelijk het met het vlooien van apen.

  Nico [22] reageerde op deze reactie.

 18. Scholen hebben de taak kennis over te dragen, dus vertellen, wat homosexualiteit is, hoort wat mij betreft tot het curriculum. Wat leerlingen ervan vinden, is hun eigen zaak. Dat kun je ook niet onderwijzen.

  “Dat gebrek aan voorlichting over homoseksualiteit geen voedingsbodem is voor geweld en dat men beter voorlichting kan geven over de verwerpelijkheid en onjuistheid van geweld, maar uiteraard niet middels voorlichting die verplicht wordt gesteld.”

  Niet specifiek tegen homo’s, maar tegen eenieder. Dat is ook efficiënter, dan elke les herhalen en de ene keer ‘homo’s’, de volgende keer ‘allochtonen’, daarna ‘ouderen’ en vervolgens ‘chronisch zieken’ op de puntjes in te vullen.

  Daarnaast roepen onderwijsgevenden al tientallen jaren, dat de school niet het afvoerputje van maatschappelijke problemen moet worden.

  “Het COC is blij met de maatregel van minister Opstelten om de strafeis bij gewelddaden waar discriminatie aan ten grondslag ligt, te verdubbelen.”

  Dat dat niet werkt, is al gebleken met de strafeis met betrekking tot geweld tegen overheidshandhavers. De verdubbeling zou dan in de eis genoemd moeten worden en dat is niet het geval. Ik ken geen requisitoir, waarbij de officier eerst drie jaar eist en dit vervolgens verdubbelt naar zes jaar.

  Nico [22] reageerde op deze reactie.

 19. @Oscar [20]: Fellatio zou een band kunnen verstevigen. Vergelijk het met vlooien.

  Dat waag ik te betwijfelen. Fellatio seks zorgt er namelijk voor, dat de ene partner een dominante houding inneemt, terwijl de ander in een onderworpen positie verkeert. Dat impliceert geen gelijkwaardigheid, daarmee geen respect en zal daarom nooit een wederzijds respectvolle band verstevigen – voor zover die er al was.

  @Vilseledd [21]: Scholen hebben de taak kennis over te dragen, dus vertellen, wat homosexualiteit is, hoort wat mij betreft tot het curriculum.

  Het eerste deel klopt, het geniep zit in het staartje. Scholen behoren inderdaad kennis over te dragen. De vraag is alleen welke kennis. Taal, rekenen, geografie, topografie, natuurkunde, biologie, wiskunde… allemaal mooi. Maar er zijn grenzen, waar een school niet overheen behoort te gaan. Het domein van het gezin, de verantwoordelijkheden van de ouders. Als we gaan praten over de feiten en interpretatie daarvan m.b.t. (homo)sexualiteit, dan overschrijdt de school wat mij betreft een grens. Net als wanneer de scholen kinderen ‘religieuze tolerantie’ willen bijbrengen voor andere religies (islam dus). Tolerantie voor intolerante mensen is een slecht idee. Dat geldt voor zowel de homo lobby als islam.

  Oscar [23] reageerde op deze reactie.

 20. In Libië krijgen jonge (hetero)stellen 60.000 dinar (US $ 50.000,–) als ondersteuning. Libië schijnt nauwelijks belasting te kennen. De scholen, ziekenhuizen en andere overheidsuitgaven worden gewoon betaald uit olie-opbrengsten.

  Wat doet Nederland eigenlijk met de aardgasinkomsten? Mijn voorouders komen uit dat gebied. Zou ik kunnen claimen dat al dat aardgas eigenlijk van De Geit is?

 21. @Oscar [23]: In dat plaatje regelt de vrouw die bovenop is alles. De man kan meewerken of gesmoord worden. Aangezien de vrouw hier de dominante positie inneemt, geeft het voorbeeld hoogstens aan dat mijn eerdere bewerking over onevenwichtigheid juist is.

  Maar goed, het principe is dat dit soort dingen niet helpen bij de voortplanting. Het gaat erom dat mensen op een alternatieve manier aan hun gerief komen, een manier waar vraagtekens bij gezet kunnen worden.

  Iedereen is verantwoordelijk voor zichzelf, en het gaat m.i. tever als mensen een verwrongen kijk op sexualiteit bij anderen gaan opdringen. Met verwrongen bedoel ik dan de ontsporingen die eerder in de comments op dit artikel genoemd zijn. Daarnaast zegt ik dus dat ouders en niet school of overheid een vormende rol hebben. Mensen als die van het COC zouden liefst dat recht geheel bij de ouders weghalen, om hun agenda te kunnen invullen.

  Oscar [30] reageerde op deze reactie.

 22. Het ‘homo gedoe’ is typisch weer iets uit de hoge hoed van een kleine elite die in belangrijke mate verantwoordelijk is voor ‘Het Decadente Westen’.

  Als het aantal geboren blanke Europeanen zo laag blijft als nu is één ding duidelijk: we sterven uit. Als je dat accepteert dan kun je inderdaad gaan doen waar je zin in hebt en er een decadente levensstijl op na houden. Je sterft als individu en je sterft als soort.

  Wat je je af kunt vragen is hoe groot de invloed van de zogenaamde elite is op die neergang.

  Voor de complotters: Tel daarbij op dat een groot deel van die elite ‘nakomelingen van Jacob’ zijn, ook wel bastaards of hybriden genoemd. Kadaffi noemt ze ‘zwerfhonden’ maar schijnt er zelf ook een te zijn.

  Nu wil die elite schoolkinderen hun ideeën over homoseksualiteit opdringen, naast de andere opdringerigheid waar kinderen gedwongen aan bloot staan tot hun 18e.

  Ron Paul Fan [27] reageerde op deze reactie.

 23. @Nico de Geit [26]:

  “Voor de complotters: Tel daarbij op dat een groot deel van die elite ‘nakomelingen van Jacob’ zijn, ook wel bastaards of hybriden genoemd. Kadaffi noemt ze ‘zwerfhonden’ maar schijnt er zelf ook een te zijn.”

  Tsja, die hele ontsporing van de sexuele moraal is begonnen met Sigmund – ‘soms is een sigaar gewoon een sigaar’ – Freud (of was het een banaan?). We moesten immers onze sexuele impulsen niet onderdrukken, daar werden we alleen maar gefrustreerde personen van.

  Of zoals ze bij D66 zeggen: “moet kunnen”.

  En nu zijn de sigaren gaar… 😉
  Nico de Geit [29] reageerde op deze reactie.
  Oscar [30] reageerde op deze reactie.

 24. Half Nederland kijkt Goede Tijden Slechte Tijden, en ook daar zitten tegenwoordig homo’s in. Moest van de overheid of zo, naast een gekleurde man die een relatie heeft met een blanke vrouw.

 25. @Nico [25]:

  Deze positie zou ook zijwaarts kunnen.

  Dan krijg je zoiets:
  http://liefde.leerlingen.com/liefde/images/liefdeinfo/standje69.gif

  @Ron Paul Fan [27]:

  Soms is een aubergine, gewoon een aubergine. En soms is het dromen over een trein die met volle vaart door een tunnel gaat een reminiscentie van een reis naar Zwitserland. Een wandelstok kan een wandelstok zijn. Een pruim, een pruim. Een oester, een oester. Een doorgesneden aardbei, een doorgesneden aardbei. Een druipende stalagmiet, een druipende stalagmiet. Een vol met sap zittende glibberige worst, een vol met sap zittende glibberige worst. Een frikandel met aan het uiteinde een klodder mayonaise en aan het begin twee gehaktballen aan weerszijden, een frikandel met aan het uiteinde een klodder mayonaise en aan het begin twee gehaktballen aan weerszijden Een grote, harde L in de broek kan een chocoladeletter zijn. Een gezwollen liefdeswapen inzetten kan duiden op een geestelijke strijd. Men moet niet overal wat achter zoeken.

  Wat veel mensen vergeten is dat Freud een aan cocaine verslaafde, monomane, psychopaat was.

  Nico de Geit [31] reageerde op deze reactie.

Comments are closed.