Vandaag wil ik het eens hebben over de hondenbelasting. Er zijn eerder artikelen verschenen omtrent hondenbelasting waarin al werd aangetoond dat het volledige onzin is. Dat de eigenaar diegene is die onderhoud pleegt aan de beschikbaar gestelde ruimtes, en meer. Maar zorgt het heffen van deze belasting tot meer kosten als baten, en is het dus pure werkverschaffing?

Omdat deze belasting niet in alle gemeenten van Nederland wordt geheven, heb ik gemeente Eindhoven als uitgangspunt genomen.

De wetten

Artikel 216 Gemeentewet: De raad besluit tot invoeren, wijzigen of afschaffen van een gemeentelijke belasting door het vaststellen van een belastingverordening.

Artikel 226 Gemeentewet:

1) Ter zake van het houden van een hond kan van de houder een hondenbelasting worden geheven

2) De belasting wordt geheven naar het aantal honden dat wordt gehouden

3) Voor de toepassing van het eerste lid wordt het houden van een hond door een lid van een huishouden aangemerkt als het houden van een hond door een door in artikel 231,tweede lid, onderdeel b, bedoelde gemeenteambtenaar aan te wijzen lid van dat huishouden

Deze wetten moeten worden ingevuld, dit gebeurt als volgt:

Gemeenteraad stelt de belastingvorderingen vast

Heffingsambtenaar legt aanslag op

Belastingambtenaren voeren de vorderingen uit

De inconsistentie van hondenbelasting

Het belastbaar feit: “Onder de naam hondenbelasting wordt een directe belasting geheven ter zake van het houden van een hond binnen de gemeente.”

Dat is het feit waarom het geheven wordt. De belasting is echter een algemene belasting en geen doel belasting. Dit houd in dat de inkomsten vrij besteed kunnen worden. Daarmee het feit dat losloopterreinen worden aangelegd ed. niet direct uit de hondenbelasting gefinancierd wordt. Deze veldjes zijn eigelijk meer een gevolg van de verboden op loslopende honden.

Kosten / Baten

Om ontduiking van deze belasting te achterhalen, zet men BOA’s in. Bijzondere Opsporing Beambte. Echter, als versterking worden er mensen ingehuurd welke opeens gelijke privileges krijgen, en zich als ‘controleur lokale heffingen’ mogen identificeren

Jaarlijks worden er huis-aan-huis controles uitgevoerd, dit jaar bij 35.000 adressen. De kosten voor een dergelijk onderzoek zijn natuurlijk absurd. En de baten?: In Eindhoven wordt jaarlijks 880.000 euro opgehaald aan hondenbelasting. Wat zoveel wil zeggen als dat elke gecontroleerd adres amper 25 euro oplevert. Daarvan moeten nog wel even alle kosten van de controleurs en het ambtenaren circus worden afgetrokken, de handhavers, de beleidsmakers, enz.

Er worden dus complete ambtenaren bolwerken omhoog gehouden om deze heffing te bepalen, aan te kondigen, te innen, te controleren, te handhaven, enz. En dat allemaal voor 880.000 euro?

Dat riekt toch wel heel erg naar werkverschaffing.

Maar de immoraliteit van deze belasting gaat nog een stap verder.

Via MSM, overheidsonderzoeken en overheidswebsites worden altijd alleen de zogenaamde nadelen van hondenbezitters uitgelicht, opgeblazen, en gepubliceerd. De vraag is of deze opwegen tegen de voordelen.

Gezondheid

Het houden van een hond bespaart de gemeente juist geld. Er zijn vele onderzoeken gedaan naar de gezondheidsvoordelen van honden bezitters ten opzichte van niet honden bezitters. Hier een kleine opsomming van de geconstateerde voordelen:

 • Endorfine

Het verzorgen of tijd doorbrengen met een hond kan endorfine produceren in het menselijk brein. Endorfines zijn hormonen die pijn verlichten, stress bestrijden en het kan ook voor het gevoel van geluk of euforie zorgen.

 • Lagere bloeddruk

Een hond kan het stress niveau verlichten, een belangrijke oorzaak van stress is een hoge bloeddruk. Uit een studie van het National Institute of Health (NIH) is gebleken dat eigenaren van een huisdier sneller in staat zijn te herstellen van stress dan eigenaren zonder huisdier.

 • Sneller herstel Hondeneigenaren

herstellen sneller van hartproblemen dan degenen zonder honden. Een studie van het NIH constateert dat hartpatiënten met een hond thuis langer leven na een hartaanval.

 • Meer beweging

Hondeneigenaren hebben meer de neiging om te bewegen dan de meeste mensen zonder hond. Een hond moet dagelijks meerdere malen per dag uitgelaten worden. De eigenaar profiteert hiervan. •

 • Symptoom voorspelling

Honden kunnen een aanval voorspellen, kanker opsporen en een lage bloedsuikerspiegel detecteren. Mensen met de ziekte van Parkinson kunnen een normaal leven leiden doordat de hond waarschuwt wanneer hun voeten “bevriezen” tijdens het lopen. Een zetje tegen de voet door de hond helpt de voet weer normaal te bewegen.

 • Voorkomen van eenzaamheid

Eenzaam? Hondenbezitters zien hun huisdier vaak als onderdeel van de familie. 97% van de mensen blijkt tegen hun huisdier te praten. Dit kan helpen om een depressie af te wenden.

Naast de gezondheidsvoordelen, is er nog een aspect wat de gemeente helpt.

Sociale controle

Gezien hondenbezitters hun huisdieren meerdere malen per dag uitlaten, dragen ze sterk bij aan de ‘sociale controle’ in de wijk. Hondenbezitters hebben onderling veel contact en spreken aanzienlijk meer mensen op straat als niet hondenbezitters. Een snel praatje of even aanbellen als iemand zijn autoraam nog open heeft, is voor de meeste hondenbezitters de normaalste zaak van de wereld. Daarbij is ook gebleken dat hondenbezitters sneller contact opnemen met de politie bij verdachte situaties in de wijk. Dit wordt wel onderkend, alleen nooit in het nieuws gebracht.

Waarom extra straffen opleggen aan de mensen die juist iets extras toevoegen aan de leefbaarheid binnen de maatschappij?

4 REACTIES

 1. Ik heb het altijd vreemd gevonden, dat er wel een honden-, maar geen kattenbelasting is.
  Maar deze hondenbelasting kan het beste meteen afgeschaft worden.
  Hugo van Reijen

 2. Ik woon in Alkmaar en had eens de hond van mijn zusje te leen voor een weekend. Binnen 2 uur stond er een BOA voor de deur. Alkmaar heeft als beleid dat je verstandelijk beperkt moet zijn OF een BMI van 45 moet hebben om BOA te kunnen worden. BOA’s met een IQ van 85 en een BMI van 45 worden prompt leidinggevend, maar dat terzijde.

  Ik persoonlijk ben van mening dat hondenbelasting verruild moet worden tegen een boete als je je hond op andermans (dus ook: publiek) eigendom laat schijten zonder het op te ruimen.

  Zo is het hier onmogelijk om in het donker (in de winter dus al na 17 uur) binnendoor naar de supermarkt te lopen wegens een poeppad (een stoep van 2 meter breed) dat er heen leidt. De daders zijn bekend, maar er wordt geen hol aan gedaan.

  Wel ben je het haasje als je je auto 10 meter verderop op de stoep zet. Alkmaar sucks. Het is bijna jammer dat het een mooie stad is. Nu nog een fijne stad.

Comments are closed.