Humanitaire interventie: het gebruik van militaire middelen van de ene staat tegen de andere staat met als doel het beëindigen van de schending van mensenrechten. Een zogenaamde ‘goede’ oorlog dus waar in een zo kort mogelijke tijd  de goeden winnen van de kwaden en men gelukkig verder leeft. Helaas is de werkelijkheid anders. Hier een opsomming van redenen waarom een humanitaire oorlog geen goed idee is.
1. Militaire actie leidt altijd tot het doden of gewonden van onschuldigen en het vernietigen van eigendommen, aan de ‘goede’ en ‘slechte’ kant.

2. Militaire interventie wordt betaald met belastinggeld. Hoe meer militaire activiteiten des te meer belastinggeld er afgeperst moet worden.

3. Onder het mom van humanitaire interventie kan er een oorlog begonnen worden die in feite een totaal andere reden heeft. Het nobele doel maakt kritische vragen in die richting gelijk verdacht als ’tegenpartij sympathisanten’.

4. De oorlogsstemming in het aanvallende land kan gebruikt worden om de macht van de heersende elite te vergroten en burgerrechten in te perken.

5. De tijdelijke acties leiden vaak tot een langdurige, bloedige en uitzichtloze impasse waar de burgerbevolking het grootste slachtoffer van is.

6. Militair ingrijpen zendt dit signaal uit naar de verdrukten in de wereld:  in plaats van zelf voor je rechten te vechten, is het beter om te lobbyen voor interventie door een buitenlandse macht.

7. Militair ingrijpen voedt het avontuurlijke idee van het publiek om ‘ iets goeds’ langs gewelddadige weg te bereiken. Dit maakt gelijk de weg vrij voor meer militaire escapades.

8. De groep benadeelden, waarvoor de militaire acties zijn ingezet, zullen snel propaganda gaan bedrijven om meer steun te krijgen. Verzonnen slachtpartijen, false-flag operaties en overdreven verhalen moeten zorgen voor meer fire-power.

9. De buitenlandse militaire steun zal er voor zorgen dat er minder snel een staakt-het-vuren komt. De te hulp geschoten partij wil nu het onderste uit de kan bij onderhandelingen. Dit verlengt de crisis eerder dan dat hij hem verkort.

10. Militair ingrijpen kan tot criminele daden leiden als men inschat dat het een militaire overwinning dichterbij brengt. Zo bezondigt men zelf aan daden waarvoor de hele operatie begonnen was.

11. Om het eigen straatje schoon te vegen en de publieke opinie voor zich te winnen, zal de ingrijpende partij de media muilkorven/manipuleren en de tegenpartij zoveel mogelijk demoniseren.

12. Militair ingrijpen gaat na het conflict vaak over in een langdurige militaire aanwezigheid, een buitenlandse bezettingsmacht. Dit beperkt de vrijheid, houdt haatgevoelens smeulend en kan gebruikt worden voor verdere machtsuitbreiding.

Beslissingen over humanitair ingrijpen zouden meer over de reeële situatie moeten gaan en de gevolgen van deze acties in plaats van het zwart-witte goed versus kwaad denken. Helaas beslissen politici over het geld en leven van (anonieme) anderen. Het persoonlijk moeten financiëren van militair ingrijpen en het zenden van familieleden naar onrustige regio’s zou erg verfrissend werken.

4 REACTIES

  1. zo is dat vrijspreker de elite voert oorlog voor eigen belang macht en geld en de normale man mag het opknappen.dit zijn ratten 1ste klas van bilderberg tot de iluminati en de politiek.dalijk hebben we wereld oorlog 3 aan onze broek vorig jaar heeft bilderberg dat al besproken de iran kwestie ik ben het zat dat de elite plannen voert en dat de zwakkere daar voor moet boeten en lijden.zij de elite machthebbers zijn het die een gevaar vormen voor de aarde,de mens,en de dieren.echt mensen we worden de grond ingestampt.

  2. In 1999 werden de meest hallucinante verhalen over Kosovo en Metochia verspreid. Alle jonge mannen waren afgeslacht, het aantal slachtoffers kon wel oplopen tot 500.000 – de helft van de bevolking. Die verhalen kwamen van persbureaus en Amerikaanse tv-zenders en werden overgenomen door Britse, Duitse, Franse, Amerikaanse leiders. Wat blijkt na een aantal jaaren later: de massagraven van Kosovo en Metochia zijn bijna even onvindbaar als de massavernietigingswapens van Saddam Hoessein. Bijna, er zijn in Kosovo en Metochia minstens drieduizend doden gevallen. Een klein deel bestaat uit Servische politiemannen die werden afgemaakt door het UCK separatisten/fascisten.Een ander deel viel in afrekeningen onder Kosovaars-Albanese groepen.Een deel werd slachtoffer van Servische groepen, waaronder enkele uiterst-rechtse milities. Tot 1999, een paar maanden voor de bombardementen door de NAVO op Servie werden de militairen die daar allerlei aanvallen op Servische politie en burgers uitvoerden officieel aangemerkt als een terroristische organisatie (de UCK). Maar onder druk van geld (de Brooklyn relatiehttp://tegenlicht.vpro. ) en allerlei andere duistere machten werden het ineens vrijheidsstrijders.Dus na jaren van geweld (ook tegen andersdenkende Kosovaren!) begint de NATO de bombardementen om deze “vrijheidsstrijders” te helpen vanwege vermeende, maar nooit bewezen, genocide tegen de Alabanezen door de Serven.

Comments are closed.