In dit stukje hoop ik aan te tonen dat diverse doelen uit het communistische manifest van Marx en Engels in dit land al decennia geleden tot beleid zijn verheven. De zuigende MSM en het staatsonderwijs laten ons geloven dat we sinds de val van de muur een overwinning hebben behaald op het communisme. Maar hoe zit het nu werkelijk? Wie heeft er echt gewonnen?

Ik heb op de webstek van de verenigde communistische partij de volgende vertaling gevonden en haal een deel van hoofdstuk 2 van het communistische manifest uit 1848 aan met daarin 10 beleidsvoornemens. Laten we kijken hoeveel van deze beleidsvoornemens intussen in ons land zijn gerealiseerd. Zouden dat er meer dan 2 zijn? Ik haal aan van de webstek van de vcp de volgende vertaling:

Wij zagen hierboven reeds dat de eerste stap in de arbeiderrevolutie de verheffing van het proletariaat tot heersende klasse, de verovering van de democratie is.

Het proletariaat zal zijn politieke heerschappij gebruiken om aan de bourgeoisie stap voor stap alle kapitaal te ontrukken, alle productie-instrumenten in handen van de staat, d.w.z. van het als heersende klasse georganiseerde proletariaat te centraliseren en de massa van de productiekrachten zo snel mogelijk te vermeerderen.

Dit kan aanvankelijk natuurlijk slechts geschieden door middel van despotisch ingrijpen in het eigendomsrecht en in de burgerlijke productieverhoudingen, door maatregelen dus, die economisch ontoereikend en onhoudbaar schijnen te zijn, maar die in de loop der beweging boven zichzelf uitgroeien en als middel ter omwenteling van de gehele productiewijze onvermijdelijk zijn.

Deze maatregelen zullen natuurlijk, al naar de verschillende landen, verschillend zijn.

Voor de meest ontwikkelde landen zullen evenwel de volgende maatregelen vrijwel algemeen toepassing kunnen vinden:

1. Onteigening van de grondeigendom en gebruik van de grondrente voor staatsuitgaven. Ratio: De pacht is niet marktconform, het grondeigendom is door planologische beleidsinstrumenten totaal uitgehold. Doel van het manifest is bereikt, ergens gedurende het midden van de vorige eeuw. Geen partij die de huidige situatie wenst te veranderen.

2. Sterk progressieve belastingen. Ratio: doel van het manifest sinds de jaren 60 / 70 van de vorige eeuw bereikt. Geen partij dit deze situatie wenst te veranderen.

3. Afschaffing van het erfrecht. Ratio: De overheden hebben al decennia lang soms zeer hoge successie rechten ingevoerd. Dus ook dit punt van het manifest is grotendeels bereikt.

4. Verbeurdverklaring van de eigendom van alle emigranten en rebellen. Ratio: Er zijn tal van controles op zwart geld, en pluk ze wetgeving. Met veel geld op zak gaan reizen betekent dat de overheid dit in beslag kan nemen. Dit wordt alleen maar erger. Goud wordt ontmoedigd, net als contant geld.

5. Centralisatie van het krediet in handen van de staat door middel van een nationale bank met staatskapitaal en uitsluitend monopolie. Ratio: Nationale banken, fiat valuta, nationalisatie banken, need I say more?

6. Centralisatie van het transportwezen in handen van de staat. Ratio: het openbaar vervoer wordt gesponsord, de auto is de melkkoe. De staat bepaalt waar welke infrastructurele werken gerealiseerd worden. Geen partij die dit wenst te wijzigen. De planstaat zegeviert al vele decennia.

7. Uitbreiding van het aantal nationale fabrieken, productie-instrumenten; ontginning en verbetering van de landerijen volgens een gemeenschappelijk plan. Ratio: landbouw is totaal gereguleerd. Bestemmingsplannen. Fabricage processen door arbo en milieu wetgeving in hoge mate gereguleerd.

8. Gelijke arbeidsplicht voor allen, vorming van industriële legers, vooral voor de landbouw. Ratio: het postindustriële tijdperk icm landbouw mechanisatie gooit hier gelukkig wat roet in het eten en voorkomt een totale victorie.

9. Vereniging van het landbouw- en industriebedrijf, aansturen op de geleidelijke opheffing van het verschil tussen stad en land. Ratio: we zijn intussen allemaal slaven op de overheidsboerderij genaamd Nederland. Aangestuurd door de diverse nota’s ruimtelijke ordening. Geen partij die hier geen harde plasser van krijgt en die dit wenst te veranderen.

10. Openbare en kosteloze opvoeding van alle kinderen. Opheffing van de fabrieksarbeid door kinderen in zijn huidige vorm. Aansluiting van de opvoeding bij de materiële productie, enz. Ratio: overheidsonderwijs – en indoctrinatie –  is er al bijna een eeuw. En iedereen lijkt zich daar wel bij te voelen.

Tsja, wat moet ik nu nog zeggen. Triest zwijgen is gepast. Victorie van Karl en Friedrich is een feit. Enkele Vrijsprekers stribbelen voor de vorm en uit principe nog wat tegen. Van PVV tot SP, van VVD tot SGP, geen van de partijen durft deze doelen uit het communistische manifest te verwerpen omdat ze zelf deze doelen al decennia geleden hebben omarmd en tot beleid hebben verheven.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Toelichting en noten.

Peter de Jong, bedankt voor je youtube filmpje als reactie op mijn artikel van de vorige week. Heb die gedachte als basis van dit artikel gebruikt. Bij deze de film:

http://www.youtube.com/watch?v=f9yUaChj5zw&NR=1

Het minste dat je van een acceptabele politieke partij mag verwachten is dat de doeleinden van het communistische manifest niet door haar worden onderschreven. Alle, en ik herhaal, alle, partijen nu in de tweede kamer, onderschrijven de meerderheid van de 10 hier boven behandelde beleidspunten uit het communistische manifest. Ook de VVD en de PVV hebben deze marxistische uitgangspunten tot beleid verheven. Nadere linkjes om dit artikel te controleren en hier verder dieper op in te gaan staan hieronder

http://en.wikipedia.org/wiki/Communist_Manifesto

http://de.wikisource.org/wiki/Manifest_der_Kommunistischen_Partei_(1848)

http://www.marxists.org/nederlands/marx-engels/1848/manifest/manif2.htm

http://www.vcp.nu/manifest/hoofdst2.htm

VCP, dank voor de vertaling, gefeliciteerd met de overwinning.

 

11 REACTIES

 1. Jammer dat ik geen mogelijkheid vond om te reageren op hun site.
  Ze weten dat de meeste mensen een hekel aan poitiek hebben, maar trekken dan weer de verkeerde conclusie.

 2. “Enkele Vrijsprekers stribbelen voor de vorm en uit principe nog wat tegen…”

  Vaak als “een roepende in de woestijn”
  Zie artikelKlaus van enkele dagen geleden:
  http://www.vrijspreker.nl/wp/2011/03/een-roepende-in-de-woestijn/#more-89227

  En toch zullen op den duur die libertariërs gelijk krijgen.
  Zij hebben de feiten:
  –verwachtingen (voorspellingen) blijken steeds uit te komen.
  –Zij werken met de feiten.
  –gewld van de ene mens tegen de andere is altijd immoreel
  –het NAP is een morele vorm van samenleven.

  Het gaat alleen te langzaam. Kennelijk is het moeilijk de brainwash te vervangen door eenvoudig denken. Of libertariers hebben daar de juiste techniek (woorden??) nog niet voor gevonden.

  En: “… het zal niet mogelijk zijn alle mensen voor altijd te bedriegen”!

  Ratio [3] reageerde op deze reactie.

 3. @Hub Jongen [2]: Ik zet het hier natuurlijk iets te zwart neer omdat ik vooral duidelijk wil doen overkomen dat heil niet van de huidige politieke partijen is te verwachten. Deze hebben intussen het marxistische gedachtengoed omarmd. Dat is de meeste Nederlanders niet voldoende duidelijk volgens mij, vandaar mijn mattenklopper verhaaltjes en ook dit stukje van vandaag.

  Uit onderstaande link (poll van Def nav de statenverkiezingen), blijkt dat 30 procent van de Vrijspreker bezoekers op de PVV heeft gestemd en 10 procent van de bezoekers op de VVD. Ik hoop dat ze beginnen te beseffen dat deze partijen in praktijk een anti vrijheid agenda volgen en zelfs een groot deel van hun standpunten kunnen herleiden tot het communistische manifest.

  http://www.vrijspreker.nl/wp/2011/03/poll-provinciale-staten-berovingen/#more-87546

  De terminologie is wat anders, ipv proletariers zorgzame samenleving, en dat soort details. Maar in de kern van hun beleid voeren ze de 10 actiepunten van Marx gewoon uit. Zoiets verander je niet zomaar.

  Willen we verder dan is het beter deze partijen links te laten liggen en te hopen dat een deel van deze PVV / VVD stemmers zich meer gaan aansluiten bij deze site en de andere libertarische initiatieven. Tenminste, dat is wat ik denk de productievere weg.

 4. ik geef de nwo en de iluminati de schuld van dit alles en niet te vergeten groep bilderberg hun voeren een masterplan uit en wij moeten daarbij boeten en lijden dit zijn nazisten 1ste klas van de chemtrails tot de vaccines aan toe.

 5. De video van Michael Badnarik over het communisme is een onderdeel van zijn Constitution Class uit 2003 waarin hij libertarische onderwerpen breed behandelt. Zeer de moeite waard imho.
  http://www.archive.org/details/ConstitutionClassByMichaelBadnarik

  Ook per onderwerp op Youtube (zoek op Badnarik).

  De meeste NLers en Amerikanen zijn fel anti-communistisch, maar vreemd genoeg realiseren zij zich niet, dat hun huidige systeem in economisch opzicht in feite communisme ‘met een menselijk gezicht’ is (Geachte klant, u bent vergeten uw belastingaangifte voor 2010 in te sturen. Wilt u zo vriendelijk zijn dit alsnog te doen? 😉 . De Gulags ontbreken, maar het resultaat is hetzelfde.

  In politiek opzicht is het regelrecht fascisme.

  ===
  http://www.telegraaf.nl/prive/9434747/__Victoria_Koblenko_geschokt_door_politie__.html?p=9,2

 6. Nederland = belasting

  1 inkomstbelasting
  2 btw of vermogensrendementheffing
  3 successierecht

  Maar je krijgt er zoveel voor terug. Perfecte infrastructuur, een super sociaal beleid, heerlijke gevangenissen en de beste gezondheidszorg.

Comments are closed.