RED: We ontvingen bijgaande aankondiging voor een demonstratie voor steun aan Bradley Manning, de man die WIKILEAKS de geheime gegevens zou hebben toegespeeld. We voldoen aan het verzoek deze aankondiging te publiceren omdat de behandeling van Manning inderdaad “mensonwaardig” is bijna ongelooflijk in de beschaafde wereld. Dit los van een oordeel over het wel of niet terecht zijn van het eventueel laten lekken van geheime gegevens.

 Aankondiging Demonstratie en TweetUp “Bradley Manning Vrij!”
Datum: Zaterdag 28 mei, 13:00 uur
Locatie: Museumplein, locatie Leemveld

Bradley Manning zit al ruim een jaar zonder enige vorm van proces opgesloten in een Amerikaanse cel. Zijn overheid houdt hem verantwoordelijk voor het lekken van gevoelige informatie via Wikileaks. De omstandigheden waaronder Bradley vastzit worden door de mensenrechtencommissie van het Duitse parlement een schending van de mensenrechten genoemd; Amnesty International spreekt van “mensonwaardig”. Er is na twaalf maanden eenzame opsluiting zelfs nog geen officiële aanklacht tegen hem geformuleerd.

 Indien Manning daadwerkelijk verantwoordelijk voor het lekken van het zogeheten Collateral Damage-materiaal is, heeft hij oorlogsmisdaden aan het licht gebracht. De Piratenpartij vindt klokkenluiderbescherming een randvoorwaarde voor het functioneren van een rechtstaat. “Klokkenluiders zouden bij uitstek beschermd moeten worden tegen foltering en onrechtmatige vrijheidsberoving,” aldus Dirk Poot.

 De Piratenpartij eist de vrijlating van Bradley Manning en roept op tot een demonstratie op 28 mei 2011. Deze zal plaatsvinden voor het Rijksmuseum op het Museumplein. De actie bestaat uit een TweetUp waarin belangstellenden worden uitgenodigd om zichzelf te informeren én anderen voor te lichten. De demonstratie wordt afgesloten met enkele toespraken.

 De eisen:

1) Wij roepen de VS onmiddelijk te stoppen met mensonterende behandeling van gevangenen en verdachten.

 2) Bradley Manning dient onmiddelijk vrijgelaten te worden. Zelfs als het lekken bewezen wordt, verdient Manning volledige bescherming als klokkenluider.

3) In de wet vastgelegde daadwerkelijke bescherming van klokkenluiders, in binnen- en buitenland.

4) Wij roepen het Nederlandse Parlement op om het voorbeeld van de Duitse Bundestag te volgen en ook haar zorgen uit te spreken in een aan president Obama gerichte brief.

 5) Wij eisen dat onze minister van Buitenlandse Zaken Uri Rosenthal zich terdege gaat informeren van de situatie waarin Bradley Manning verkeert, zodat hij nooit meer aan het parlement hoeft te melden niet op de hoogte te zijn. Wij eisen dat zowel de minister van BZ als zijn collega van Justitie deze omstandigheden zwaar laten meewegen bij eventuele uitleveringsverzoeken die Nederland in de Wikileaks-zaak zou kunnen gaan ontvangen.

 6) Gezien de ernstig verslechterde mensenrechtensituatie in de VS, eisen wij voorts dat uitleveringsverzoeken van de VS voorlopig aangehouden worden to na parlementaire herziening van het verdrag met de VS.

 Onlangs verklaarde Rosenthal in het parlement niet bekend te zijn met de detentieomstandigheden van de heer Manning. Dirk Poot: “Minister Rosenthal heeft de laatste weken sterk de publiciteit gezocht als de beschermer van de dissidenten en activisten op het internet. Het is bijzonder teleurstellend dat Rosenthal en premier Rutte zo beschamend niet thuis geven wanneer het op daden aankomt.”

Bradley Manning zit drieëntwintig uur per dag in een isoleercel in Quantico; één uur per dag kan hij in een iets ruimere cel proberen wat beweging te krijgen. Iedere nacht moet hij zijn kleding afstaan aan de bewakers. Deze krijgt hij ’s ochtends pas ná het ochtendappèl terug. Manning moet verplicht om de vijf minuten bevestigen dat hij ‘okay’ is. Hij mag slechts op bepaalde tijden slapen en moet ook dan ten alle tijde zichtbaar zijn voor zijn bewakers.

 De reden die de gevangenisdirectie van Quantico voor dit regime aandraagt is het vermeende risico op zelfmoord; zijn behandelend psychiater heeft echter meerdere malen aangegeven dat Manning niet suïcidaal is. De behandeling van Bradley Manning staat lijnrecht tegenover verkiezingsbeloften van president Obama, terwijl meer dan 300 Amerikaanse rechtsgeleerden daarnaast stellen dat ook de Amerikaanse grondwet wordt geschonden.

 Bradley Manning wordt door de Amerikaanse overheid o.a. verantwoordelijk gehouden voor het verschijnen van de Wikileaks-reportage ‘Collateral Damage’. Door deze beelden werd onder meer duidelijk dat een Amerikaanse gevechtshelicopter verantwoordelijk was voor de dood van twee Reuters journalisten. In verband met deze reportage voert de Amerikaanse justitie ook onderzoek naar een bekende Nederlandse klokkenluider.

 Eerder deze week werd al een demonstratie voor Bradley Manning op 28 mei in Berlijn aangekondigd. 

 ==== Meer informatie

 Brief van de Bundestag aan Obama: http://www.bundestag.de/bundestag/ausschuesse17/a17/brief_obama.pdf

 Informatie over Bradley Manning  http://www.bradleymanning.org/

 Aankondiging Demonstratie Berlijn op 28 mei  http://www.freebradleymanning.de/?p=51

5 REACTIES

 1. De eisen:
  1) Wij roepen de NL onmiddelijk te stoppen met mensonterende behandeling van gevangenen en verdachten.
  2) ERWIN LENSINK dient onmiddelijk vrijgelaten te worden. Zelfs als het GOOIEN VAN EEN WAXINE LAMPJE bewezen wordt, verdient LENSINK volledige bescherming als VERZETS HELD.
  3) In de wet vastgelegde daadwerkelijke bescherming van VERZETS HELDEN, in binnen- en buitenland.
  4) Wij roepen het Nederlandse Parlement op om het voorbeeld van de VOORMALIGE OOST DUITSE REGERING te volgen en ook haar zorgen uit te spreken in een aan LENIN gerichte brief.
  5) Wij eisen dat onze minister van Buitenlandse Zaken Uri Rosenthal zich terdege gaat informeren van de situatie waarin ERWIN LANSINK verkeert, zodat hij nooit meer aan het parlement hoeft te melden niet op de hoogte te zijn. Wij eisen dat zowel de minister van BZ als zijn collega van Justitie deze omstandigheden zwaar laten meewegen bij eventuele KRANKZINNIGHEID VERKLARINGEN die Nederland in de ERWIN LANSINK ZAAK ALS VOORBEELD HEEFT GESTELD.
  6) Gezien de ernstig verslechterde mensenrechtensituatie in de NL, eisen wij voorts dat KRANKZINNIGHEID VERKLARINGEN van de NL voorlopig aangehouden worden to na parlementaire herziening van het EVRM & EHRM verdrag .
  Onlangs verklaarde Rosenthal in het parlement niet bekend te zijn met de detentieomstandigheden van de heer ERWIN LANSINK. Dirk Poot: “Minister Rosenthal heeft de laatste weken sterk de publiciteit gezocht als de beschermer van de dissidenten en activisten IN NL. Het is bijzonder teleurstellend dat Rosenthal en premier Rutte zo beschamend niet thuis geven wanneer het op daden aankomt IN NL.”

 2. Hoe gaat het intussen met de salarissen en bonussen van de Amnesty kameraden die net iets gelijker zijn dan de andere? Hebben ze al hun lente-bonus al binnen?

  Maar het is inderdaad een schande dat de NL staat, burgers uitlevert aan buitenlanden (niet alleen de United Stupid of A.). Maar of Bos, Balkenende of Rutte regeert, er verandert weinig. Het beleid is behoorlijk consequent, alle mooie praatjes ten spijt. Wie bepaalt het werkelijke beleid hier? De Vrijmetselarij? De families Zur Lippe/Amsberg (bekend van onder meer het praten met bomen)?
  Nico de Geit [4] reageerde op deze reactie.

 3. Even iets buiten dit artikel. Op andere sites lees ik heel veel over het aanstaand verbod op ritueel slachten. Het onderwerp roept heel veel reacties op over dierenrechten versus mensenrechten. Op de Vrijspreker lees ik er helaas niets over, terwijl het wel heel actueel is. Misschien een idee om daar een artikel aan te wijden?

Comments are closed.