Als men het heeft over de Holocaust dan bedoelen de reguliere media, westerse politici en leraren van het staatsonderwijs daar meestal de systematische massamoordpartijen mee op de Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Men spreekt vaak van 6 miljoen Joden die tijdens WO II vermoord zouden zijn. Het is een vorm van afronden. Geen enkele serieuze schatting van het aantal doden komt boven de zes miljoen uit, maar de schattingen variëren van 4,5 miljoen tot 5,9 miljoen. De schatting van democide-onderzoeker R.J. Rummel is 5.291.000 Joden. Dat er miljoenen Joden zijn omgekomen tijdens de Tweede Wereldoorlog is vrij helder. Er zijn echter veel meer massamoorden waarvan het onomstotelijk is vast komen te staan dat zij plaats hebben gevonden. De Shoa, de massamoord op de Joden, heeft echter een beschermde status, in die zin dat het in twijfel trekken of de genocide op de Joden daadwerkelijk heeft plaatsgevonden in veel landen strafbaar is.

Het ontkennen van de Shoa is in Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk, Zwitserland, Hongarije, Polen, Slowakije, Litouwen, Israël, Nieuw-Zeeland, Zuid-Afrika en Canada strafbaar. In Nederland heeft de Hoge Raad bepaald dat Holocaustontkenning valt onder het discriminatieverbod en strafbaar is volgens de artikelen 137c en 137e van het Wetboek van Strafrecht. Dat het strafbaar stellen van het ontkennen van de Shoa geen dode letter is, is gebleken in 2006 toen de Engelse historicus David Irving door een Oostenrijkse rechter tot drie jaar gevangenisstraf werd veroordeeld vanwege het sterk relativeren van de massamoord op de Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog. In hoger beroep werd tweederde van de straf in een voorwaardelijke straf omgezet, maar desalniettemin heeft Irving meer dan een jaar gevangen gezeten vanwege zijn publicaties en uitspraken, voornamelijk op basis van uitingen die hij deed in 1989. Meningdelicten verjaren in Oostenrijk blijkbaar niet. Terwijl David Irving veroordeeld werd zweeg Amnesty International.

De Shoa neemt als massamoordpartij een unieke positie in. Het bestraffen van het ontkennen van de genocide op de Joden wordt zowel bij wet als in de praktische toepassing van wetten bevoorrecht ten opzichte van het ontkennen van andere massamoordpartijen.

Een voorbeeld van de bijzondere positie van de bescherming van het feitelijk verklaren van de Shoa is paragraaf 130 van het Duitse wetboek van strafrechten:

(3) Mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer eine unter der Herrschaft des Nationalsozialismus begangene Handlung der in § § 6 Abs. 1 des Völkerstrafgesetzbuches bezeichneten Art in einer Weise, die geeignet ist, den öffentlichen Frieden zu stören, öffentlich oder in einer Versammlung billigt, leugnet oder verharmlost.

Met een gevangenisstraf tot vijf jaren of een geldboete wordt bestraft degene die onder de heerschappij van de nationaal-socialisten begane handelingen […] openlijk of op een bijeenkomst goed keurt, ontkent of bagatelliseert.

De nationaal-socialisten hebben tijdens de Tweede Wereldoorlog meer mensen gedood die Slavisch waren dan dat zij Joden gedood hebben. Het gaat onder meer om naar schatting 2,4 miljoen Polen, 3 miljoen Oekraïners, 1,6 miljoen Russen en 1,4 miljoen Wit-Russen. In totaal hebben door toedoen van de nationaal-socialisten naar schatting 20,9 miljoen het leven gelaten. Een absolute meerderheid van hen was niet-Joods.

Dat het verbod op het ontkennen van de Shoa niet als reden heeft dat de gerechtelijke machten in de diverse staten het ontkennen van genocide onacceptabel vinden blijkt wel uit het feit dat de genocide op de Armeniërs tijdens de Eerste wereldoorlog ongestraft ontkend mag worden en dat de heren en dames EU-politici er geen enkel probleem mee hebben om rond de tafel te gaan zitten met lieden die het ontkennen van deze genocide tot officieel regeringsbeleid hebben verheven. Zelfs als men er rekening mee houdt dat van progressieve Europeanen Turken aan meer rekkelijke ethische normen mogen voldoen dan Europeanen en andere westerlingen, die als zijnde een ‘fascist’ neergezet zouden worden voor uitspraken die uiterst mild zijn te noemen vergeleken bij de geuite mening van Turkse overheidsfunctionarissen, dan nog is het niet afdoende te verklaren waarom de Shoa van meer gewicht zou zijn dan de genocide op de Armeniërs.

Tussen 1945 en 1948 werden er naar schatting anderhalf miljoen etnische Duitsers, de zogeheten Heimatvertriebenen, gedood in Polen. Tijdens het regime van Pol Pot in Cambodja kwamen naar schatting 2 miljoen mensen om. De massamoordpartijen op de bevolking van Oost-Pakistan (Bangladesh) in 1971 heeft ten minste 1,25 miljoen mensen het leven gekost. Alleen de erkenning van de genocide op de Joden heeft een speciale status.

Als het gaat om het aantal slachtoffers, die bij de Shoa volgens de gemiddelde hoge schattingen, en volgens Rummel, uitkomen tegen 5,3 miljoen mensen dan valt het niet te verklaren waarom het ontkennen van de doden veroorzaakt door het Sovjet-Regime (61,9 miljoen) en de Volksrepubliek China (76,7 miljoen) niet tot een gerechtelijke vervolging leidt in de landen waar het ontkennen of relativeren van de Shoa verboden en strafbaar is. Regelmatig verschijnen er periodieken van communisten waarin de moordpartijen in de U.S.S.R. en Rood-China worden ontkend, vergoelijkt, gebagatelliseerd, of worden afgedaan als propaganda van het groot-kapitaal.

De ironie doet zich voor dat de speciale bescherming van de erkenning van de Shoa als een feit, nog er van afgezien dat de vervolging van de erkenning van hetgene dat conform de communis opinio van historici als feitelijk wordt beschouwd neer komt op het schenden van eigendomsrechten van mensen die geen enkele vorm van agressief geweld hebben begaan, een vorm van discriminatie is die wordt toegepast door de overheid.

Oscar

April 2011

243 REACTIES

 1. Mee eens. Juist door die speciale bescherming krijgt de Shoa de status van ‘Zionistische propaganda’ en wordt elke vorm van discussie over ernst en omvang onmogelijk gemaakt. Het impliceert ook dat genocide op Joden erger is dan genocide op Armeniers, bewoners van de Spaanse Sahara of mensen die Socialisme niet zo’n goed systeem vinden. Om met (ex?) Vrijspreker Waldi te spreken: het land wordt geregeerd door volslagen idioten. Andere landen ook.

  Wat ook steeds meer opvalt is dat er steeds meer propaganda is die het ‘first amendment’ van Amerika ridiculiseert. Zo van “vrijheid van meningsuiting is niet lief, moeten wij niet willen met z’n allen”. Idioten.

 2. Interessant artikel Oskar! Je hebt me aan het denken gezet 😉

  Zonder enige twijfel is het een slechte zaak om de massamoord / genocide / Holocaust op de Joden te ontkenne. Wat gebeurd is, is gebeurd. Iemand met enige ruggegraat is niet bang of weerspannig om de waarheid onder ogen te zien.

  Maar, inderdaad, andere massamoorden, genocide’s zijn even ongewenst, even erg, even betreurenswaardig, even gedenkwaardig etc. en ook voor die andere massamoorden geldt dat mensen de waarheid onder ogen zouden moeten zien. Als ik denk aan de geschiedenis van de Armeniërs, en dan vooral hoe deze genocide het liefst door bepaalde lieden onder het kleed wordt geschoffeld, wordt ik niet bepaald blij.

  Maar de vraag is; waarom? Daarover denkende, heb ik wel een paar suggesties. Maar ik denk niet het antwoord gevonden te hebben, dus ik zal de comments op dit artikel met belangstelling volgen. Of meedoen aan een brainstorm, voor zover die volgt.

  Wat bij mij bovenkomt over de oorzaken van deze ongelijkheid is het volgende:

  Als de staat iets wil vertellen, moet en zal de burger dat slikken.
  Vandaar dat we een verplicht onderwijssysteem hebben, waarin niet scholing maar vorming (!!!) centraal staat. Mijn zoon werkt aan een serie artikelen daarover en zal nog contact opnemen met de redactie van deze website over publicatie.

  Intensief gebruik van media past in dat straatje. Vandaar dat links intensief gebruik kan maken van de televisie als propagandakanaal, maar rechts dat recht grotendeels onthouden wordt.

  Strafrecht is een handig ding. Je kunt daarmee mensen de mond snoeren die iets zeggen wat indruist tegen de visie van de staat.

  Kennelijk wil de staat (plus overheden van andere landen) de Holocaust in permanente herinnering houden van de bevolking. Vandaar de inzit van het onderwijssysteem (hoewel dat onder invloed van islamieten op dit punt minder wordt), media en strafrecht. Op zich iets goeds dat men dit wil doen v.w.b. deze ene genocide, maar het verklaart nog niet waaron de Holocaust kennelijk belangrijker is dan andere genocide’s. Voorlopig stel ik vast dat de staat hard werkt aan het tot stand brengen en in stand houden van beeldvorming op dit punt.

  Als we kijken naar wat de richtng waarin de staat ons denken (of, onze levensovertuiging) wil sturen, dan valgt op dat er niet alleen iets met genocide’s aan de hand is. Er zijn ook:

  1) christenen die je vrij mag beledigen, maar moslims die zich bij het minste of geringste beledigd voelen en gebruik maken van door de staat aangereikte middelen om hun gedachtengoed te verspreiden. Gezien de ruggesteun die de staat middels het schoolsysteem, media en strafrecht biedt aan islam, zou een mens bijna gaan denken dat de staat deze religie annex politiek systeem (voorlopig?) vrij baan wil geven. Overigens denk ik dat de overheid dat doet om een probleem te genereren (chaos in Europa door islamieten), om vervolgens de oplossing aan te bieden (harde hand, alle vrijheden ontnemen, dictatoriaal bewind).

  2) homosexuelen die meer gelijk zijn als anderen. De overheid duwt via het onderwijssysteem, media en strafrecht burgers een bepaald beeld door de strot.

  Kennelijk heeft de overheid – of in ieder geval de machthebbers die achter de schermen aan de touwtjes trekken – een bepaald belang bij sturing van de bevolking, o.a. middels het creeëren van rechtsongelijkheid via de ter beschikking staande middelen. Dat dit op een aantal terreinen gebeurt, is evident.

  De hamvraag is nog steeds: Wat maakt de Holocaust zo bijzonder dat ze deze beschermde status blijvend geniet?

 3. Met dit artikel ben ik het geheel eens.
  Maar ik heb weinig sympathie voor iedereen
  die iets ontkend wat er dik bovenop ligt, of het nu gaat over het uitmoorden van Armeniers, Joden of Afrikanen.
  Om dergelijke ontkenningen strafrechtelijk te vervolgen lijkt mij zinloos.
  Laat iedereen zijn eigen onzin uitkramen en dan al dan niet door de mand vallen.
  Wel moet mij van het hart dat ik vaak de indruk heb dat bij degenen die de Jodenslachtingen ontkennen of begatellisen, vaak bewust of onbewust antisemitische motieven een rol spelen.
  En dat maakt het des te onaangenamer om deze nonsens aan te horen.
  Hugo van Reijen

 4. De Geit is recent verbannen van Elsevier.

  ‘Antisemitische drek in een Nederlandse krant’ zegt Ellian van Elsevier, hij had de Volkskrant op het oog. Ik reageerde daarop, en wat denk je: De Geit kreeg direct een permanente ban.

  Twee jaar terug kreeg ik een ban omdat ik had gezegd dat ‘de geschiedenis een aaneenschakeling is van ellende waarin de holocaust niet meer en niet minder is dan een detail’. Tot enkele weken terug kon ik geen berichten meer plaatsen, nu dus opnieuw een ban.

  Nu was ik het oneens met Ellian en dat mag niet. Praten over Joden mag, mits je de juiste mening hebt. Antisemieten zijn drek. Verwissel het woord ‘antisemitische’ eens voor ‘Joodse’ voor een keer, en zie hoe Ellian en vrijwel de gehele MSM een redelijke discussie in de weg staat.

  Een antisemiet is iemand die kritisch staat tegenover de invloed van Joden met een invloedrijke functie in de maatschappij. Het gaat vooral om de rol van banken, scholen, media en overheid.

  http://www.elsevier.nl/web/Opinie/Afshin-Ellian/294519/Antisemitische-drek-in-een-Nederlandse-krant.htm

  —————————————–

  Beek beklaagt zich:

  “En hieruit blijkt dat Elsevier gezond denkt. Lang leve Elsevier.
  Ik steun Elsevier van harte in het bannen van deze Nico de Geit.
  De geit, die kennelijk een behoefte heeft alle Joden over 1 kwade kam te scheren, toont daarmee al aan dat hij niet rationeel denkt.
  Op vrijspreker was het andersom: de anti-zionisten (Spynose, Nico, ene ‘fan’) kregen alle ruimte waar ik (die ‘vuile vieze anti-semiet’ riep) een ban kreeg.
  Ieder denke er het zijne van.”

  http://www.vrijspreker.nl/wp/2011/04/teeven-gaat-voor-volledige-controle-internetverkeer/#comments

  —————————————————-

  Reactie van Lexion op Huizenmarkt-zeepbel.nl:

  “Het is meer dan terecht dat je een ban hebt gekregen voor de Elsevier.

  Holocaust is een detail in de geschiedenis?

  In Europa is de holocaust geen detail in de geschiedenis. Het is in de context van de diaspora het grootste dieptepunt voor het joodse volk geweest. Het verschil met andere ernstige genocide gebeurtenissen, is dat de holocaust zich midden in Europa op ons grondgebied heeft afgespeeld en nog geen 75 jaar terug. We hebben geen bescherming kunnen bieden aan 6 miljoen weerloze burgers. Europeanen hebben moeten toegekeken hoe mensen werden afgevoerd naar zogenaamde werkkampen. (dat konden maar zo jou grootouders zijn geweest) Dat zij vervolgens als beesten zijn afgeslacht en vergast, haben wir nicht gewust. Vergeet ook niet wat de propaganda was van de antisemitische nationaal socialisten en wat de momenteel de propaganda is van linkse mensen en moslims mensen is van
  joden heden ten dagen.

  De link leggen tussen Kahdaffi een brute dictator en hem proberen van joodse afkomst te bestempelen is voor de Libiers een mooie vlucht om afstand van hem te nemen. Het kan niet iemand van hen zijn die zulke vreselijke dingen doet, het kan alleen een jood (lees duivel) zijn.

  Nog steeds zijn er Gretta’s, Van Bommels en Nico’s zoals jij die geen kans ongemoeid laten om joden in een slecht daglicht te stellen.

  Ik walg onderhand van jullie.

  En maar goed dat joden terughappen. Want voor je het weet sta jij toe te kijken hoe zij de dood worden ingejaagd.

  Gegroet!”

  http://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/12-04-2011/restschuld-hypotheek-voortaan-doorgerold/#comments

  (reactie 188)

  ————————————————–
  De Geit op Vrijspreker:

  Ik reageer zoveel mogelijk on topic. Ik heb nooit problemen met moderatie, hooguit komen berichten er niet door. Het is Elsevier die in een artikel een bepaald onderwerp aansnijdt. Daar reageer ik dan op, en probeer zo duidelijk mogelijk onder woorden te brengen wat ik denk – binnen de grenzen van goed fatsoen en de wet. Mijn reacties voldoen aan de voorwaarden voor reacties zoals vermeld op de betreffende website.

  Toch worden mijn reacties verwijderd – en ik zie daarvoor slechts één reden: ik heb de verkeerde mening. Het bericht verwijderen gaat ze niet ver genoeg, nee, ik krijg meteen een permanente ban.

  Als ze het eng vinden om over de holocaust te praten, begin daar dan geen topic over. Hetzelfde geldt voor antisemitisme. Blijkbaar zit er een Elsevier-mannetje of vrouwtje die iets schrijft, en dan worden alle deelnemers geacht ja en amen te roepen en hun instemming te betuigen met hun geloofsartikel. De ketters krijgen een ban.

  —————————————–

  Ik zie overeenkomsten met immigratie: sinds de jaren ’80 klaag ik daar al over. Dat mocht niet. Nu opeens ‘is de multiculturele samenleving mislukt, totaal mislukt’.

  Jodenvervolging heeft een oorzaak. Henry Ford waarschuwde er in zijn boek ‘the international Jew – the world’s foremost problem’ al voor (begin 20e eeuw): (vrij vertaald) ‘Dat stiekeme gedoe moet wel fout aflopen’.

  Nu is zeker 3/5 van Nederland gehersenspoeld door de scholen en de media. Het kan best wel eens zijn dat in moeilijke tijden duidelijk wordt hoe de vork (ongeveer) in de steel zit, en dat het helemaal mis gaat. De Geit doet dan niet mee, want ik weet al heel lang hoe de vork (ongeveer) in de steel zit.

  Hoe gek blanken kunnen zijn laten ze nu weer zien met de idiote oorlog in Libië.

  —————————————–

  De Geit een anti-zionist?

  Die Palestijnen zijn soms best wel zielig, misschien is er verderop nog een stuk woestijn voor ze. Als je raketten op Joodse huizen schiet, schieten de Joden terug, da’s niet zo vreemd.

  De Islam rukt op. Als Israël omver is geworpen volgt Europa.

  http://www.vrijspreker.nl/wp/2011/04/teeven-gaat-voor-volledige-controle-internetverkeer/comment-page-2/#comments

  Nico [6] reageerde op deze reactie.
  Cyclope [17] reageerde op deze reactie.

 5. @Nico de Geit [4]: Een antisemiet is volgens de definitie van het woord zelf iemand die zich richt tegen semitische volken, zoals Arabieren. Daarom zou een beter woord voor antisemiet ‘jodenhater’ zijn.

  Een anti-zionist is iemand die iets tegen Joden heeft, dus ook een ‘jodenhater’ is.

  Misschien is het een idee om dingen bij hun naam te noemen.

  Overigens; wat Lexion op Huizenmarkt-zeepbel.nl schreef is geen steekhoudend argument. Ja, de Holocaust vond zo ongeveer onder onze ogen plaats, maar dat geldt ook voor bijv. de massamoorden door de kerk van Rome (RKK) tijdens het bewind van de inquisitie, de Polen die massaal door de nazi’s werden vermoord etc.

  Nico de Geit [8] reageerde op deze reactie.
  Oscar [10] reageerde op deze reactie.

 6. Een tijdje terug las ik het bericht dat de website van een neo-nazi was gesloten. Het ging om alpen-donau.info. De neo-nazi kreeg zes jaar cel. Zijn misdrijf? Het ontkennen van de holocaust en de bewering dat Het dagboek van Anne Frank niet echt had plaatsgehad maar verzonnen was. Volgens veel neo-nazi’s is het dagboek met balpen geschreven na de oorlog, in de oorlog schijnen er geen balpennen te zijn geweest.

  Door Alpen-donau bij Google in te voeren kreeg ik toch nog wat informatie boven: het youtube kanaal werkt nog gewoon. Er staan wat filmpjes op van jongens in het zwart die met hun capuchon over hun kop op straat lopen. Harde muziek op de achtergrond. Iets met ‘Nationaler widerstand’.

  Het is mijn ding niet, maar als zij het leuk vinden, laat ze, zolang ze zich aan de regels houden. Zes jaar cel vanwege een andere kijk op de geschiedenis? Daar is iets mee, daar rammelt iets. Voor moord krijg je meestal minder.

  Een rechter zou zich niet met details in de geschiedenis bezig moeten houden. Het gaat er vaak om hoeveel oventjes er precies waren in Auschwitz, en naar welke kant de deur van de gaskamer draaide, en of die ruimte wel gebruikt kon worden als zodanig, enz.

 7. @Nico [6]:

  “Daarom zou een beter woord voor antisemiet ‘jodenhater’ zijn.”

  Het woord ‘Jodenhater’ dekt de lading niet. Het gaat niet om alle Joden, het gaat om Joden waarvan de antisemieten vinden dat ze een destructieve of uiterst bedenkelijke werking hebben op de maatschappij. Figuren als Greenspan, Bernanke, Straus-Kahn (IMF), maar ook Madoff (megaoplichter), Paarlberg (crimineel en bevriend met Nelie Kroes), enz.

  Iedereen mag streven naar een hoge plaats in de maatschappij, ook Joden. Maar hoge bomen vangen nu eenmaal veel wind, en zou het idioot zijn om kritiek op dergelijke figuren te verbieden. Kritiek op individuele mensen is toegestaan, maar op het moment dat je concludeert dat het familie van elkaar is en dat ze in netwerken opereren ben je al snel een antisemiet.

  Nico [19] reageerde op deze reactie.

 8. @Nico [6]:

  Door de kerk? Door de Spaanse overheid. Wat vertegenwoordigers van de kerk natuurlijk wel is kwalijk te nemen dat men niet meer gedaan heeft om de levens van die enkele duizenden ketters te redden.

  Ik wil de massamoorden op ketters begaan door de Spaanse overheid, na excommunicaties van de Spaanse Inquisitie, niet bagatelliseren, maar er is een zwarte legende die nog steeds nodig ontkracht moet worden. Zo hebben er geen door de kerk georganiseerde heksenjachten plaats gevonden en ging de vervolging van heksen vooral van de bijgelovige bevolking uit. Dat er heuse heksenjachten zouden zijn geweest is een verzinsel van Voltaire, een notoire charlatan en bedrieger.

  De Nederlandse overheid is jaarlijks voor meer doden verantwoordelijk te houden (denk maar eens aan die 33.000 gesubsidieerde moorden op ongeborenen) dan de Spaanse Inquisitie dat is geweest in een paar honderd jaar tijd. Betrouwbare schattingen varieren van enkele duizenden tot enkele tienduizenden over een periode van een paar honderd jaar. Natuurlijk is elke dode heel erg, maar een systematische overdrijving om er politiek mee te bedrijven is – hoewel van een geheel andere orde – dat ook.

  Nico [16] reageerde op deze reactie.

 9. De oorlog in Congo heeft al meer dan 5 miljoen doden gevergd. En 300.000 vrouwen werden verkracht. De oorlog is officieel afgelopen, maar de gevechten tussen de diverse milities gaan nog altijd door (o.a. ivm de coltan exploitatie).

  Die verschrikkingen zijn van een omvang en een intensiteit die volstrekt vergelijkbaar is met de holocaust. Toch hoor je er opvallend weinig over in de Westerse media.

  ===
  http://en.wikipedia.org/wiki/Second_Congo_War
  Hub Jongen [13] reageerde op deze reactie.
  Oscar [15] reageerde op deze reactie.

 10. @Hub Jongen [9]:

  “Inderdaad, of er nu 1 of een miljoen mensen vergast zijn; het gaat niet om het aantal, het gaat om het vergassen.
  Elk individu is het slachtoffer.”

  Er kwamen – naast andere ongewenste individuen – ook zigeuners om in kampen in ’40-’45. Daar was een aanleiding voor, net als bij anderen die naar de kampen werden gezonden.

  Het is heel makkelijk om zoiets te veroordelen en hard te roepen ‘dat mag nooit meer gebeuren’ maar het is erg naïef.

  Er zit ook iets dubbels aan: als gelukzoekers uit de derde wereld omkomen op hun reis naar het westerse paradijs dan is dat ‘verschrikkelijk’. Maar als ze voor de deur staan van het westerse paradijs dan zijn ze niet welkom en worden ze behandeld als ongedierte.

 11. al duizenden jaren worden oorlogen gevoerd door de elite en wie is trouwens altijd slachtoffer juist de onderklasse.zolang de elite veilig is en beschermd zal er oorlog en chaos zijn.dat wereldoorlog 3 eraan komt is 100%zeker ik trek mijn conclusie uit de bilderberg info en de iluminati card game info immers de iluminati card game komt uit 1995 en voorspelde de twintowers,het pentagon,de olieramp,obama als president,japan de aardbeving tsunami en nucleaire ramp en ook de kaart ww3 zat erbij de maker was op de hoogte van de iluminati plannen.u kunt alles na checken via internet video of gewoonweg google.

 12. @Peter de Jong [11]:

  ‘Toch hoor je er opvallend weinig over in de Westerse media.’

  Dat komt omdat er geen westerlingen, geen blanken, bij betrokken zijn. Het linkse actiewezen vindt enkel moorden begaan door westerlingen (zolang deze niet uitgesproken communistisch zijn) interessant, erg en schandalig. Dat zelfde gaat op voor discriminatie. Honderduizenden mensen die in Darfur over de kling worden gejaagd omdat zij negers zijn kan er mee door (want de daders zijn moslims én gearabiseerde, genubiseerde, hamieten), maar een blanke westerling die gaat bepalen wat er met zijn zaak gebeurt is natuurlijk verschrikkelijk, ‘fasjisties’ en ‘rasjisties’.

 13. @Oscar [10]: Toch wel door de RKK. Want de geestelijkheid spande de overheden gewoon voor hun karretje. Sterker, de overheden hadden maar gewoon te doen wat de kerk zij. Daardoor heeft de Inquisitie formeel maar weinig slachtoffers gemaakt. Ze lieten het vuile werk normaliter door de overheden opknappen. En zo hebben er ook de nodige massamoorden plaatsgevonden. In opdracht van de kerk van Rome, uitgevoerd door de verschillende overheden, voor, tijdens en na de reformatie.

  Oscar [18] reageerde op deze reactie.

 14. @Nico de Geit [4]:

  Elsevier heeft een aantal doelen: Israel beschermen, Iran zwart maken, alle rampen afdoen als niet erg(BP ramp noemde ze een rampje,Japan stelde ook niks voor: Rozendaal en opeten van radioactief banaan)de wapen industrie promoten en de farmaceutische industrie op een voetstuk zetten.

  Een pro Amerikaans blad met veel te afhankelijke meningen als je het mij vraagt.

  Ik werd ook meteen gebannen toen ik dit filmpje plaatste bij een artikel van Ellian:

  http://youtu.be/q_XAeqtY7Sk

  Mijn vraag bij dit filmpje was: hoe kan een Jodenhater zo op en filmpje staan?

  In Iran leeft een Joodse gemeenschap. In Iran worden buitenlandse religies zeer goed gerespecteerd door Iraniers. Volgens onze media is dit dus niet het geval. Wij krijgen steeds het beeld voorgeschoteld van Iraanse Jodenhaters.

  Elsevier doet daar keihard aan mee via de heer Ellian. Ze stomen gewoon een nieuwe oorlog klaar. Op dezelfde manier als met Irak toen.

  Ik sluit niet uit dat al die opstanden in die moslim landen opzet is van het westen.Het zou niet de eerste keer zijn dat ze dat doen.

  Gisteren kwamen alle leiders van de BRIC landen bijeen in China. Dat maakt het Westen bang en het westen is al tientallen jaren bezig om strategische plekken in te nemen en doet alles om potentiele toekomstige machtsblokken in chaos te storten. Landen in chaos storten is een bekende strategie.

  Oscar [18] reageerde op deze reactie.

 15. @Nico [16]:

  Het aantal executies naar aanleiding van processen door de inquisitie is erg overdreven. Met name door toedoen van Engelse en Nederlandse propaganda is er een zwarte legende ontstaan.

  @Cyclope [17]:

  “In Iran worden buitenlandse religies zeer goed gerespecteerd door Iraniers.”

  Dat is natuurlijk onzin. Voor de show is er voor niet-moslims een paar zetels in het parlement gereserveerd, maar van respect voor buitenlandse religies door de Iraanse overheid is geen sprake. Sterker nog, van respect voor binnenlandse religie, het zoroastrisme (zarathustraisme), is geen sprake. Iran is een baken van verlichting vergeleken bij Saoedi-Arabie, maar het blijft een staat die alles en iedereen die niet de conservatieve variant van de sjia-islam volgt onderdrukt. Christendom en zoroastrisme zijn in Iran ondergronds.

  Nico [20] reageerde op deze reactie.
  Cyclope [21] reageerde op deze reactie.
  Cyclope [22] reageerde op deze reactie.

 16. @Nico de Geit [8]: Dus als een Jood macht krijgt, is dat in de ogen van sommigen verkeerd. Of als 1 Jood iets smerigs doet, zijn alle Joden daaraan medeschuldig. Los van het feit dat in diezelfde ogen een Jood nooit iets goed kan doen en zelfs het bestaan van een Jood al teveel is. Dat is zo ongeveer de redenering van een jodenhater. Toch? En dat is dan wat tegenwoordig bedoelt wordt met antisemiet. Voor het begrop van mijzelf en de overige lezers hier: Ben jij zo iemand Nico de Geit? Of wordt je iets aangewreven wat niet met de werkelijkheid overenstemt?

  Nico de Geit [30] reageerde op deze reactie.
  Nico de Geit [32] reageerde op deze reactie.

 17. @Oscar [18]: Nee nee, niets overdreven. Er zijn door katholieke geestelijken smerige misdaden begaan. Structureel over de eeuwen, tot en met in het heden. De overheden dansten naar de pijpen van het Vaticaan, en voor zover ik kan inschatten heeft het Vaticaan nog steeds een concrete politieke macht die er niet zou moeten zijn. Er waren op gezag / verzoek / door inspiratie van het Vaticaan en haar geestelijken veel en veel meer moordpartijen op andersdenkenden dan ooit is geregistreerd, of wat wij ons ooit in de tegenwoordige tijd zouden kunnen voorstellen. Onderschat deze smerige club niet.

  Oscar [23] reageerde op deze reactie.

 18. @Oscar [18]:

  Ben je er geweest? Ik zeg je dat Iraniers uiterst respectvol zijn naar buitenlandse religies.
  Ik heb het niet over shows van het Iraanse parlement. Onze parlementaire shows doen overigens niet onder aan die van Iran.
  Iran heeft duizend maal minder moorden op zijn geweten staan als het westen.

  http://rt.com/news/iran-people-church-tv/

  Dit werd bevestigd door een journaliste van de NOS. Een Nederlandse journaliste in het midden Oosten die vaker in Iran kwam herhaalde dit min of meer. Iraniers zijn uiterst respectvol naar vreemde religies. Was vorige week te zien in Pauw en Witteman.

  Oscar [23] reageerde op deze reactie.

 19. @Oscar [18]:

  Bekijk filmpje in reactie 17

  Lees artikel op Russia today

  En kijk op gemist naar aflevering van Pauw en Witteman. Ik geloof vorige week vrijdag. Daar waren 4 NOS journalisten te gast.Waarvan 1 klare taal had over Iran.

  Is niet bepaald het beeld dat onze media ons de laatste jaren inprent over Iran of wel?

  Oscar [24] reageerde op deze reactie.

 20. @Nico [20]:

  Het is wel degelijk overdreven. Sterker nog: de katholieke kerk is door protestanten stelselmatig gedemoniseerd. En niet een korte tijd, maar eeuwenlang.

  @Cyclope [21]:

  “Ik zeg je dat Iraniers uiterst respectvol zijn naar buitenlandse religies.”

  De Iraniers, dat is iets anders dan de Iraanse overheid. Naar schatting 80% van de Iraanse bevolking wijst de Islamitische Republiek af.

  Cyclope [25] reageerde op deze reactie.
  Nico [29] reageerde op deze reactie.

 21. Binnenkort Pasen

  In en rond de tempel in het jaar 33 in Jeruzalem had zich een groep geldwisselaars verzameld. Een timmerman uit Nazareth meende dat de geldwisselaars niet deugden. Hij ging hevig te keer tegen ze, zei dat ze de duivel tot vader hadden, dat ze slangen waren en dat ze aanhangers van Satan waren. Hij beschuldigde hen van moord en allerlei bedrieglijke praktijken.

  De timmerman draaide hun tafels vol met geld om, en joeg ze met geweld de tempel uit. Als we de evangeliën moeten geloven was de enige keer dat hij geweld gebruikte in de tempel tegen de geldwisselaars. Het kwam de timmerman duur te staan: hij werd binnen enkele dagen aangeklaagd door de geldwisselaars en stierf een marteldood.

  Jezus in de tempel: http://www.youtube.com/watch?v=5g77AcTbjFo&feature=related

  Maar wie zijn die geldwisselaars precies? Jezus scheldt keer op keer de Joodse elite de huid vol, maar dat kan toch moeilijk antisemitisme of Jodenhaat genoemd worden – hij is zelf ook Joods. De bijbel is geheel door Joden bedacht en uitgewerkt. Blijkbaar was er onder de Joden ook een stroming actief die zich verzette tegen kwalijke praktijken van een bepaalde elite die aangeduid wordt als geldwisselaars, Joodse elite, kinderen van Satan, het beest, de gruwel der verwoesting, de antichrist, enz.

  Hoeveel Joden zijn eigenlijk het slachtoffer geworden van de zionisten/geldwisselaars? En wat is er waar van de geruchten dat Hitler gefinancierd werd door de geldwisselaars?

  Oscar [28] reageerde op deze reactie.

 22. @Oscar [24]:

  Hoe noem je onze regime dan?

  schattingen hebben het over 1,2 miljoen doden in Irak.

  Iran heeft niet 1000 maal minder bloed aan zijn handen dan het westen maar 100.000 malen minder.

  De overlevenden in Irak leven in een ware hel en zouden maar graag met een Iranier willen ruilen op dit moment.

  Oscar [28] reageerde op deze reactie.

 23. @Nico de Geit [26]:

  “Een timmerman uit Nazareth meende dat de geldwisselaars niet deugden.”

  Roof deugt niet. En oplichtingspraktijken zijn vormen van roof. Terecht werd Jezus Christus kwaad dat er van het huis van zijn Vader een rovershol werd gemaakt. Het omgooien van de tafels en de expulsie uit de tempel waren legitieme acties.

  @Cyclope [27]:

  “Hoe noem je onze regime dan?

  schattingen hebben het over 1,2 miljoen doden in Irak.”

  De meeste doden in Irak zijn gevallen door toedoen van Iraakse soennieten en niet door toedoen van de Nederlandse overheid.

  Begrijp me goed, ik ben faliekant tegen de Amerikaanse oorlog tegen Irak. Voor de aanvang was ik dat reeds.

  “Iran heeft niet 1000 maal minder bloed aan zijn handen dan het westen maar 100.000 malen minder.”

  U gaat er aan voorbij dat de meeste doden in Irak zijn gevallen door toedoen van Iraakse soennieten en hun handlangers.

  “De overlevenden in Irak leven in een ware hel en zouden maar graag met een Iranier willen ruilen op dit moment.”

  Irak binnenvallen was een oorlogsmisdaad. Ze hadden veel beter een dictator zoals Saddam Hoessein kunnen hebben die goed wist de orde te bewaren dan de chaos die de Amerikanen hebben veroorzaakt.

  Nico de Geit [35] reageerde op deze reactie.
  Cyclope [46] reageerde op deze reactie.

 24. @Oscar [23]: De kerk van Rome heeft het niet nodig gedemoniseerd te worden. Men heeft door eigen gedrag duidelijk haar ware aard gedemonstreerd. In de geschiedenis (van vroeg tot recent) staan teveel onfrisse gebeurtenissen opgeschreven, welke voor het konto van deze club komen. Wat de reformatoren/protestanten deden, was dit in de openheid brengen. De kerk van Rome wenste zich niet van haar gedrag te bekeren, maar reageerde met massale en structurele moordpartijen. Dat valt op een enkele manier goed te praten, te ontkennen of wat dan ook.

  Volledig los daarvan kan ik ook zeer kritische kanttekeningen zetten bij de koers die de protestanten hebben gekozen. Ze zijn een ‘waardige’ nakomeeling van de moederkerk. Die kritiek heb ik meermaals en gefundeerd geuit, maar dat is hier off topic.

  Waar het nu om gaat, is dat de moordpartijen door en namens de RKK even schofterig waren – of eigenlijk zelfs meer – als de Holocaust. Wat mij betreft zou de regering net als bij de Holocaust ook eerlijkheid moeten afdwingen over de kerk van Rome. Dat doet ze echter niet, en daar zijn redenen voor. Andere belangen.

  Oscar [34] reageerde op deze reactie.

 25. @Nico [19]:

  “Dus als een Jood macht krijgt, is dat in de ogen van sommigen verkeerd. Of als 1 Jood iets smerigs doet, zijn alle Joden daaraan medeschuldig. Los van het feit dat in diezelfde ogen een Jood nooit iets goed kan doen en zelfs het bestaan van een Jood al teveel is. Dat is zo ongeveer de redenering van een jodenhater. Toch? En dat is dan wat tegenwoordig bedoelt wordt met antisemiet. Voor het begrop van mijzelf en de overige lezers hier: Ben jij zo iemand Nico de Geit? Of wordt je iets aangewreven wat niet met de werkelijkheid overenstemt?”

  Laten we niet ‘de Joden’ als voorbeeld nemen maar zigeuners. Om een beeld te krijgen moet je generaliseren. Niet iedere zigeuner staat te schooien voor de supermarkt en gaat er met je grasmaaier vandoor, maar het komt wel veel voor – meer dan gemiddeld. Veel mensen zijn zigeuners liever kwijt dan rijk.

  Het valt mij op dat Joden gemiddeld graag iets voor willen stellen in de maatschappij, ze streven naar een hoge plek. Ze doen hun best op school – meer dan de gemiddelde blanke – en zijn bereid een hogere prijs te betalen voor het verkrijgen van die hoge maatschappelijke plek. Ze willen het niet alleen, ze hebben er ook de capaciteiten voor.

  In Kenia vormen Indiërs een elite. Zij nemen de betere plaatsen in de maatschappij in. Zijn eigenaar van winkels, hotels, zijn actief bij de overheid, enz. Zwarte Kenianen – niet allemaal – beklagen zich daarover. Feit is dat Indiërs een elite vormen omdat ze daar beter voor geschikt zijn dan de doorsnee zwarte Keniaan.

  De vraag is of mensen gediend zijn van een groep vreemdelingen die de baas over je spelen. Zolang het goed gaat zal de meerderheid er niet zo’n probleem mee hebben. Maar zodra ze ernstige misdaden begaan door oorlogen te beginnen, je land veranderen in een multiculturele samenleving, homoseksualiteit en feminisme promoten en tegenstanders daarvan vervolgen, dan groeit de afkeer. Natuurlijk beweren Joodse organisaties dat Joden helemaal niet bij dergelijke zaken betrokken zijn. Sterker: het CIDI beweert dat Joden helemaal geen elite vormen met een belangrijke rol in de maatschappij.

  Het gaat er ook niet om of iemand Joods is of daarvoor doorgaat. Het gaat om de praktijken die een volk worden opgedrongen die dat volk niet wenst. ZOG noemen ze die gedachte: Zionist Occupated Government. Veel blanken vinden de Joodse elite echt geweldig – dat mag. Maar als je die Joodse elite destructief vindt dan ben je een antisemiet en loop je het risico in de kerker gegooid te worden, uitsluitend vanwege je mening.

  Bernie Madoff – de zwendelaar die 50 miljard dollar liet verdwijnen heeft ook Joodse wortels. Een normaal mens zou een keer genoeg hebben, maar Bernie ging door totdat hij de spreekwoordelijke Goudberg had verworven. Uiteindelijk belandde hij in de cel en pleegde zijn zoon zelfmoord. Misschien was het beter geweest als Madoff’s zucht naar geld en macht in toom was gehouden.

  Nico [33] reageerde op deze reactie.

Comments are closed.