Als men het heeft over de Holocaust dan bedoelen de reguliere media, westerse politici en leraren van het staatsonderwijs daar meestal de systematische massamoordpartijen mee op de Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Men spreekt vaak van 6 miljoen Joden die tijdens WO II vermoord zouden zijn. Het is een vorm van afronden. Geen enkele serieuze schatting van het aantal doden komt boven de zes miljoen uit, maar de schattingen variëren van 4,5 miljoen tot 5,9 miljoen. De schatting van democide-onderzoeker R.J. Rummel is 5.291.000 Joden. Dat er miljoenen Joden zijn omgekomen tijdens de Tweede Wereldoorlog is vrij helder. Er zijn echter veel meer massamoorden waarvan het onomstotelijk is vast komen te staan dat zij plaats hebben gevonden. De Shoa, de massamoord op de Joden, heeft echter een beschermde status, in die zin dat het in twijfel trekken of de genocide op de Joden daadwerkelijk heeft plaatsgevonden in veel landen strafbaar is.

Het ontkennen van de Shoa is in Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk, Zwitserland, Hongarije, Polen, Slowakije, Litouwen, Israël, Nieuw-Zeeland, Zuid-Afrika en Canada strafbaar. In Nederland heeft de Hoge Raad bepaald dat Holocaustontkenning valt onder het discriminatieverbod en strafbaar is volgens de artikelen 137c en 137e van het Wetboek van Strafrecht. Dat het strafbaar stellen van het ontkennen van de Shoa geen dode letter is, is gebleken in 2006 toen de Engelse historicus David Irving door een Oostenrijkse rechter tot drie jaar gevangenisstraf werd veroordeeld vanwege het sterk relativeren van de massamoord op de Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog. In hoger beroep werd tweederde van de straf in een voorwaardelijke straf omgezet, maar desalniettemin heeft Irving meer dan een jaar gevangen gezeten vanwege zijn publicaties en uitspraken, voornamelijk op basis van uitingen die hij deed in 1989. Meningdelicten verjaren in Oostenrijk blijkbaar niet. Terwijl David Irving veroordeeld werd zweeg Amnesty International.

De Shoa neemt als massamoordpartij een unieke positie in. Het bestraffen van het ontkennen van de genocide op de Joden wordt zowel bij wet als in de praktische toepassing van wetten bevoorrecht ten opzichte van het ontkennen van andere massamoordpartijen.

Een voorbeeld van de bijzondere positie van de bescherming van het feitelijk verklaren van de Shoa is paragraaf 130 van het Duitse wetboek van strafrechten:

(3) Mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer eine unter der Herrschaft des Nationalsozialismus begangene Handlung der in § § 6 Abs. 1 des Völkerstrafgesetzbuches bezeichneten Art in einer Weise, die geeignet ist, den öffentlichen Frieden zu stören, öffentlich oder in einer Versammlung billigt, leugnet oder verharmlost.

Met een gevangenisstraf tot vijf jaren of een geldboete wordt bestraft degene die onder de heerschappij van de nationaal-socialisten begane handelingen […] openlijk of op een bijeenkomst goed keurt, ontkent of bagatelliseert.

De nationaal-socialisten hebben tijdens de Tweede Wereldoorlog meer mensen gedood die Slavisch waren dan dat zij Joden gedood hebben. Het gaat onder meer om naar schatting 2,4 miljoen Polen, 3 miljoen Oekraïners, 1,6 miljoen Russen en 1,4 miljoen Wit-Russen. In totaal hebben door toedoen van de nationaal-socialisten naar schatting 20,9 miljoen het leven gelaten. Een absolute meerderheid van hen was niet-Joods.

Dat het verbod op het ontkennen van de Shoa niet als reden heeft dat de gerechtelijke machten in de diverse staten het ontkennen van genocide onacceptabel vinden blijkt wel uit het feit dat de genocide op de Armeniërs tijdens de Eerste wereldoorlog ongestraft ontkend mag worden en dat de heren en dames EU-politici er geen enkel probleem mee hebben om rond de tafel te gaan zitten met lieden die het ontkennen van deze genocide tot officieel regeringsbeleid hebben verheven. Zelfs als men er rekening mee houdt dat van progressieve Europeanen Turken aan meer rekkelijke ethische normen mogen voldoen dan Europeanen en andere westerlingen, die als zijnde een ‘fascist’ neergezet zouden worden voor uitspraken die uiterst mild zijn te noemen vergeleken bij de geuite mening van Turkse overheidsfunctionarissen, dan nog is het niet afdoende te verklaren waarom de Shoa van meer gewicht zou zijn dan de genocide op de Armeniërs.

Tussen 1945 en 1948 werden er naar schatting anderhalf miljoen etnische Duitsers, de zogeheten Heimatvertriebenen, gedood in Polen. Tijdens het regime van Pol Pot in Cambodja kwamen naar schatting 2 miljoen mensen om. De massamoordpartijen op de bevolking van Oost-Pakistan (Bangladesh) in 1971 heeft ten minste 1,25 miljoen mensen het leven gekost. Alleen de erkenning van de genocide op de Joden heeft een speciale status.

Als het gaat om het aantal slachtoffers, die bij de Shoa volgens de gemiddelde hoge schattingen, en volgens Rummel, uitkomen tegen 5,3 miljoen mensen dan valt het niet te verklaren waarom het ontkennen van de doden veroorzaakt door het Sovjet-Regime (61,9 miljoen) en de Volksrepubliek China (76,7 miljoen) niet tot een gerechtelijke vervolging leidt in de landen waar het ontkennen of relativeren van de Shoa verboden en strafbaar is. Regelmatig verschijnen er periodieken van communisten waarin de moordpartijen in de U.S.S.R. en Rood-China worden ontkend, vergoelijkt, gebagatelliseerd, of worden afgedaan als propaganda van het groot-kapitaal.

De ironie doet zich voor dat de speciale bescherming van de erkenning van de Shoa als een feit, nog er van afgezien dat de vervolging van de erkenning van hetgene dat conform de communis opinio van historici als feitelijk wordt beschouwd neer komt op het schenden van eigendomsrechten van mensen die geen enkele vorm van agressief geweld hebben begaan, een vorm van discriminatie is die wordt toegepast door de overheid.

Oscar

April 2011

243 REACTIES

 1. @ Nico

  “Of als 1 Jood iets smerigs doet, zijn alle Joden daaraan medeschuldig.”

  Jij bedoelt collectieve schuld. Nee, daar doe ik niet aan mee. Maar verwacht van mij dan ook niet dat ik me schuldig voel over de holocaust, want ik was toen nog niet eens geboren.

  Als we lijstjes gaan maken welk volk aan wat schuldig was is het eind zoek. Dan komt er hier straks een neger aan mijn deur omdat hij vindt dat ik hem iets schuldig ben.

 2. @Nico [19]:

  “Dat is zo ongeveer de redenering van een jodenhater. Toch? En dat is dan wat tegenwoordig bedoelt wordt met antisemiet.”

  De antisemiet walgt bij de aanblik van Hillary Clinton of Madeleine Albright. En die Van Amsberg zou ook wel eens bij de club kunnen horen. Als het over de holocaust gaat denkt de antisemiet ‘hou toch op met die opgedrongen verzinsels’. En met ‘verzinsels’ bedoelt hij dan dat het allemaal heel anders in elkaar steekt dan dat je wordt geacht te geloven.

  ‘Geld lenen van Greenspan of Bernanke een contract met de duivel?’ Dat zijn de gedachten van een antisemiet.

 3. @Nico de Geit [30]: Ik snap je betoog. Je danst op het dunne koord van generaliseren. Het is evident dat bepaalde trekjes in bepaalde volkeren meer voorkomen als andere volkeren. Daarnaast kun je waar ik ‘volkeren’ noemde ook nog ‘religies’ invullen. Enerzijds snap ik dat dit niet tot generalisen zou mogen leiden, anderzijds snap ik ook dat een mens hier maar moeilijk aan ontkomt. Sommige groepen van mensen doen niet erg hun best om gedrag te laten zien wat het vooroordeel ontkracht.

  Maar goed. Je zegt dus eigenlijk dat je geen antisemiet annex jodenhater bent, en dat klinkt ook duidelijk door in je woorden. Je tracht niet te generaliseren en dat vind ik lovenswaardig.

  Voor wat het waard is: Joden die de boel bedonderen, begaan vanuit hun oorspronkelijke religie een zware zonde. Het algemene beeld van Joden die goed zaken kunnen doen, raakt door deze uitzonderingen sterk vertekend. Dit even om bepaalde opmerkingen wat te nuanceren.

  Grote en kleine misdaden dienen (wat mij betreft streng) bestraft te worden. Ongeacht de nationaliteit of etnische afkomst.

  Gelijke gevallen dienen in gelijke omstandigheden gelijk behandeld te worden. Dat geldt voor alle gebeurtenissen van genocide, door wie of waar dan ook gepleegd. Wat mij betreft gewoon het liefst de waarheid boven tafel. In hoeverre de overheid dat moet bewaken is vers 2.

  Nico de Geit [43] reageerde op deze reactie.

 4. @Nico [29]:

  “Waar het nu om gaat, is dat de moordpartijen door en namens de RKK even schofterig waren – of eigenlijk zelfs meer – als de Holocaust.”

  Men dient twee zaken te onderscheiden. Allereerst het verschil tussen de situatie waarin ketters na excommunicatie door vertegenwoordigers van de kerk door wereldlijke autoriteiten ter dood werden gebracht. Duizenden in honderden jaren tijd. En ten tweede het verschil in omvang. De massamoord van de nazi’s is rechtstreeks door de nazi’s uitgevoerd en bij de nazi’s ging het om miljoenen slachtoffers in enkele jaren tijd. Elke moord is er één teveel, maar ga nou niet de Holocaust als even erg of zelfs minder erg kenschetsen als de excommunicatie van een paar duizend mensen door RKK, die – in tegenstelling tot de wereldlijke autoriteiten – zich helemaal niet bezig hield met executies. Sterker nog, het kwam voor dat geestelijken van de RKK bij de wereldlijke autoriteiten vergeefs smeekten ketters in leven te laten. Kerk en staat waren, ook in de 15de, 16de en 17de eeuw veel meer gescheiden dan ideologie en staat in de 20ste eeuw.

  “Wat de reformatoren/protestanten deden, was dit in de openheid brengen.”

  En daarbij heeft men, als onderdeel van propaganda, rijkelijk overdreven. Dat de academische-en intellectuele vrijheid in het Spanje van de 16de eeuw groter was dan dergelijke vrijheid van de protestantse landen in de 17de eeuw, die zich zo graag om de vrijheid tegen ‘andersdenkenden’ laten roemen, daar hoor je die protestanten nooit over. Dat het de katholieken, en niet de protestanten, waren die de kapitalistische theorie geformuleerd hebben ook niet. Dat Spaanse geestelijken, hoogleraren van de School van Salamanca, consequent mensen – ook wilden en heidenen – natuurrechten toekenden terwijl in het protestante noorden daar men hun neus nog lang voor ophaalde zult u nooit horen van een protestantse geschiedenisleraar. Ook zwijgt men liever over de Beeldenstorm, de annexatie van Schiermonnikoog, het inpikken van kerken, grond en goud, het doden van katholieken, het verkrachten van nonnen, martelingen en executies van priesters, collaboratie met de mohammedanen en wat dies meer zij. En daarbij heeft de RKK openlijk erkend dat er onaanvaardbare excessen, misdaden, hebben plaatsgevonden in de tijd van de inquisitie. En spijt heeft men betuigd. En dat terwijl geen enkele hedendaagse katholiek verantwoordelijk is te houden voor die duizenden slachtoffers die toen zijn gevallen.

  Nico [38] reageerde op deze reactie.

 5. @Oscar [28]:

  “Terecht werd Jezus Christus kwaad dat er van het huis van zijn Vader een rovershol werd gemaakt. Het omgooien van de tafels en de expulsie uit de tempel waren legitieme acties.”

  De tempel staat symbool voor het Joodse volk. De achterliggende gedachte is dat het Joodse volk een volk van dieven en bedriegers was geworden. En om er geen misverstand over te laten bestaan vertelde hij ze de waarheid: ze hebben de duivel tot vader, het zijn slangen, kinderen van Satan, moordenaars, rovers, bedriegers, enz. Daar bleef het niet bij: Jezus gebruikte geweld tegen ze en dreef ze de tempel uit.

  Aan het kruis ging het verhaal verder: bij het uitblazen van de laatste adem werd de zon verduisterd gevolgd door een aardbeving. Het voorhangsel in de tempel – symbool van het verbond tussen het Joodse volk en hun god – scheurde in tweeën.

  Later werden de Joden uit Jeruzalem verdreven om over de aarde te zwerven.

  beek [57] reageerde op deze reactie.

 6. De Joden zaten van oudsher in de geldhandel. Duitsland was in de crisistijd afhankelijk van Joodse bankiers als Rothschild die eenzijdig hun voorwaarden oplegden. Verder had de Duitse middenstand veel last van de concurrentie van Joodse middenstanders.

  Als er niet zo’n grote weerzin tegen de Joden was geweest in Duitsland, en feitelijk in heel Europa, zou de Holocaust niet mogelijk zijn geweest. Miljoenen mensen in vele landen hebben hier met overtuiging aan meegewerkt. Het is dan ook tamelijk hypocriet om de holocaust volledig op de nazi’s af te schuiven.

  In Mein Kampf kan je lezen dat het Hitler’s bedoeling helemaal niet was om de Joden uit te roeien. Hij wilde slechts een Europa dat vrij was van Joden en bepleitte daarvoor deportatie. De oorlog aan het Oostfront zorgde echter voor zo’n grote toestroom van Joden dat de kampen die niet meer konden verwerken. En deportatie was pas mogelijk nadat de oorlog was afgelopen.

  Om dit logistieke probleem op te lossen werden aan het Oostfront als noodmaatregel vuurpelotons ingezet en speciale vrachtwagens waarvan de uitlaatgassen in de vrachtruimte werden geleid. Door de grote aantallen doden die zo verwerkt moesten worden ontstonden bij de betrokken Duitse soldaten grote psychische problemen. Ook was de capaciteit van deze methoden veel te gering.

  De Wannsee conferentie van 1942 olv Heydrich probeerde een betere oplossing te vinden. Er werd toen gekozen voor de verwerking in speciale vernietigingskampen met gaskamers en crematoria. In werkelijkheid zijn de gaskamers nauwelijks gebruikt. De meeste slachtoffers vielen door de slechte omstandigheden in de kampen (honger, koude, ziekten).

  Het aantal van 6 miljoen Joodse slachtoffers is overigens nooit wetenschappelijk vastgesteld. In Auschwitz werd het aantal Joodse slachtoffers dat op de plaquette werd vermeld al een keer naar beneden bijgesteld.

  ===
  Conspiracy (2001)
  http://www.youtube.com/watch?v=vWLvq0jC-c0

  Oscar [37] reageerde op deze reactie.
  beek [53] reageerde op deze reactie.
  Ron Paul Fan [67] reageerde op deze reactie.

 7. @Oscar [34]: Elke moord is er één teveel, maar ga nou niet de Holocaust als even erg of zelfs minder erg kenschetsen als de excommunicatie van een paar duizend mensen door RKK, die – in tegenstelling tot de wereldlijke autoriteiten – zich helemaal niet bezig hield met executies.

  Dit is een leugen. De RKK is direct en indirect verantwoordelijk voor meer als een paar duizend excommunicties. Vanaf het allereerste begin heeft Rome haar macht doen gelden en haar tegenstanders omgebracht. Vanaf keizer Constantein tot de contra-reformatie zijn niet duizenden, maar honderdduizenden en mogelijk miljoenen mensen door toedoen van de kerk van Roe om het leven gebracht.

  Vrijheid in Spanje – een vooraanstaand Rooms land? Onzin.
  Excuses voor de vervolging door de Inquisitie? Nee, Rome heeft haar standpunten nooit herroepen.

  De aard van het beestje is echt niet verandert. De geloofwaardigheid heeft de RKK niet kunnen herwinnen, waarmee ook het gezag niet. Het enige wat overblijft is een beetje van de politieke macht, die via de hefboom van andere overheden/landen wordt ingezet om ook heden ten dage nog steeds de heiliging van de zondag te forceren. Met een beetje hulp van de nakomelingen (protestanten) van de moederkerk.

  Maar Oscar, je antwoord doet vermoeden dat je in het geheel niet in de waarheid omtrent de RKK geïnteresseerd bent en zelfs met genoegen het tegengestelde propageert. Alleen een fan/aanhanger van Rome verdedigt haar zo graag en fel. En alleen een fan van Rome weigert de waarheid over haar onder ogen te zien.

  Ongeacht wat mensen wensen te geloven, blijft staan dat de massamoorden door en uit naam van de Roomse geestelijkheid minstens even ziek waren als de Holocaust. Dat is een feit. Wie dat tracht te vergoelijken, rijdt m.i. een zeer scheve schaats en heeft zich bij mij behoorlijk ongeloofwaardig gemaakt. Hetzelfde geldt voor eenzelfde gedrag wat over andere massamoorden de waarheid onder tafel tracht te schuiven.

  Dit is dan mijn mening, en gelukkig mag die (nog) gezegd worden.

  Oscar [40] reageerde op deze reactie.

 8. @Oscar [37]:

  Mein Kampf schreef Hitler in 1923 toen hij in de gevangenis zat na zijn mislukte coupepoging. Zijn afkeer van Joden stamt uit de tijd dat hij in Wenen woonde. Daar zag hij hoe de Joodse fabriekseigenaren de arbeiders uitbuitten. Hij heeft altijd voor deportatie van de Joden gepleit. Als je een bron hebt die Hitler c.q de nazi’s linkt aan een vooropgezet plan om het Joodse volk uit te roeien dan graag.

  ===
  http://www.radioislam.org/historia/hitler/mkampf/pdf/ned.pdf

  Oscar [40] reageerde op deze reactie.
  beek [47] reageerde op deze reactie.

 9. @Nico [38]:

  “Maar Oscar, je antwoord doet vermoeden dat je in het geheel niet in de waarheid omtrent de RKK geïnteresseerd bent en zelfs met genoegen het tegengestelde propageert.”

  Daar ben ik juist zeer in geïnteresseerd.

  Kent u het boek “How the Catholic Church Built Western Civilization” van de Amerikaanse anarcho-kapitalist Thomas Woods jr.?
  http://www.lewrockwell.com/woods/woods40.html

  Echt een aanrader!

  @Peter de Jong [39]:

  In 1923 wou Hitler niet uitroeien, maar deporteren. Klopt. En daar is hij pas eind jaren ’30 van terug gekomen.

  Dit is een speech uit begin 1939 waarin duidelijk naar voren komt dat hij een ander standpunt heeft over het Joodse vraagstuk dan in 1923.
  http://www.youtube.com/watch?v=NLo_tHQgunw
  http://www.youtube.com/watch?v=S-OrWVMPwow&feature=related

  Overigens een geweldige redenaar, Adolf Hitler. Wat een spanning, wat een kracht, wat een dramatiek, wat een muzikaliteit, wat een timing.

  Nico [41] reageerde op deze reactie.

 10. @Oscar [40]: De invloed van het Romanisme in allerlei facetten van de westerse samenleving is mij bekend. De geschiedenis daarachter is zeer interessant. In grote lijnen was er ooit heidendom (o.a. Babylonisch, Grieks) wat in de Romeinse context gemixt werd, overgoten met een christelijk sausje, en vervolgens christendom genoemd. Het dictaat van het Romeinse rijk en de kerk van Rome hebben vervolgens eeuwenlang hun sporen nagelaten, waarvan op z’n minst zeer discutabel is of dat nu allemaal wel zo goed was. Ik kan er in ieder geval absoluut niet blij mee zijn. En kan ook vertellen waarom. Die hele lijn in de geschiedenis heeft rivieren met bloed gekost, op gezag en als gevolg van datgene wat Rome vond, sprak en deed. Niet goed te praten.

  En uiteindelijk zien we nu dat het hoogste ideaal van de hoger opgeleiden vaak is, de terugkeer naar het oude heidense Griekse gedachtengoed. Dat gaat nog interessante gevolgen krijgen, maar dat is weer een ander onderwerp.

  Vooralsnog: Rome heeft onnoemelijk veel schade aangebracht, veel levens geëist. Dat ontkennen lijkt me geen goed plan.

  Oscar [42] reageerde op deze reactie.
  beek [45] reageerde op deze reactie.

 11. @Nico [41]:

  “En uiteindelijk zien we nu dat het hoogste ideaal van de hoger opgeleiden vaak is, de terugkeer naar het oude heidense Griekse gedachtengoed.”

  Lijkt me geen goed idee. In dit kader een aardig citaat van Murray Rothbard:

  But it is to Christianity that we owe individual freedom and capitalism. It is no coincidence that capitalism developed in Christian Europe after the transnational church limited the state. In ancient Greece and Rome, the individual was merely part of the city state or the empire, unimportant in his own right. Christianity changed that by stressing the infinite worth of each individual soul.

 12. @Nico [33]:

  “Je danst op het dunne koord van generaliseren. Het is evident dat bepaalde trekjes in bepaalde volkeren meer voorkomen als andere volkeren.”

  Neem de problemen rond zigeuners. Zijn die er omdat de rest intolerant is, of zit de oorzaak bij de zigeuners zelf? Of zijn er hier politiek correcte mensen die beweren dat er helemaal geen problemen rond zigeuners zijn, hooguit dat zigeuners achtergesteld worden door blanke heteroseksuele mannen?

  Nico [51] reageerde op deze reactie.

 13. Het demoniseren van een regering als die van Balkenende staat wel in erg schril contrast met de vergoelijkende woorden die we hier lezen over Adof Hitler.
  Het moet sommige libertariers in hun bol geslagen zijn.
  Probeer het maar niet rationeel te begrijpen.
  Hoewel dat wel de bedoeling schijnt te zijn.

  Oscar [49] reageerde op deze reactie.

 14. @Nico [41]:

  Dit is zo zwaar generaliserend (zonder op een enkel feit in te gaan) dat het vergeleken kan worden met een uitspraak als ‘het claimen van eigendom (en dus het eigendomsrecht en dus de libertarische gedachte) heeft rivieren van bloed gekost’.
  Het is gewoon goedkope praat, maar met een suggestieve bedoeling. In de voetsporen van progressief Nederland.

  Nico [52] reageerde op deze reactie.

 15. @Oscar [28]:

  ‘U gaat er aan voorbij dat de meeste doden in Irak zijn gevallen door toedoen van Iraakse soennieten en hun handlangers’

  Wat stel jij je precies voor van bommen op Baghdad laten vallen? Een stad met meer dan 6,5 miljoen inwoners.

  Baghdad is tig keren heel zwaar gebombardeerd. De rest van het land ligt ook in puin. Dit land is hoofdzakelijk door vliegtuigen vernield. En aangezien er een no fly zone was ingesteld kunnen soenieten hier niet aansprakelijk voor zijn.

  Oscar [49] reageerde op deze reactie.

 16. @beek [47]:

  En mocht ‘de’ MODERATOR deze tekst een ban waardig vinden (wegens ad hominem; kennelijk mag de schrijver zelve niet verenigd worden met zijn teksten), dan heb ik een libertarisch antwoord: vraag het gewoon Peter de Jong, de geadresseerde, of hij zich dusdanig beledigd voelt dat hij een ban eist.

 17. @beek [44]:

  Welke vergoelijkende woorden worden er geuit ten aanzien van Adolf Hitler? Ik heb nog niemand deze socialist en massamoordenaar zien vergoelijken.

  @beek [47]:

  Deporteren komt van de-portare….latijn voor naar beneden dragen. Ik heb net nog een vuilniszak gedeporteerd.

  @Cyclope [46]:

  Als je de soennieten hiervoor niet aansprakelijk kunt stellen dan ken je hen schijnbaar geen menselijke eigenschappen toe. Maar ja, dat doen politiek correcte, anti-westerse, linkse goedmensen wel vaker.

  beek [50] reageerde op deze reactie.
  Cyclope [54] reageerde op deze reactie.

 18. @Oscar [49]:

  Jammer.
  Dit wordt een woordenspelletje.
  Ik zou niet weten waarom ook jij de behoefte voelt om ook maar 1 goed woord te wijden aan Adolf Hitler. Ik heb geen enkele neiging om ook maar 1 goed woord de wijden aan Stalin, Mao, Pol Pot EN Adolf Hitler.
  In deze draad lees in wel degelijk goede woordjes over Adolf Hitler. Onbegrijpelijk.

  Oscar [61] reageerde op deze reactie.

 19. @Nico de Geit [43]: Laat ik nu vanavond net bij een paar zigeunerfamilies op bezoek geweest zijn… Ik woon in centraal Europa en maak deze problematief van dichtbij mee. Enerzijds zie ik dat een zigeuner bij een sollicitatiegesprek bij voorbaat wordt afgewezen, of in het onderwijs als heel jong en als vanzelfsprekend wordt weggerangeerd naar het bijzonder onderwijs. Terwijl de kinderen niet dom zijn en de volwassen ook best kunnen en willen werken. Anderzijds zijn er inderdaad genoeg zigeneurs die heel erg hun best doen om alle vooroordelen jegens hen te bevestigen. Generalisen helpt niet. Zielig doen ook niet. Mensen moeten gewoon hun verantwoordelijkheden nemen en invullen. Dat is dan het verhaal rondom de zigeuners. Weliswaar mijn verhaal, maar ik heb waarschinlijk meer huiskamers van zigeunerfamilies van binnen gezien dan de meeste bezoekers van deze website….

 20. @beek [45]: Tsja, het artikel gaat over een gelijkwaardige communicatie over de verschillende genocide’s. Wie meer wil weten over de misdaden van Rome, kan allerlei bronnen raadplegen. Het enige wat ik bestreed, zijn bepaalde misvattingen die ertoe bijdroegen dat er iets werd gebagetalliseerd.

  beek [55] reageerde op deze reactie.

 21. @Peter de Jong [36]:

  PdJ schreef al eerder dezelfde waanzin. Die arme Hitler had last van logistieke problemen: de kampen konden de toestroom niet meer verwerken! Arme Hitler; hij had nog zo zijn best gedaan het allemaal goed te organiseren.
  Die PdJ stelt het voor als een run op de Bijenkorf: zoveel toestroom van Joden, dat konden die kampen gewoon niet verwerken, hoewel ze graag alle Joden hadden willen ‘verwerken’.

  Met reactie 36 heeft Peter de Jong voor mij voorgoed afgedaan.
  IK had het eerder kunnen weten: iemand die vooral gevoed wordt door science-fiction.

  En dan deze uitsmijter: ‘De’ Duitse middenstand zou hinder ondervinden van ‘de’ Joodse middenstand (dat een middenstander zowel Duits als Joods kon zijn, past kennelijk niet in de beeldvorming van Peter de Jong).
  DAT wordt dan gezegd door iemand die VOORTDUREND de ZEGENINGEN van de CONCURRENTIE predikt!
  Maar nu zouden ‘Duitse’ middenstanders slachtoffer zijn?

  En zelfs als PdJ suggereert dat hij slechts rationeel wil ‘begrijpen’ en ‘verklaren’, blijft het onderscheid ‘Duits’ en ‘Joods’ zeer werkwaardig.

 22. @Nico [52]:

  Dan predik ik nu: de historische genocide in naam van het EIGENDOM.
  Miljarden doden!
  Probeer dat maar eens te weerleggen. Kun je niet.
  Weerleggen kan alleen als je bereid bent een specifieke situatie te analyseren.
  Maar het generaliseren verwerpt dit al bij voorbaat, want het wil een illusie scheppen: de illusie dat een nietig persoontje als een soort godheid al het menselijk handelen kan begrijpen en overzien.
  De mens die zich als godje presenteert, dus.

  Nico [62] reageerde op deze reactie.

 23. @Nico de Geit [35]:

  Nico de Geit gaat bijbelverhalen interpreteren, hoewel hij waarschijnlijk niet in die verhalen gelooft.
  Blijft staan waarom iemand zoiets wil. Hij gelooft ze niet, maar gaat ze wel uitleggen: dat betekent slechts kwade bedoelingen.
  Gelooft hij ze wel, hoeft hij ze niet ‘anders’ te gaan uitleggen.
  Gelooft hij ze niet: wil hij kennelijk anderen van hun geloof afhelpen.
  Maar als hij ze niet gelooft, komen daarmee zijn bijbelse ‘argumenten’ natuurlijk volkomen in de lucht te hangen.
  Waarom bijbelse ‘argumenten’ aanhalen als je niet gelooft in die bijbelse gegevens??
  Dan zit een Geit zichzelf direct al ongeloofwaardig te maken.
  Hij meent te kunnen vaststellen dat Jezus iets tegen ‘Joden’ had.
  Maar dat blijkt nergens uit. Hooguit had Jezus iets tegen sommige Joden. Intussen bestonden zijn volgelingen ook gewoon uit Joden.
  Sterker nog (!!): Als JHWH zich kenbaar wil maken aan de mensheid, doet Hij dit in de gedaante van een Jood.
  DAT is zeer veelzeggend!
  En daarmee worden bijbelse ‘argumenten’ van de Geit die wil aantonen dat Jezus iets tegen ‘de Joden’ had, direct al belachelijk.

  Nico de Geit [60] reageerde op deze reactie.

 24. @beek [57]:

  “Als JHWH zich kenbaar wil maken aan de mensheid, doet Hij dit in de gedaante van een Jood.”

  JHWH is een Joods verzinsel dus is het logisch dat een Jood over HEM komt vertellen. Wie bedenkt nu zulke geraffineerde onzin? Daar heb je een ziek brein voor nodig.

Comments are closed.