Dat windenergie onrendabel, inefficiënt, horizonvervuilend en toekomstloos is, mag bij het Vrijsprekerpubliek en andere kritische geesten bekend zijn. Nieuw bewijs komt er uit een recent onderzoek door de John Muir Trust en Stuart Young Consulting.  Uit dit Schotse onderzoek blijkt dat wind niet betrouwbaar genoeg is om op enig moment in de toekomst een significante hoeveelheid energie te genereren.

Het onderzoek betrof de periode tussen november 2008 tot december 2010. De output van electriciteit die opgebracht werd door Schotse en Engelse windparken bleek een flink stuk lager te liggen dan de wind(-handel)industrie en milieulobby het publiek voorspiegelen.

Zo was de windstroomproductie meer dan de helft van de tijd lager dan 20 % en meer dan een derde van de tijd lager dan 10 %. Iedere twaalf dagen zakte het zelfs beneden 2,5 % en iedere maand was het een dag lager dan 1,25 % van het geinstalleerd vermogen.

Gemiddeld hadden de windmolens een productiefactor van 24,08 % waar het promotiecijfer 30 % is. Daarbij is de output ook nog eens laag in de periode waarin de hoogste vraag voorkomt. Er moeten kortom steeds meer back-up centrales gebouwd worden om deze vorm van knuffelenergie in leven te houden.

Nederlandse boeren die zo’n windmolen in hun weiland zetten, kassen 1 miljoen subsidie/belastinggeld per jaar per molen Die zul je niet horen net als de belanghebbende industrie, sprookjesvertellende politici en de beminde CO² gelovigen.

We gaan blijkbaar in Nederland net zolang door met windenergie totdat onze allerlaatste (belasting-)cent aan deze obsessieve vorm van nationaal zelfbedrog is uitgegeven. Tijd voor een modern day Don Quichot !

 

34 REACTIES

 1. “Nederlandse boeren die zo’n windmolen in hun weiland zetten, kassen 1 miljoen subsidie/belastinggeld per jaar per molen Die zul je niet horen”

  Waarom niet? Als de opbrengst in Schotland en Engeland tegenvalt zal dat hier ook wel zo zijn. Die boer moet zijn (extra) kW-uren verkopen om zijn investering van 15 miljoen te kunnen terugverdienen. Daar is die subsidie van 1 á 2 miljoen per jaar niet genoeg voor.

  Verder gaan de meeste mensen er aan voorbij dat het niet altijd waait als je stroom nodig hebt en dat het soms flink waait als je weinig stroom verbruikt. Je kan dus niet buiten een energiebuffer plus een energiesysteem dat je ook energie geeft als het niet waait en je buffer leeg is.

  Nu wordt het lichtnet gebruikt als ‘buffer’ en de daarop aangesloten conventionele centrales als backup voor windenergie. Dat is de goedkoopste oplossing.

  Maar als het aandeel wind- en zonnenergie (daarvoor geldt hetzelfde als voor windenergie) eenmaal groot is tov conventioneel gaat dit niet meer op en zullen er forse investeringen in het bufferen van dergelijke duurzame energie moeten worden gedaan. En volledig zonder conventionele backup (kolen- en kerncentrales) zal men ook niet kunnen.

  Dat alles maakt duurzame energie in de eerste plaats erg duur, vele malen duurder dan het nu al is.
  Seneca [3] reageerde op deze reactie.

 2. @Peter de Jong [1]: Niet alleen is windenergie veel te duur. Het is ook totaal zonder toekomst. Het enige dat zeker is dat de bevolking steeds meer moet betalen om deze energiefraude in stand te houden. De stekker uit deze hoax !

 3. Hier zie je een kosten-batenberekening van EZ voor een windpark van 15 MW geïnstalleerd vermogen. Met subsidie draait het jaarlijks met een half miljoen winst, terwijl het zonder subsidie een half miljoen verlies zou draaien.
  http://www.windenergie.nl/99/onderwerpen/financien/kosten-en-baten

  Men gaat hierbij echter uit van een jaarproductie van 33 miljoen kWh, ofwel ca. 2,2 miljoen kWh per MW. In werkelijkheid haalt een 1 MW windturbine aan de Zeeuwse kust nog geen 2 miljoen kWh per jaar. Verder landinwaarts wordt de opbrengst nog veel lager.

  Als men hier de gemiddelde opbrengst net zo overschat (30% veronderstelde productie vs 24% werkelijk) als in Schotland en Engeland dan draait zo’n windpark dus zelfs met subsidie nog met verlies!

  Peter de Jong [6] reageerde op deze reactie.

 4. @Peter de Jong [5]:

  Afbraak en recycling van de windturbine op het einde van de levensduur zijn niet in de kostprijs opgenomen.

  Bij kolencentrales is de all-in prijs ca. 2 cent/kWh en bij kerncentrales (incl. afvalverwerking en opslag plus afbraak centrale) ca. 6 cent/kWh.

  On-grid (direct op het lichtnet aangesloten) windturbines kosten ca. 10 cent/kWh (excl. recycling). En on-grid zonnepanelen kosten ca. 20 cent/kWh.

  Bij grootschalige toepassing van wind- en zonne-energie zijn buffers nodig. Die verhogen de kostprijs met een factor 3 (vanwege rendementsverlies en extra investeringen).

 5. Een belangrijk nadeel van het huidige on-grid systeem is de invloed die het wisselende aanbod windenergie heeft op het rendement van de conventionele centrales.

  Als dit rendementsverlies slechts enkele procenten bedraagt wordt de brandstofbesparing en de vermindering in CO2 uitstoot door het gebruik van windenergie volledig teniet gedaan!

  http://www.clepair.net/windrendement.html

 6. Wat ook veel mensen niet weten is dat windmolens stroom nodig hebben om op gang te komen.hoeveel weet ik niet precies en zal ook afhangen van de massa die in beweging moet worden gebracht.De kans is groot dat als het bij jou niet hard genoeg waait het in heel Nederland(en een groot gedeelte van onze buurlanden waarop ons hoogspanningsnetwerk is aangesloten)niet hard genoeg waait.Gaat het dan op de hiervoor genoemde plekken wel hard genoeg waaien en ze gaan 90% van de windmolens gebruiken op deze plekken,zal er enorm veel energie uit de bestaande kool- en kern energie systeem gaan trekken om de boel aan te slingeren.Ik vraag me af of deze kosten ook in het rekensommetje van groene garde voorkomt.Misschien dat iemand hier op vrijspreker daar wat meer zicht op heeft?

  Peter de Jong [11] reageerde op deze reactie.

 7. Allemaal rete interessant die berekeningen en onderzoeken, maar het simpele feit dat er subsidies nodig zijn zegt genoeg.

  Zon, wind, biomassa, hydro, etc. ik vind het allemaal best als ze maar niet bij de overheid aankloppen om de nu al overbelaste belastingslaaf extra af te persen voor de (l)hobby van een paar ecozeloten/bedrijven.

 8. Leuk Amerikaans nieuws: een gigantische sterfte onder vleermuizen.
  “Dead bats are turning up beneath wind turbines all over the world. Bat fatalities have now been documented at nearly every wind facility in North America where adequate surveys for bats have been conducted, and several of these sites are estimated to cause the deaths of thousands of bats per year. This unanticipated and unprecedented problem for bats has moved to the forefront of conservation and management efforts directed toward this poorly understood group of mammals. The mystery of why bats die at turbine sites remains unsolved. Is it a simple case of flying in the wrong place at the wrong time? Are bats attracted to the spinning turbine blades? Why are so many bats colliding with turbines compared to their infrequent crashes with other tall, human-made structures?”
  http://www.fort.usgs.gov/batswindmills/

  Gevolg: insectenplagen. Die we dan weer heel milieuvriendelijk met gif gaan bestrijden 🙂

  The Red Pill [13] reageerde op deze reactie.

 9. @ferry [8]: “zal er enorm veel energie uit de bestaande kool- en kern energie systeem gaan trekken om de boel aan te slingeren”

  Dat valt wel mee. Eigenlijk hebben alleen windturbines met een verticale as een elektrische start nodig, maar laten we even aannemen, dat alle windturbines korte tijd het volle vermogen van de generator nodig hebben om te starten (generator wordt als motor geschakeld).

  In NL hebben we in totaal ca. 26.000 MW geïnstalleerd elektrisch productievermogen. Daarvan is ongeveer 2.000 MW windenergie (7,6 %). Dat zijn twee grote conventionele centrales qua vermogen (en een kleine qua opbrengst). En in Europa staat er op een totaal vermogen van 800.000 MW ca. 75.000 MW aan windenergie (9,4 %).

  Die extra vermogensvraag is nog wel op te vangen. Dat wordt natuurlijk anders als het aandeel windenergie flink toeneemt. Dan zullen hele regio’s kort zonder stroom komen te zitten, omdat men de windturbines moet aanzwengelen. 😉

 10. Subsidie naar dit soort onrendabele energie gaat ten koste van het vinden en implementeren van betere alternatieve energie, dat is zonde.

  De politiek lult vaak over Nederland kenniseconomie en investeren in innovatie, nou doe dat dan!

 11. ook weer zo’n prachtig links stofpaardje. Zet een stapel windmolens neer en je hebt goedkoop energie. Maar elke keer als dat verhaal wordt gebracht heb je nooit het ware verhaal over kosten.
  Het op stapel staande project voor 4 windturbine’s kost een schrikbarende 40 miljard (geen miljoen)(= 80 miljard als de staat het doet) euro en gaat ook nog een 15 jaar mee en dan moet het geheel hele maal op nieuw op de schop. Niemand heeft het over de hoeveelheid staal die hoogovens minstens een jaar helemaal bezig houdt en de energie die dat allemaal kost.
  Niemand klaagt dat er een object zo groot als een boot dwars in de zee wordt gezet (waar is greenpeace als je ze nodig hebt).

  wel een discussie graag aan de hand van de echte cijfers ..

  Peter de Jong [19] reageerde op deze reactie.

 12. @Peter de Jong [19]:

  Rem Koolhaas kwam in 2009 met het Masterplan Zeekracht.
  http://www.zeekracht.nl/

  Dit voorziet in een ring van honderden windparken op de Noordzee die met een koppelnet onderling en met de zeven omringende Noordzeelanden zijn verbonden. Het koppelnet vangt fluctuaties in het energie-aanbod op.

  De windparken beslaan een derde van het Noordzee-oppervlak. In potentie is de jaarlijkse energie-opbrengst hiervan zeer groot (vergelijkbaar met die van de olie uit het MO). De benodigde investering is echter ook astronomisch.

  Om de zaak rendabeler te maken kunnen meer functies aan de parken worden toegevoegd (o.a. viskwekerijen, algenkwekerijen voor biodiesel, kunstmatige riffen voor sportduikers). De masten van de windturbines kunnen onder water nog worden voorzien van stromingsturbines en boven water van golfgeneratoren en zonnepanelen.

  Het is de bedoeling dat het allemaal ppp (deels particulier, deels overheid) gefinancierd gaat worden. Het eerste initiatief heet Meewind:
  http://meewind.nl/

  Seneca [21] reageerde op deze reactie.

 13. @Peter de Jong [20]: Hopen en bidden dat dit project niet doorgaat. Het scenario is namelijk als volgt: particuliere partijen doen alleen mee als de overheid garant staat voor hun inleg / rendement omdat die ook wel weten dat het een, op zijn zachtst gezegd, riskante investering is. Gaandeweg het traject vallen er steeds meer (privé-) investeerders af en de overheid wil geen garanties geven. Einde van het liedje is dat het een 100 % gemeenschapsgeldproject is wat dan ongecontroleerd de plomp ingaat. Voorbeeld zie hier: http://www.vrijspreker.nl/wp/2008/05/shell-trekt-zich-terug-uit-windmolenpark/

  Peter de Jong [22] reageerde op deze reactie.

 14. Windenergie is nu afhankelijk van subsidie omdat het economisch niet kan concurreren met fossiele brandstoffen. Dat is een feit dat ik niet zal ontkennen. De vraag is echter of er voor die fossiele brandstoffen wel een eerlijke prijs wordt gerekend. De kosten van al die oorlogen in het midden-oosten om onze belangen in olie te waarborgen, die komen ook uit belastinggeld. De kosten om de gevolgen van de klimaatverandering te betalen (en ja, ik ga er van uit dat deze plaats vindt en ten gevolge is van CO2 uitstoot) worden ook niet aan de pomp betaald. Daarnaast heb ik ook best wat over voor schone lucht, vrij van fijnstof. Scheelt weer in onze gezondheidskosten.
  Een eerlijke berekening is mijn inziens veel te complex. De ondertoon in de argumenten die in deze discussie dominant aanwezig is sluit ook uit dat zo’n berekening ooit uitgevoerd kan worden.
  De angst dat mensen meer moeten gaan betalen voor hun energie (direct of via belastingen) is zo groot dat emotie leidend is in het debat en wetenschappelijke analyses slechts selectief worden gebruikt als dat in lijn is met de gewenste uitkomst. Cognitieve dissonantie heet dat.

  Seneca [24] reageerde op deze reactie.
  Peter de Jong [26] reageerde op deze reactie.

 15. @Jasper [23]: Schone lucht is nooit zonder fijnstof want fijnstof zit ‘van nature’ al in de lucht. Over CO2 wil ik het hier al niet eens meer hebben daar is/wordt al genoeg tijd, energie en geld aan verspild (next!). Het hele CO2 verhaal is gelijk aan het communisme. Over pakweg 5 a 10 jaar zegt iedereen: ‘dat we daar serieus in geloofden…’
  Fraaie term, cognitieve dissonantie. Mij interesseert maar 1 ding: is windenergie levensvatbaar en rendabel ? De conclusie is een keihard nee. Het gevolg van het ijzerheinig doordrukken van windenergie is dat er generaties moeten bloeden voor een hersenschim. Met het verdwijnen van miljarden (belastinggeld) in dat zwarte gat, wordt de kans op een echt (rendabel) alternatief ook minimaal. Een tweesnijdend zwaard heet dat zo mooi.

  Jasper [28] reageerde op deze reactie.

 16. @peter de jong

  nee, die getallen kwamen van het onzaligmakende idee om 4 windturbines te bouwen offshore en de daarbij behorende kosten.

  en lees dit ook even :
  http://www.groenerekenkamer.nl/node/1017

  hele andere vraag: wat is me trouwens als natuurkundige altijd heb afgevraagd is waar de thermodynamische energie vandaan komt. De (2e?) wet van de thermodynamica moet toch gelden ??
  Je kunt geen energie uit niks maken dus waar komt die energie dan vandaan ??
  Ik houdt het op een beinvloeding van de aardrotatie, zal wel niet veel zijn maar meer in theorerische zin. Ben benieuwd naar suggesties ..

  Peter de Jong [27] reageerde op deze reactie.

 17. @Jasper [23]: “De kosten om de gevolgen van de klimaatverandering te betalen (-) worden ook niet aan de pomp betaald.”

  Lijkt mij een ernstige misvatting, Jasper. Zoals je wss weet bestaat tweederde van de pompprijs uit accijns/heffingen plus btw.
  http://www.bovagrai.info/auto/2010/images/7_4.jpg

  En een derde van de energierekening bestaat uit heffingen en btw.
  http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/industrie-energie/publicaties/artikelen/archief/2008/2008-2392-wm.htm

  Niet alleen wordt alle milieu-impact van de conventionele energiebronnen ruimschoots gedekt, er blijft zelfs nog ruim voldoende geld over om in de bodemloze putten van de duurzame energie te gooien.

  Denk daarbij aan de peperdure zonnepanelen (10 tot 30 keer duurder dan kolenstroom!), zonneboilers, windturbines, elektrische auto’s, hybride auto’s, 3- en 2-cilinders, aardwarmte, groene daken, geïsoleerde woningen met geforceerde ventilatie (ziekmakend blijkt nu), en noem maar op. Men geeft duizend euro uit om jaarlijks een tientje te besparen.

  Echte innovaties hoef je niet te subsidiëren. Die hebben een zodanig gebruiksvoordeel c.q. economisch voordeel dat ze vanzelf worden toegepast.

 18. @ziggy [25]:

  Wind is gewoon een afgeleide vorm van zonne-energie, net als golfenergie, of de temperatuurverschillen tussen het oppervlaktewater en het diepe water in de oceanen.

  De zon warmt delen van de aarde op en de lucht stroomt van plaatsen met hoge druk naar plaatsen met lage druk. De verplaatsing van die luchtmassa’s vergt energie evenals de wrijving ervan langs bossen en bergen. Uiteindelijk wordt al die windenergie weer in warmte omgezet.

  Zolang de zon blijft schijnen gaat het altijd maar door. Net als de subsidies. 😉

  ===
  http://nl.wikipedia.org/wiki/Heat_pipe

 19. [@Seneca [24]:

  Discussie over klimaatverandering wordt inderdaad vrij zinloos als het een welles/nietes spelletje wordt. Toegegeven, er wordt binnen de wetenschap ook een hoop geprutst en in ieder geval te vaak gepretendeerd dat men het onbekende goed kan voorspellen terwijl men tegelijkertijd niet beschikt over waterdicht bewijs.
  Zo heb ik jaren geleden al betoogd dat de betrouwbaarheidsanalyses van kerncentrales niet deugen. Er is gebrek aan empirisch statistisch significant bewijsmateraal. De mens is maar zeer beperkt in staat om alle manier van falen te bedenken en hiervan een goede kans te berekenen. Er wordt nu bijvoorbeeld wel gezegd dat Borsele tegen een vliegtuigcrash bestand is, maar feit is dat het nog nooit is uitgetest en zo’n situatie zo complex is dat de impact er van maar heel slecht voorspeld kan worden. Ik moet er dan ook om lachen als zo’n alfa-mannetje als Verhagen gaat beweren dat de nieuwste kerncentrales een kans van 1 op een miljoen jaar hebben op een ernstig incident. Kans is groot dat hij niets van die materie begrijpt, niet statistisch onderlegd is en zich iets te makkelijk laat overtuigen door belanghebbenden.
  Terug naar de klimaatverandering. Het is inderdaad niet goed te voorspellen wat exact de ernst en impact is van broeikasgas. De kans dat het mis gaat is echter aanwezig, maar kan net als bij een kerncentrale maar moeilijk worden ingeschat. Ik betaal dan liever iets meer voor mijn veiligheid en dat van mijn kinderen.

  Peter de Jong [29] reageerde op deze reactie.

 20. @Jasper [28]: “De kans dat het [broeikaseffect] mis gaat is echter aanwezig, maar kan net als bij een kerncentrale maar moeilijk worden ingeschat. Ik betaal dan liever iets meer voor mijn veiligheid en dat van mijn kinderen.”

  Maar het verband tussen de door mensen veroorzaakte CO2 uitstoot en de verandering van het klimaat staat niet vast.

  Het is ook helemaal niet zeker, dat als we onze CO2 uitstoot verminderen het klimaat niet meer zal veranderen. Dit laatste is zelfs zeer onwaarschijnlijk, want het klimaat is altijd al aan verandering onderhevig geweest. We zitten nu juist op het einde van een warme periode en kunnen een dezer eeuwen weer voor duizenden jaren in een ijstijd verzeild raken.

  Nu veel geld uitgeven aan vermindering van de CO2 uitstoot is wel het domste wat je als samenleving kan doen. Je hebt dan immers geen geld meer om maatregelen te treffen als de gevolgen van de klimaatverandering eenmaal duidelijk worden. Die moet je dan gelaten over je heen laten komen, met alle gevolgen van dien.

  Het geld dat nu wordt besteedt aan CO2 vermindering kan daarom veel beter worden gespaard voor bijv. dijkversterking als de zeespiegel zou beginnen te stijgen. Heb je dat geld niet meer en de zeespiegel stijgt toch dan heb je hier in NL een serieus probleem.

  ===
  http://www.brokencountry.com/wp-content/uploads/2009/12/Global-warming.gif

 21. @Nico de Geit [2]:
  Er zijn inderdaad best leuke toepassingen te bedenken voor windenergie. Er staan met een beetje zoekwerk ook zelfbouwers op internet.

  Op het volkstuincomplex waar ik ook 200m heb, zag ik laatst een klein molentje draaien als een tierelier. Dat kleine lor leverde al 4 tot 5 volt op. 2 of 3 en je kunt er dus een accu mee opladen (we hebben daar geen stroom), zodat je een koelbox mee kunt nemen of een pompje kunt laten draaien voor besproeiing.

  Zelf ga ik een zonnepaneeltje installeren. Op Marktplaats zijn ze compleet met accu en omvormer voor 350 euro te koop. Laat de anderen maar lopen voor hun water 😀

Comments are closed.