anoniemVrijspreker: Het is de mensen die zich roverheid noemen gelukt om de geschiedenis te overleven en met een paar cosmetische aanpassingen precies te blijven doen wat ze altijd al deden. Hoe ziet de toekomstige roverheid er uit?

Opperdienaar: Ik denk dat ook in de toekomst nog cosmetische veranderingen nodig zijn om de belastingkoeien uit te blijven melken. Religie maakte de overgang van de belachelijke Ra, Thor en Wodan naar de acceptabele Jesus en Mohammed en de staat maakt de overgang van middeleeuwse plunderheersers naar de democratische rechtsstaat. In beide gevallen een knap staaltje cosmetica die het voetvolk bijna volledig bij de neus heeft genomen. De overheid zal in de toekomst volgens mij gezichtslozer en ongrijpbaarder worden. Het is nu al zo dat belastingaanslagen niet meer ondertekend zijn door “de belastingdienst, namens deze Frits Janssen.” Wat er nu onder je aanslag staat is:

Hoogachtend,

de ontvanger

Vrijspreker: De ontvanger? Ja, raar is dat eigenlijk, je kunt ‘de ontvanger’ niet opbellen, niet bij zijn jasje pakken, niet vragen waarom hij recht denkt te hebben op jouw leven. Maar anoniemer dan dat kan toch eigenlijk niet?

Opperdienaar: Er zijn nog steeds politici die een gezicht geven aan de staat. Die worden daar toch op aangesproken en raken daar nooit meer helemaal los van. Ook na hun pensionering op hun 43ste, moeten ze nog wel eens de straat over en dan zullen ze toch boze belastingslaven tegen het lijf kunnen lopen die ze als heerser herkennen en de boosheid van een slaaf voel je van grote afstand. Zeker als je zijn pensioen hebt ingepikt en aan Griekse heersers heb gegeven.

Vrijspreker: Maar daar kun je toch niets tegen doen?

Opperdienaar: Oh, nee? Denk aan het Belgisch model. Niemand gaat meer in de regering zitten, want nieuwe wetten hebben we eigenlijk niet meer nodig. Iedereen is al altijd strafbaar. De afpersing gaat gewoon door zonder regering. De ontvanger stuurt de aanslagen naar de onderdanen maar nu heeft de onderdaan helemaal niemand meer om boos op te worden. De politieagenten komen hem nog steeds oppakken als hij niet genoeg belasting opbrengt, maar die weten ook niet in wiens naam ze het doen. Ze kunnen alleen nog maar zeggen ‘in de naam der Staat’. De staat heeft geen gezicht meer. Politicus bleef toch altijd een gevaarlijk beroep. Niet alleen werd in Nederland Pim Fortuyn doodgeschoten. Van de amerikaanse presidenten werden

 • Abraham Lincoln
 • James Garfield
 • William McKinley
 • John F. Kennedy.
 • vermoord en

 • Andrew Jackson
 • Theodore Roosevelt
 • Franklin Roosevelt
 • Harry Truman
 • Gerald Ford
 • Ronald Reagan
 • overleefden een aanslag. Dwang roept dwang op. Ik denk dat dit in de toekomst minder een probleem zal zijn. Misschien heeft de overheid nog wel enigszins een gezicht, maar dat zal duidelijk een acteur zijn die van de teleprompter leest.

  Vrijspreker: Maar hoe worden dan de deals geregeld waarin mensen met een klein beetje geld lobbien voor gunstige wetgeving die grote hoeveelheden geld van de belastingslaaf in hun zak drijft?

  Opperdienaar: Dat wordt alleen maar gemakkelijker? De mensen in de roverheid verkopen nog steeds hun primaire product, namelijk de onderdanen. Met de nieuwe anonieme inrichting is er meer continuiteit, vraag en aanbod kunnen elkaar eenvoudig vinden in de achterkamertjes. De grote portretten van heersers in uniform zijn echter niet meer van deze tijd.

  Vrijspreker: Wanneer gaat deze verandering er komen?

  Opperdienaar: Je ziet het nu al een beetje. Wie kent de heerser van Europa: van Rompuy? Canada heeft geen budget, de VS heeft geen budget, desondanks draait de zaak gewoon door. De overheid is een anonieme machine zonder gezicht die opstandige slaven opvreet.

  4 REACTIES

  1. In het andere artikel gaat het over een dode vijand van de roverheid.

   Deze vijand, Osama, heeft het 10 jaar volgehouden als “public enemy no 1”. Eigenlijk te kort. Wie moet de volgende worden? En welke misdaad moet ervoor worden verzonnen? Een wat anoniemere vijand, desnoods fictief, is natuurlijk veel moeilijker te pakken, dus elk jaar moet de repressie toenemen want hij is nog niet gepakt. Orwell omschreef dat heel aardig met Emmanuel Goldstein.

   http://nl.wikipedia.org/wiki/Emmanuel_Goldstein

   pcrs [2] reageerde op deze reactie.
   Doompie [3] reageerde op deze reactie.

  2. @Bon Vivant [29221]: Ja, ik hoorde het vanmorgen, wat een dog en pony show. Net op tijd om de inzakkende ratings van Obama overeind te helpen, zonder dat het schade brengt aan de orderstroom voor het mil. industrieel complex, omdat ze hun rommel nu op Khadaffi gooien.
   De Emmanuel Goldstein kaart is uitgespeeld.
   Ik hoorde laatst iemand zeggen dat met de ‘war on terror’ er voor het eerst in de geschiedenis een oorlog tegen een strategie wordt gevoerd. Met de war on drugs werd al tegen chemische stoffen gevochten en de war on poverty kon ook nooit gewonnen worden, omdat poverty gedefinieerd was als de armste 15% van de bevolking, die zul je altijd hebben.

  3. @Bon Vivant [29221]:

   Goede constatering.

   Onze wereld begint stevige vormen aan te nemen zoals geschetst in 1984:

   Partijslogans van ‘The Party’:
   >Oorlog is vrede (war is peace)
   >Vrijheid is slavernij (freedom is slavery)
   >Onwetendheid is kracht (ignorance is strength)

   AL deze kreten worden middels scholen en TV geindoctrineerd in de zielen..

   – 10 minuten dagelijkse haat = 20 a 30 minuten haat middels journaal / staats propaganda

   – Geschiedenis herschrijven = Geschiedenis selectief presenteren (wat feitelijk het zelfde is)

   – Telescreens = TV + mobiele telefoon, oke niet 100% maar verdacht veel gelijkenissen..propaganda, afluisteren..

   – Gedachtepolitie (dunkpolice) tegen afwijkende ideeen = Politie welke ’terroristen’ / mensen die de staat mogelijk in gevaar brengen oppakt obv. verdenkingen?

   – Oceanïe, Eurazïe en Oost-Azïe = Westerse wereld, Moslim landen, Azië, de rest?

   – de (continue) dreiging van de oorlog = Terroristische dreiging?

   – het uitschakelen van gevoelens = Manipuleren van anti-familie/naaste gevoelens middels allerlei TV onzin.

   – Elk wezen van 16 jaar oud doet een examen en dat bepaalt waar hij toe behoort = Elk wezen van 12 jaar oud doet de CITO toets?

   – De innerparty = de gesponsorde gemanipuleerde onderzoeks resultaten die alles goed praten wat politici verzinnen..zoals: Zure regen, global warming, ozon-laag,…

   – de pseudo-discussies in het gemeenschapshuis = tweede kamer discussies over missie uruzghan bv. en vele andere

   – de bureaucratie die alle cijfers verdraait = tja dat gebeurt nu ook..

   – het steeds verkondigen dat de Partij de levensomstandigheden fel heeft verbeterd = het steeds verkondigen dat de Democratie de levensomstandigheden fel heeft verbeterd..

   – Oorlogen worden gebruikt als excuus voor schaarste = oorlogen worden gebruikt als excuus voor olie schaarste?

   Nou ja, zo maar een opsomming van wat kern punten uit het verhaal..

  4. Absolute,vrijheid is chaos.

   Om in vrijheid ,tot een harmonieus zijnde samenleving te komen,is een goed en wijs streven.
   Om dit te bereiken moeten mensen de juiste maatregelen en beslissingen nemen.
   Het is onontkoombaar dat er dan regels ontstaan ,welke
   gezag afdwingen.
   Dus totale anarchie is dan niet meer van toepassing.
   Hierdoor worden anders denkende onderdrukt.
   Daardoor is democratie ontstaan.
   Het gaat in eerste instantie op 2 punten fout.
   1 e De macht is niet eerlijk verdeeld.
   2 e Zij die de macht uitoefenen zijn niet persoonlijk aansprakelijk.
   De oneerlijke verdeling het 1 e punt, komt voort uit
   een belangen verstrengeling, van hen die de macht aan zich hebben weten te binden.
   Het verdeel systeem moet dus worden herzien.
   In punt 2 wordt duidelijk dat zij die de macht hebben en daardoor zeggenschap,niet of nauwelijks op hun dis functioneren kunnen worden aangesproken.
   Dit is een van de hooft redenen waardoor punt 1 kan ontstaan.

   Om dit soort maatschappelijke zaken ,die zeer veel schade en daardoor groot ongenoegen binnen de maatschappij veroorzaken te veranderen,moeten verregaande wijzigingen in wet en regelgeving worden doorgevoerd.
   Dat dit niet makkelijk zal zijn komt,omdat dit nu juist in druist tegen de belangen van de gevestigde
   (politieke) macht,die deze regelgeving en wijze van uitvoeren heeft laten ontstaan en nastreeft.

   Een goed begin zou misschien zijn, de grondwet weer in ere te herstellen en alle regelgeving die de burger zijn rechten heeft ontnomen ,terug te vorderen.
   En hierbij, de vrijsprekers filosofie als lijdraat.

  Comments are closed.