Die indruk krijg je geregeld als je politici in een discussie hoort op TV. Daarbij probeert men ook vaak nog even een grappige opmerking te maken over wat anderen in het verleden ooit gedaan of gezegd heeft. Het is soms wat laag bij de grond en heeft slechts een doel:ze willen een punt maken en denken daarmede stemmen binnen te kunnen halen.

 

 
Een voorbeeld daarvan is dat als de VVD om de regering in stand te houden een coalitie sluit met PVV, CDA en SGP en daarom de PvdA even (waarschijnlijk tijdelijk) niet kan steunen, gelijk als een verraad wordt genoemd. Dat is belabberd en dom.

Collectief socialisme berust op idealisme en naïeve gedachten over een multiculturele samenleving, waarbij aan de realiteit en de gevolgen voorbij gegaan is. De macht van milieuorganisaties, die gesteund door bedrijven die subsidie nodig hebben, wordt vaak vergeten.

Ook in de medische wereld speelt dat een rol en de zorgpremie is daardoor niet meer op te brengen daardoor.
Wat denkt u waarom de bestuurders voetballen zo graag sponsoren met het geld van de burgers? Dat is geen liefdadigheid maar reclame omdat  daar veel mensen bij betrokken zijn; net als bij de milieu organisaties.
Waar veel leden zijn, kunnen politici ook veel stemmen vandaan halen. Daar doen ze het allemaal voor.
Het lijkt op omkoping waar de burger voor betaalt.

Het zou het beste voor het land zijn als deze coalitie de eindstreep haalt en tot de volgende verkiezing in stand blijft, dan zou er wel eens meer duidelijkheid ontstaan zijn waar de politiek mee bezig is geweest, en dan kunnen we wel gaan oordelen.

Mogen we wensen dat er dan een geheel andere bestuursopbouw en kiesstelsel mag komen, waarbij politici die nu, daar waar hun aan kennis ontbreekt, afhankelijk zijn van de Ambtenaren die hen adviseren en begeleiden niet meer nodig zijn. En dat er echte krachtdadige bestuurders opstaan om het land in goede banen te leiden en ons de vrijheid terug bezorgen met een gezonde economie, waardoor van de burgers minder offer gevraagd worden.

Ingezonden door Reiny

RED: Reiny maakt hier voor de oplossing een veel gemaakte gedachtefout in het kader van “wishful thinking”. In de geschiedenis zijn voldoende bewijzen te vinden dat “krachtdadige bestuurders” de toestand niet verbeteren.

Veel mensen dachten dat het huidige kabinet verbeteringen zou brengen. En tot nu toe hebben ze het land al bij twee nieuwe oorlogen betrokken, (Afghanistan en Libië) en tientallen miljoenen gestopt in EU hulpfondsen.

De enige oplossing is “Minder Overheid”: geen oorlogen, geen vreemde noodfondsen, geen subsidies, enz.

6 REACTIES

 1. Met krachtdadige bestuurders bedoel ik geen politici, die vind je daar niet gemakkelijk. Gewoon een zakelijke leider die alles in goede banen kan leiden.

 2. @ronald [2]: Ik werd jaren ook geleden bij Nujij. ( niet dus!) verbannen, omdat ik er vertelde dat de hoofduitgever van Nujij. bij de mediastream nieuwsbende hoort.
  ( Waarmee ze dus aangaven dat ik gelijk had)

  Geeft niet hoor, vond het toch al een ziek zooitje daar.

  Vrede, Zé.

 3. Het volk, het zoete volk is geïndoctrineerd en knots knetter gek, maar wie houdt ons zoet en wie houdt ons dom, wij zelf toch?…. http://www.wimp.com/remembrancesiren/ Ik dacht eerst even dat men ging protesteren tegen de hoge benzineprijzen, of de smerige leugens van onze stinkende politici gangsters zat was…

 4. Het onderstaande is een SCHANDE !

  DOE ER EINDELIJK EENS COLLECTIEF WAT AAN !

  MOBILISEER HEEL NEDERLAND tegen kernafval en kernenergie.

  ROEP MENSEN OP TOT ACTIEF MEEDOEN en TEKENEN d.m.v. acties, bezwaarschriften,

  petities, referenda, protestmarsen, etc.

  Organiseer jullie, geacht volk.
  Jullie vormen tezamen collectief de democratie.
  In en sociale democratie bepaalt nog steeds het volk.
  Politici dienen slechts uit te voeren WAT HET VOLK WIL.

  Benader elkaar in Nederland PERSOONLIJK via diverse media
  social media, sms, twitter, flyers en diverse andere wegen.

  STOP kernafval, kernenergie en de politici en bestuurders die
  het AL SCHANDELIJK GENOEG toestaan, gedogen en zelfs
  EXTRA SCHANDALIG chargeren, favoriseren, zoals de heren Verhagen en Rutte.

  Bron: http://www.laka.org/

  Nieuws over kernenergie in Nederland

  17 mei 2011
  Frans/Duitse kerncentrale in Borssele?
  Het FD komt met het bericht dat het Duitse RWE een 30% belang krijgt in de kerncentrale Borssele. Daarmee lijkt de weg nu ook helemaal open om samen met Delta een (of meerdere) nieuwe kerncentrales in Borssele te bouwen; RWE heeft namelijk, als ERH, al een vergunningsaanvraag lopen. Wat dan van belang is, is dat RWE een enorm groot bedrijf is en zeer waarschijnlijk een kerncentrale zelf helemaal kan financieren en dus geen externe financiers nodig heeft. Doordat Delta al met het Franse EdF in zee is, zal, als het doorgaat, het dan een Frans/Duitse kerncentrale worden in Borssele. En dat van een bedrijf dat zich afficheert als ‘Zeeuws’. Borssele als het afvoerputje van Europa….

  4 mei 2011
  Binnenkort transporten splijtstof per spoor naar Frankrijk
  Komende maanden hervat de exploitant van de kerncentrale in Borssele, EPZ, het aftransporteren van gebruikte splijtstofelementen naar de opwerkingsfabriek La Hague in Frankrijk. Door het vernieuwen van de uitwisselingscontracten tussen Frankrijk en Nederland hebben de transporten vanaf 2006 stilgelegen. Vanaf de kerncentrale gaan de containers per dieplader naar de plaats waar ze op de trein naar Frankrijk gezet worden.
  In het verleden waren er vaak acties tegen de transporten met kernafval en om veiligheidsredenen maakt EPZ de exacte transportdata dan ook niet bekend. Maar zodra meer nieuws over de datum bekend is, zullen we dat melden.

  28 april 2011
  Advies MER nieuwe kerncentrale Borssele ERH
  Verhagen heeft het Advies Reikwijdte en Detailniveau (MER) gepubliceerd voor het voornemen van ERH om een kerncentrale in Borssele te bouwen. Met dit advies geeft de minister van Niet blij met Borssele 2Economische Zaken, Landbouw en Innovatie aan welke milieu-informatie het milieueffectrapport over de voorgenomen bouw van een nieuwe kerncentrale in Borssele moet bevatten “om de gevolgen voor het milieu in het besluit over de vergunningsaanvraag mee te kunnen wegen.”
  In totaal zijn er 920 ‘zienswijzen’ tegen het ERH (Energy Resources Holding) voornemen ingediend, vaak door (veel) meer mensen ondertekent (bij het voornemen van Delta waren 320 zienswijzen ingediend -vaak ook door meerdere mensen ondertekent). Het advies bevat “nagenoeg dezelfde inhoud als de Richtlijnen die op 11 juni 2010 zijn vastgesteld voor Delta N.V. inzake het milieueffectrapport Tweede kerncentrale Borssele. Dit is uiteraard het gevolg van de overeenkomsten in de voornemens van beide bedrijven.”
  De brief van de minister en de publicaties kun je op de website van EL&I vinden

  27 april 2011
  Fukushima
  Eigenlijk beperken we ons hier bewust tot nieuws over kernenergie in Nederland, maar omdat Fukushima helemaal uit de Nederlandse pers lijkt te zijn verdwenen, gaan we daar toch maar af en toe aan dacht aan besteden.
  We beginnen dan met twee zaken die om aandacht vragen: het eerste punt is dat nu de hoogste radioactiviteitswaarden In worden gemeten sinds het begin van de ramp, 7 weken geleden.
  Het tweede dat Japan de normen voor de toegestane hoeveelheid straling, na die voor nucleaire werkers al flink verhoogd te hebben, nu die van kinderen wil verhogen tot 20 milli-sievert per jaar. Deze hoeveelheid is vergelijkbaar met de [juridische] “recognized dose for inducing leukemia in nuclear power plant workers.” Kinderen in Japan mogen dan, als dat door gaat, de zelfde hoeveelheid straling ontvangen dan nucleaire werkers in Duitsland. Werknemers in de nucleaire industrie mogen sowieso al vaak 10 keer meer straling ontvangen dan niet-werkers, maar voor kinderen is radioactieve straling veel gevaarlijker dan voor volwassenen. Teken hier een petitie tegen dit plan.

  19 april 2011
  Verhagen: Borssele niet ontsnapt aan ramp
  In antwoord op Kamervragen stelt min. Verhagen dat er in 1986/1987 geen sprake van een noodsituatie in Stop Borssele 2Borssele is geweest, zoals Argos op 26 maart melde. Maar vervolgens somt hij wel een hele batterij maatregelen op die zijn genomen”ter voorkoming van nieuwe onregelmatigheden”: o.a.
  * In 1991 is een extra voorziening aangelegd die er voor zorgt dat de kerncentrale na afschakeling gedurende 45 minuten zonder externe voeding of noodstroom nog vervalwarmte kan afvoeren;
  * In de noodprocedures wordt sinds 2006 ook rekening gehouden met het niet beschikbaar zijn van externe elektrische voedingen gedurende een langere periode. Tezamen met ontwerptechnische wijzigingen kan hierdoor de kerncentrale 3 etmalen volledig afgesneden van de buitenwereld functioneren. Daarmee zijn alle onregelmatigheden opgelost en zijn extra maatregelen genomen.

  13 april 2011
  Kabinet heeft haast: in Borssele 2500 MW mogelijk tot 2020; Delta in rode cijfers
  De brief van het kabinet is er over de te nemen stappen voor nieuwe kerncentrales en ‘de lessen van Japan’ (die er eigenlijk niet zijn volgens Verhagen). Het kabinet wil haast maken met de procedures en Verhagen “verwacht het definitieve MER en het ontwerpinpassingsplan in de eerste helft van 2012 afgerond te hebben.”
  De conclusies of nieuwe kerncentrales ruimtelijk inpasbaar zijn:
  # – Uit onderzoek naar de koelwatersituatie, de ruimtelijke inpasbaarheid en de mogelijkheid tot aansluiting op het hoogspanningsnet lijkt de realisatie en ingebruikname van twee nieuwe kerncentrales van ieder maximaal 2500 Mwe vóór 2020 op voorhand zeer problematisch. Ook de gelijktijdige bouw van 2 kerncentrales van ieder 1650 MWe kent dezelfde praktische problemen
  # – Het is vanuit ruimtelijke inpasbaarheid wel mogelijk om twee kerncentrales na elkaar te realiseren. In dat geval is het niet mogelijk om beide centrales voor 2020 gerealiseerd te krijgen. Daarnaast blijft de problematiek ten aanzien van de beperkte beschikbaarheid van koelwater bestaan.

  Ondertussen is Delta in de rode cijfers beland. Maakte het bedrijf in 2009 nog winst, in 2010 was er netto negatief resultaat van 178 miljoen euro. Desondanks denken ze wel voldoende geld te hebben om een kerncentrale van 5 miljard te bouwen.

  8 april 2011
  College GS Zeeland voor nieuwe kerncentrale
  Het nieuwe college van gedeputeerde staten van Zeeland ziet de bouw van een tweede kerncentrale als een belangrijke en verantwoorde stap voor de Zeeuwse economie. Dat blijkt uit het vrijdagmiddag gepresenteerde collegeprogramma van de coalitiepartners VVD, PvdA, CDA
  Tsjernobyl Chronologie 1986-2010
  Klik hier om naar de pagina te gaan
  en SGP. Het college acht de overgang van fossiele brandstoffen naar duurzame brandstoffen noodzakelijk. In de overgangsfase vindt het college kernenergie een goed alternatief, zo blijkt uit het programma. Daar waar het college “mogelijkheden en invloed” heeft, wil het actief meewerken met de initiatiefnemers van een tweede kerncentrale. Coalitiepartner PvdA behoudt zich het recht voor om zowel in het college als in de Provinciale Staten tegen een voorstel voor de bouw van een tweede kerncentrale te stemmen.

  23 maart 2011
  Borssele: regelmatig problemen met noodstroomvoorziening
  De overheid brengt vanaf 1980 jaarlijkse overzichten uit van storingen en ongevallen in de kerncentrales. Uit de overzichten blijkt dat zich tot eind 2009 in de kerncentrale Borssele 372 bedrijfsstoringen hebben voorgedaan. Daarbij vielen regelmatig een aantal belangrijke veiligheidsvoorzieningen uit. In 1981, 1984, 1986, 1987, 1989 en 2006 zijn er problemen geweest met de noodstroomvoorziening en de dieselaggregaten. Dat de noodstroomvoorziening en de dieselaggregaten niet werken, kwam dus niet alleen in Fukushima, maar ook in Borssele voor. Gelukkig is het tot nu toe niet echt fout gegaan in Borssele, maar een aantal keren zijn stappen op weg naar een ernstig ongeluk gezet.

  9 maart 2011
  Ontwerpbeschikking Brandstofdiversificatie Borssele.
  De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie heeft de ontwerpbeschikking Brandstofdiversificatie Kerncentrale Borssele op grond van de Kernenergiewet (Kew) ter inzage gelegd. Door die vergunning moet het EPZ mogelijk worden om in de kerncentrale Borssele MOX en ook (c)-ERU te gebruiken. MOX is een mengsel van uranium en plutonium en (c)-ERU is gecompenseerd verrijkt opgewerkt uranium. Om gebruik van (c)-ERU te maken moet de maximale verrijkingsgraad verhoogd worden. Nu mag er maximaal tot 4,4% verrijkt uranium (percentage splijtbaar U-235) gebruikt worden. Door de storende werking van U-236 die in het opgewerkt uranium aanwezig is en dat werkt als een neutronenvanger moet er meer splijtbaar uranium aanwezig zijn om de zelfde energie op te wekken.
  Doordat plutonium een aantal kernfysische eigenschappen heeft die anders zijn dan uranium-235, worden de veiligheidsmarges door de inzet van MOX kleiner. Door de inzet van MOX en (c)-ERU neemt de stralingsbelasting van werknemers toe, nemen de tritiumlozingen toe, nemen de proliferatiegevaren toe, etc. en zo verder. [lees meer over bezwaren].

 5. Vul dit BEZWAARSCHRIFT TEGEN KERNAFVAL en KERNENERGIE IN BELANG / TER BEHOUD VAN ONS ALLER GEZONDHEID VOOR HUIFDIGE EN TOEKOMSTIGE GENERATIES in en stuur het op:

  Zie jezelf en al onze geliefden, nazaten en naasten als het goede doel en niet het belang van een belanghebbende minderheid:

  ( originele weblink download bezwaarschrift:

  http://www.laka.org/zienswijze_EPZ_Mox.doc )

  Aan : Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
  Directoraat-generaal voor Energie, Telecom en Markten
  Directie Energie en Duurzaamheid
  Postbus 20101
  2500 EC Den Haag

  Datum: __ – __ – 2011
  Betreft: Zienswijze ______________ Ontwerpbeschikking Brandstofdiversificatie Borssele
  Van :

  Geachte mevrouw / mijnheer,

  Ondergetekende maakt bezwaar tegen de Ontwerpbeschikking Brandstofdiversificatie Borssele. EPZ wil een vergunning om in de kerncentrale Borssele ook twee nieuwe brandstofsamenstellingen te gebruiken. Het betreft een mengsel van verarmd uraniumoxide en plutoniumoxide (MOX) en gecompenseerd verrijkt opgewerkt uranium [(c)-ERU]. Aan het gebruik van deze brandstofconfiguraties kleven tal van nadelen. Zo neemt onder meer de stralingsbelasting van werknemers, de lozingen van het giftige tritium, en het gevaar van proliferatie toe. Een ander belangrijk nadeel is dat een kernreactor minder stabiel wordt na de inbreng van MOX-brandstofstaven.

  Plutonium (voor MOX) en opgewerkt uranium [voor (c)-ERU] worden geproduceerd in een opwerkingsfabriek uit gebruikte kernbrandstof. Volgens de grootste producent van kernbrandstof, Areva, vervangt opgewerkte kernbrandstof een kwart van de aanvoer van het verse laagverrijkte uranium. Toch is het aantoonbaar goedkoper om met vers verrijkt natuurlijk uranium te werken, zelfs als dat afkomstig is van arme uraanertsen. Met opwerking van gebruikte brandstof valt alleen voordeel te behalen als er nieuwe typen snelle kweekreactoren zouden komen, maar dit soort reactoren heeft ondanks zestig jaar werkzaamheden aan allerlei verbeteringen – met een kostenplaatje van $100 miljard – de commerciële fase nooit bereikt. Hieronder zet ik mijn bezwaren nader uiteen.

  Gebruik MOX maakt plutoniumberg niet kleiner
  In de officiële discussie over MOX wordt vooral naar voren gebracht dat het plutonium “verbrandt”, maar in werkelijkheid wordt plutonium zowel geconsumeerd (“verbrand”) als geproduceerd in kernreactoren. MOX dat bestraald wordt in een reactor zou nog altijd 40 tot 70% van de oorspronkelijke hoeveelheid plutonium bevatten, nadat de gebruikte MOX-brandstofstaven uit de reactor zijn verwijderd. Deze gebruikte brandstof bevat hoogradioactieve materialen als gevolg van splijting en andere kernreacties die tijdens het bedrijf in de reactor plaatsvinden. Er zijn dus geen voordelen te behalen bij het gebruik van plutonium in kernreactoren. Net als bij opslag van plutonium (in glas) komen we er niet van af. In tegendeel, de berg met plutonium blijft alsmaar verder groeien.

  Extra productie van radioactief afval
  Voor de productie van MOX en (c)-ERU is opwerking van gebruikte kernbrandstof noodzakelijk. Opwerking veroorzaakt veel radioactief afval. De opwerkingsfabriek in het Franse La Hague loost ieder jaar 100 miljoen liter vloeibaar afval in Het Kanaal, waarvan de sporen tot in het Arctische gebied zijn terug te vinden. Gebruik van MOX en (c)-ERU vergroot dus het afvalprobleem

  Hogere stralingsdoses
  Om gebruik te maken van (c)-ERU moet de maximale verrijkingsgraad verhoogd worden. Nu mag er maximaal tot 4,4% verrijkt uranium gebruikt worden. Door de storende werking van U-236 die in het opgewerkt uranium aanwezig is en dat werkt als een neutronenvanger moet er meer splijtbaar uranium aanwezig zijn om de zelfde energie op te wekken. Dat betekent dat werknemers in de kernindustrie, maar ook in het transportwezen en havens, worden blootgesteld aan hogere stralingsdoses.

  Risico’s bij kernongevallen groter
  Doordat plutonium een aantal kernfysische eigenschappen heeft die anders zijn dan uranium-235, worden de veiligheidsmarges door de inzet van MOX kleiner. Het gebruik van MOX brandstof verhoogt de risico’s bij kernrampen, zoals momenteel het geval is met reactor 3 van de kerncentrale Fukushima 1. Die reactorkern bevat ongeveer 5% MOX. Deze MOX-brandstofstaven hebben een lagere smelttemperatuur dan reguliere brandstofstaven. De risico’s met dit soort brandstof zijn intenser door de aanwezigheid van plutonium.

  Risico’s kernproliferatie
  Behalve voor de productie van MOX is opwerking van gebruikte brandstof ook noodzakelijk voor de productie van kernwapens. Het plutonium dat in MOX wordt gebruikt, kan ook worden toegepast in kernwapens. Verdeeld over een groot aantal plekken in de wereld ligt er minstens 250 ton plutonium opgeslagen, voldoende om 30.000 kernwapens – van het type dat op Nagasaki viel – te maken. Het enige dat soelaas biedt om proliferatie van plutonium tegen te gaan is door het plutonium te mengen met andere materialen, zodat het erg moeilijk wordt om het te onttrekken voor gebruik in wapens.

  Kwaliteit MOX-brandstof neemt sneller af dan reguliere kernbrandstof
  MOX-brandstof presteert slechter dan de regulier uraniumbrandstof. De kwaliteit wordt na verloop van tijd minder door uitzetting. Daardoor kunnen deze brandstofstaven veel minder lang worden gebruikt dan oorspronkelijk beoogd. Bovendien is het opwerkingsproces van gebruikte MOX-brandstofstaven een zeer complex proces doordat de samenstelling van isotopen degenereert. MOX kan dus niet of nauwelijks worden hergebruikt.

Comments are closed.