Waarom democratie niet leidt tot solidariteit, welvaart en vrijheid maar tot onvrede, verspilling en een tirannieke overheid.

 Een nieuw Nederlands boek door Frank Karsten en Karel Beckman

  Het duurde uiteraard veel langer dan we verwachtten en wensten, maar gelukkig is het per vandaag verkrijgbaar (lees meer

). Volgens ons (Karel en mij) een revolutionair boek dat zich frontaal keert tegen zo’n beetje de grootste religie ter wereld: democratie. Wereldwijd zijn dit soort boeken redelijk uniek en dat was ook een belangrijke reden om het te schrijven.
Er is vanuit niet-libertarische zijde wel kritiek op democratie maar die is meestal mild en gaat over heel andere zaken dan waar Karel en ik het in dit boek over hebben. De democratische uitvoering wordt daarin veelal bekritiseerd en niet het principe van meerderheidsbesluit. Bijvoorbeeld de invloed van big-business op politieke besluitvorming in bepaalde landen.
Veel libertariers zijn al langer bekend met kritiek op democratie. We zijn natuurlijk schatplichtig aan wat anderen hierover hebben geschreven, en dan met name Hans-Hermann Hoppe met Democracy, The God That Failed. Maar dat boek is academisch van aard en veel minder toegankelijk dan “De Democratie Voorbij”. De kern is uiteraard hetzelfde maar de inhoud en structuur zijn compleet anders. Tijdens het schrijven kwamen we ook op ideeën die we nergens anders eerder hadden gelezen maar wel van belang achtten.

 

We hebben voortdurend getracht een dun boek te schrijven. En met 87 pagina’s zijn we daar zeker in geslaagd. Bijkomend voordeel is dat de prijs daardoor laag is (€ 10,95) en binnen het gemiddelde kadobudget blijft.
Ons doel was altijd om het voor vrijwel iedereen leesbaar te maken, boeken over politieke filosofie blinken meestal niet uit in toegankelijkheid. Idealiter zou mijn moeder het moeten kunnen lezen. Maar Easy reading makes difficult writing. Dus geen ellenlange zinnen met moeilijke woorden en eindeloze hoofdstukken. Kern van het boek is dat we 13 mythen ontkrachten, geloofsovertuigingen waarmee democratie vaak impliciet wordt verdedigd. Hierin geven we tevens aan welke dynamiek democratie kent en waartoe dat leidt.
Ons boek is tevens toegankelijk door zijn gestructureerde opzet en compacte formaat. Omdat we quotes, cartoons en metaforen gebruiken zijn de concepten die we aangeven makkelijker te onthouden en te begrijpen. Omdat we zoveel mogelijk de dynamiek van het democratische besluitvormingsproces laten zien kunnen we inzichtelijk maken waarom democratie niet de mooie resultaten biedt die mensen ervan verwachten.

Maar we signaleren niet alleen de problemen met democratie, in het laatste hoofdstuk bieden we ook een aansprekend alternatief, een samenleving gebaseerd op vrijwillige economische en sociale relaties in plaats van meerderheidsdwang.

Kritiek op democratie is zeer ongewoon en vele lezers zullen erg aan het idee moeten wennen. Het is als vloeken in de kerk maar ik geloof dat deze in de toekomst veel vanzelfsprekender wordt. Dit boek levert daaraan een bijdrage.

De recente revolutionaire ontwikkelingen in de Arabische wereld doen mensen denken dat de vrije uitwisseling van ideeën via internet een bedreiging vormt voor dictaturen. Dat is zeker waar, maar het vormt gelukkig ook een bedreiging voor de democratische meerderheidsdwang. Dit boek zou namelijk niet tot stand gekomen zijn zonder het bestaan van internet, als Karel en ik niet electronisch hadden kunnen samenwerken en als we geen ideeën buiten de main stream media tot ons hadden kunnen nemen. Internet stimuleert de vrije uitwisseling van ideeën, en stimuleert tevens vrije ideeën, dus de toekomst ziet er best wel zonnig uit.

Ingezonden door Frank Karsten

————————————————————————–

Boekpresentatie:
met Karel Beckman en Frank Karsten
7 juni om 20 uur in Den Haag  Er is dan beperkt plaats. Wilt u aanwezig zijn? Laat het dan weten via  fkarsten@meervrijheid.nl.Kopen?
Lees hoe en wat op www.dedemocratievoorbij.nl

54 REACTIES

 1. @beek [29]:

  Tja…
  Je wilt kennelijk een paus als leider van de natie.

  De paus is hoofd van een land, dat in strikte zin en in weerwil van de naam Stato della Città del Vaticano geen staat is, maar een land van een particuliere organisatie.

  Een heleboel landen in handen van particuliere organisaties zou inderdaad een enorme sprong voorwaarts zijn. Zelfs een heleboel staten in de hobbesiaanse-weberniaanse zin des woords, van de omvang Monaco, Liechtenstein, San Marino, Nauru en Singapore, zou al een grote verbetering zijn.

  Het is je in de democratie toegestaan publiekelijk daarnaar te streven.

  Ik ambieer helemaal niet om de macht uit te oefenen anderen te reguleren en te onteigenen. Sterker nog, ik koester een zeer groot wantrouwen tegen eenieder met een dergelijke ambitie.

  Die ga je dan libertarisch de mond snoeren??

  Uiteraard ben ik voor absolute vrijheid van meningsuiting. Net zoals ik absoluut voor baas in eigen huis ben.

 2. @beek [20]:
  De libertarische moderator gaat voorbij aan de wensen van anderen.
  Nee, het is zijn site en geheel conform het libertarisme bepaalt hij hoe de gasten zich dienen te gedragen. Als die regels men niet aan staat, is men vrij om te vertrekken naar een andere site.

  beek [33] reageerde op deze reactie.

 3. @Ron Arends [32]:

  Dan moet de titel veranderd worden: vrijspreker suggereert dat de gasten vrij zijn in hun spreken.
  Want bedenk goed: het gaat alleen maar om teksten, niet om daden van agressie.
  Ook al een voorbeeld van een leugenachtige reclametekst?
  Kennelijk kan het eigendomsrecht vrijheden beperken.
  In de driehoeksverhouding eigendomsrecht, vrijheid en het NAP-principe krijgt in wisselende situaties vaak willekeurig 1 van de 3 principes voorrang.
  Dat lijkt op willekeur.
  Zeker als libertariers als PdJ extreem geweld geweld verdedigen tegen lieden die slechts een kleine inbreuk maken op ‘rechten’ die een eigenaar zich wenst.

  Hub Jongen [34] reageerde op deze reactie.
  Ron Arends [35] reageerde op deze reactie.
  Oscar [36] reageerde op deze reactie.

 4. @beek [33]:

  “Kennelijk kan het eigendomsrecht”(A) vrijheden (B) beperken.

  Het eigendomsrecht (A) = het ercht van de eigenaar om alleen en uitsluitend over ZIJN rechtmatig eigendom te beslissen.

  En dat houdt in dat hij (de eigenaar A) de vrijheden (B)= “doen waar je zin in hebt, ook met het eigendom van anderen”, van 7 miljard mensen beperkt.

  Door “vrijheid” verschillende betekenissen te geven, kom je tot absurde stellingen.

 5. @beek [6]:
  Het alternatief bestaat: De constitutionele gelimiteerde republiek. Helaas is dit concept in NL onbekend. Al het goede komt uit Amerika (daar hadden ze het ooit een CGR).

 6. Ik ben eigenlijk op het punt aangeland dat ik ‘democratie’ een van de meest vreselijke tyranieen vind die er zijn ongeveer. Op heel lange termijn, over een periode van decennia veranderd een ‘normaal’ land in een totalitare vinex-ddr. Ik ben die hele ‘overheid’ in nederland gewoon compleet zat. Met communisme weet je tenminste dat je in een dictatuur leeft en communisme donderd tenminste een keer in elkaar. Hetzelfde met een millitaire dictatuur alla ‘syrie’ dan weet iedereen tenminste hoe de vork in de steel zit. In nederland probeerd ‘de overheid’ alles zo goed mogelijk te managen voor het welzijn van het volk en het resultaat is ‘communisme zoals het bedoeld was’. Het wordt alleen maar meer, het land word alleen maar meer ‘getransformeerd’. En je doet er niks aan want ja ‘we zijn een democratie’. Ze weten de boel goed te managen en die ‘markteconomie’ draaiend te houden maar ondertussen lijkt het steeds meer op een communistische heilstaat. Ik ga dat boek wel kopen trouwens. Nederland bestaat zo onderhand uit een paar vinex wijken met daaromheen compleet leeg ‘landbouwgebied’ en ‘natuurgebieden’ dit is niet mijn land jongen. Die hele ‘overheid’ die totaal aanwezig is in nederland het is overheid overheid overheid het hele land is in het teken komen te staan van ‘de overheid’ gatveredamme. Sorry hoor maar ik word strontziek van die ‘overheid’ en hoe ze dat complete land zijn gaan beheersen. We hebben gewoon ‘communisme zoals het bedoeld was’ in dat totalitaire kutnederland. Ik wordt ziek van die ‘overheid’ ze hebben dat hele land omgeploegd en getransformeerd. Het is gewoon een totalitaire vinex heilstaat ddr en iedereen vind het ‘normaal’.

  Def [46] reageerde op deze reactie.

 7. @Ron Arends [35]:

  Je hoeft mij niet het walgelijke ervan uit te leggen hoor.
  Ik wil dat het blijft staan zodat we weten hoe Peter de Jong werkelijk denkt.
  Maar de libertarische site zal het als imago-schade beschouwen: een libertarier die zulke conclusies trekt, dat is schrikken.

  Als libetrariers dit verbieden, zie ik geen reden waarom wetgeving tegen nazi-uitingen ook niet terecht verboden mag worden.

  beek [41] reageerde op deze reactie.
  Ron Arends [45] reageerde op deze reactie.

 8. @beek [41]:

  Dat is eenvoudig, omdat het ‘land’ niemands eigendom is.
  Als dat wel zo was, spreken we over een dictatuur, en worden er dus regels opgelegd.

  Omdat vrijspreker wel een eigenaar heeft, is het dus moraal verantwoord om regels aan gebruik te stellen.

  Anders zou ook wel iedereen artikelen kunnen posten. Daar klaagt u toch ook niet over?

  Dat ontkennen, is einde discussie.

 9. @Hub Jongen [16]: “Ik had betere argumentatie van je verwacht.”

  Dan zou je er naar kunnen vragen, Hub.

  Sinds wanneer stoort VS zich aan wat PC is en wat niet? Is het hier soms Syrië? Kan Ivo Opstelten op ieder moment de burelen van VS binnenvallen en de servers afschakelen? 😉

  Mijn toelichtende citaten en links komen regelmatig voorbij (copy paste). Die nazi video en songtekst heeft al tig keer op VS gestaan. Als ik hier een video van Cohen en Bos post die samen op een PvdA congres de Internationale zingen met daarbij de songtekst van de Internationale blijft hij ook staan, hoewel de inhoud vele malen gruwelijker is.

  Waarom zou fascistische propaganda die de gelijkheidsmythe ontkracht erger zijn dan socialistische propaganda die het eigendomsrecht ontkent? Het mag dan herdenkingstijd zijn, de geschiedvervalsing tav de fascisten, Hitler, de Holocaust etc gaat onverminderd door. Hoe zwarter men die kan afschilderen hoe beter. Waarom geeft VS zo weinig tegengas?

  De film Oorlogswinter (naar het jeugdverhaal van Jan Terlouw) laat een indrukwekkende scène zien waarin de hoofdpersoon Michiel door het ijs zakt en vervolgens het leven wordt gered door een Duitse soldaat. Zodra Michiel ziet wie hem de helpende hand heeft toegestoken is hij geschokt. Hij haat Duitsers, maar deze man kan hij niet haten.

  Net als libertariërs hebben fascisten in veel dingen ongelijk, maar, in tegenstelling tot socialisten, niet in het kernpunt van hun ideologie. De Prussian Blue video laat zien dat nazi’s doodnormale mensen zijn met een alleszins gerechtvaardigde eis: niet gedwongen te worden om te gaan met mensen met wie je niet om wenst te gaan.

  Laat ik de daad bij het woord voegen. Veel succes met VS, Hub!

  ===
  Always try to make the other person happy. Even if you have to leave them alone to do it.

 10. @beek [39]:

  Vrij-onder-voorwaarden-spreker dus.

  Neen. Vrijheid houdt niet in dat je tegen de wens van eigenaars dingen doet of laat. Er is dus geen sprak van vrijheid onder voorwaarden.

  Vrijheid wil niet zeggen dat je een claim kunt leggen op andermans eigendom. Als ik u zou uitnodigen en u zou bij mij thuis komen dan heb ik ten alle tijde het recht u het gat van de deur te wijzen. Vrijheid van associatie heet dat.

  Huisregels is vrijheid. Wetten is dwang.

  Als wetten beslag leggen op iemand of iemands eigendom dan is het inderdaad dwang. En huisregels maken, dat is inderdaad vrijheid. U begint het te begrijpen.

  beek [47] reageerde op deze reactie.

 11. @beek [40]:
  De denkbeelden van libertariërs zijn gebaseerd op vrijheid. Dat impliceert dat we niemand kunnen dwingen onze denkbeelden over te nemen (in tegenstelling tot etatisten).

  Omdat ons geluid al schokkend genoeg is voor een ieder die niet buiten zijn dogma’s kan denken, willen wij libertariërs zeker niet geassocieerd worden met de uitwassen van socialisme (zoals nationaal-socialisme).

  Omdat socialisten überhaupt geen enkel legitiem argument hebben om hun dictatuur te rechtvaardigen, zullen ze VS al snel als “nazi-site” bestempelen als ze weer eens uitgeluld zijn.

  Tot slot: Vrij-onder-voorwaarden-spreker dus.
  Klopt helemaal. De (nog) ongeschreven voorwaarden zijn dat er een link moet zijn met het libertarisme.

  Zo begrijpt iedereen met een IQ boven kamertemperatuur dat VS niet het platform is om discussies te starten over het beste merk distributieriem voor je Fiat Panda, of om uitnodigingen te plaatsen voor seks met peuters. En dus ook niet om nazi-liederen te citeren. Die passen veel beter op http://www.sp.nl.

  beek [47] reageerde op deze reactie.

 12. @Harry [38]:
  Ik kan u vertellen dat ik er precies zo over denk! Een mooie reactie uit het hart. De vraag is: Wat doen we eraan?
  Fout.
  De vraag is: Wat doe JIJ eraan? Wat doe IK eraan?

 13. @Oscar [44]:

  NIET als je boven de deur groot hebt aangekondigd dat IEDEREEN welkom is. Als je dan vervolgens mensen je huis uitzet, ben je met je uitnodiging niet geloofwaardig meer. Dan belazer je de gasten.

  @Ron Arends [45]:

  Op deze site zijn echt alle onderwerpen ter sprake gekomen! Men kan het zo bont niet bedenken. Dat een libertarische moderator nogal selectief verontwaardigd is, en zelfs schrapt in bijdragen van anderen, is geen aanbeveling voor vrijheid natuurlijk.

 14. @Rechtse Rakker [48]:

  Omdat hijzelf meerdere malen verklaard heeft geen libertarier te zijn. Bovendien blijkt het uit sommige van zijn reacties en ook uit hele discussies. Peter de Jong is een ‘individueel anarchist’.

  Soms lijkt het een houding te zijn van PdJ om advocaat van de Duivel te spelen en als een ingezeepte aal in een emmer snot het ene en even later het tegenovergestelde te poneren.

  Rechtse Rakker [50] reageerde op deze reactie.

 15. @Oscar [49]:

  “Peter de Jong is een ‘individueel anarchist’.”

  Is dat niet een kwestie van een ander naampje voor hetzelfde beestje? Hij is toch voor het non-agressie principe? Zijn einddoel is ook het afschaffen van de staat. Al denkt hij, dat de tussenstap van een minarchistische samenleving nodig is. Het lijkt me dat zo iemand een libertarier is, zelfs een anarchokapitalist. Ook al noemt hij zichzelf ‘individueel anarchist’.

  Oscar [52] reageerde op deze reactie.

 16. @Peter de Jong [11]:
  Geachte Moderator,

  Ik ben behoorlijk teleurgesteld.
  Als libertarier (OK, misschien “slechts” minarchist), heb ik een grote afkeer van elke vorm van collectivisme, inclusief socialisme en fascisme. Laat dus duidelijk zijn dat ik BEIDE ten strengste afkeur.
  Dit gezegd zijnde, waardeerde ik deze site JUIST omwille van zijn karakter.

  U zal zich wellicht herinneren dat ik jaren geleden louter vanwege het principe het opnam voor de meningsvrijheid van onze huistroll met wie ikzelf voordien nota bene soms heftig in de clinch was gegaan. Ik kon en kan dat sujet niet uitstaan (en negeer hem inmiddels volslagen) maar toen ermee gedreigd werd hem te bannen, nam ik het niettemin principieel voor hem op, ofschoon mijn mening (toen ik hem nog wel las) in 99% der gevallen diametraal tegengesteld was aan de zijne (en mijn stijl ook schril afstak tegen zijn vaak overloos gescheld).

  Welnu, vandaag zijn we een kleine 2-3 jaar verder en is mijn houding jegens Peter de Jong (die ik zeker niet als troll zou bestempelen en wiens bijdragen m.i. vaak -zij het niet altijd- zeer waardevol zijn, mede omwille van de enorme schat aan links die hij ter staving van zijn betoog weet aan te dragen) onverminderd dezelfde.

  Ik weet niet wat er precies stond in het deel van zijn bijdrage dat u verwijderd heeft (mijn inschatting was overigens niet dat hij fascisme onverminderd zou promoten doch slechts het als beter alternatief zou kenschetsen dan ons huidige systeem, doch minder goed dan nog andere alternatieven zoals het libertarisme). Maar zelfs al zou zijn standpunt nog extremer geweest zijn, dan nog ben ik van mening dat het had moeten blijven staan. De overige lezers kunnen dan zelf wel oordelen over zijn standpunt en zijn persoon. Desnoods mijdt iedereen hem voortaan als de pest (zoals ik met onze huistroll doe) en druipt PdJ ooit wel vanzelf af. Maar zomaar een deel van zijn betoog -hoe verwerpelijk ook- verwijderen, betreur ik. Het unieke karakter van deze site is ermee op losse schroeven komen te staan.

  Alles is relatief natuurlijk en in vergelijking met pakweg de site van de pvda blijft de vrijspreker ongetwijfeld een verademing. Maar toch ben ik teleurgesteld. Simpelweg omdat eenmaal het principe van vrije meningsuiting niet meer heilig is, we vroeg of laat op een glijdende schaal komen tot we -desnoods pas over 5 a 10 jaar- tot net zo’n eng clubje verworden zijn als al de rest.

  Persoonlijk ben ik dan ook van mening dat u het verwijderde deel best opnieuw plaatst, zodat de bezoeker zelf kan oordelen over de inhoud en de figuur van PdJ. Indien u de wetgever vreest (wat in de praktijk waarin we leven zeer begrijpelijk is – en dezelfde reden waarom ik uiteindelijk toch maar braafjes belasting betaal), kan u wellicht PdJ’s stukje voorzien van een waarschuwing of een commentaar waarin u stelt dat de vrijspreker zich distantieert van de boodschap, op dezelfde manier als sommige artikel ook van een rood kadertje worden voorzien om duidelijk te maken dat de mening in het artikel slechts die van de auteur is en de VS hier niet achter staat.

  Nog even inzoemen op wat u zei:

  “Nazisme bespreken in een discussie is prima, Vrijspreker op deze wijze als een uithangbord voor dergelijke ideologieën gebruiken is uit den boze.”

  Waar ligt de grens? Is het niet zo dat alles wat “bediscussieerd wordt” en in een positief daglicht wordt gesteld een vorm van aanpraten is? Het is toch logisch dat iemand die ergens de voordelen van belicht dit niet doet om je ervan af te houden of dat iemand die de negatieve aspecten van iets belicht dit niet doet met het doel je er een aanhanger van te maken. Dus als u discussieren prima vindt, waar ligt dan de grens? (Nogmaals: ik weet niet wat PdJ precies gepost had, maar principieel zie ik geen verschil tussen een discussie of een propagandafilmpje van Riefenstahl. Immers als toehoorder hoor je sowieso altijd critisch te zijn den de feiten te checken etc., zowel bij filmpjes als wanneer iemand schijbaar “corect” discussieert. Immers ook een welbespraakt iemand in pak kan in zijn monoloog, oraal of schriftelijk, een hoop demagogische nonsens verkondigen).

  “Mensen die dergelijke sympathieën aanhangen, weten zelf dergelijke filmpjes en teksten te vinden.”

  Dat is een nogal onzinnige opmerking immers ik denk niet dat het PdJ’s doel is om een reeds overtuigde te overtuigen. In feite is het net zoiets als zeggen dat mensen die het libertarisme aanhangen deze site wel weten te vinden. Nou, heel veel mensen kennen het gedachtengoed niet en juist daarom denken we voortdurend na hoe we daar verandering in kunnen brengen en komt er regelmatig iemand met de suggestie artikelen van de VS elders te linken etc.
  Nu is fascisme weliswaar bekender dan libertarisme, maar misschien is PdJ van mening dat het niet “echt” bekend is d.w.z. dat a.g.v. overheidsbrainswashing in scholen mensen de feiten onvoldoende kennen en de verkeerde -voorgekauwde- conclusies trekken waardoor de ideologie EIGENLIJK toch onbekend is. Dan is het ook logisch dat je dat onder de aandacht probeert te brengen in de hoop mensen te kunnen overtuigen. Want momenteel klopt het wel dat wie de ideologie reeds aanhangt zulk materiaal wel weet te vinden, maar daar schiet je niets mee op. Een overtuigde hoeft niet meer overtuigd te worden.

  “Ik geef u hiervoor een eerste waarschuwing (u kent ons systeem van “3 strikes is out”), maar ben ervan overtuigd dat dit bij deze waarschuwing zal blijven.”

  Tja, het staat de site vrij om zijn eigen regels te hebben, net als de site van eender welke krant of partij, maar of dit nou verstandig is, is de vraag. Inmiddels lijkt PdJ ons de rug te hebben toegekeerd. Dat krijg je dan. En dat beschouw ik als een groot verlies. Ook al was ik het niet steeds met hem eens (en ben ik uitdrukkelijk GEEN sympathysant van het fascisme) maar de hoeveelheid en kwaliteit van zijn bijdrages, inclusief de onderbouwing voorzien van bronnen (links) maakte hem in mijn ogen tot een der meest waardevolle reaguurders.

  “Discussie met de Moderator heeft geen enkele zin, de Moderator gaat niet in op discussies.”

  Tja, ook dat staat u dus vrij maar het is eerder het soort autoritaire houding die je van het machtsmisbruikende establishment verwacht dan van den site als deze die vrije meningsuiting hoog in het vaandel heeft staan en die als heuse objectivisten nou net de feiten en de logica laat zegevieren boven de cretologie en de brute macht.
  Uiteraard heeft de moderator de macht ultiem de knoop door te hakken, maar waarom wil hij niet discussieren over zijn standpunt? Is de moderator onfeilbaar en de ultieme bron van redelijkheid die zich nooit kan vergissen? Of is ie bang voor een gezichtsverlies als ie op een eerder ingenomen standpunt moet terugkomen?
  Nogmaals: het is niet mijn website, ik ben hier maar te gast en u doet uiteraard wat u wil, maar ik betreur zo’n houding en acht haar niet verstandig. Zeker niet als inmiddels blijkt dat een onzer meest waardevolle reaguurders voortaan wegblijft.

  “Maar wellicht kunt u deze post alsnog verklaren/uitleggen aan uw discussiepartners binnen dit topic.”
  Wat verklaren? Iets wat niet eens te zien is? Ik weet dus nog steeds niet wat er is weggeghaald. Misschien als ik 2 dagen geleden niet op vakantie was en meteen PdJ’s reactie gelezen had voor ie verwijderd werd, maar nu weet ik niet wat er stond en valt er dus ooj niet veel uit te leggen.

  “Uw (deze) reactie past niet bij hetgeen wij van u gewend zijn.”

  Weer zo’n non-argument. Mag een schreeuwlelijk als wijlen ACP meer omdat ie altijd schofterig was en mag PdJ minder omdat ie een track record heeft van relatieve keurigheid? Zo ja, dan creert dit een incentive aan iedereen om van meet af aan zo grof en onredelijk mogelijk te zijn, want dan kan je ongestoord grof en onredelijk BLIJVEN. Begon je te keurig en voorzichtig dan is dat een reden om later de mond gesnoerd te worden als je toch eens een stapje verder durft te gaan.

  “Geachte lezers, de Moderator heeft een link naar een YouTube filmpje en een geplaatste songtekst verwijderd, om bovenstaande redenen. Opdat u, als wellicht later ingeschakelde lezer, op de hoogte bent en de achtergrond begrijpt.”

  Nou, dank voor de toelichting, maar eerlijk gezegd begrijp ik er juist helemaal niets van.

  ***Einde bericht van de Moderator***

  Tot slot mijn bedenking dat het inmiddels wellicht te laat is maar misschien kan PdJ toch nog terugkomen als de Moderator op zijn besluit terugkomt en de verwijderde content alsnog plaatst onder vermelding dat dit niet het standpunt van de site is maar van PdJ.
  Maar dat vereist misschien meer flexibititeit dan het gemiddelde ego aankan …

 17. @Rechtse Rakker [50]:

  Is dat niet een kwestie van een ander naampje voor hetzelfde beestje?

  Nee, dat is niet hetzelfde. Individueel anarchisten stellen, ook niet in vrijwilligheid, niets boven het individu. Dat staat helemaal los van het libertarisme.

  Hij is toch voor het non-agressie principe?

  Dat valt dus nog te bezien. Zo heeft hij het afslachten van indianen verdedigd, maar ook het recht van dieren (en computers!) om juist niet afgeslacht te worden. Verder kwam in een discussie, ik weet niet meer bij welk onderwerp, ‘free-riders’ ter sprake en verdedigde hij een standpunt dat in ieder geval zeer afwijkend is van ‘rothbardiaans’ libertarisme.

  Het lijkt me dat zo iemand een libertarier is, zelfs een anarchokapitalist. Ook al noemt hij zichzelf ‘individueel anarchist’.

  Nee, ik denk dat dit niet klopt. PdJ is van mening dat libertariers atheisten moeten zijn, omdat volgens hem niets en niemand boven het individu staat. Dat is een individueel anarchistisch standpunt, geen libertarische. Hoewel orthodoxe objectivisten natuurlijk ook vrijheid ‘slegs vir atheisten’ prediken. Maar PdJ is geen objectivist.

  Peter de Jong, zo komt het mij voor, is vooral een free-rider, een nihilistische player die de ene keer het ene en de andere keer het totaal andere standpunt inneemt en nu en dan met een kwastje onder het kinnetje kriebelt en de andere keer met een moker slaat. Bewust ongrijpbaar.

Comments are closed.