De achtergrond van deze aankondiging, dat de wereld vergaat, is wel duidelijk: de prediker wil iedereen tot het geloof bekeren door angst te zaaien. En het is verdomd ook nog waar dat er mensen in gaan geloven. Maar helaas voor de prediker en zijn volgelingen blijft de aarde nog eeuwen bestaan. Zijn uitspraak berust op berekeningen en gezegden uit de Bijbel, zegt de man. Dan is het wijsheid even na te denken waar het over gaat.

Omstreeks 586 voor Chr. ontstond pas een deel van de Bijbel door alle verhalen en geschriften die door de eeuwen heen verzameld waren te bundelen. De gebeurtenissen en verhalen werden van vader op zoon, moeder op dochter doorverteld. Pas veel later zijn die verhalen opgeschreven. Waarschijnlijk werden veel wetten en regels voor de priesters en de tempel al wel heel vroeg opgeschreven.
Door hofschrijvers aan te stellen en oude regels uit oude verhalen op te schrijven, wilden de koningen mensen onderdrukken. Toen dat niet helemaal gelukte, zijn ze met zwaarden en knotsen de mensen, die toen nog geloofden in Wodan die over de wolken reed, met geweld gaan onderdrukken.

Het mag duidelijk zijn dat je op deze gronden, gelijk als die van de milieu verbeteraar Al Gore, mensen angst aan wilt praten, Waardoor een aantal mensen iets gaat doen wat zij graag willen. Betalen of geloven als het maar effectief voor ze is.

 

Maar een ding is zeker, de aarde vergaat wel, maar nu nog lang niet. Waar we eerder mee te maken zullen krijgen is dat de over -bevolking van de wereld problemen op gaat leveren, en de natuur waarschijnlijk regelt dat het aantal mensen en dieren zal gaan verminderen. En dat maakt u eerder mee dan dat de wereld zal vergaan.
Wat gelovigen ook denken, dat is hun zaak, maar angsten in de maatschappij strooien is crimineel, en dat moet men achterwege laten.

De wereld vergaat dus echt niet, het zijn hersenspinsels, meer niet.
Ingezonden door Reiny

RED: Klopt, maar toch mag in een vrije maatschappij iedereen alle verhalen vertellen die hij of zij wil. De Vrijheid van meningsuiting staat voorop, ook alis het onzin en ben je het er niet mee eens.

16 REACTIES

 1. Uit angst ontstaat de meeste omzet op deze wereld. Nog meer dan uit olie.

 2. @Thomas [1]:

  In Europa vallen in de zeer gevaarlijke kern centrales , elk jaar gemiddeld 0,004 doden .
  En in het verkeer in de EU vallen 40.000 doden / jaar .
  Zullen we het verkeer nu stop leggen ?
  Kern centrales geven wel de goedkoopste ,veiligste energie

 3. Angstzaaierij is een bekende taktiek van de machtselite. Hierdoor worden maatregelen die vrijheid beperken geaccepteerd. Denk aan bijvoorbeeld terrorismedreiging >>> wet op witwassen van geld…., en vele andere.

 4. @Thomas [1]:

  Ook die kerncentrale paniek wordt je (vooral door de milieu-malloten) aangepraat. Er vallen jaarlijks vele malen meer slachtoffers door de exploitatie van andere energiebronnen dan door kerncentrales. Bij die ‘verschrikkelijke kernramp’ in Japan is tot nu toe welgeteld één slachtoffer gevallen. Risico bestaat er altijd en overal. Zelfs met die vogelgehaktmolens die o zo subsidie-vriendelijk milieuvriendelijk luchtkastelen staan te verwarmen.

 5. Om even terug te komen op de waanzin van eindtijdpropagandisten en hun explotatie van angst en de religieuze bijwerkingen: in de 19e eeuw nam dit eeuwenoude fenoneem met enkele tientallen toe. Terwijl in voorgaande eeuwen alleen rond het jaar 1000, 1200 en 1666 sprake was van een collectieve paniekaanval omtrend de ‘jongste dag’. Uiteraard is het iets van alle tijden maar sinds de 19e eeuw zag je een opwaardse lijn. In de afgelopen eeuw waren er maar liefst 163 predikers die de plank mis sloegen, aangezien de planeet nog steeds bestaat, maar wel grote paniek veroorzaakten, soms gevolgt door masale zelfmoord of financieel gewin via boekverkoop. Een evangelist publiceerde na een eerdere mislukte voorspelling een tweede bestseller waarin hij de gelovigen de schuld gaf van het niet doorgaan van de ‘wederkomst’ en dag des oordeels. Men zou nog niet heilig genoeg zijn dus zou Jezus nog geen zin hebben om terug te komen. Je moet er maar op komen.
  Ik zat ff te rekenen. Maar als die trend zich zo doorzet, dan hebben we ieder jaar wel een of andere angstzaaier die met opgeheven wijsvinger hel en doemenis voorspeld.
  Zouden ze ook het weer kunnen voorspellen?

  [WORDPRESS HASHCASH] The poster sent us ‘0 which is not a hashcash value.

 6. Om even terug te komen op de angstzaaierij van doempredikers en de explotatie van deze angst met de religieuse bijwerkingen daarvan. Dit is namelijk niet zo nieuw bleek na wat gewiki van mij. Vanaf de Babylonische en Romeinse tijd tot de Renaissance werdt er sporadisch collectieve paniek gedocumenteerd omtrent een voorspelling over een naderend einde. Tot nu toe is er geen enkele met succes uitgekomen, want het planeetje draait nog steeds vrolijk verder.
  In de 19e eeuw namen het aantal voorspellingen drastisch toe, vooral onder de rondtrekkende Jehova’s en andere boetpredikers in Amerika die het als succesvolle methode gebruikte om zieltjes te winnen.
  Van de circa 40 gedocumenteerde gevallen in die eeuw kwam er geen enkele uit!
  In de 20ste eeuw probeerden 163 ‘profeten’het kunstje opnieuw met uiteenlopende resultaten, variërend van massale zelfmoord van gelovigen tot financieel gewin via boekverkoop. Zo publiceerde een evangelist een voorspelling via een boek, toen die niet uitkwam publiceerde hij een vervolgboek waarin hij de gelovigen de schuld gaf van het niet uitkomen van de voorspelling omdat ze niet heilig genoeg zouden zijn. Je moet er maar opkomen.
  Aangezien de wereld nog steeds niet vergaan is mogen we concluderen dat ook de 163 voorspellingen niet uitgekomen zijn.
  Gezien de stijgende lijn van 40 in de 19e en 163 in de 20ste eeuw moeten we er niet gek van opkijken als we jaarlijks met 5 of 6 eindtijdpredikers geconfronteerd gaan worden. dat wordt nog lachen! Pak je chips en kratje bier maar! Dit wordt amusement 🙂
  Mocht 21-10-2011 niets anders dan komkommernieuws opleveren, net als 21-5-11 dan hebben we ook nog eind 2012 een armageddon op het menu staan, althans volgend Maya gelovigen. De Maya’s hadden niet genoeg kleitabletten over om hun kalender op te beitelen dus konden ze maar tot 21 december 2012 beitelen. Dit zou voor ons planetaire stelsel reden zijn om er acuut mee op te gaan houden. Snap jij het?
  Degenen die deze Maya kalender theorie exploiteren verdienen er grof geld aan. Zo werden er al een aantal films uitgebracht omtrent dit thema. Gezien het feit dat de makers ervan deze boodschap niet gratis weggaf maar er goed aan verdienden, denk ik niet dat ze zelf echt in het einde der tijden geloven. Want wat zou jij doen als je zeker wist dat morgen de wereld zou vergaan?
  Maar goed, zolang niemand met succes het weer voor de komende week kan voorspellen, denk ik niet echt dat iemand wel het einde der tijden zou kunnen voorspellen, dus ga ik er maar van uit dat tijd wellicht oneindig is… Of, houdt deze tijd mischien op als we massaal over gaan op een andere tijdsberekening? Robbespiere heeft het eens geprobeerd.

 7. Het is bij kerncentrales niet zozeer de kans dat iets misgaat (klein) maar áls het misgaat zit je een hele lange tijd met radioactiviteit. Die grote getallen zou je eigenlijk met de kans moeten vermenigvuldigen om de werkelijke impact van een risico van een kernramp duidelijk te maken.

 8. Als de bijbelmensen de eindtijd echt zo serieus nemen vind ik ze zelf juist geschikte kandidaten voor het libertarische gedachtengoed.
  Ze geloven ook dat een Beest (iets met enorm veel overheidsmacht over het economische verkeer) het einde zal voorafgaan. En dat er mensen zullen zijn die tot het einde toe “volharden” (blijkbaar in het weerstaan van zulke communistische invloeden?).
  In die zin kan ik mijn geloof dus best verenigen met iets libertarisch aangaande wereldse zaken.
  Ik stem zelf VVD met het plan om de volgende keer LP te stemmen, een overheid hoort mensen niet tot de acties van een bepaald geloof te dwingen, noch een geloof te onderdrukken en bij een zo liberaal mogelijke partij ben je (ook als christen) iemand die zijn handen zo min mogelijk vuil zal maken.
  Wat ik bijbellezers verder nog op het hart wil binden is dat niemand in de tijd van de Evangeliën werd gedwongen het aan te hangen, het werd verspreid via de vrijheid van meningsuiting en je zat pas bij de gemeente en diens regels als je daar vrijwillig een besluit toe had genomen. Het is dus not done (uit den boze) om partijen als CDA, CU, SGP op te richten als je het mij vraagt.
  Het is ook handig om te weten dat meer dan 1000 jaar later de fouten van het christendom nog worden nagedragen zoals wat er bij de bekering van Europa is gebeurd. Dit nooit weer!

 9. Aangezien de politiek niet over religieuze zaken hoort te gaan is het voor mij een liberale stem als ik stem. Ik roep die christenen die dit eventueel lezen, op om liberaal te stemmen vanwege de religieuze tolerantie. Dat men een CDA opricht is pas als reactie op allerlei revoluties zoals de Franse Revolutie en het socialisme, dat kun je juist nog beter met liberalisme voorkomen dan met godsdienst-dwang.

 10. denk dat net als ieder andere stroming ook de christenen wel hier en daar een klein gemeenschappelijk puntje hebben, maar vergeet dan niet er dan 99 puntjes zijn waar libertarisme regelrecht tegenover alles staat wat naar collectivisme riekt, waaronder ook de kerk.

 11. Wbt antichrist, die is laatste 2000 jaar als etiketje op heel wat historische figuren geplakt, van talrijke keizers tot pauzen (door protestanten), reformatoren (door katholieken), en na de verlichting waren Robespiere en Napoleon de titeldragers. In recente geschiedenis paseerden Hitler, Stalin, Kenedy, Kissinger, Gorbatsjov, paus Joh.Paul 2e, mandela, Clinton, Bush etc al de revue. Als je maar een machtig overheidsvehikel onder je reet hebt kom je al in aanmerking.
  Recentste anti-christ hype: opvolger van huixdige paus
  Maar andere fundamentalististen kwamen met internet als ‘het beest’ en je ip-adres als nr v/h beest en Steve Jobs, Bill Gates of Mark Zucherberg als antichrist.
  Blijf maar voorspellen, wij lachen er wel om

  [WORDPRESS HASHCASH] The poster sent us ‘0 which is not a hashcash value.

 12. Bij kern centrales ontstaat afval dat duizenden jaren blijft stralen .
  Alleen in Hiroshima en Nagasaki heeft men alles binnen 30 jaar kunnen opbouwen .
  Want daar golden die leugens niet ……

Comments are closed.