Reeds daterend uit September 2009, voor hen die het nog nooit gelezen hebben, wil ik dit nog altijd actuele interview onder de aandacht brengen.

Willem Middelkoop (45), Beursanalist van RTL Z, Schrijver, Journalist, Entrepreneur en Miljonair:

“Na de crash kun je niet meer pinnen. Stop maar vast wat euro’s in een oude sok, want de dollar gaat vallen en sneller dan wij denken.”

Volgens Middelkoop ging 9/11 misschien ook over geld. Het kwam de Amerikanen in ieder geval economisch vreselijk goed uit. Hieronder een interview met Middelkoop door journalist Eugene Baak:

Willem Middelkoop, hoe kom jij aan je miljoenen?

Ik was freelance fotograaf en dat verdiende goed. Alleen, je bouwt niks op. Dus ik naar de bank voor een hypotheek. En nog eentje en nog eentje. Maar dan zei ik niet dat ik die eerste al had. Dat kon gemakkelijk, want er was toen geen hypotheekregister. Op zeker moment dacht ik: zo kan het niet eindeloos doorgaan, dus ik beken aan een bankmedewerker: eh…ik heb al een paar hypotheken. Zegt die man: ach meneer, zo doet iedereen dat. Dat financieren wij wel hoor. Met 10.000 gulden eigen geld had ik 3 miljoen geleend en na een paar jaar pandjeshandel een winst van meer dan een miljoen. Da’s een hefboomeffect van hier tot Tokio. Dan begin je toch te denken: hoe kan ik eigenlijk zomaar miljoenen lenen?

Doordat de bank gewoon het bedrag op de computer intikt?

Ja, Geldschepping wordt dat genoemd. Dat wist ik toen nog niet. Dus alles gelezen wat kon vinden. Veel economieboeken als How to Profit from Real Estate enzo. En Confessions of an Economic Hit Man, een klassieker van John Perkins over hoe Amerika Miljarden dollars aan andere landen ontfutselt. En sindsdien deel ik die kennis met Nederland op RTL Z. Maar niet alle kennis, omdat het vaak om sterke aanwijzingen gaat in plaats van harde bewijzen. En RTL laat niet toe dat alles gezegd kan worden, we hebben allemaal te maken met een afbakening.

Je hebt weleens gezegd dat de wereld geregeerd wordt door een clubje schimmige bankiers dat naar believen de vrije markt manipuleert. Wat wens jij minister Wouter Bos toe?

Ik hoop dat hem voldoende is verteld. Als iemand het stokje doorgeeft, krijg je een hele stapel dossiers. Daarnaast wordt gevoelige informatie alleen mondeling overgedragen. Maar echt belangwekkende zaken, krijgen ze hooguit te horen in de loop der tijd. De oude baron Rothschild zei het al: geef mij de controle over het geld, dan maakt het mij niets uit wie de wetten maakt. Want bankiers weten: daar ligt de echte macht. Politici komen en gaan. Eigenlijk worden ze beschouwd als potentiele risico’s als het gaat om de geheimen van het geld. Zo’n risico wordt opgevangen door een kogel. Om het niet zover te krijgen is bijvoorbeeld Bos’ voorganger Zalm nooit uitgenodigd voor een vergadering van de Bank voor Internationale Betalingen in Bazel, de BIS.

Waarom had-ie dat graag gewild?

Het is de moeder van alle centrale banken, waar nationale centrale banken als de Amerikaanse FED en de Europese Centrale Bank, maar ook de Wereldbank -opgericht door de 33ste president van de V.S. en 33ste graad grandmaster vrijmetselaar (hoogste graad binnen de vrijmetselaars) Harry S. Truman, overigens ook de oprichter van de V.N. en de 1ste president die met de atoombom kwam- besluiten nemen over rentewijzigingen en dergelijke. Niemand houdt notulen bij, er wordt aan geen enkel parlement verantwoording afgelegd. Ja, president Trichet van de Europese Centrale Bank kan naar het Europees Parlement worden geroepen. Dan vragen ze: wat hebben jullie in Zwitserland besproken? En dat geloven ze dan braafjes. Het blijft vreemd dat er nooit een democratisch besluit is genomen over de functie van de BIS. Het is een zelfregulerende club die politici controleert in plaats van andersom!

Daar zijn d’r nog best veel van, lijkt het.

Oh ja, Bohemian Grove, maar natuurlijk ook de Bilderbergers bijvoorbeeld. Oude bankiersfamilies waar een elite van industrieelen omheen zit. Koningin Beatrix is zo’n beetje de gastvrouw van die jaarlijkse geheime conferenties. Prima. Rijke mensen mogen met elkaar praten. Ook Bush is van de partij omdat ook hij uit een bankiersfamilie komt. Zijn overgrootvader Prescott Bush leidde een Nederlandse bank om Hitler en de Nazi’s te kunnen financieren. In het algemeen hebben zij het ook goed voor met de wereldeconomie. Want ze hebben gemerkt: hoe welvarender het volk, hoe meer je eraan verdient als bedrijf. Dus onze belangen lopen een eindje parallel. Maar we hebben natuurlijk geen enkel zicht op wat er gebeurt als die belangen uit elkaar lopen. Met het volk, worden overigens niet de mensen uit derde wereldlanden bedoeld. Die trekken het modaal inkomen natuurlijk tot de bodem, dus die mensen worden als niet bestaan gezien. Wel het grond, want die is rijk, maar niet het volk want dat is een last. Vandaar ook de term derde wereld. Tweede wereld waren de vijanden -eerst communisten, nu het midden-oosten-, maar met het volk worden enkel de mensen uit het eerste wereld bedoeld, het Westen. Ook dit is bedacht door voormalig president van de V.S. Harry S. Truman.

Helpt demonstreren niet?

Ook zoiets: demonstranten worden al bij de grens tegengehouden. Weet wat dat betekent: machtige mensen die zogenaamd informeel samen zijn, kunnen inlichttingendiensten instrueren om critici vast te zetten, computers in beslag te nemen et cetera. Ik belde ooit de RVD en vroeg: kunt u bevestigen dat onze koningin daar aanwezig is? Antwoord: nee, dat is een prive-aangelegenheid. Maar op gelekte bezoekerslijsten staat zij omschreven in haar functie van Hare Majesteit Koningin der Nederlanden Beatrix en vertegenwoordiger namelijk de de Royal Dutch Shell! Dan is het misbruik van macht en de RVD liegt natuurlijk vrolijk mee.

Het kan altijd erger.

Ja, neem de schijndemocratie in Amerika. Twee grote partijen waarbij in de laatste verkiezingen de democraat Kerry en de Republikein Bush zogenaamd tegenover elkaar staan. Allebei lid van de Skull and Bones Society, een Yale-clubje dat nog exclusiever is dan Bilderberg. Tijdens die verkiezing stond in ieder geval vast dat Skull and Bones wint. Een clubje met geheime ontgroeningen, satanische rituelen en heel veel presidenten, gouverneurs, bankiers, ministers in de V.S.

Ik zou zeggen: laat die mensen knutselen. Maar ik ben wel uitgelachen als jij stelt dat de Amerikaanse centrale bank, de Federal Reserve, ook in handen is van dit soort lieden.

De FED bestaat in feite uit een paar commerciele WallStreet-Bankiers die het voor het zeggen hebben, die een coup hebben gepleegd in 1913. Een topbankier J.P. Morgan had met zes anderen een plan bedacht. Zij wilden een systeem waardoor de economie stabieler zou blijven en dat het clubje bovendien het monopolie gaf op het creeren van geld. Dus ze richtten een bank op met een betrouwbaar klinkende naam -de Federal Reserve- waarin alle reserves van alle banken werden gebundeld. Met die bundeling kon je crises beter ondervangen, was het idee. Tegelijk kreeg de Amerikaanse overheid de garantie dat ze eindeloos bij de Fed mochten lenen. Dat vinden politici fijn, want voor bijvoorbeeld een oorlog heb je zakken met geld nodig. Met die belofte haalde de bank ook het monopolie op het drukken van geld binnen.

Waarom pikte iedereen dat?

De stemming in het congres werd erdoorheen gejast op kerstavond, toen het merendeel van de leden naar huis was. En voor de media was de constructie iets te complex. Geen enkele krant meldde dat hier een centrale bank in private handen was gecreeerd.

Daar hoeft de rest van de wereld geen last van te hebben, ware het niet dat de dollar de toon zet. waarom eigenlijk?

Dat hebben ze slim geregeld toen Amerika als winnaar uit de 2e wereldoorlog kwam. Beloofd werd dat nationale valuta altijd geruild konden worden tegen de dollar, die altijd gedekt zou zijn door goud. Sindsdien moeten wij voor olie eerst dollars kopen en alleen Amerika kan ongelimiteerd de dollar bijdrukken.

En in 1971 werd zelfs de koppeling met goud losgelaten?

Ja, Nixon had meer geld nodig voor Vietnam dan het Goud kon dekken. Er werd wel geprotesteerd, maar wat doe je eraan? Karl Blessing, de oud-president van de Bundesbank, heeft eens laten doorschemeren dat toen Duitsland overwoog de steun voor de dollar op te zeggen, Amerika dreigde haar troepen uit Duitsland terug te trekken. Clubs als het IMF en de Wereldbank, waar alleen Amerikanen president van mogen zijn, worden door Amerika gewoon als wapen ingezet. Wil je toetreden tot het IMF, dan ben je verplicht je munt los te koppelen van het goud. Van de Wereldbank denken wij dat het een toevluchtsoord is voor weggepromoveerde PVDA-ers die graag de armoede bestrijden, maar dat masker viel toen Paul Wolfowitz, 1 van Amerika’s grootste neoconservatieven en politieke crimineel daar werd benoemd als president.

Drukt Amerika bij nieuwe oorlogen in Afganistan en Irak ook weer geld bij?

Ja, maar hoeveel, dat is steeds minder duidelijk. Sinds vorig jaar publiceren ze de geldgroeigegevens niet eens meer, geld wordt niet meer geregistreerd! Het argument is: da’s te duur. Uit de mond van geldscheppers is dat natuurlijk hilarisch. Voormalig minister Zalm kwam het slechts ter ore dankzij een journalist die ik van dat nieuwtje op de hoogte had gesteld. Zalm kon het niet geloven. Nederlandse kranten pikten het evenmin op, want die schrijven persbureaus als Reuters en AP over en die hebben op macro-economisch vlak last van zelfcensuur. Nu zien we een diepteval van de dollar en dat heeft alles te maken met het feit dat er teveel dollars in omloop zijn. Hoe meer er van iets aanwezig is, hoe minder waard hetgeen is. Dat leer je op de middelbare school al.

Moeten we niet zenuwachtig worden?

Mensen denken dat het altijd goed zal blijven gaan. Daarom zitten er ook zestig a zeventig jaar tussen crashes. Dan zijn we de vorige al vergeten. Maar economen hebben het gewoon over het einde van het dollartijdperk, the end game! Een Nobelprijswinnaar als de econoom Joseph Stiglitz zei vorig jaar al dat we worden gegijzeld door de dreiging van een dollarcrisis. Nout Wellink van De Nederlandsche bank relativeert dat dan, maar hij moet wel: stel je voor dat we allemaal ons geld gaan opeisen, dan gaan economische systemen kapot en is er geen controle meer door de gevestigde orde. De naam bank vindt zijn oorsprong alszijnde rivierbanken; twee banken om de water te stroomlijnen. Nu wordt het geld gestroomlijnd, vandaar ook termen als cashflow en geld moet vloeien. Geen bank, geen controle, geen macht!
Dat de dollar valt, is onvermijdelijk: in de geschiedenis zijn tot dusver 220 geldsystemen ten onder gegaan en afgelopen week bereikte de dollar het laagste punt sinds 30 jaar.

Maar het niet overmorgen al zover?

Nee, ja…economen zeggen 5 tot 15 jaar. Dat kan sneller, nu de Saoediers de recente Amerikaanse renteverlaging niet hebben gevolgd. Die oliesjeiks zijn niet dom: die weten dat zo’n actie wordt ondersteund met onzichtbare dollarinjecties. Beleggers foppen zichzelf door te denken dat de markt aantrekt. Maar feitelijk is het Arabische stilzitten een eerste stap op weg naar de loskoppeling van de dollar. Valutahandelaren maken zich nu erg druk om die ontwikkeling.

Ik neem aan dat de vermogende elite voorzorgsmaatregelen neemt?

De carlyle-groep, de investeringsmaatschappij van bush en zijn makkers, koopt nu met name belangen buiten Amerika of beter gezegd buiten het Westers systeem. Of neem Halliburton, dat Dick Cheney op de loonlijst had staan en dat fraudeerde met achterlijk hoge rekeningen voor Amerikaanse oorlogsmaterieel in Irak. Die criminele machtige Amerikaanse multinational heeft de benen genomen naar Dubai. Dat vind ik veelzeggend. Ik ben geabonneerd op dure nieuwsbrieven van rijke beleggers en die adviseren letterlijk: regel een tweede paspoort, een tweede huis in het buitenland en breng je vermogen elders onder. En met elder wordt bedoeld buiten het westerse systeem net als Bush al heeft gedaan.

Had Amerika zelf de hand in 9/11 zodat ze konden huishouden in de Golf?

Tja, Saddam Hoessein was wel de eerste die zijn olie niet langer in dollars, maar in euro’s liet betalen. Da’s na de inval in Irak vlug teruggedraaid. Weet je wat het is? Als je twijfelt aan de officiele toedracht van 9/11, word je meteen weggelachen. Laat ik daarom zeggen dat het de Amerikanen allemaal vreselijk goed uitkwam! Neem een rapport uit 1999 van de neoconservatieve denktank The Project for a New American Century, opgesteld door lieden als Paul Wolfowitz, George Bush’ broer Jeb en Dick Cheneys vrouw. Hierin gaat het om het behoud van de Amerikaanse hegemonie in de 21ste eeuw. Zij beschrijven hoe belangrijk het is toegang te houden tot de oliegebieden in de Golf en benadrukken de noodzaak van pre-emptive wars (oorlogen met voorbedachte rade). En dat voor de steun van het volk. Het staat er letterlijk: “We need another Pearl Harbor”. Nou ja, die kregen ze even later met 9/11 in de schoot geworpen. Daarna kon Amerika met volle mandaat van het volk en van andere landen naar Irak en in het binnenland kon de Patriot Act worden afgekondigd, die de burgerrechten stevig inperkt. En dat gaat om hon-der-den pagina’s wetgeving. In slechts twee weken geschreven.

In Nederland houdt www.ditkannietwaarzijn.nl zich hier graag mee bezig. En uit betrouwbare bron heb ik vernomen dat die site uit de lucht ging nadat 1 van de makers op straat zeer dringend werd geadviseerd ermee te stoppen.

Dit is zo’ n beetje de samenvatting van wat er gaande is terwijl 9 van de 10 mensen dit stukje hierboven hilarisch zouden vinden. Nog het ergste is dat als je over 9/11 wil beginnen je voor gek verklaard wordt terwijl we nu weten van pearl harbour waarom wordt er dan zo krampachtig over gedaan, dan zou 9/11 toch ook best een actie geweest zijn om de oorlog tegen het terrorisme ( de mensheid) te beginnen…

24 REACTIES

 1. Interessant. Wist niet dat Middelkoop eveneens een (closet) 911-truther was.

 2. Blijft interessant. Zeker nu we het eindspel, dat Middelkoop en veel andere libertariers hebben voorzien, zich aan het ontplooien is.
  We maken interessante dingen mee (ook al zijn ze niet altijd leuk)

 3. Middelkoop weet veel meer dan dat die los laat.
  Alleen zoals die zelf ook al zegt, je wordt voor gek verklaard als je met zulke verhalen aan komt zetten bij de meeste mensen.

  Ze willen een gewoon leven met een huis en gezin een nieuwe auto en op zijn tijd een vakantie.
  Mensen willen niet nadenken over deze dingen en op onderzoek uitgaan. En slikken alles wat er op de tv komt en in kranten staat.

 4. kan niet geloven dat dit interview mij ontgaan is in 2009. bedankt voor de repost.

  zijn er nog recente interviews gedaan met willem middelkoop ? (zou eens in het jaar moeten gebeuren dan)

  ik ben erg benieuwd hoe de zaken zijn ontwikkeld sinds het 2009 interview, zoals hij dat zo goed genuanceerd kan vertellen. en wat we vanaf nu verder kunnen verwachten.

  Doompie [9] reageerde op deze reactie.

 5. @4

  En ze hebben daar groot gelijk in. Je kunt je niet alle ellende in de wereld aantrekken. Bovendien, zolang je niet met bewijzen komt is er geen reden om aan te nemen dat de CIA of welke andere obscure organisatie dan ook achter de 9/11 aanvallen zit. Dit geld natuurlijk ook voor Al Quida. We hebben gewoon niet genoeg informatie.

  Overigens is de enige manier om de macht van de banken te breken je eigen geld gebruiken. Kan iemand mij vertellen welke wetten in de weg staan om bijvoorbeeld theezakjes te gebruiken?

  JanC71 [8] reageerde op deze reactie.
  Max [11] reageerde op deze reactie.
  Max [12] reageerde op deze reactie.

 6. Heerlijk dat er zulke mensen zijn die de waarheid naar buiten durven te brengen al is die dan niet zo fraai.We leven in spannende tijden op weg naar 2012.

 7. @JanC71 [8]:

  De wondere wereld van ‘wetten’..pff..

  Vandaar ook de Term “Wettig betaal middel”

  Een middel waarmee het volgens de wet is toegestaan te betalen, zoals geld, een chipknip of pinpas.

  Concurrerend geld op de markt brengen is verboden.
  (EDIT:sorry was niet onderbouwd, bij deze alsnog geplakt uit Dit EU document:
  De Unie en de lidstaten bestrijden fraude en alle andere onwettige
  activiteiten waardoor de financiële belangen van de Unie worden geschaad, met overeenkomstig dit artikel te nemen maatregelen die afschrikkend moeten werken en in de lidstaten, alsmede in de instellingen, organen en instanties van de Unie, een doeltreffende bescherming
  moeten bieden.

  Nederlandse wetgeving:
  Art. 19 voorziet in de aanvulling van a r t. 8 der wet van 28
  Ma a rt 1877 (Staatsblad n . 4 3 ), waarvan de noodzakelijkheid in
  den a anvang dezer Memorie is uiteengezet.
  T er verduidelijkinp zij a auge t e ekend, dat „in be t a l ing geven”
  niet o n d e r s t e l t, dat het onwettig betaalmiddel ook wordt a a ngenomen. Strafbaar zal zijn, wie zijnerzijds alles verricht heeft
  om met vreemde munt de r e cht shande l ing „betaling”‘ tot stand
  te br engen. Ook het teruggeven van h et te veel betaalde is
  onder het verbod begrepen.
  Geplakt uit dit document)

  Ook europese wetgeving stelt dat banken verplicht zijn te werken met Euro’s.

  Dat is wat we zwendel noemen. Iets waardeloos als ‘wettigbetaalmiddel verklaren’, wat dus eigenlijk “vertrouwen vast leggen per wet” is. Vertaald naar NAP -> ‘Vertrouwen afdwingen onder dreiging van geweld’

 8. @Mathia [6]:
  Wat je kunt proberen is met zilver en goud af te rekenen.
  Misschien dat iemand daar in mee wil gaan.
  In sommige staten van Amerika willen winkeliers graag betaald krijgen in goud en zilver.
  Is natuurlijk niet er prakties.

 9. @Mathia [6]:
  En was zijn bewijzen.
  En wat zijn bewijzen nog waard.
  Als je na gaat dat Bin Laden gedoodt zou zijn door Amerika zonder bewijzen.

 10. JE zou een goud/zilver korting kunnen geven. Bijvoorbeeld bij een auto van 14 duizend euro, krijg je na inleveren van 10 gouden munten van 1oz een 99.99% korting. Scheelt ook in BTW.

 11. Willem blijft één van mijn favoriete spreker. Gelukkig bestaan zo’n mensen nog.

  En de uitleg dat hij op RTL niet alles mag zeggen wat hij wilt zegt ons ook weer genoeg over onze democratie.

 12. @Doompie [9]:

  bedank voor de link ! schijnt dat ie alweer een boek heeft uitgebracht, ik ga ze denk ik toch maar eens aanschaffen.

  jammer dat je bij zijn fund alleen nog maar kan instappen vanaf euro 50.000 🙁 heb ik net niet meer voor handen.

 13. Ik vermoed dat de dollar zal vallen… Tja… het zal meneer Willem Middelkoop uiteraard geen windeieren leggen. Want wat gaat u nu doen als de wereld vergaat! JAAA GOUD, ZILVER OF PARTICIPATIE IN “ZIJN” FONDS KOPEN !!! Ik vermoed hij toch liever goud dan geld op zijn bankrekening ziet!!! Huichelaar.

  Karl Kraut [18] reageerde op deze reactie.

 14. Wat als de euro valt? Wij zijn uiteindelijk degenen die (verplicht) aan het handje lopen van de Amerikaanse elite, wij, Europa, hebben niks te vertellen en mogen hun god op blote knieën danken dat we al niet ten onder zijn gegaan.

  Zoals de Amerikanen regie voeren over alles in de wereld, zo willen Amerikanen ook regie voeren over ons, en met succes. Het schoothondje EU doet zijn best om maar aardig te worden gevonden, kijk alleen maar naar het eenzijdig verstrekken van bankgegevens door de EU…Hoe gek zijn ze hier nu eigenlijk? Ik geloof dat de EU, zodra Amerika de grip verliest, gecontroleerd ten onder zal gaan, nog voor de dollar valt.

  Mario Draghi president kandidaat ECB (ex-werknemer Goldman Sachs, cq gangmakers in Griekenland) kom er maar in…..

  Het begon hier http://www.nu.nl/algemeen/1874956/nieuwe-onlusten-griekenland.html Heeft veel weg van de straatverkoper in Tunesië die zichzelf in brand stak, toeval??
  Ron Paul Fan [21] reageerde op deze reactie.

 15. @IIS [20]:

  “Wat als de euro valt? Wij zijn uiteindelijk degenen die (verplicht) aan het handje lopen van de Amerikaanse elite, wij, Europa, hebben niks te vertellen en mogen hun god op blote knieën danken dat we al niet ten onder zijn gegaan.

  Je bent te pessimistisch. De Iraq-oorlog was het begin van het ontkoppelen van Europa en Amerika, toen Chiraq en Schroeder, samen met Putin het bestonden om nee te zeggen tegen die totaal mislukte Iraq-safari. De Amerikanen waren woedend maar konden weinig anders doen dan de Fransen cheese-eating surrender monkeys te noemen en in de kantine van het Pentagon de french fries te renamen tot ‘freedom-fries’ (inmiddels heten ze weer french fries).

  Amerika is keurig op weg om Soviet style in elkaar te kukelen en de smak zal waarschijnlijk nog harder aankomen vanwege de avontuurlijke ethnische samenstelling van de VS. Daar waar de Russen ternauwernoods de Chechenen tot de orde kon roepen (lees: bombarderen) daar zullen de clashes in de VS veel harder aankomen als niets meer te verdelen is. Net als de USSR zal de VS uit elkaar spatten, uiteraard naar ethnische breuklijnen. Er zal wel blanke rompstaat in het Noord-Oosten overblijven (met zeer groot libertarisch potentieel!) en de rest teruggaan naar Mexico, daar waar het reeds was, voordat de Yanks het van Mexico afpakten:

  VS, 1825:
  http://antiquehistoricalmaps.com/images/NorthAmerica/NAmerica1826LOC72SM.jpg

  De Zwarten zullen zich wel gaan hergroeperen in de Missisippi delta, Florida, Alabama, Georgia, Louisiana.

  Tegen 1920 zullen de VS zijn gemuteerd to ‘road block country’.

  Europa zal een economische en militaire alliantie aangaan met Rusland (Putin heeft iets dergelijks recent voorgesteld):

  http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/putin-plaedoyer-fuer-wirtschaftsgemeinschaft-von-lissabon-bis-wladiwostok-1.1027908

  Ik ga ervan uit dat omstreeks 1920-1930 de wereld weer bipolair zal zijn: Greater Europe versus China en dat de Amur river de rol gaat overnemen van het voormalige IJzeren Gordijn.

  Als Amerika zich terugtrekt zal Turkije zijn kans schoon zien en de oude Ottomaanse rol gaan spelen in Arabie en Noord-Afrika, nadat het is afgewezen door Europa.
  IIS [22] reageerde op deze reactie.

 16. @Ron Paul Fan [21]:

  Amerika zal niet zonder slag of stoot ten ondergaan, als ze überhaupt al ten ondergaat. Als de dollar door zijn hoeven gaat zal ik misschien zelf overwegen om euro’s te wisselen voor dollar aandelen, tenzij wij het moment mogen aanschouwen dat het werkelijk fout gaat natuurlijk.

  Een ogenschijnlijk stervende draak zal vies met zijn staart om zich heen slaan. Europa zal m.i. nimmer opgewassen zijn tegen de geraffineerdheid van Amerika. Amerika speelt niet alleen smerige spelletjes, maar zal zeker niet als verliezer uit de bus willen komen. Wat zij kunnen en ooit mogelijk hebben gemaakt, zal Europa, met al zijn beperkingen en regels, die hoogst waarschijnlijk onder Amerikaanse druk zijn ingevoerd, nog niet eens durven dromen. Europese leiders zijn lulletjes rozenwater en Amerika zal hoe dan ook verliezen in winst willen ombuigen, ten koste van alles en iedereen.

 17. Hah! Middelkoop! Het BIS, Bilderberg, Carlyle group,Skull&Bones, Prescott Bush nazi-steun, de 1913-prive-FED, de hele rataplan.
  Volledig op de hoogte die makker!
  Degradeert al die main stream journalisten&commentators tot broekemannetjes.
  Hulde!

Comments are closed.