Stefan Molyneux is bij Adam Kokesh om uit te leggen of kinderen, al dan niet mensen, of gewoon eigendom van hun ouders zijn. Van Adam Versus the Man.[HTML1]

freedomainradio.com * The largest and most popular philosophical conversation in the world.

15 REACTIES

 1. @Hub Jongen [1]: Nou, dan staan we er goed op in deze pampermaatschappij, want als je voor die opvoeding werkelijk je verantwoordelijkheid, en het besluit neemt je kinderen geheel zelf op te voeden, naar eigen inzicht en ze van school houdt omdat je niet wilt dat ze gehersenspoeld worden, belandt je uiteindelijk in de gevangenis en word je uit de ouderlijke ‘macht’ ontrokken.
  Onze kinderen vinden school saai, en balen ervan telkens hetzelfde te moeten leren, dingen die ze al kennen.
  Ze staan open voor nieuwe dingen, maar die worden niet aangereikt, nee ze moeten tot vervelens toe wachten tot de kinderen die wat minder snel zijn het ook allemaal begrijpen.
  Daarnaast komen ze vaak met opdrachten thuis waar wij als volwassenen geen enkele logica in kunnen ontdekken, en het dus ook niet aan hen kunnen uitleggen.
  Zelfs hun eigen leerkrachten begrijpen het niet.
  Is dat niet wat vreemd?
  En is het niet vreemd dat dus die leerkrachten ook niet aan de bel trekken?

  Hopeloos,

  Vrede, Zé.

 2. @Hub Jongen [1]:

  Een taak van de ouders is om hun kind te helpen groeien naar zelfstandigheid.

  En juist dat is hetgeen wat er tegenwoordig mist.
  De digitale wereld is al mijlen verder dan de fysieke wereld.
  In de fysieke wereld hanteren ouders/ overheid vast aan regels die stammen uit 6000BC
  Kinderen worden bijvoorbeeld jarenlang opgesloten in instituten daterend uit de 19e eeuw.

  In de digitale wereld echter krijgen ze privé alle prikkels die vrijheid heeft geschapen op het internet.
  Daar geen ouders en overheid. Nog niet in ieder geval..
  Dat botst.

  De fysieke wereld is de pampermaatschappij
  De digitale wereld is vrij en dus zelfstandig.

 3. Eigendom van de ouders zijn ze niet, maar ze zijn wel aan hun gezag toevertrouwd, wat een ongelijke rechtspositie – van twee kanten overigens – inhoudt. Het kind is gehouden aanwijzingen van de ouders op te volgen en andersom hebben de ouders een verantwoordelijkheid.
  Voor veel volwassenen geldt dit ook, want lang niet iedereen kan met die vrijheid omgaan, vandaar dat er een overheid is.

  Liberty 5-3000 [6] reageerde op deze reactie.
  pcrs [12] reageerde op deze reactie.

 4. niet voor de nwo en groep bilderberg die zetten de bombardementen gewoon voort op kinderen.coca cola ook iluminati bedrijf verkoopt kanker verwekkend drinken aan kinderen mcdonalds ook kanker verwekkend lokt ook kinderen.en zo kan ik de hele dag door gaan met feiten over die stink bilderbergers,de iluminati en de nwo.

 5. @Liberty 5-3000 [6]: Zou mooi zijn indien die overheid dan de mensen wél leert met vrijheid om te gaan, maar ik vrees dat juist het omgekeerde plaats vindt.
  De mens in de matrix leeft namelijk met twee te verwachten shock ervaringen, nl de 1e, dat men zich realiseerd in een gevangenis te leven, en de 2e als men zich daarna realiseerd deze gevangenis zelf gecreëerd te hebben en in stand houdt.

  vrede, Zé.

 6. “Lang niet iedereen kan met die vrijheid omgaan omdat er een overheid is.”

  Ze laten het echter juist zien, wanneer de overheid eventjes de rug gedraaid heeft, dus als ze de kans krijgen het te bewijzen, doen ze het niet.

  Alex [9] reageerde op deze reactie.

 7. @Vilseledd [8]:

  Dat is hetzelfde als iemand het leren lezen onthouden en inplaats daarvan hem altijd voor te lezen, om dan op een dag een boek naar hem toe te gooien en te zeggen lees. Na dat dit niet lukt, te verklaren dat “Zie je, als je ze de kans geeft kan hij niet lezen, dus hij heeft nodig dat ik hem voorleest.”

  Liberty 5-3000 [10] reageerde op deze reactie.

 8. @Alex [9]:
  Exact!
  Je bindt iemands voeten op zoals vroeger in china met meisjes gebeurde.
  http://www.youtube.com/watch?v=XnmOqpoDFEw
  Daarna, nadat men verminkt is, zeg je dat zo’n persoon niet hard kan lopen omdat ze daar de voeten niet voor hebben.
  Hilarisch, maar o zo tragisch. Zo denkt de gemiddelde mens tegenwoordig.
  Of denkt juist niet.. 😉

  Men ziet als bioloog apen in de dierentuin in een te klein kooitje.
  Dan gaat men allerlei uitspraken doen over de levensverwachtingen, levensomstandigheden, maar bovenal levensKEUZES van deze aap.

  – Apen zitten graag op een klein stukje grond bij elkaar.
  -Apen vinden het fijn om 1 meter te lopen en dan weer 1 meter terug.
  – Apen vervelen zich graag.
  – Apen zijn agressief.
  – Apen zijn lui.

  et cetera. bla bla bla

  Men heeft dus niet in de gaten dat deze apen zo zijn omdat deze apen in een KOOI zitten.
  Leonardo Pisano [14] reageerde op deze reactie.

 9. Kokesh is garresteerd trouwens voor :dansen bij het beeld van Jefferson

 10. @Vilseledd [4]: “Voor veel volwassenen geldt dit ook, want lang niet iedereen kan met die vrijheid omgaan, vandaar dat er een overheid is.”
  waar vooral mensen in zitten die niet met vrijheid kunnen omgaan, gegeven alle oorlogen die ze voeren en schulden die ze opbouwen.

  Het standaard filosofische probleem dat als je zegt: Mensen kunnen dit niet of dat niet, dat je dan moet vergeten dat de overheid ook uit mensen bestaat en dat ook niet kunnen. Anders moet je aangeven waarom mensen die een greep naar dwang over anderen doen, wel vertrouwd kunnen worden en anderen niet. Geschiedenis laat zien dat iig in het verleden heersers niet verstandiger waren dan overheersten.

 11. @Liberty 5-3000 [10]:

  Een interessante metafoor. Volgens mij zit het nog iets geraffineerder in elkaar, via de zgn Hegeliaanse Dialectiek (zie voor uitleg Wikipedia bijv).

  In jouw concrete apenverhaal: je haalt twee gereputeerde experts met tegengestelde argumenten bij elkaar: de één voorstander van de kooi, de ander voorstander van vrijheid. Vervolgens laat je de discussie de richting op gaan HOE de kooi eruit moet zien om maximale vrijheid te creëren. Dit recept wordt door de politiek systematisch gebruikt om de publieke opnie te beïnvloeden (te manipuleren).

 12. Kinderen zijn inderdaad mensen, en dus zijn ze zelfbeschikkend. Ouders horen hen op te voeden zonder hun eigenaars te zijn. Zij moeten hun kinderen opvoeden naar best inzicht. Zij hebben de vrijheid dit best inzicht zelf te bepalen, zelfs als een overgrote meerderheid der anderen andere inzichten heeft. Criterium om moreel te oordelen over ouders is: heb je steeds oprecht het belang van je kind voor ogen gehad, zelfs indien dit volkomen verkeerd is uitgedraaid? Zo is het voor mij accepteerbaar dat ouders hun kinderen opvoeden om de (totaal geestelijk gestoorde opvatting) wederkomst van Christus te verwachten op een bepaalde datum die hun leven schielijk in de war stuurt. Als de ouder in eer en geweten het belang van het kind voor ogen had is voor mij het opneuken van iedere reële overlevingskans van hun kind volstrekt moreel verantwoord te noemen. Je MAG je kinderen het ongeluk insturen indien je oprecht overtuigd bent dat je hen het geluk instuurt.

Comments are closed.