Deze vraag komt op naar aanleiding van een opmerking van de Leuvense burgemeester en minister van staat Louis Tobback, die gisteren in het televisieprogramma “De Zevende dag” verklaarde “Een onafhankelijk Vlaanderen komt er nooit”

 Hij verklaarde verder dat de reden is dat: “België is een wingewest van Duitsland en wordt voor energie en financiën geregeerd vanuit Parijs”.

 Is dit voor Nederland anders? Nederland is immers door het Verraad van Lissabon officieel verkwanseld aan de EU waar hoofdzakelijk de dienst wordt uitgemaakt.
Die EU politici zullen hun macht over Nederland (net als over Vlaanderen) nooit los willen laten. En dat wordt nog versterkt door Nederlandse politici die ook graag uitkijken naar de mooie baantjes in die EU.

 Voor ieder individu betekent deze centralisatie van macht dat hij/zij minder vrijheid heeft. Verordeningen uit Brussel zijn harder en heiliger dan die uit Den Haag. En bezwaar en protest is veel verder weg en moeilijker.

 De grote vraag blijft wat daar tegen te doen is.
Het lijkt wel een gevecht van een Davidje tegen een Reuzengoliat!! Maar David heeft toch ook gewonnen!!

 De meest reële weg is om te zorgen dat er meer medestanders komen die een eerlijke, rechtvaardige, geweldloze wereld willen. Meer mensen die de essentie begrijpen en die door de politieke slogans heen kunnen kijken.
En daar kan iedereen die wil aan meewerken.
Dat kan door anderen te overtuigen dat de vrije wereld moreler en welvarender is. Stof daarvoor is er te over op de Vrijspreker en elders. 
Zo is ook het nieuwe boek van Karsten en Beckman “De Democratie voorbij” een prachtig hulpmiddel. Eenvoudig, betaalbaar om cadeau te geven en uw kennissen te informeren.

Educatie van de massa’s is de weg, ook al is die nog stroomopwaarts. En nooit opgeven!

10 REACTIES

 1. @ferry [1]:

  Goed om te horen.
  Wij moeten ook nooit de moed opgeven want dan gaat het helemaal fout.
  Elk zaadje dat we zaaien, kan duizendvoudige vruchten voortbrengen. Zelfs al weet je niet waar het terecht komt.
  En ook daarbij toch ook realistisch blijven. Het kost veel tijd!

 2. Ik kan niet wachten op het moment dat de Benelux en Duitsland en Oostenrijk samen gaan 🙂 Een sterke munt, een sterke export, weg met provinciale verkiezingen, het koningshuis, deelstaat Nederland, deelstaat noord Belgie, deelstaat luxemburg.

  Aan de andere kant zou ik eerder wedden dat de europese unie intakt blijft tot dat de schulden ons allemaal teveel worden.

  Als je helemaal niets meer hebt, heb je geen andere munt meer nodig 🙂

  Ik streef naar persoonlijke vrijheid, dat is een stuk makkelijker te behalen als een land dat altijd afhankelijk is geweest onafhankelijk te maken.

  peetar
  kinderpindakaas.blogspot.com

 3. En dat wordt nog versterkt door Nederlandse politici die ook graag uitkijken naar de mooie baantjes in die EU.

  Hub…ik weet zo net nog niet of dit de enigste motivatie is ?

  Volgens mij zijn er die echt geloven in het geen hier wordt geschapen.

  Educatie van de massa’s is de weg, ook al is die nog stroomopwaarts. En nooit opgeven!

  Ik spreek wel eens met willekeurige mensen , en dan gooi ik zo tussen neus en lippen wel eens een balletje op.

  En dan merk je dat er toch wel vragen zijn maar dat de antwoorden uitblijven , zoals kortgeleden over de pogingen om het cash geld af te schaffen.

  Mensen voelen zich bedreigd in hun on-afhangkelijkheid , en dat een kleine besturende elite steeds meer macht naar zich toetrekt.

  We moeten het steeds blijven uitleggen , en altijd het NON agressie beginsel blijven huldigen.

 4. @pcrs [5]:

  Klopt, want Nederland is is een vaag begrip, gebruikt in geheimtaal!
  Het heeft een groot aantal betekenissen:
  -Een bepaald afgepaald stuk grond
  -Vele dekmantels voor als een aantal politici iets willen doorduwen en de waarheid willen verbergen.

  Soms is het gemakkelijker om er ook gebruik van te maken dan een gedegen omschrijving te maken..
  Hoe zou je bvb het vrij komen van de macht van de EU willen noemen zowel voor de belasitingbetaler die onder verschillende politike dwangsystemenen zit: Gemeente, provincie, land, EU?

 5. Als ik zinnen lees als ‘Nederland koopt JSF’, ‘Nederland maakt zich op’, ‘Nederland helpt Ierland de winter door’
  dan denk ik dat dit incorrecte taalgebruik en belangrijke pijler onder de afpersing is. Nederland is een soort persoon in de mensen hun hoofd. Het is 1 van de eerste stappen die ze maken:”EU heeft geen bewaar tegen nationalisatie mijnen Bolivia”
  Ze trekken een grotere jas aan om grote privileges te claimen. Ik wil niet meegaan in dat taalgebruik. Het is vlgns mij slave speak. Net als ‘we hebben een grote schuld’
  ‘ZE hebben een grote schuld’ zeg ik dan liever en maak me er mentaal en moreel van los. Ik ben de schuld niet aangegaan en dat ze die schuld met geweld door mijn strot duwen is een ander feit uit de realiteit. Ik zeg dan ook niet “WE duwen een enorme schuld door mijn strot”
  Ik denk dat een belangrijk keerpunt komt als libertariers niet langer zeggen “WE nemen de verkeerde beslissingen in dit land” naar “ZE nemen voor mij onvoordelige beslissingen”.
  Dat is volgens mij alles waar politici naar luisteren:”spreekt de onderdaan over zijn onderdrukker in de WIJ of in de ZIJ vorm”. Er is geen geweldadige revolutie nodig. Als ze alleen “ze” zouden zeggen ipv “we” en het Stockholm syndroom overboord zetten, is de omwenteling nabij.

 6. Alles is vergankelijk maar politici worden steeds vervangen door enge machtswellustelingen. En ik — ik vecht er tegen tot mijn laatse adem uitgeblazen is. Mijn macht stelt niets voor maar mijn strijdlust voor vrijheid zal wel door anderen overgenomen of voortgezet worden, en eens zal het tot succes moeten komen.

  Met alle respect voor Hub, dit is een uitstekend stuk.!!

 7. Is extremisme en politiek vanuit ideologie of vanuit gewenste veranderingen in de samenleving ontstaan? Dat valt nog te betwisten, maar een ding is zeker er vallen altijd onschuldige slachtoffers. Het geweld van extremisten en het dwangmatig gedoe van Politici is vaak gericht tegen onschuldige mensen om tegenstanders van hun geloof, overtuiging of idealen te kunnen chanteren. Het begint vaak onschuldig doch na enige tijd verergert het proces en gaat men kwetsbare doelen zoeken om daarmee duidelijk te maken dat het ze ernst is.

  Helaas merken extremisten en politici deze verharding zelf niet, het komt op een sluipende wijze bij ze binnen doordat ze door anderen gebrainstormd worden en overtuigd raken van hun gelijk. Daarna gaat het vaak over hun eigen agressie afreageren op derden en zijn bereid zichzelf op te offeren aan idealen van gelijkdenkenden. Psychiaters zouden eens een overeenkomst of vergelijking tussen Politici en Extremisten moeten onderzoeken en publiceren, vermoedelijk zal de uitkomst menigeen nog versteld doen staan, en begrijpen ze wat er aan de hand is en waardoor ze hun vrijheid verliezen.

 8. Vraag u eens af, waarom libertarisme niet aanslaat bij het grote publiek. Ik zeg u, door gebrek aan dynamiek. Een bang volk zoekt steun en verlaat op een georganiseerde DEMOCRATISCHE macht. Zogenaamd vanuit het volk gekozen, ook al is dat maar voor de schijn. Het volk schuilt achter diegenen die een oplossing kunnen aanbieden bij een natuurramp, brand, overstroming, fysiek geweld, burenruzies, moorzaken, ziekte, ongeval, honger … alle scenario’s die men als individu noch kan middelen, noch kan meesteren.
  (de schrik om) alleen (te) zijn, in vrijheid en in volle eigendom van zichzelf is geen vrijgeleide om alle tegenslagen, het hoofd te bieden. De modale mens kiest dan bijna dwangmatig voor een netwerk van diensten aangeboden door een machtsstructuur. Vrijheid is zeker rationeel maar zelfbehoud en integriteit maakt een mens nerveus en gestresst, de perfecte factor om u als individu te laten ketenen, kerstenen of u als lijfeigene te tituleren. Indien een libertarische denktank van welk allooi het ook moge weze, de stressfaktor bij het individu weet te reduceren of te elimineren en aldus zekerheden en betere beschermende maatregelen treft dan nu het geval is dan pas zal het vrijheidsbeginsel avant la lettre, als ware evangelie aangenomen worden.

Comments are closed.