Uiteraard zijn er voor en tegenstanders voor deze grootschalige projecten, maar wat er in ieder geval ontbreekt, is een structureel onderzoek naar de locaties waar ze wel gevestigd zouden kunnen worden zonder dat de omgeving er hinder van ondervindt. Daarbij is het van belang te weten wat de infrastructuur voor de omgeving is en of er goede ontsluitingswegen voor aan en afvoer van goederen en dieren zijn, of aangelegd kunnen worden. Ook zou er onderzocht moeten worden of het mogelijk is om slachterijen in de nabijheid van deze megastallen te realiseren, om daardoor dierenleed bij vervoer te voorkomen. Ook zou er gezocht moeten worden naar een mogelijkheid om biogas installaties rendabel te maken, wat kostendrukkend kan zijn.
Doordat wij een dicht bevolkt land zijn met veel grote steden en er vlees geëxporteerd wordt, zal er een productie apparaat moeten zijn om aan de massa consumptie te voorzien. De gebruikers willen de werkelijke prijs voor biologisch productie niet betalen en zullen altijd naar de laagste inkoopmogelijkheden blijven zoeken. Desnoods importeren uit landen waar de dieren in een belabberde ongecontroleerde situatie opgefokt worden, en vaak, met veel dierenleed gepaard gaand, vervoerd en geslacht worden. Daarom zul je moeten zoeken naar een redelijke oplossing.

Mensen die opgegroeid zijn op het platteland hebben vaak ervaren dat fok en mesterijen aan de rand van een dorp geen aangename lucht verspreiden, maar dat werd meestal wel geaccepteerd. Vanuit deze situatie zullen ze dus wel mee willen werken aan het verplaatsen naar elders waar niemand er last van heeft. Het grote probleem waar men vaak tegenaan loopt, is dat een gedeelte van de maatschappij geen grondgebruik wil toestaan buiten het al ingevulde terrein. Het gaat zover dat men zelfs geen wegen wil verbreden doordat dit natuurgrond onttrekt aan de natuur. Woningen mogen alleen gebouwd worden binnen de bebouwde kom. Daarom verschijnen er in kleine dorpen mega grote hoge gebouwen met appartementen met veel mensen; dit omdat de natuur niet aangetast mag worden, en horizon vervuiling minder bezwaren oplevert.

De bewoners in grote steden, waar men gewoon gewend geraakt is aan op elkaar wonen, hebben in feite de beste ervaring hoe het is om zo te moeten leven, daarom zijn ze uiteraard deskundige om vast te stellen dat megastallen ongewenst zijn, voornamelijk doordat dit dier onvriendelijk zou zijn. Daarnaast zijn ze bang voor ziektes onder de dieren. Mensen op het platteland houden juist dieren binnenshuis om te voorkomen dat overvliegende vogels of ander dieren zoals ratten, die op het voer van deze beesten afkomen, ziekten en kunnen overdragen en verspreiden. En juist dat risico zou je kunnen voorkomen met megastallen waar alles gecontroleerd kan en moet worden, maar ook eenvoudig te realiseren is.

Daarom zijn megastallen waarschijnlijk een redelijk alternatief, mits men voldoet aan de eisen van de locatie en de infrastructuur zoals geopperd in bovenstaand stuk.

Uiteraard is dit bedoeld als discussie-onderwerp en geen vaststaande mening.

Ingezonden door Reiny

3 REACTIES

 1. Kan me ergens wel vinden in het idee, maar aan onderhoud en runningcost waarschijnlijk oninteressant. Het probleem van ruimtelijke ordening is inderdaad ziekelijk.
  Nu is het al zover dat deze regels Europees bepaald worden, x% moet natuurgebied zijn, en zelfs een verplichte “biodiversiteit”. Zodat in feite de eu grond prijzen beïnvloed..

 2. Er wonen in nederland 300 mensen op een M2 kM en als we daar allemaal klein mesterijen tussen realiseren wordt het beslist niet aantrekkelijker om er te wonen. We zullen dus moeten kiezen of geen mesterijen meer toelaten.

 3. Geachte auteur en lezer,

  Op dit moment wordt er op http://www.dialoogmegastallen.nl een uitgebreide discussie gevoerd over megastallen in Nederland. We willen u van harte uitnodigen om ook op die website uw visie op megastallen uiteen te zetten.

  Alvast hartelijk dank voor uw medewerking en vriendelijke groet,

  Tom, namens Team Alders

Comments are closed.