Als er   één persoon is  voor wie   er voor het Koninklijk Paleis  wel een standbeeld  geplaatst mag worden, is dat wel   de  chemicus Paul Ehrlich, die in 1908  salvasan 606  ( de voorganger van penicilline) uitvond , vermoedelijk net op tijd om de syphilispatienten Hendrik en Wilhelmina   te genezen,  zodat zij op gepaste wijze voorbereidingen konden treffen voor de geboorte van Juliana.

De toekomst van de dynastie hing in die tijd aan een zijden draadje. Het is Paul Ehrlich, die in dit verband alle hulde toekomt.

Voor de geboorte van  Juliana was bij Wilhelmina vier keer een abortus opgetreden en na de geboorte van  Juliana  gebeurde dat nog een keer.

De bovengenoemde ongelukkige zaak hoeft gelukkig niet af te doen aan de huidige populariteit van het Koninklijk Huis, al ware het wel gewenst, dat wij  iets meer inzicht verwerven in het antwoord op de vraag in hoeverre Beatrix en haar voorvaderen echt van elkaar afstammen. Want dat is een onzekere zaak, die best eens opgehelderd  mag worden.

In dit verband zou het  de koningin tot eer strekken, als zij haar DNA zou afstaan voor onderzoek!

Hugo van Reijen

23 REACTIES

 1. Als wij als burger vingerafdrukken moeten afstaan voor een nieuw paspoort dan is het toch zeker niet teveel gevraagd om de koningin een DNA test te laten ondergaan om te bewijzen dat haar familie inderdaad “recht” heeft op de vele miljoenen die ze de belastingbetaler jaarlijks kosten.

  Als je solliciteert naar een baan neem je je diploma’s mee. Een koningin heeft geen diploma’s nodig maar kan en moet in de huidige tijd wel bewijzen dat ze van koninklijke bloede is.

  Zé [2] reageerde op deze reactie.
  Hub Jongen [3] reageerde op deze reactie.

 2. @Ratio [1]: Het is van oudsher toch bekend dat koningshuizen e.d. over lijken gaan om hun macht te behouden?
  Zou dat vandaag de dag ineens niet meer zo zijn?
  Doen wij immers niet allemaal hetzelfde als het erop neerkomt dat we alles wat we hebben opgebouwd dreigen kwijt te raken?
  Just a thought, fijne dag in het Aardse Paradijs…….

  Zé.

  Reteip [5] reageerde op deze reactie.

 3. @Zé [2]: alles wat we hebben opgebouwd

  Ja precies, wat WIJ, jij of ik hebben opgebouwd. De koningin heeft zelf niks opgebouwd. Dat heeft ze allemaal cadeau gekregen omdat ze uit de k$% van haar moeder kwam. Dan zal ze maar moeten bewijzen dat ze daar ‘recht’ op heeft!
  Ook bijzonder dat de koninklijke familie geen erfenisbelasting hoeft te betalen. Dan verdampen die miljarden binnen een paar generaties…

 4. @ronald [4]: Mmm, er ging iets mis, wat ik wou zeggen, ben jij dan wel met de eerste de beste getrouwd?
  Ikke niet, maar maakt dat mij dan ook een ‘pleuris slet’?
  Ze heeft er in ieder geval weinig van opgestoken om dan uiteindelijk met prins pils in zee te gaan, of zouden de eerder gemaakte contacten van zijn grootvader in Argetinïe in de jaren ’60 ermee te maken hebben?
  Tenslotte werd prins pils door zijn moeder verboden met zijn lief uit Nijmegen te trouwen.
  Ben blij dat ik geen prins ben.

  Zé.

  vrijeradikaal [10] reageerde op deze reactie.

 5. Zoals Herman van Veen al zong: “Op de markt staat een standbeeld van een dief uit 1600.” Als je “ehrlich” bent krijg je geen standbeeld.

 6. “om te bewijzen dat haar familie inderdaad “recht” heeft op de vele miljoenen die ze de belastingbetaler jaarlijks kosten.”

  Dan blijft ze gewoon zitten en de toelage ontvangen, want ze heeft zelf het bedrog niet gepleegd en is al meer dan 30 jaar Koningin.

 7. In 1917 is er een wet aangenomen waardoor het niet meer nodig was om voor een Nederlandse monarch om van koning Willem I af te stammen. Afstammen van koningin Wilhelmina was ineens genoeg. Een rare wetswijziging.

  Onderstaande is uit de grondwet van 1917 voordat de wetswijziging plaats vond:

  De Kroon der Nederlanden is en blijft opgedragen aan Zijne Majesteit Willem Frederik, Prins van
  Oranje-Nassau, om door Hem en zijne wettige nakomelingen te worden bezeten erfelijk, overeenkomstig de navolgende bepalingen.

  http://www.inghist.nl/pdf/cc/grondwetten/gw-1917/gw-1917.pdf

  Wat leuke details:

  Artikel 30:
  30. De Prins van Oranje geniet als zoodanig uit
  ’s Lands kas een jaarlijksch inkomen van f 100.000, te rekenen van den tijd, dat hij den oude rdom van a chttienjaren zal hebben vervuld; dit inkomen wordt gebragt op ƒ 200.000, na het voltrekken van een huwelijk, waartoe bij de wet toetst emming is verleend.

  200.000 gulden. Dat stond in 1917 gelijk met 120 kilo goud. Vandaag de dag meer dan 4 miljoen euro.

  Oscar [17] reageerde op deze reactie.

 8. @Ratio [14]:

  Toen er genetisch onderzoek naar de Romanovs werd gedaan hebben alle vorstenhuizen verwant met de Romanovs DNA af gestaan…..behalve het Nederlandse koninklijke huis.

  Dat geeft te denken. Men zou kunnen vermoeden dat Juliana geweten heeft, of sterk het vermoeden had, dat haar moeder niet de biologische dochter was van koning Willem III (die een Romanov-moeder had).

  Koningin Wilhelmina schijnt een zeldzame vorm van toondoofheid hebben gehad die niet voorkwam in de familie van Oranje-Nassau en ook niet in de familie Waldeck-Pyrmont, maar wel in de familie van de adjudant de Ranitz.

  Als zou blijken dat de afgelopen 121 jaar er bedriegers op de Nederlandse troon hebben gezeten dan zou dat beslist schadelijk zijn voor het koninklijk huis. Ik vrees echter dat een groot deel van de bevolking – typisch Nederlands – het wel allemaal best zou vinden. Een koekoeksjong zullen ze wellicht een teken van menselijkheid vinden. 100 jaar geleden zou deze familie wanneer zij usurpatoren zouden zijn gebleken beslist het land uit zijn gejaagd. Nu zal dat waarschijnlijk anders zijn. We zullen niet makkelijk van Mevrouw von Lippe-Biesterfelt afkomen en zullen ongetwijfeld Willem-Alexander von Amsberg op de troon krijgen. Ik vermoed wel dat het de laatste vorst zal zijn, totdat de EU een natiestaat wordt als de Verenigde Staten of totdat er oorlog uitbreekt.

 9. @Oscar [13]:

  Dit is de aanpassing van de grondwet van 1917:

  Artikel 15.
  Bij ontstentenis van een opvolger, krachtens een der vier voorgaande artikelen tot de Kroon geregtigd, gaat deze over op de wettige mannelijke uit mannen gekomen nakomelingen van wijlen Prinses CAROLINA VAN ORANJE, zuster van wijlen Prins WILLEM DEN VIJFDE en gemalin van wijlen den Prins van Nassau-Weilburg, op gelijke wijze als in artikel 11 ten opzigte van de nakomelingen van wijlen Koning WILLEM FREDERIK, Prins van Oranje-Nassau, is bepaald.

  Ineens hebben ook afstammelingen van de zijtak Nassau-Weilburg recht op de troon. Emma stamt af van Nassau-Weilburg. Als zou blijken dat Wilhelmina geen dochter van Willem III was dan nog komen we niet van die hoeden dragende Duitse vrouw met Brits paspoort af omdat haar grootmoeder er in 1917 een wet door heeft laten drukken waardoor afstamming van Willem I (Willem Frederik) niet meer nodig is.

 10. Helaas voor Juliana maar deze peniciline werd eerst in 1909 ontdekt en in 1910 in gebruik genomen. Juliana is naar verluidt geadopteerd.

  Sahachiro Hata discovered the anti-syphilitic activity of this compound in 1909 in the laboratory of Paul Ehrlich.

 11. @Oscar
  Aangezien Willem IV niet tot geslachtgemeenschap in staat was en geen kinderen kon voortbrengen, maar stalmeester Douwe Idzard Sirtema van Grovestins deze taak op zich nam is willem V en zijn zuster Carolina geen afstamming van Willem IV. Dit betekent overigens dat ook Emma niet afstamt van Willem IV zoals graag wordt verhaald, maar gewoon van dezelfde stalmeester Grovestins
  Omdat daarbij De biologische vader van Wilhelmina niemand anders is dan S.M.S. de Ranitz en dus niet Willem III (die ook door syfilis niet meer in staat was kinderen te verwekken) is met de afstamming reeds voor 1890 gefraudeerd.

  Oscar [21] reageerde op deze reactie.

 12. Als iemand een standbeeld wil van een of ander persoon, staat het hem vrij om dat uit eigen zak te betalen of vrijwillige bijdragen daarvoor te vragen.

  Wat ik hiermee zeggen wil: als het geld maar niet van geroofd geld is, hetzelfde geroofde geld als waar dat hele incestueuze en criminele koningshuis mee gefinancierd wordt.

  En wat hebben geboorte en bloedlijnen hier toch allemaal mee te maken? Waarom wordt er niet gekeken naar de competenties voor zo’n functie als koningin?
  Dus: kun je een beetje met een schaar overweg, ben je hypocriet, speel je graag mee in geheimzinnige bijeenkomsten zoals Bilderbergcluppies en kun je de schijn een beetje ophouden op een kersttoespraak op TV of andere rampzalige evenementen?

  Oh ja, en je hebt een schriftelijke gratie van een of ander opperwezen (ook wel aangeduid met god of iets dergelijks, nooit eentje gezien maar er zijn mensen die “geloven” in dat soort vaagheden) ergens in een mapje liggen, want dat schijnt je dan het recht te geven om wetten goed te keuren en mensen als slaven te behandelen, danwel hun geld te roven.

  “Get off the grid, don’t trust the bastards who say they’re doing it for your benefit. Keep control over your own life.”

 13. @pegasus [19]:

  De afstamming van stadhouder Willem V is inderdaad ook twijfelachtig. Maar het is echter wel opvallend dat Willem V soortgelijke, erfelijke, aandoeningen had als stadhouder Willem IV. Als ik geld zou moeten zetten op een eventueel koekoeksjong dat zou ik het eerder op Wilhelmina doen dan op stadhouder Willem V.

  Overigens is Willem IV via een listige staatsgreep stadhouder geworden van alle provincies. De Oranjes zijn in 1702, met het overlijden van koning-stadhouder Willem III, reeds uitgestorven. De zogenaamde ‘Friese tak’ was geen salische lijn en had in principe minder recht om de naam Oranje te dragen dan de familie Hohenzollern.

  Als zou blijken dat niet alleen Wilhelmina, maar ook Willem V, een koekoeksjong was dan zou het ongrondwettelijk zijn om de familie von Lippe-Biesterfelt/von Amsberg nog te handhaven als koninklijke familie. Ik denk echter dat de kans niet gering is dat stadhouder Willem IV wel degelijk de biologische vader was van stadhouder Willem V en in dat geval zou de grondwetwijziging van 1917 de bekendste Duitse familie van Nederland redden.

 14. Zé: “Ze heeft er in ieder geval weinig van opgestoken om dan uiteindelijk met prins pils in zee te gaan”. Je dacht toch niet dat het haar om prins Pils zélf zou gaan? Natuurlijk was ze slim genoeg om te zien wat voor vlees ze in de kuip had. Nee, koningin van Nederland, dát leek haar nog niet zo’n gek idee. En die PP kan ze wel onder de duim houden, da’s toch ook mooi meegenomen.

 15. @Zé [11]:

  Maakt mij verder niet uit, als ze mij er maar met rust mee laten.

  Vrede, Zé.

  Juist….al rent Maxima naakt rond en volledig in roomboter ingesmeert door haar achtertuin , en lalt “this is my life”…zegen en heil komt tot u !
  En laat zich staande nemen door een cohort Talibanstijders.

  Dan is het Parool : Maakt mij verder niet uit, als ze mij er maar met rust mee laten.

  Ik heb totaal geen zin om te graven in andermans bestaan.

  Maar als er een cohort idioten ” on the loose is ” , dan ga je wel van je af bijten.

Comments are closed.