De linkse kerk – deel 1

Sinds de Tweede Wereldoorlog rust er in de Westerse wereld een enorm taboe op het benoemen van verschillen tussen de menselijke rassen. Het gaat enkel om het benoemen van verschillen tussen mensenrassen. Over golden retrievers kan men zeggen dat het vriendelijke honden en over pitbulls dat het agressieve krengen zijn zonder de gedachtenpolitie op je dak te krijgen, zonder dat er door post-modernisme gevormde mensen je belerend toespreken dat je niet moet generaliseren. Het taboe op het benoemen van verschillen tussen mensenrassen heeft niet zozeer te maken met de gruwelijkheden die de racistische nationaal-socialisten hebben begaan tijdens de Tweede Wereldoorlog. Als moordpartijen de reden zou zijn om de motivatie van moordpartijen als verwerpelijk te beschouwen dan zouden klassendiscriminatie en egalitarisme wel als taboe zijn verklaard naar aanleiding van de massaslachtingen aangericht door de communisten in de twintigste eeuw. Neen, de gruwelijkheden van de Tweede Wereldoorlog behoren niet tot de redenen, maar behoren tot de aanleiding tot het taboe verklaren van discriminatie door particulieren en het spreken over verschillen over rassen; het onderzoek doen naar verschillen tussen etnische groepen.

De cultuur-marxisten, die zich meester hebben weten te maken van de culturen, het onderwijs en de media, van de westerse overwinnaars op nationaal-socialistisch Duitsland hebben de gruwelijkheden begaan door de nazi’s uitgebuit ten behoeve van hun politieke agenda. Volgens het cultuur-marxistische gelijkheidsideaal is er geen plaats voor verschillen. Niet tussen mannen en vrouwen en niet tussen verschillende rassen. “Er is maar één ras en dat is het mensenras,”luidt het credo en “van binnen zijn we allemaal rood,” wordt er wel eens gezegd. Dat is dan een verwijzing naar het bloed dat mensen in de aderen hebben, maar misschien ook naar dat iedereen diep van binnen eigenlijk een socialist is. Wie weet.

Gij zult niet discrimineren,” is een van de geboden van de linkse kerk. Dat wil zeggen: de burgers mogen niet de favoriete “kwetsbare” groepen die de progressieven zo na aan het hart gaan, niet negatief discimineren ten opzichte van groepen mensen die de bijzondere interesse van de linksmensen niet hebben. Uiteraard mogen de individuen die niet tot de groepen behoren die de linkse mensen begunstigen met een gerust hart negatief gediscrimineerd worden. Ook staat het de burgers vrij om de geprivilegeerde groepen van links positief te discimineren dat het een aard heeft. Dat doet de overheid zelf namelijk ook. Als de overheid discriminatie tot beleid verheft dan houden de anti-discriminatiegroepen, meldpunten en bureau’s – al dan niet door diezelfde overheid gesubsidieerd – zich koest. Dat komt omdat het de anti-discriminatiebeweging helemaal niet gaat om de discriminatie zelf, maar om het dienen van de cultuur-marxistische politieke agenda. Discriminatie van blanken, Europeanen, mannen en hetero’s, groepen die niet op de bijzondere bescherming van links hoeven te rekenen, mag gerust plaats vinden als het aan de meldpunten en bureau’s ligt. Toen de Nederlandse overheid discriminerend beleid ging voeren door scholen voor een niet-westers allochtoon kind 90% meer subsidie toe te kennen dan een autochtoon of een westers allochtoon kind gaven de professionele discriminatiebestrijders geen krimp. Logisch, want zulk een maatregel is volledig conform het cultuur-marxisme aangezien het westerlingen benadeelt en niet-westerlingen bevoordeelt.

De reden waarmee de cultuur-marxistische politici – en dat zijn er heel veel – dit discriminerende beleid rechtvaardigt snijdt geen hout. Men beweert dat een taalachterstand wegwerken de reden is voor het beleid, dat zou nodig zijn omdat de extra gesubsidieerde leerlingen thuis meestal een andere taal dan Nederlands spreken. Als dit zou kloppen dan zou dit niet verklaren waarom autochtone leerlingen met een taalachterstand geen extra subsidie krijgen. Buitendien zijn er ook veel westerse allochtonen die thuis een andere taal spreken. Ook zij ontvangen geen extra subsidie.

De zogeheten “positieve discriminatie” dient in de eerste plaats het (cultuur-)marxistische ideaal van egalitarisme. Het stellen van lagere eisen aan leerlingen in het onderwijs komt uit dezelfde behoefte tot nivelleren voort. De gedachtengang is dat leerlingen, ook de niet-westerse allochtone, de examens vaker zullen halen als het niveau niet al te hoog ligt. Het gevolg van deze politiek is echter algehele verdomming. Intelligente leerlingen missen de uitdaging en de prikkels, worden lui, recalcitrant of murw geslagen. Minder intelligente leerlingen krijgen geen vaardigheden aangeleerd waardoor zij zichzelf zouden kunnen verbeteren, maar een slap aftreksel waar niemand bij gebaat is.

Volgende week: Racial profiling – deel 2

Oscar

mei 2011

18 REACTIES

 1. Goed gezegd. Je zou kunnen concluderen dat er in Nederland (en de rest van Europa) een (nog steeds) milde variant is op het apartheidsregime dat in Zuid Afrika bestond. Inclusief straffen voor critici van het regime. Er is een discriminerend beleid ten nadele van de grootste etnische groep, tevens oorspronkelijke bewoners van een land, ten gunste van een groep kolonisten, immigranten en hun nakomelingen. Hoewel de apartheid in Nederland ook bewoners van voormalige kolonies benadeelt, zij het iets minder erg dan de anderen.

  Dat brengt het verhaal bij het volgende punt: er is religieuze apartheid. Deze loopt min of meer paralel aan de etnische apartheid. Waarbij opvalt dat de linksmensch die traditioneel tegen “kroeg kerk en kapitaal” is, er toch erg selectief mee omgaat. Zo hysterisch als men reageert op dingen die in de Christelijke kerk gebeuren, zo ontkennend is men met de officiele knuffelreligie.

 2. @sticky fingers [2]:

  Ik kan niet namens de schrijver spreken, maar het onderwerp past toch echt in de categorie ‘linkse hobbies’. Er zijn ook genoeg irritante ‘rechtse hobbies’ door volbloed ‘rechtsmenschen’ bij elkaar gehobbiet, maar de typisch linkse zijn moeilijk te negeren, zoals bijvoorbeeld in onderstaand artikel weer mooi wordt opgesomd:
  http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2011/05/vvd_stelt_vragen_bij_subsidies.html
  Hub Jongen [4] reageerde op deze reactie.

 3. @sticky fingers [2]:

  Wat versta jij onder de linksmensch, sticky?
  Linksmensch is voor mij de benaming van de huidige politiek in NL; van SP TOT EN MET de PVV. Er zijn hooguit minimale gradaties.

  Extreem links (zeg SP, Groenlinks en PvdA) zijn zoals hun naam aangeeft het extreemst in het opleggen van hun gelijkheidsdenken en maakbaarheidsideaal aan de samenleving dmv dwang. Zij discrimineren hiermee de genoemde bevolkingsgroepen uit het artikel het hardst. Het van bovenaf afdwingen van gelijkheid zal juist leiden tot toenemende discriminatie. Heel logisch ook omdat natuurwetten terzijde worden geschoven. Een mens is van nature competatief ingesteld. Men heeft de neiging om beter te willen zijn. Persoonlijk, als regio, als natie,als bedrijf, als club, als ras etc. En die verschillen zijn er ook wel degelijk in de praktijk. De bewijzen liggen er als je de huidige welvaartsverdeling over de wereld bekijkt.

  Er is niks mis met discriminatie. Ik zie een fundamentalistische moslim absoluut niet als mijn gelijke en dat is wederzijds. Waarom zou ik die persoon als mijn gelijke moeten zien? Desondanks zouden we ondanks die verschillen prima naast elkaar kunnen leven. Het key word in deze is echter dwang. En laat dwang en geweld nou net de belangrijkste tools van de overheid (en ook die moslimfundi’s) zijn om HUN (niet de mijne!) maakbare heilstaat af te dwingen.

  Prima artikel; laat dat 2e deel maar komen.

 4. Over golden retrievers kan men zeggen dat het vriendelijke honden en over pitbulls dat het agressieve krengen zijn zonder de gedachtenpolitie op je dak te krijgen, zonder dat er door post-modernisme gevormde mensen je belerend toespreken dat je niet moet generaliseren.

  Wie is die gedachtenpolitie?
  Natuurlijk mag je denken wat je wilt, je mag alleen niet in het openbaar deze gedachten omzetten in de praktijk, zodat het op discriminatie uit komt.

  Discrimineren is, net als belasting innen, een voorrecht van de roverheid.
  Nu willen we helemaal geen gedwongen belasting betalen, dus kunnen we ook niet innen.
  De roverheid is de grote motor achter discriminatie, zouden we hetzelfde moeten willen doen als ons slechte voorbeeld, de overheid?

  Rassenleer. Er is veel over te lezen op internet.
  Het nut van rassenleer, hoe doe ik mijn voordeel daarmee?

  Ik ben misschien wel eens gebeten door een golden retriever en heb zelf een lieve pitbull, U andersom.
  Of je nu door de hond of de kat wordt gebeten, wat is het verschil?
  Moeten beide rassen daarom maar uitgeroeid worden?
  Zoals dat met de pitbull is gebeurt?

  Graag had ik meer oorzaak en gevolg gelezen van overheidsbemoeienis inzake (“positieve”) discriminatie door de linkse kerk.
  Oscar bespreekt een taboe, zonder deze link duidelijk te leggen, enkel een van de gevolgen van overheidsbemoeienis.

  Verder staat me de toon niet aan van het artikel.
  Wij rechtse mensen versus zij de links kerk.
  Wij de blanke germaanse mens versus zij het andere ras.
  Deze collectieve denkwijze zit dichtbij:
  wij nationaal socialisten / communisten / fascisten versus zij de collaborateurs van het ras, de klasse oftewel: de vrijdenkers.

  Ik ben niet recht, niet links maar libertarier.
  Welk ras ik oorspronkelijk ben, is net zoveel van belang als de kleur ondergoed ik draag.
  Nico de Geit [7] reageerde op deze reactie.

 5. @sticky fingers [2]:

  “Gefeliciteerd, met je volkomen onleesbare stuk”

  Ongefundeerde reactie komen heel vaak van socialisten – als ze het niet meer weten gaan ze schelden.

  @Libertariër [6]:

  “Natuurlijk mag je denken wat je wilt, je mag alleen niet in het openbaar deze gedachten omzetten in de praktijk”

  De Joodse evangelie-schrijvers dromen van een staat waar iedere volgeling braaf denkt en zegt wat de OpperJood dicteert. Ook de hedendaagse machthebbers dicteren graag wat je denkt en zegt.

  Ieder mens mag natuurlijk denken wat hij wil, en hij mag zijn gedachten ook met anderen delen, ongeacht wat de Koning der Joden of een andere opper-Jood daarvan vindt.

  En vervolging? O ja. Justitie heeft er een speciale brigade voor om je hele huis op de kop te zetten. Met speciaal voor dat doel gehersenspoelde agenten. Een normale straat-agent zal zoiets hebben van ‘waar gaat dit over, heeft de overheid niets beters te doen?’

  “Rassenleer. Er is veel over te lezen op internet”.

  Ik kom maar heel moeilijk aan correcte informatie.

  Libertariër [8] reageerde op deze reactie.

 6. @Nico de Geit [7]:

  Ook de hedendaagse machthebbers dicteren graag wat je denkt en zegt.

  Ik heb met de hedendaagse machthebbers te maken en minder met de (evangelische) voorgeschiedenis waarop deze machthebbers hun wetten hebben geschoeid.

  Die voorgeschiedenis zal best wel interesant zijn hoor, maar interesanter is hoe de uitwerking van huidige uitkeringen, subsidiesstructuren en het verbod op racisme juist als gevolg hebben dat er enorme spanningen tussen etnische groepen ontstaan.

  Dat heeft volgens mij twee belangrijke oorzaken:
  – Makkelijker is om etnische achtergrond de schuld te geven dan de falende staat.
  – De staat heeft met verkeerd doel, het verkeerde gedrag van immigranten beloond met uitkeringen, subsidies en voorkeursbehandelingen.

  Dat verkeerde beleid, trekt tuig uit alle hoeken van de wereld aan om zich in NL te vestigen.
  Nederlanders kennen Marokko over het algemeen niet goed, we kennen hun uitschot wat hier, met steun van de overheid, de boel lopen vergallen.

  Ik kom maar heel moeilijk aan correcte informatie.

  Is de correcte informatie op internet niet voldoenende genoeg voor het doel waarvoor je het nodig hebt(?!).
  Of de bevestiging die je nodig hebt wat betreft rassenleer te mager om je daarmee voldoende te kunnen identificeren.

  Voor mij is rassenleer en de uitkomst onbelangrijk.
  Onderzoek heeft meestal een doel.
  Wat is het doel van de besproken rassenleer, behalve dan het benoemen van een door de overheid gecreerd taboe op vrijspreker?

  Nico de Geit [9] reageerde op deze reactie.

 7. @Libertariër [8]:

  “Ik heb met de hedendaagse machthebbers te maken”

  Mogelijk zijn de Joodse evangelie-schrijvers die droomden van een wereld waarin de opperJood dicteert wat alle mensen denken en zeggen – en waarin de overige mensen worden uitgeroeid – familie van de hedendaagse machthebbers.

  “Makkelijker is om etnische achtergrond de schuld te geven dan de falende staat”

  Dus in Afrika zijn de negers arm vanwege een falende staat, en de negers in Amerika zijn arm vanwege een falende staat, enz? De SP heeft ook een dergelijke retoriek: ‘mensen in achterstandswijken hebben een achterstand omdat ze achtergesteld worden’. Een degelijke manier van denken staat oplossingen in de weg.

  “enorme spanningen tussen etnische groepen ontstaan”

  http://nicodegeit.wordpress.com/2011/05/11/spanningen-tussen-etnische-groepen-in-het-vk-explosief/

  Libertariër [10] reageerde op deze reactie.

 8. @Nico de Geit [9]:

  Gekolonialiseerd Afrika had oorspronkelijk grenzen tussen bevolkingsgroepen die cultureel verwand waren aan elkaar.

  Tijdens de kolonisatie liepen de grenzen daar, waar de betrokken Europeese landen dat besloten en nadat verschillende landen een voor een onafhankelijk werden, liepen de grenzen nog steeds recht door stamgebieden heen.

  Stammen die van oudsher aardsvijanden waren moesten nu samen een land gaan regeren volgens het hun onbekende westers model.
  Zonder kolonialisatie was het continent Afrika veel meer ontwikkeld geweest dan nu het geval is.

  Door speciale behandeling, zal Afrika altijd achter blijven.
  Schaf de ontwikkelingshulp af, invoerbelastingen, bemoei je vooral niet met het continent en het zal zichzelf ontwikkelen.

  Een degelijke manier van denken staat oplossingen in de weg.

  Precies!
  Oplosssingen komen als verkeerd gedrag niet meer beloond wordt door uitkeringen, subsidies en voorkeursbehandelingen.
  Als mensen verantwoordelijk worden voor eigen lot, vernaderd hun gedrag.

  Dat ligt aan de bron van het probleem: overheidsbemoeienis in een verzieligde maatschappij.
  Je kunt de oorzaak zoeken in rassenleer, maar tot dusver zijn de resultaten daarvan te afwijkend van elkaar en de volgende stap is: wat doe je met de resultataen van zulke onderzoeken?

  Het valende overheidsbeleid bij de toenemende raciale problematiek ligt er zo dik bovenop, dat ik zelfs durf te beweren dat de behoefte aan identitieit van veel autochtone burgers uit de resultaten van de rassenleer, vanuit datzelfde overheidsfalen is ontstaan.

 9. @libertarier

  als liefhebber van afrika moet ik toch even wat corrigeren.

  Op het moment dat de kolonisatie van afrika begon was er zeker onder de sahara nog niet sparake van welke samenhang dan ook. Je had wel wat staatsstuctuuur in zimbabwe en enige vorm van staatsvorm in het zulu gebied, maar daar hield het verder wel een beetje mee op. Het was zeker niet zo dat de kolonisators kant en klare staten overnamen ..
  Uiteindelijk zou zich ook wel het een en ander aan staten ontwikkelde hebben maar daar was afrika nog lang niet aan toe op dat moment.

  maar je hebt wel de rest van de problemen van afrika goed geanalyseerd. Alleen is het zo dat naast het feit dat ze wel of niet vijandig zijn er ook een veel groter probleem vaak is en dat ze gewoon letterlijk elkaar ook niet kunnen verstaan. Uiteindelijk hebben de koloniale machten een staatstaal ingevoerd (hun eigen) om iedereen toch de laten communiceren, maar die taal is voor elke afrikaan hooguit de tweede taal, ver na zijn stamtaal.

  Prachtig voorbeeld zie je in ghana en togo waar ghana engels spreekt en togo frans. Maar eigenlijk horen de zuidelijke delen van beide landen bij elkaar want die spreken beide ewe. Dus je zou eigenlijk drie landen moeten maken daar : noord-ghana apart, ewe-land en noord-togo.

  voorbeelden te over in afrika ..

  Libertariër [15] reageerde op deze reactie.

 10. @ iedereen

  wordt altijd een beetje moe van de manier waarop afrika op met name de TV wordt weggezet. Ik moet wel toegeven dat er hier en daar nog wat problemen zijn, maar is allemaal echt niet zo dat ze om een kampvuur dansen in afrika.
  Heel gebruikelijk dat je een videorecorder en een mobiele telefoon en een internet aansluiting hebt. maar als je heel goed gaat zoeken dan kom je nog wel plekken tegen die tradioneel zijn.

  Elke keer masai laten zien op TV, terwijl de gemiddelde keniaan in een pak loopt naar zijn werk. En ja er is ook een best wel grote sloppenwijk bij Nairobi wat je altijd te zien krijgt maar niemand neemt die grote skiline van Nairobi in beeld ..

  En ’terug naar de bush’ is ook compleet niet typisch afrika. Kan je ook de nederlandse klompen wel weer laten zien

  Heb ook het idee dat het een politiek verhaal is, schilder afrika als als zielig en je hebt als linksmens weer wat om in te zamelen.

  mooie dames in afrika, ga ze eens bekijken zou ik zeggen ..

 11. Hmmm. Eerst zeggen dat we niet gelijk zijn: ik ga mee in de belachelijke kwaliteiten van gelijkheidsstreven dat in marxisme tot uiting komt.

  Vervolgens accepteert de auteur niet dat links georiënteerde mensen anders zijn dan rechts georiënteerde mensen. (Ik hecht zelf geen waarde aan dit paradigma.)

  Hiermee wordt precies gedaan wat bestreden wordt.

  [WORDPRESS HASHCASH] The poster sent us ‘0 which is not a hashcash value.

 12. Hmmm. Eerst zeggen dat we niet gelijk zijn: ik ga mee in de belachelijke kwaliteiten van gelijkheidsstreven dat in marxisme tot uiting komt.

  Vervolgens accepteert de auteur niet dat links georiënteerde mensen anders zijn dan rechts georiënteerde mensen. (Ik hecht zelf geen waarde aan dit paradigma.)

  Hiermee wordt precies gedaan wat bestreden wordt.

 13. @ziggy [12]:

  Op het moment dat de kolonisatie van afrika begon was er zeker onder de sahara nog niet sparake van welke samenhang dan ook

  Op kleinere schaal waren er stamverbanden met leiders.
  Iedere stam had z’n specialiteit, sommige stammen konden ijzer bewerken, andere stammen waren voornamelijk veehouders, handwerkers of handelaren.

  Deze specialiteiten kan men vandaag de dag in grote lijnen nog steeds onderscheiden.
  In Kenia zijn de Masai voornamelijk nomadisch, de Kikuyu stam zijn landbouwers, de Kamba zijn flink vertegenwoordigd in het leger en politie, vanwege hun achtergrond als jagers, Luo’s (Lake Victoria) zijn goed vertegenwoordigd in de visserij.

  Tegenwoordig zal je een Masai nog altijd geen vis eten omdat de vis en de (kwaadaardige) slang te veel op elkaar lijken.

  Afrika is een machtig interesant continent met enorme on-ontgonnen rijkdommen, rijke culturen en ambitieuze jonge bevolking.
  Het is allerminst de verzieligde arme continent zoals dat op TV wordt afgebeeld.

  Ik ben uiteraard tegen de 0.7% ontwikkelingshulp die de dictaturen in stand houden, ongecontroleerd is, niet terecht komt waar het de bedoeling is en ondernemingsschap ondermijnt.

  Maar laten we dan ook de importtaxes afschaffen, daar verdienen westerse overheden meer aan dan die o,7%.

  Heb ook het idee dat het een politiek verhaal is, schilder afrika als als zielig en je hebt als linksmens weer wat om in te zamelen.

  Dat is het trieste!
  Schilder Afrikanen af als afhankelijke zielepoten die werkelijk niets zelf kunnen en zo zal het geschieden als je er maar geld, en vooral geen banen, in pompt.

  Hetzelfde hebben ze met immigranten gedaan.
  Ongelijkwaardig, niet rekening houdende met verschillen in geloof, cultuur en toekomstvisie.

  @myself [11]:

  Dat is ook zo!
  Er zijn verschillen, gelukkig.
  Die mag men benoemen wat mij betreft!
  Daar kun je onderzoek naar doen: rassenleer.
  Maar onderzoek naar verschillende rassen, voornamelijk gemanipuleerde onderzoeken van mensen met een allerminst vredige filosofie zoals Libertariers, is door het verleden in verkeerde handen in een nogal negatief daglicht komen te staan.

  Vandaar mijn eerdere vraag:
  Wat is het doel van het doen van rassenonderzoek.
  De onderzoeken die op internet de ronde spreken elkaar tegen.

 14. @libertarier

  in ieder geval fijn iemand te ontmoeten die ook een beetje meer kijk heeft dan wat er zoal aan onzin op de TV voorbij komt.

  maar je hebt inderdaad kenia wel goed beschreven voor zover ik kan lezen. Komt feitelijk allemaal wel.
  Enige wat toch niet helemaal klopt is die losse stamverbanden. Dat klopt inderdaad wel, maar mijn punt is eigenlijk dat er wel losse verbanden waren maar dat er verder niks is ontstaan daaruit weer. We hebben bijvoorbeeld in nederland op een bepaald moment de opkomst van steden gezien en de specialisatie die daaraan vast zit. Die hele fase heeft afrika nooit bereikt voor zover ik weet, denk daarom ook niet dat met de kolonisatie er een ontwikkeling daar gestopt is, omdat er gewoon geen tekenen waren dat die ontwikkeling op gebied van een staat er was.
  Ik vraag me dan ook (meer voor mezelf) af ook daar misschien toch nog wat positieve punten aan zaten in afrika. Toch een aantal zaken die ontwikkeld zijn daar zoals treinverbindingen en infrastructuur. Toch niet alles negatief te noemen

  Heb geen echte oplossing voor armoede in afrika, hoewel veel plaatsen heel erg meevallen. Maar ik denk dat DE oplossing in ieder geval ligt in afrikanen niet gelijk aan europeanen te denken. Afrikanen zijn helemaal niet bezig met rijkdom vergaren zoals wij. Dus als ze wat minder bezitten dan hier dan is dat gewoon niet zo belangrijk. Belangrijk is de familie.

  Libertariër [18] reageerde op deze reactie.

 15. @ziggy [17]:

  Het klopt wel, dat er verder niets (westers) is ontstaan vanuit die stamverbanden.
  Maar wat zou de meerwaarde van ontwikkeling zijn geweest?

  De expantiedrift van kolonialiserende landen om de groei van eigen ontwikkeling te garanderen en, indien mogelijk, te verhogen heeft geleid tot bezetting, uitbuiting en geweld tegen vreemde volken.

  Datzelfde gebeurt in Afganistan, Irak, Libie tegenwoordig in de strijd voor de olie. Ook een vorm van kolonialisme.

  Welk volk is tegenwoordig nog zelfvoorzienend en leeft van de middelen binnen de eigen grenzen, zonder geweld toe te doen aan anderen?

  Onwikkeling is een subjectief begrip…

Comments are closed.