Racial profiling  – deel 2

 Dat niet-westerse allochtone leerlingen over het algemeen een achterstand hebben ten opzichte van autochtonen en westers-allochtonen zou te maken hebben met de sociaal-economische omstandigheden. Dat ook genetische aanleg een belangrijke rol speelt wordt tot taboe verklaard. Een zelfde lot beschoren is “racial profiling”. Racial profiling komt in het kort neer op het op maat toepassen van handelingen vanuit een methodiek waarin er uit wordt gegaan van raciale kenmerken. Het tot verboden verklaren is niet bevordelijk voor een efficiente werkwijze in een aantal sectoren en in sommige situaties niet zonder gevaar. Door mensen aan te praten dat zij een grote morele zonde begaan wanneer zij raciale kenmerken meenemen in het komen van een oordeel of een handelingswijze, worden zij aan potentiele gevaren blootgesteld.

Een douanier van een luchthaven die even vaak routinecontroles uitvoert op bejaarde Chinese vrouwen als op jonge Arabieren om ontplofbare substanties op en nabij het lichaam op te sporen is weliswaar zeer politiek correct en onbevooroordeeld, maar zijn werkwijze is niet erg efficient en ook niet zonder risico. Hetzelfde gaat op voor een arts die negers even vaak test op taaislijmziekte als blanken en bij blanken even vaak denkt aan sikkelcelanemie als bij negers wanneer er sprake is van een abnormaal bloedbeeld. Zulk een dokter zou het belang van zijn patienten niet voorop stellen en de fysieke conditie zelfs kunnen schaden ten behoeve van een politiek correcte ideologie.

Er zijn verschillen tussen mensen. Er zijn verschillen tussen populaties. Niet alleen zijn er verschillen tussen de culturen van volkeren, maar ook tussen de volkeren – en rassen – zelf. Taaislijmziekte komt vrijwel altijd voor bij blanken en sikkelcelanemie komt vrijwel altijd voor bij negers. Dit mag – gelukkig – erkend worden. Op verschillen in gedrag en intelligentie verklaard uit de genetica bestaat echter nog een groot taboe. Dat taboe zal doorbroken moeten worden al we beter willen verklaren hoe de werkelijkheid en de menselijke samenlevingen in elkaar zitten.

Volgende week: Intelligentieverschillen tussen de rassen – deel 3

Oscar

mei 2011

19 REACTIES

 1. Goes stukje.. Heilig huisje wankelt een beetje.
  Maar nog niet omgetrapt

 2. @reiny [1]:

  ‘Volgens mij is er geen mens gelijk’

  Er bestaat soort-karakter en individueel-karakter. Poedels hebben allemaal min of meer het karakter van een poedel, en rotweilers allemaal min of meer het karakter van een rotweiler.

  Toch is de ene poedel de andere niet. Poedels en rotweilers hebben veel overeenkomsten. Het in kaart brengen van menselijk soort-karakter gebeurt al bijna 100 jaar niet meer. Hooguit onderzoeken ze de intelligentie. Maar er zijn natuurlijk veel meer verschillen. Bij rotweilers en poedels ga je ook niet onderzoeken hoe slim ze zijn.

  Ratio [4] reageerde op deze reactie.

 3. @Nico de Geit [3]: Het in kaart brengen van menselijk soort-karakter gebeurt al bijna 100 jaar niet meer. Waarom zouden we ons nog langer aan zo’n zelfopgelegd onderzoeks moratorium houden? Omdat de wetenschap afhankelijk is gemaakt van de staat en de staat vervolgens op haar beurt ondersteunt. Bijvoorbeeld als de staat een klimaatleugen wil horen.

  Vandaar vind ik het heel nuttig dat Oscar dit nu brengt. En vooral de rustige toon waarop hij dit onderwerp brengt vind ik goed.

  Geen wetenschapper die zich nog brandt aan de rassenleer, hij krijgt sowieso geen onderzoeksgelden. Gevolg is dat men niet van elkaar kan leren. Als je beter weet wat je in aanleg zwakke en sterke kanten zijn kan je daar rekening mee houden. Die kennis mogen we ons niet eigen maken, het is een taboe.

 4. Zaken die (weer) door elkaar heen lopen in dit artikel.

  De lichaamelijke verschillen tussen rassen, die inderdaad al lang bekend en benoemd zijn bij geneesheren.

  Nog een voorbeeld:
  Afro-Amerikaanse dames hebben een groter percentage hartkwalen dan de rest van de Amerikaanse bevolking en zelfs dan vrouwen in Afrika.

  Dit heeft als oorzaken, dat in Amerika overgewicht een probleem is en omdat Afro-Amerkiaanse vrouwen zout en vocht vasthouden.

  Dat komt, zegt men, omdat deze vrouwen afstammen van verhandelde slaven die per schip zijn vervoerd.
  Veel vrouweslaven zijn tijdens de reis overleden.
  Alleen vrouwen die vocht en zout vasthielden konden lichaamelijk de zware tocht aan, waarbij er vaak een tekort was aan vers drinkwater.

  Omgevingsfactoren kunnen dus een rol gaan spelen.

  De mentale verschillen en sociale kenmerken.
  Zoals in dit artikel op vrijspreker valt te lezen over de siouxindianen en de Lumbees worden sterk bepaald door de maatschappij en de rol die de overheid daarin speelt.

  http://www.vrijspreker.nl/wp/2011/05/siouxie-and-the-statesheeps/

  Het mag duidelijk zijn dat de gesubsidieerde allochtonen slachtoffer zijn van een veel te bemoeizuchtige staat die, heel a-sociaal, door middel van verkeerde “steun”, de eigenschappen van bevolkingsgroepen negatief beinvloed.

  Genetische verschillen zullen er vast zijn.
  Om die goed vast te kunnen stellen moet je omgevingsfactoren die nu helaas een grote rol spelen, meetellen in het onderzoek.

  Dat is heel lastig, en behalve de psychologie, zie ik geen sector waarin het belang van rassenonderzoek op basis van bevolkingsgroep belangrijker zou kunnen zijn dan onderzoek op kenmerken van het geestelijk niveau van een individu.

  Tenzij het onderzoek ten behoeve is voor een niet vrije staat (zoals Nederland nu is).

  Weer dezelfde vraag als deel 1:
  Voor wie is onderzoek op sociaal een geestelijk niveau van bevolkingsgroepen van groter belang dan op individueel niveau?
  Welke conclusies zouden “we” moeten trekken uit zulk onderzoek?

 5. Duizenden jaren evolutie hebben bepaald waar de specifieke talenten van elk ras zijn komen te liggen. In (noord) europa heeft men om de winterperiode te overlevenhet denkvermogen en langere termijnplanning beter leren ontwikkelen. Afrikaanse landen hebben toch meer een jagerscultuur waarbij een aantal speciale fysieke eigenschappen beter tot hun recht komen.
  Dat die verschillen in de huidige moderne geglobaliseerde wereld minder relevant geworden zijn wil niet zeggen dat ze daarmee ook verdwenen zijn.
  Lijkt mij allemaal niks mis mee en ik snap niet wat hier discriminerend aan is.
  Onderscheid maakt het leven leuk.

  Zie ook de grote ophef die is ontstaan bij de Utrecht Marathon omdat men daar geen startgelden wilde uitbetalen aan Afrikanen. Van de andere kant heeft men er geen problemen mee dat er op overheidsniveau een beleid wordt gevoerd die allochtonen en vrouwen bevoordeeld boven de blanke allochtone man.

  Hypocrisie ten top waarbij ik het 2e geval een stuk erger vind dan het 1e geval. Dat voorkeursbeleid van de overheid sponsoren wij namelijk verplicht met belastinggeld terwijl wij in het geval van die marathon zelf kunnen beslissen of wij die op enige manier steunen.

  Ik snap die organisatie zelfs wel. Tien inwisselbare kenianen zonder charisma en luisterend naar de naam Kipketer, Kiplagat, Kiprono, Kipfilet or whatever heeft de populariteit van atletiek naar een dieptepunt doen dalen. Het draait voor een belangrijk deel om identificatie en die is verdwenen met dit leger atleten.
  Utrecht maakt hierin een keuze en Rotterdam maakt weer een andere keuze nl voor de beste lopers en een snelle tijd.
  Alle twee spreken een bepaalde doelgroep aan en kunnen dus goed naast elkaar bestaan zonder het dwingende moraliserende wijsvingertje van de linkschmens.

  Hoc Voluerunt [7] reageerde op deze reactie.
  Libertariër [14] reageerde op deze reactie.

 6. @GB [6]: Natuurlijk heeft ieder ras zijn kansen.
  Zo hebben de andere een ” predisposition” op iets maar met intelligentie ben ik benieuwd wat oscar er over te zeggen heeft.

  Ik ken evenveel negers of donkere mensen die veel slimer zijn dan menis blank persoon die ik ken maar dat zijn persoonlijke ervaringen waar je een conclusie op trekt, geen bewijs allicht.

  Toch blijf ik van mening dat lichamelijk er sowieso dingen verschillen. Blanken zijn anders ontwikkels dan arabieren of negers. Dat is waar.
  Maar qua intelligentie zie ik geen vermogen verschil. Als je een rassen karakteristiek aan een neger mee wil geven moet het ook wel alleen voor dat ras van toepassing zijn.
  En geen uitzonderingen op die regel.

  GB [12] reageerde op deze reactie.

 7. Zet Europeanen ergens neer, het maakt niet uit of in Alaska, Zimbabwe (Rhodesie), Zuid-Afrika, Indonesie of in Europa… en je kunt er donder op zeggen die daar een Europese beschaving opzetten, de meest aantrekkelijke beschaving die ooit op deze planeet is gerealiseerd.

  Zet Afrikanen neer in Detroit, Suriname of in Afrika dan kun je er donder op zeggen dat die daar dan een Afrikaanse beschaving opzetten, de minst aantrekkelijke beschaving die ooit op deze planeet is gerealiseerd (het joodse bolshevisme in de USSR even niet meegerekend).

  Dat vinden Afrikanen trouwens zelf blijkbaar ook:
  http://farm3.static.flickr.com/2189/2066001554_2bc75c9089.jpg

  Dat heeft alles te maken met ras. De Europeanen zijn in staat om een man op de maan te zetten, de Afrikanen komen op eigen kracht niet verder dan het produceren van penis-kokers. Dat wisten de negentiende-eeuwers allang, maar sinds de holocaust (volgens sommigen: sinds het holocaust-verhaal) is het niet meer ‘done’ om zoiets hardop te zeggen.

  Het drama wat zich in Europa en Amerika nu afspeelt is ongeveer het volgende: links is daar nu de baas, in de media en in de politiek en de financieele wereld. De ideologische kern van links is de Frankfurter Schule:

  http://video.google.com/videoplay?docid=8630135369495797236#

  Het is uitermate ironisch dat in een video over political correctness Bill Lind zelf onderhevig is aan de macht van PC als hij de dragende filosofen van de Frankfurter Schule ‘German philosophers’ noemt terwijl die in werkelijkheid allen Duitse Joden zijn. De werkelijke macht van links en PC berust op de seculiere holocaust religie.

  Alhoewel de VS en de USSR vaak werden afgeschilderd als elkaars tegenpolen (vanwege de koude oorlog) hadden ze in werkelijkheid veel gemeenschappelijk. Beide zijn het volstrekt egalitaire systemen, de USSR was gebaseerd op economisch egalitarisme, de VS zijn gebaseerd op raciaal egalitarisme. Egalitarisme is het wapen van de Joden om ahw ‘in te breken’ in een maatschappij en aldaar de onderste helft van de maatschappij op te zetten tegen de bovenlaag (‘klassevijand’ inde USSR en ‘racist’ in het moderne door de VS geleide westen).

  De Joden initieerden het moorddadige bolshevisme in Rusland maar werden gaandeweg in de jaren dertig verdrongen door een nog grotere kotsbrok: Josef Stalin.

  In de VS kwamen de Joden geleidelijk aan de macht, een proces dat begon met het veroveren van de FED op de amerikaanse bevolking vanwege blackmail van Wilson en in een tweede tranche via de joods-gedomineerde Roosevelt-regering, die er voor zorgden dat via de door hen aangestichte WO2 de VS een hegemoniale wereldmacht werden.

  Nu zijn de rapen gaar. De wereld zit opgescheept met een supermacht, volgestouwd met kernwapens en een elite die aangedreven wordt door een talmoedisch geinspireerde visie van absolute wereldheerscappij, die nu probeert de gehele planeet onder haar controle probeert te brengen.

  Met een Europa dat naar rechts drijft, met het Rusland van Putin, met een anti-amerikaanse Islamitische wereld, met een naar boven strevend China van 1.3 miljarden en met een op instortend staand financieel systeem, kan dit alleen maar uitlopen op een drama voor de Amerikanen.

  Ze moeten het zelf maar weten.

  Nico de Geit [9] reageerde op deze reactie.
  Libertariër [13] reageerde op deze reactie.

 8. @Nico de Geit [9]:
  Aan de gevalletjes Trotsky en Honecker kunnen we afleiden dat afgewerkte linkse politici meestal naar Zuid-Amerika uitwijken als de grond hen te heet onder de voeten wordt. Het zal in de nabije toekomst wel niet anders zijn met Pechtold en consorten.

  Maar je hebt gelijk, het is de gewone man die de klos is van de spelletjes van de politieke kaste. Je moet het maar zo zien: tussen 1950 en 2008 hebben we op grandioze wijze vakantie gehad van de geschiedenis; geen directe betrokkenheid bij oorlog, voortdurend stijgende welvaart en ongekend materieel comfort. Om nog maar even de highlights van de vervlogen decennia samen te vatten: ‘daar komt Swiebertje’, de Grote Drie (Hermans/Sonnevelt/Kan), de Berend-Boudewijn tv-stoel, de volstrekt onbezorgde gouden jeugd in de jaren zestig, Zeskamp, de 2CV, de eerste vliegreis naar Mallorca, de tv-zapper, de eerste aandelen, de yuppie, de Commodore64 gevolgd door de personal computer, het Zwiterleven-gevoel, het internet, de dot-com craze, de Senseo.

  Da’s nu voorgoed afgelopen.

  Op het programma staan:
  – opraken van grondstoffen en energie-dragers (precies zoals de Club van Rome ons 40 jaar geleden al waarschuwde) met als gevolg een explosie in prijzen van ‘commodities’ en mogelijke/waarschijnlijke oorlogen om de laatste resources (oorlogen in Afghanistan, Irak en Lybie als voorbeelden)
  – gierende inflatie en financieele ineenstorting tgv excessieve schuldenmakerij en die zgn ‘quantitative easings’, om te beginnen in Amerika
  – ethnische tegenstellingen overal in het Westen (Fortuyn en Wilders waren/zijn slechts de spreekwoordelijke kanaries uit de kolenmijn) wat alleen maar op een soort Joegoslavie kan uitdraaien naarmate de demografie gaat verschuiven
  – neo-totalitaire tendenties, vooral in Amerika maar ook in iets mindere mate in Europa

  Ga je maar vast voorbereiden en ontwikkel survival skills. Begin een moestuintje; alle Russen hadden er een in het begin van de negentiger jaren.
  Leonardo Pisano [11] reageerde op deze reactie.

 9. @Ron Paul Fan [10]:

  Volgens mij zit het allemaal wat anders in elkaar.
  1. Opraken van grondstoffen is een thema dat de elite ons wil doen geloven (angstmechanisme) om vervolgens het volk te laten accepteren dat regelgeving ter bescherming en kanalisering noodzakelijk zijn. Maw, het is manipulatie. (ter onderbowuing: check maar eens wie achter de Club van Rome zaten…)
  2. Financiële ineenstorting: mee eens, al kan het nog lang duren omdat nu eenmaal de dollar de wereldreserve is. Zo lang olie, goud, tarwe, etc slechts in dollars worden verhandeld kan America aardig doen wat ze wil.
  3. De Joden zijn niet het probleem, maar de bankelite (Rothschilds, Rockefellers, c.s.). Deze zitten achter de oprichting van de Fed. De centrale banken dicteren de geldhoeveelheid + de prijs van geld (rente). Prijsinflatie is hiervan het gevolg. Het betekent ook dat er geen vrije markt is; al dat gezever over dat de vrije narkt van banken niet werkt is volstrekt idioot: banken opererern in een gereguleerde markt. Het probleem is dat de overheid ze de hand boven het hoofd houdt.
  5. In je vorige post zei je dat Europa naar rechts opschuift. Volgens mij juist naar links (collectivisme); individuele vrijheid wordt systematisch uitgehold.
  6. Machtsstructuren komen in toenemende mate buite de invloedsfeer van de burger te liggen (EU is niet democratisch gekozen, noch IMF, Wereldbank, UN, etc).

 10. @Hoc Voluerunt [7]:

  *Ik ken evenveel negers of donkere mensen die veel slimer zijn dan menis blank persoon die ik ken*

  Toch blijken die verschillen op gebied van IQ er wel degelijk te zijn;

  http://www.kennislink.nl/publicaties/onfatsoenlijke-wetenschap-is-ook-wetenschap

  Hieruit komt naar voren dat van domme mensen die vanuit Afrika naar europa trokken vanwege hoofdzakelijk klimaatverschillen overleven moeilijker of niet mogelijk was. Onder de sahara was dit probleem voor de verstandelijk iets beperkteren blijkbaar veel minder aanwezig waardoor er gaandeweg na duizenden jaren evolutie verschillen zijn ontstaan. Dit kun je, lijkt mij, je niet zo maar kunt rechttrekken ook al leven we nu in een geglobaliseerde wereld. Daar gaan ook weer vele generaties overheen.

  Volgens mij is dit wel een plausibele verklaring.

  Libertariër [13] reageerde op deze reactie.

 11. @GB [12]:

  Stukje uit de link:
  Dat komt onder meer omdat zowel voor genen als voor eigenschappen geldt dat de verschillen tussen de individuen van een ras veel groter zijn dan die tussen rassen onderling

  Plausibele is die verklaring dus lang niet.

  @Ron Paul Fan [8]:

  Zet Europeanen ergens neer, het maakt niet uit of in Alaska, Zimbabwe (Rhodesie), Zuid-Afrika, Indonesie of in Europa… en je kunt er donder op zeggen die daar een Europese beschaving opzetten, de meest aantrekkelijke beschaving die ooit op deze planeet is gerealiseerd.

  Zet Afrikanen neer in Detroit, Suriname of in Afrika dan kun je er donder op zeggen dat die daar dan een Afrikaanse beschaving opzetten, de minst aantrekkelijke beschaving die ooit op deze planeet is gerealiseerd (het joodse bolshevisme in de USSR even niet meegerekend).

  Dus de aantrekkelijkste beschaving is de beschaving die vredelievende andere volken opzoekt om hen te verhandelen als slaven, uitbuiten en te kolonialiseren?

  Een beschaving die zich laat knechten door een onbekende anonieme elite?
  De inheemse Indianen in de VS eerst voor 99% uit moet roeien omdat zij vrijdenkers waren die niet onder welke staatsvorm dan ook konden leven?

  Voor de westerse beschaving, de wetenschap waarin het westen voorop loopt, de indistruele revolutie, grondstoffen, vloeit bloed tot en met de dag van vandaag van onschuldige mensen,

  Ron Pauk Fan,
  Heb je Ron Paul wel eens gehoord over dit onderwerp?

  Je hoeft bovenstaand voorbeeld niet te geven, de geschiedenis heeft de uitslag van diezelfde “test” al uitgewezen.

  Westerse landen zijn bijzonder aggressief tegen vreemde volken.
  Ze kunnen zelfs niet zonder die agressie.

  Egaltarisme is ook zo’n mooie westerse uitvinding.
  Valt er buiten de grenzen niets te knechten, dan doen de leiders dat wel binnen de grenzen van de “westerse beschavingen”.

  De westerlingen lopen als hondjes achter hun leiders aan, zolang ze maar zeggen wat ze willen horen 😉
  Ron Paul Fan [15] reageerde op deze reactie.

 12. @GB [6]:

  Zie ook de grote ophef die is ontstaan bij de Utrecht Marathon omdat men daar geen startgelden wilde uitbetalen aan Afrikanen

  Die marathon is net een paralympics zonder winnaar.
  Maar goed, de sponsoren betalen het prijzengeld, dus ze mogen zelf weten hoeveel ze aan de winnaar betalen.
  Alsof het om gehandicapte allochtonen onder een PvdA bewind gaat ;).

  Er zijn ook sporten waar Afrikanen niet in uitblinken.
  Zwemmen en schaatsen bijvoorbeeld.
  Gaan de sponsoren de volgende keer handicaps uitvinden, zodat de winnaar die eerste wordt dat eigelijk stiekem niet is?

  Ben benieuwd ..
  GB [18] reageerde op deze reactie.

 13. @Libertariër [13]:

  “Dus de aantrekkelijkste beschaving is de beschaving die vredelievende andere volken opzoekt om hen te verhandelen als slaven, uitbuiten en te kolonialiseren?”

  Dat is de gebruikelijke reactie van de weg-met-ons croud om onze hele geschiedenis te reduceren tot slavernij. Slavernij overigens is een universeel fenomeen, vrijwel alle volken hebben het toegepast. Wist je overigens dat het gros van de zwarte slaven werden aangeleverd door… de zwarten zelf, tegen betaling uiteraard? Wist je trouwens dat die universele slavernij werd afgeschaft door… het Westen? Wat zeg je me daar van?

  Kolonisatie is al evenzeer een universeel fenomeen. Tegenwoordig zijn de Amerikanen en Chinezen er de kampioenen in.

  “Voor de westerse beschaving, de wetenschap waarin het westen voorop loopt, de indistruele revolutie, grondstoffen, vloeit bloed tot en met de dag van vandaag van onschuldige mensen,”

  De libertarier ‘vergeet’ voor het gemak even de positieve kanten van het westerse optreden, het humanitaire werk van de missie al sids de negentiende eeuw, de bakken met ontwikkelingsgeld die na de oorlog werden uitgedeeld en natuurlijk de diffundering van al die methoden en technieken vanuit het Westen naar de derde wereld ten einde aldaar het leven eveneens een beetje dragelijk te maken.

  Doe de groeten aan je vriendjes van de Internationale Socialisten van me.

  Libertariër [16] reageerde op deze reactie.

 14. @Ron Paul Fan [15]:

  RPF, ik voel mij niet aangesproken, verantwoordelijk, schuldig of bijzonder superieur op de westerse beschaving waarin ik toevallig ben opgegroeid.
  Ik kan daar kritisch naar kijken al zeg ik het zelf.

  Aan je reactie merk ik dat U zich wel verantwoordelijk voelt om zich te verantwoorden (goedpraten) voor de daden van andere leden van die westerse beschaving.
  Ik vermoed zelfs dat U eigenwaarde put uit uw afkomst, terwijl Uzelf nog nooit op de maan hebt gestaan.

  Dat kan, in het socialistische gemeenschapsdenken van een bevolkingsgroep onderling, maar dat is niet mijn denkwijze en al helemaal niet mijn politieke voorkeur.

  Wist je overigens dat het gros van de zwarte slaven werden aangeleverd door… de zwarten zelf, tegen betaling uiteraard?

  Native Americans noemden blanken “slangen met een dubbele tong” – omdat zij destijds en nog steeds hun woord niet kunnen houden.

  Wist je trouwens dat die universele slavernij werd afgeschaft door… het Westen? Wat zeg je me daar van?

  Vertel dat aan de onschuldige burgers die in Noord Afrika en het Midden Oosten zijn gebombardeerd.
  Dat westerlingen universele maatregelen menen te kunnen nemen, dat is overgeslagen naar een kleine groep Islamieten.
  He, wat raar!

  De libertarier ‘vergeet’ voor het gemak even de positieve kanten van het westerse optreden, het humanitaire werk van de missie al sids de negentiende eeuw, de bakken met ontwikkelingsgeld die na de oorlog werden uitgedeeld en natuurlijk de diffundering van al die methoden en technieken vanuit het Westen naar de derde wereld ten einde aldaar het leven eveneens een beetje dragelijk te maken.

  Kijk, dat hadden de westerlingen die daar verantwoordelijk voor zijn nooit moeten doen!
  Afrika aan een ontwikkelingsinfuus leggen waardoor ondernemerschap compleet lam werd gelegd.

  Zelfs hier in Afrika (waarvandaan ik momenteel schrijf) merk je het protectionisme van de gepatenteerde technieken van westerse bedrijven zoals bvb medicatie, stop daar nou eens mee!

  Laat de mensen het hier zelf uitzoeken.
  Laat ze zelf een oplossing vinden tegen malaria.
  Laat ze zelf weer hun kleding maken in plaats van die tweedehandsrommel die hier gratis gedumpt wordt.

  Maar dat mag niet, iets uitvinden wat al is ontdekt in het westen, exporteren en geld verdienen.
  Daar heeft het westen handelsblokades voor uitgevonden om Afrika klein te houden.

  Video van de auteur van DEAD AID, zelf Afrikaanse

  http://www.youtube.com/watch?v=z42N8tze4l0

 15. In 60 jaar zijn er miljarden aan “hulp” naar corrupte Afrikaanse landen gestuurd. Was het maar waar dat er kennis in plaats van geld gestuurd was!

  Het percentage Afrikaanse mensen die onder de armoedegrens leeft is van 10% naar 70% gestegen.

  De gevolgen van een (door het westen geinstaleerde) overheid zijn hier nog iets kwalijker dan in het wetsen.

  Hier leven politicie niet van gestolen belastinggeld van de burgers, ze liggen aan een salarisinfuus uit het westen.

  De leiders hier hebben helemaal geen belang bij het welzijn van de burgers opdat zij productieve belastingslaven mogen zijn.
  Burgers betalen geen noemenswaardige belastingen.
  Nee, de burgers hier mogen elkaar afslachten in burgeroorlogen tijdens verkiezingstijd.

  De leiders vechten voor het grote geld – als parlementarier verdien je hier meer dan Rutte – de burgers mogen vechten om de leugens.

  Politicy verrijken zich hier met westerse ontwikkelingshulp – het westen moet tevreden gehouden worden – aan de burgers verdienen de machthebbers niets.

 16. @Libertariër [14]:

  Op zich heb je wel gelijk. Door de lichamelijke degeneratie van de westerse mens zou je eigenlijk letterlijk wel over paralympics kunnen spreken 😉 Maar er is een markt voor waar een particuliere organisatie inspringt.

  Wat is er mis met wedstrijden voor je eigen (herkenbare) achterban? Ik stel vast dat de populariteit van atletiek is teruggelopen met de opkomst van die afrikaanse lopers die volstrekt inwisselbaar zijn. Het wordt anders als ze de toegang tot reguliere kampioenschappen zoals WK of OS worden geweigerd. Dat is een toneel waar de sterkste hoort te winnen.

  Libertariër [19] reageerde op deze reactie.

 17. @GB [18]:

  Ik kan me helmaal vinden in je opvatting.
  Natuurlijk moeten particuliere organisaties de vrijheid hebben om wedstrijden te organiseren voor een herkenbare achterban.

  Persoonlijk vind ik zo’n wedstrijd minder aantrekkelijk dan internationale atletiek, maar als er vraag is naar een herkenbare achterban, wie ben ik dan, dat moet gewoon kunnen.

  Over benoemen van verschillen tussen etnische groepen:
  De meeste marathon winnaars komen uit een gebied, Rift Valley.
  De mensen daar hebben inderdaad over het algemeen een lichtere en atletischere bouw dan Europianen en zelfs andere Kenianen.

  Daar worden door andere Kenianen grappen over gemaakt.
  Veel Kenianen (heb eens rond gevraagd) vinden het logisch dat er marathons in Nederland worden georganiseerd met een herkenbare achterban.

  Maar ver weg in de Socialistisch Heilstaat Nederland mag je daar geen grappen over maken, je mag niet discrimineren, het is een taboe.

  Het is verzieliging van de samenleving, waar men hier gelukkig veel minder last van heeft 😉

Comments are closed.