Intelligentieverschillen tussen de rassen – deel 3

 Het gemiddelde IQ van Han-Chinezen, Koreanen en Japanners is 105, dat van Europese blanken 100, dat van Centraal-Aziaten en Mongolen op en nabij de 100, Amerikaanse indianen, eskimo’s, Noord-Afrikanen, Turken, Arabieren, Iraniers, Afghanen, Pakistanen, Indiers en de bevolking van Zuid-Oost Azie hebben een IQ varierend van 85 tot 90. Subsaharanen, negers, hebben een gemiddeld IQ van 70. Bosjesmannen en Australische aboriginals hebben een gemiddeld IQ van 60.

De beschaving, de cultuur, de technologische ontwikkeling en de complexiteit van de maatschappij, is deels te verklaren door de intelligentie van degenen die haar vormgeven. Hoewel gemiddelden niet elk individu afzonderlijk representeert zou men kunnen stellen dat in de genenpoel van blanken veel meer aanleg voor intelligentie aanwezig is dan in de genenpoel van negers en dat in de genenpoel van Oost-Aziaten iets meer aanleg is voor intelligentie dan in de genenpoel van blanken.

Dat zich in Europa een beschaving heeft kunnen ontwikkelen die niet onder doet voor de Oost-Aziatische beschaving, en zelfs op bepaalde vlakken superieur is (of superieur is geweest) is ook goed te verklaren door kennis over de genetische aanleg voor intelligentie.

Gemiddeld zijn mannen en vrouwen even intelligent. In de IQ-curve is het patroon bij mannen echter anders dan bij vrouwen. Er zijn naar verhouding meer mannen die afwijken van het gemiddelde IQ. Meer verstandelijke gehandicapte mannen, maar ook meer mannen die uitzonderlijk intelligent zijn, terwijl vrouwen over het algemeen meer neigen naar het gemiddelde. Een soortgelijk verschil bestaat er tussen Oost-Aziaten en Europese blanken.

 

 

 

 

 

 

 

De curve van Oost-Aziaten is vergelijkbaar met die van de vrouwen en de curve van Europese blanken is vergelijkbaar met die van de mannen. Europese blanken hebben gemiddeld een iets lager IQ dan Oost-Aziaten, meer idioten (tegenwoordig moet men dit ernstig cognitief geretardeerde mensen noemen), maar ook meer ‘savants’ uitzonderlijk intelligenten. De these is dat hoog intelligente mensen een beslissende rol spelen in de ontwikkeling van complexe samenlevingen en dat in die zin Europese blanke mannen die zowel verbaal als mathematisch uitzonderlijk intelligent zijn, een combinatie die bij Oost-Aziaten uitzonderlijker is, een sleutelrol spelen. Het zogeheten ‘verbale IQ’ is bij Oost-Aziaten gemiddeld lager dan bij blanke Europeanen.

De verschillen tussen menselijke rassen is deels te verklaren door de klimatologische omstandigheden waar onze voorouders in verkeerden. De voorouders van de huidige blanke Europeanen en Oost-Aziaten vestigden zich in gebieden waarin een wisseling van seizoenen bestond. In de winter was voedsel schaarser en daarom was het van levensbelang te anticiperen op dit magere jaargetijde, het seizoen waarin de levensomstandigheden minder gunstig waren dan in de lente of in de zomer. Men diende vooruit te kijken om te kunnen overleven. Hierdoor daalde de tijdsvoorkeur van de mensen en werd planning op de middellange-en lange termijn van groot belang. Mensen die minder bedreven waren in het plannen maken op langere termijn, om de winter door te kunnen komen, konden zich minder succesvol voortplanten dan de mensen die erg succesvol waren in het overbruggen van de winterperiode. Voor planning en het halen van doelen op langere termijn is intelligentie nodig.

De minder intelligente voorouders van de Oost-Aziaten en de blanke Europeanen kregen door de omstandigheden continue de prikkel om vooruit te kijken en werden gaandeweg intelligenter. De situatie van de voorouders van de huidige subsaharaanse Afrikanen was anders. In de Afrikaanse tropen waren er geen wisselingen van seizoenen en was het gehele jaar veel voedsel beschikbaar. Hierdoor bedienden de voorouders van de thans levende negers zich van een andere overlevingsstrategie dan de voorouders van de Europese blanken en Oost-Aziaten. Om te overleven was anticipatie op verandering van omstandigheden niet van heel groot belang, waardoor de tijdsvoorkeur hoog was. Fysieke kracht was in de Afrikaanse jungle van groter belang dan intelligentie.

Mensen die in het nature-nurture debat geheel aan de zijde van de nurture staan wijzen er wel eens op dat men niet volgens de kennis van de genetica kan verklaren waarom Noord-Amerikaanse zwarten een gemiddeld IQ van 85 hebben, 15 meer dan het gemiddelde IQ van Afrikaanse negers. Dit verschil in gemiddeld IQ kan, meer nog dan het verschil in scholing, worden verklaard doordat Amerikaanse zwarten gemiddeld 25% blank Europees bloed hebben.

Dat het belang van nurture groot, maar niet groter dan nature is blijkt uit de resultaten van onderzoeken naar de cognitieve prestaties van adoptiekinderen. Afrikaanse kinderen, die worden opgevoed door mensen van Europese origine die een bovengemiddeld IQ hebben, leveren weliswaar betere prestaties op cognitief gebied dan hun rasgenoten in Afrika, maar het verschil is niet heel erg groot. Bovendien wordt de cognitieve voorsprong die het geadopteerde kind door toedoen van zijn opvoeding heeft vaak in de loop van zijn leven voor een deel te niet gedaan. Men tendeert naar het gemiddelde IQ dat typisch is voor zijn of haar raciale groep. Iets dergelijks is ook aan de hand met geadopteerde kinderen met een Oost-Aziatische etnische achtergrond.

Het gaat slechts om gemiddelden,”werpen politiek correcten tegen. Maar als we gaan kijken naar het percentage hoogbegaafden, mensen met een IQ van 130 of meer, dan blijkt 2% van de Amerikaanse Europese blanken en de Amerikaanse Oost-Aziaten een dergelijk IQ hebben, maar slechts 1 op de 1.300 Amerikaanse zwarten.* Er zijn verhoudingsgewijs 26 keer meer blanken met een IQ hoger dan 130 dan er Amerikaanse zwarten zijn met een IQ van 130 of meer. Het percentage zwarten in Afrika met een IQ van 130 of meer is nog lager. Een IQ van 140 of meer komt bij minder dan 1% van de Europese blanken en Oost-Aziaten voor, maar is bij zwarten hoogst uitzonderlijk.

Als een neger met een voor negers uitzonderlijk hoog IQ van 130 zou trouwen met een negerin met eveneens een IQ van 130 dan is de kans veel kleiner dat hun nageslacht ook een IQ van 130 zal hebben dan in het geval van twee Europese blanken of twee Oost-Aziaten met een IQ van 130 die zich voortplanten. Dit heeft te maken met de genenpoel. Omdat de Europeanen en de Oost-Aziaten meer voorouders hebben die intelligent waren is de kans op intelligent nageslacht ook groter.

  * The Bell Curve, Intelligence and Class Structure in American Life, door Richard J. Herrnstein
  De eerste afbeelding is een overzicht van de gemiddelde IQ’s van de oorspronkelijke bewoners van de aangegeven landen. De grens van wat oorspronkelijke bewoners zijn is vermoedelijk getrokken bij de tweede helft van de 15de eeuw (en wel tussen 1453 [inname van Constantinopol] en 1492 [ontdekking van Amerika]). 

Oscar

Mei 2011

Naschrift: mochten mensen die in mindere of meerdere mate gevormd zijn door het cultuur-marxisme en die om die reden  discriminatie en racisme de ergste zonden vinden mij voor racist houden dan dienen deze mensen te beseffen dat ik iedereen een plek onder de zon gun en dat intelligentie – hoewel belangrijk – slechts één aspect is. Ik ben tegen elke vorm van met geweld opgelegde discriminatie en racisme en keur daarom nationaal-socialisme, apartheid, door de staat gesubsidieerde anti-discriminatiebureau’s en ‘positieve discriminatie’ geheel en al af. Natuurrechten gelden voor alle mensen, ongeacht ras, geslacht, intelligentie, seksuele voorkeur, leeftijd, levensbeschouwing of fysieke gesteldheid. Dat ik een voorstander ben van het recht om agressieloos racisme en agressieloze discriminatie toe te passen is evenmin omdat ik een racist zou zijn. Ik ben een voorstander van eigendomsrechten en dat houdt in dat mensen zelf mogen bepalen met wie zij om willen gaan en met wie niet, met wie zij zaken willen doen en met wie niet en met wie zij een verbintenis aangaan en met wie niet. 

48 REACTIES

 1. Dit soort onderzoeken toont toch vooral aan dat mensen die denken dat ze de ubermensch zijn eingelijk bedrogen uitkomen.Kijk eens hoe mensen de berichten in de media consumeren.
  Alles wat in de TELEGRAAF saat nemen ze voor waarheid aan.

  Als de westerse mens nu zoveel slimmer zou zijn dan zijn andere soortgenoten elders op de aardkloof..dan zouden ze nooit meer stemmen bij de verkiezingen.

  Dan zouden we geen slaafjes meer zijn voor mensen als Deetman die er lekker bijsnabbelt met het excuus dat hij niet beter wist.Maar een ieder wordt toch geacht de wet te kennen.En dat burgermeestersvrouwtje die zich vrolijk laat rondrijden gaat straks met een gouden handruk en een wachtgeldje van de oude dag genieten.

  Nee als het onderzoek op waarheid berust zou zijn dan zouden de uitkomsten heel wat anders komen liggen.Hoe hoger opgeleid sommige zijn hoe dommer ze zijn in simpele zaken als een ikea kastje in elkaar zetten enzo.
  Maar goed er zijn op deze site heel wat mensen die graag willen geloven dat bovenstaand artikel op waarheden berust.Maar ja er zijn ookl steeds meer mensen die PVV stemmen maar wel elk jaar 4 en 5 mei herdenken.

  Kortom mijn stelling is dat de media in zin breedste vorm mensen steeds dommer maakt.Hele hordes tv kijkers ervaart goede tijden slechte tijden als min of meer waar gebeurd…en een uitzending missen doen ze liever niet dus plannen ze hun afspraken om het programma heen.

  Hoe slimmer mensen denken te zijn des te dommer zijn ze in werkelijkheid.

  Cyclope [32] reageerde op deze reactie.

 2. @zandhapper [31]:

  10-0 voor jou!

  Dat iemand daar maar eens iets tegenin brengt. En vooral die laatste zin klopt als een bus!

  En over je stelling van de media zou iedereen eens goed stil moeten staan. Mensen leven een leven die door de media wordt bepaald.Ze hebben totaal niet in de gaten dat hun eigen wil helemaal niet hun eigendom is maar die van de media. De media kan het onderwerp van de dag bepalen voor een heel land(zelfs voor de hele wereld)de media is krachtiger dan een atoombom. Het kan morgen iedereen over pampers laten lullen terwijl er aan de andere kant van de wereld een ramp is gebeurt. Het kan van een crimineel een engel maken en van een engel een duivel.

  Pak de Servische Mladic en de Argentijnse vader van Maxima Zorreguieta.
  2 mannen die precies hetzelfde gedaan hebben. En onze oh zo intelligente volk ziet Mladic als een van de grootste duivels op aarde en Zorreguieta is gewoon de vader van Maxima. De ene wordt berecht in Den Haag en de andere loopt vrolijk met een glaasje champagne zij aan zij met Beatrix. En 10 miljoen zeer intelligente wezens vinden dit gewoon normaal.

 3. IQ doet er niet zo heel veel toe, moraal veel meer. Ik las laatst dat er in de VS voor elke ingenieur 10 advocaten worden opgeleid en in China voor elke advocaat 10 ingenieurs. Advocaten zijn gewoon een verlengstuk van het geweld van de staat. In plaats van te innoveren slaan bedrijven elkaar de hersens in met bedreigingen van advocaten en dat is waar al die hoog IQ blanken in het westen nu hun energie in steken:elkaar de grond in trappen ipv problemen op te lossen.
  Geen wonder dat alles uit China komt.
  Verder is het ook opmerkelijk dat tegenwoordig de meeste mensen met een hoog IQ op de belastingcenten van gewone vrachtwagenchauffeurs leven.
  http://www.youtube.com/watch?v=WMG-OOs-D2s
  Kennelijk kunnen Ruimteschip bouwers bij NASA of ESA en al die knapperts in het militaire industrieele complex hun producten niet vrijwillig verkopen.
  CERN, Boeing, Airbus, NLR, FOM, Universiteiten, NWO, SRON allemaal subsidieslurperts van gewone frite bakkers en putje scheppers.

  Rechtse Rakker [39] reageerde op deze reactie.

 4. Zo ooit een zwarte in het nauw gedreven door een rivaliserende stam “Don’t shoot the piano player” hebben gezegd?

 5. Politiek correct of niet, de wetenschap kan toch niet worden tegengehouden. We zijn allemaal een product van onze voorouders. Dat genen en overerving een rol spelen, kan niet meer ontkend worden.
  Misschien is het voor diegenen die geïnteresseerd zijn in overerving een ideetje om het boek ”Wij zijn ons brein” van prof. Swaab eens te lezen.
  http://pauwenwitteman.vara.nl/Fragment-detail.1548.0.html?&tx_ttnews%5Btt_news%5D=18243&tx_ttnews%5BbackPid%5D=116&cHash=8581a4b17ab4470ef75c0f55509a7987

 6. de afrikaan is waardeloos 43 kinderen bij 32 verschillende vrouwen.altijd willen ze maar 1 ding een blonde vrouw en daarna een getinte turkse of marokaanse kijk naar die suri voetballers niet 1 heeft een surinaams wijf en dat moeten wij pikken.ik hoop dat de afrikaan de eu uitgezet wordt joden zijn wel welkom.

  Rechtse Rakker [40] reageerde op deze reactie.

 7. Wat heeft dit met het libertarisme te maken? Stel, dat het zo is dat blanken Europeanen intelligenter zijn dan negers. Dat lijkt me toch niet de casus van het libertarisme sterker maken. Integendeel, het maakt mensen in Afrika tot een nog zieligere groep. Dus nog meer reden voor een heel subsidiecircus qua ontwikkelingssamenwerking.

  Dus waarom dit stuk op deze site?

  Cyclope [38] reageerde op deze reactie.

 8. @pcrs [33]:

  “Ik las laatst dat er in de VS voor elke ingenieur 10 advocaten worden opgeleid en in China voor elke advocaat 10 ingenieurs.”

  Dat komt doordat er in China meer rechtstreek gedicteerd wordt vanuit de staat. Dus zonder tussenkomst van advocaten. China is zeker geen toonbeeld van vrijheid!

  pcrs [44] reageerde op deze reactie.

 9. @ronald [36]:

  “altijd willen ze maar 1 ding een blonde vrouw en daarna een getinte turkse of marokaanse kijk naar die suri voetballers niet 1 heeft een surinaams wijf en dat moeten wij pikken.”

  What’s the problem? Ik val als Nederlander niet zo op blonde boerinnen. Geef mij maar het exotisch schoon. Als de Suri voetballers er met blonde boerinnen mee vandoor gaan, laat ze lekker. Lekker voor hen en lekker voor die vrouwen. Ieder zijn smaak… En als ze weinig trouw zijn in relaties. Tja, het probleem van de vrouw die daarvoor kiest! Niet mijn probleem!

 10. @Oscar [18]:

  Leuk naschrift van het artikel ja, alleen komt het me (de tendens van je posts hier op deze site kennende) nogal hypocriet over.

  Als ik deze niet zou kennen zou bij mij nog de vraag rijzen waarom, indien je beweert niet racistisch te zijn , het indelen/waarderen van bevolkingsgroepen op raskenmerken voor jou dan zo’n issue is. Je schrijft deze reeks niet alleen om even leuk politiek incorrect te zijn.

  En dan in post 18 val je gruwelijk door de mand.
  “Ik wil er geen gewoonte van maken veelvuldig te reageren, maar dit wou ik toch even recht zetten. Ik ben anti-westerse onzin, of het nou mythe is of grove overdrijving (wat ook een soort van mythe is) zoals in het geval van de ‘zwarte legende’, spuugzat. Helemaal wanneer geuit door Europeanen, die het laatste restje westerse beschaving dat nog niet vertrapt is door marxisten en hun exotische collaborateurs zouden moeten verdedigen tegen de barbaarse horden in plaats van te janken met de verraderlijke wolven.”

  Dit suggereert toch sterk dat je wel degelijk op zoek bent naar een wetenschappelijke basis om bepaalde bevolkingsgroepen te diskwalificeren.

 11. @Rechtse Rakker [39]: Ik heb beroepshalve veel contact met een Amerikaans techonolie bedrijf in Californie. Laat me je verzekeren dat het allemaal Indiers en Chinezen zijn. De techonologie komt in de toekomst alleen nog maar uit Azie. In het westen vecht men rechtszaken uit en probeert men politiek te beinvloeden. Economen, juristen, advocaten, accountants en ander gespuis, die je alleen maar helpen via de staat iemand anders zijn kop in te slaan of die je beschermen als de staat jou hersens in probeert te slaan.
  Dat levert uiteindelijk niets op. China is mi idd vrijer dan het westen.

  Hoc Voluerunt [48] reageerde op deze reactie.

 12. @Rechtse Rakker [41]:

  Economische vrijheid in Afrika wordt beperkt door corruptie, waarvoor ontwikkelingsgelden uit het westen een grote oorzaak is.
  Ik doelde op het slaafdenken van de mensen.
  Er is weinig strijd tussen arm en rijk, men bemoeit zich niet met elkaars inkomen.

 13. @Cyclope [38]:

  Die subsidiecircus qua ontwikkelingssamenwerking heeft niks met de zieligheid van de Afrikaan te maken. Die circus draait volledig om de grondstoffen van de betreffende Afrikaan. Zijn zieligheid wordt daarvoor misbruikt. Mensenrchten is geen doel op zich , het is een middel om hele andere dingen te bemachtigen.

  Die ontwikkelings “”samenwerking”” verkracht het moraal van ondernemerschap in Afrika, voornamelijk de potentiele middenklasse.

  In de jaren 50 werkten ca twee miljoen mensen in Oost Afrika in de exporterende textielindustrie, welke binnen enkele allemaal op straat stonden.

  Reden:
  De vrachtschepen vol met gratis kleding voor die arme mensen.

  Voordat er zestig miljard ontwikkelingshulp in Afrika was gedumpt, was het percentage mensen dat onder de armoedegrens leefde 10%.
  De westerse landen hebben daar 70% van gemaakt.

  Dat mag je inderdaad wel economische onvrijheid noemen.

 14. @pcrs [44]:
  Bastiat heeft gelijk gekregen hier.
  we houden een systeem omhoog wat enkel voorrechten of nadelen probeert te creeren middels wet en daar gaat meer dan de helft van onze potentie aan op.
  als al die mensen, energie en arbeid in ontwikeling werden gestoken en productie… dan was het leven veel anders geweest hier en misschien konden we het oosten de dikke vinger geven en een stap voor zijn.
  Dat gaat nu nooit meer gebeuren.

Comments are closed.