Vandaag wil ik een ieder graag informeren wat er nu precies gaande is in het midden-oosten en Afrika. Om daar een duidelijker beeld van te verkrijgen als wat de MSM ons voorschotelt, is het belangrijk de feiten te bekijken. En die starten altijd in het verleden…

Europa aan het Amerikaanse Infuus

Het marshallplan werd voorgesteld na afloop van de tweede wereld oorlog, om zogenaamd Europa te steunen in de wederopbouw. Het idee achter dit plan, ook wel bekend als European Recovery Plan, was om eenheid tussen de landen te creëren, en “de verspreiding van het communisme” tegen te gaan.

De betrekkingen tussen de VS en de Sovjet-Unie waren namelijk in snel tempo verslechterd en hadden geleid tot de “Trumandoctrine“. Het Marshallplan is dus vooral (ook) een propagandamiddel geweest.

De voorwaarden voor de deelnemende landen was om met een gemeenschappelijk Europees plan te komen, welke dan zou worden gekeurd door de VS.

In juli 1947 werd er een grootte conferentie georganiseerd waar 16 Europese landen waren vertegenwoordigd. België, Denemarken, Frankrijk, Engeland, Griekenland, Ijsland, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Portugal, Turkije, Zweden en Zwitserland. Later zijn hier Duitsland en Spanje alsnog aan toegevoegd.

In september 1947 werd dit economisch herstelplan vervolgens aan de Amerikaanse senaat overhandigd.

Naar aanleiding van die plan installeerde de amerikaanse senaat in 1948 de Economic Cooperation Administration (ECA) welke toezicht moest houden op de uitvoering van  “opperation marshall plan”. De europese landen installeerde onder toezicht van de ECA de Organization for European Economic Cooperation (OEEC) om de Amerikaanse hulp te distribueren en het herstel programma te coördineren.

De hulp bestond tussen 1948 en 1952 concreet uit geld, goederen, grondstoffen en levensmiddelen voor een totaalwaarde van 12,4 miljard dollar. Wat het resultaat was van dit plan, is dat West-Europa aan het Amerikaanse geld infuus is gelegd. 20% was een lening, 80% een gift. En wie gelooft er nu in onbaatzuchtigheid?

Dat bleek ook wel toen de VS begon te dreigen met terugtrekken van het marshallplan als de landen ongehoorzaam waren.

In het kort: dit is de grondslag van de EU (!)

Hoe past dit in de Midden-Oosten en Afrika situatie?

Vandaag (19 mei) gaat Obama een plan presenteren, het ‘Arab economic plan’ (AFP). Dit is een multi-miljarden-plan om de ‘democratische verandering’ in Afrika en het midden-oosten te stimuleren en te belonen. Dit plan is gebaseerd op “the marshallplan” zoals ik hier boven heb beschreven.

Officials zeggen dat het plan initieel bedoeld is voor Egypte en Tunesië, om een voorbeeld neer te leggen voor de andere landen waar de ‘Arabic Spring’ is losgebarsten.

De basis van het marshallplan was totaal vernietigde landen, en dat zien we nu in het midden-oosten en Afrika ook gebeuren. Maar heeft de VS hier niet toevallig aan bijgedragen? Is het allemaal gepland?

De ‘Arabische Lente’

Op 14 april 2011 berichte de New York Times (NYT) ” U.S. Groups Helped Nurture Arab Uprisings“. In dit artikel word duidelijk dat de VS trainingen en financiële steun heeft gegeven aan: “April 6 Youth Movement” in Egypte, “Bahrain Center for Human Rights” en “Entsar Qadhi of Yemen”. Al deze organisaties ontvingen steun van International Republican Institute, het National Democratic Institute, en de Neo-Conservative lined Freedom House. De NYT informeerd ons dat deze 3 organisaties op hun beurt gefinancieerd worden door the National Endowment for Democracy.

De NYT beweerd dat al deze opstanden “home grown” zijn, maar is dat wel zo?

Leiders van groepen welke toegeven te worden gesteund door de VS, dan is er toch geen spraken van “home grown”?

Het meest prominente voorbeeld is wel de “April 6 Movement of Egypt” geleid door Mohamed ElBaradei van de International Crisis Group. ElBaradei zit naast George Soros, Kenneth Adelman, Wesley Clark en Zbigniew Brzezinski in een “US foreign policy” denk-tank wat een aanzienlijke hoeveelheid “twijfel” teweeg brengt.

Ook gezien de betrokkenheid met het “Project Middle-East Democratie” (POMED),voorgezeten door verschillende Councils on Foreign Relations en de Brookings Instituut alumni. POMED geeft toe dat ze demonstranten hebben opgeleid en vaardigheden hebben geleerd om hun regering te verwerpen en te netwerken.

Een dergelijke opleiding heeft jaarlijks plaats gevonden, sinds 2008, onder Movements.org , waar de “Egypt april 06 movement” en vele anderen, technieken geleerd hebben om de regering omver te werpen.

Movements.org wordt gesponsord door een conglomeraat van bedrijven en overheidsinstellingen inclusief de US State Department, Google, MTV, de public relations van Edelman onderneming, Facebook, CBS News, MSNBC, Pepsi , en anderen.

Ondanks de bewering dat de bemoeienis is bedoeld om de “democratie te bevorderen,” kijkend naar de sponsoren en oorlogszuchtige belangen die betrokken zijn bij deze operatie, lijkt het meer te gaan over de bevordering van de wereldwijde militaire en economische hegemonie.

De rol van NGO’s en de zogenaamde “civil society ” welke zijn gebruikt de onrust te steunen, is ook opgenomen in het NYT artikel, evenals het ongenoegen geuit door de Arabische leiders wie de VS beschuldigen omwille de inmenging in hun binnenlandse aangelegenheden. Dergelijke beschuldigingen zijn nu ook te horen uit China, Iran, Syrië, en Wit-Rusland.

Het NYT stuk eindigt met een beschrijving die erop wijst dat veel activisten die zich bewust werden van de Amerikaanse betrokkenheid bij de financiering, sturing en de opleiding van de bewegingen, eruit werden gezet. Dergelijke activisten werden “verdreven.” Opleidingen werden ook uitgevoerd buiten de doellanden, zoals in Jordanië, Marokko, Servië en de Verenigde Staten zelf. Wat de NYT verzuimt te vermelden is de betrokkenheid van corporate belangen en het sturen van  mensenrechten organisaties ter ondersteuning van deze operaties. Deze organisaties hadden ruimschoots van te voren de retorische basis neergelegd welke nodig was om de steeds uitbreidende oorlog in Libië te rechtvaardigen.

Dat brengt ons in Libië.

Waarom Libië?

Barack Obama spitst zijn beweegredenen voor interventie op een “humanitaire bedreiging.” Een nobele zaak, zo lijkt het. Maar slechts enkele dagen na de start van de interventie zegt het Witte Huis dat het doel nu is om een regime verandering te realiseren  naar een democratisch systeem.

Als antwoord op een vraag over militaire interventionisme (met dank aan Gene Healy in The Washington Examiner) vóór de verkiezingen van 2008, sprak Obama: “De president heeft geen bevoegdheid op grond van de Grondwet om eenzijdig toestemming te geven voor een militaire aanval in een situatie waar geen sprake is van een feitelijk of dreigend gevaar voor de natie (VS). ”

Nee, hij voegde daar niet iets aan toe als:  “tenzij we humanitaire bedreigingen zien” of “behalve als de Franse en Britte enkele goede redenen vinden.”

Wat is er nu erger dan uw “bondgenoten” ofwel de Verenigde Naties te laten beslissen of u in oorlog gaat? De kunst is hen te laten vertellen dat je oorlog MOET gaan voeren.

En wanneer is dat precies? Obama heeft niets gezegd over: Jemenitische troepen hebben geschoten op demonstranten. Syrische troepen hebben demonstranten neergeschoten.Veiligheidstroepen in Tunesië hebben demonstranten gedood. Waarom geen hulp voor deze vrijheidsstrijders? Wat gebeurt er als Saudi-Arabië haar royals gedwongen zijn om geweld te gebruiken om de macht te houden? Of wanneer er in Iran een of andere volksopstand uitbreekt?

Het lijkt toch wel verdacht veel op een missie om Gadhafi te verwijderen. Maar waarom? is het de olie?

Natuurlijk is Libië toevallig ook de grootste olie producten van Afrika, maar wat velen niet beseffen is dat Kadhafi van plan was om de gouden dinar, één GOUDEN munt voor heel  Afrika, die zou dienen als een alternatief voor de Amerikaanse dollar en de Afrikaanse landen hun rijkdom laten delen.

Het is niet toevallig dat Saddam Hussein exact hetzelfde probeerde net voor de inval omdat ze “massa vernietigings wapens” zouden hebben.

Het is eenvoudig. Als olie rijke landen hun olie beginnen te verhandelen in iets anders als Dollars, zal de vraag naar dollars significant dalen. En dat zou de Dollar als wereld reserve munt bedreigen. Zoals vele experts zeggen zal dat leiden tot snelle dood van het fiat groen, welke op niets is gebaseerd behalve vertrouwen en word geleid door een overheid welke een tekort heeft van 1,2 biljoen.

Hier een filmpje van RT (Russia Today) welke dit perfect uitlegt.

 

Update omtrent AFP

Vandaag is het ook in de Nederlandse pers naar buiten gebracht:

Waarschijnlijkheden:

– Hulp aan Egypte na de val van Mubarak

Washington gaat een nieuw mechanisme ontwikkelen om schulden “te cancelen”, en cash en investeringsfondsen beschikbaar te stellen. Een programma van 1 Miljard

Daarnaast zullen ze 1 Miljard garanties uitgeven voor de stimulering van werk en aanleggen van infrastructuur via US Overseas Private Investment Corporation (OPIC).

Het witte huis, welke reeds miljarden steun en militaire ondersteuning geeft aan Egypte, zoekt ook toestemming van het congres om een “US-Egyptian enterprise fund” te creëren.

Waar moet het geld vandaan komen?

de VS wil samen met de wereld bank, het IMF en de Afrikaanse ontwikkelingsbank gaan kijken hoe er meer fondsen en garanties vrij gemaakt kunnen worden ten behoeven van de democratie hervorming van het midden-oosten.

“Mogelijk wil hij ook de vredesgesprekken tussen Palestijnen en Israël weer op gang brengen”

Het is nog even afwachten wat Obama gaat preken vanmiddag.

Conclusie

Enkele van de puzzel stukjes beginnen in elkaar te vallen, maar er zijn nog veel meer open eindjes. De reacties van landen als China zijn toch wel zorgwekkend te noemen. Natuurlijk spelen er nog veel meer facetten mee dan welke ik in dit stukje heb behandeld.

Waar het uiteindelijk naar toe gaat kan ik helaas niet zeggen, maar zoals het er nu uit ziet liggen naast Europa, ook Afrika en midden Azië volledig aan het infuus van de VS.

De uitspraak “verdeel en heers” is in dit soort zaken erg sterk aanwezig. Verdeling van verantwoordelijkheden mbv. allerlei clubjes, verdeling van armoede over continenten heen, verdeling van meningen in de maatschappij, verdelen van waarheden, verdelen…

Is dit nu de laatste voortgang naar de NWO? Of blijft iedereen maar roepen dat het een “conspiracy theorie” is.

De grote vragen blijven, waar gaat het naar toe? of waar draait het op uit? en natuurlijk WAAROM?

Het kan zoveel mooier en “eenvoudiger” met behulp van het NAP…

* referenties opgenomen in de tekst.

37 REACTIES

 1. Tijdens WO2 zijn hele fabrieken platgebombardeerd. De Amerikaanse fabrieken bleven staan. Dus waar na WO2 in Europa een grote vraag bestond naar goederen, kon de USA groeien door een heleboel producten te produceren. Niet alleen die productie, ook investering in het militaire apparaat heeft de USA de macht gegeven, die het vandaag nog steeds heeft.

  Waar de suggestie vandaan komt dat de Amerikaanse macht is gebaseerd op de Dollar begrijp ik dan ook niet. Iedere oliestaat kan nu al overstappen op Euro’s. Het transformeren van Dollars naar Euro’s is in een seconde gebeurt. Dus in zoverre oliestaten de vraag/aanbod verhouding op de valuta markt zouden willen beïnvloeden, kunnen ze dit heel makkelijk doen, bijvoorbeeld NA een olietransactie, zonder dat de olietransactie ZELF in Euro’s hoeft.

  Maar zo werkt het niet. Overstappen op een andere valuta zou betekenen dat medewerkers bij oliebedrijven, inkoop, verkoop, speculatie etc. opeens op een hele andere manier moeten gaan rekenen. Alle systemen moeten aangepast worden. De dollar koers zal hierdoor nauwelijks beïnvloed worden tov de Euro, omdat de wereld groter is dan olie alleen. Kortom, het kost een hele hoop geld om van de Dollar over te stappen op iets anders, en het levert eigenlijk niets op.

  Het valuta verhaal geloof ik dan ook niet. Dat het Westen invloed wil in Libië vanwege de olie, de immigrantenblokkade en wellicht andere redenen kan ik me meer bij voorstellen.

  Nico de Geit [3] reageerde op deze reactie.
  Leonardo Pisano [11] reageerde op deze reactie.

 2. ‘Waar komt de mondiale onrust vandaan?’

  Waar vandaan: uit de VS

  Waarom: de dollar staat op instorten

  Gevolg: het lijkt erop dat de VS de Derde Wereldoorlog wil beginnen, de BRICS-landen willen niet

  In plaats van rond de tafel te gaan met hun schuldeisers beginnen ze wild om zich heen te slaan. Het zou beter zijn de oorlogshitsers zoals Hilary Clinton en Madeline Albright etc. op te pakken. Onvoorstelbaar dat Nederland straaljagers beschikbaar stelt voor de agressie van de VS.

 3. @drnomad [1]:

  ‘Waar de suggestie vandaan komt dat de Amerikaanse macht is gebaseerd op de Dollar begrijp ik dan ook niet’.

  Uitleg van een eenvoudige Geit:

  Dollars zitten overal, van de Chinese overheid tot onder matrassen in Zuid-Amerika. Als alle mensen hun dollars dumpen heeft de VS niets om ze daarvoor terug te geven.

  De VS heeft vele duizenden miljarden dollars gedrukt om haar rekeningen te betalen. Ze heeft er een gewoonte van gemaakt, is er verslaafd aan: betalen met zelf gedrukt geld dat door niets gegarandeerd is.

  Zelf geld drukken waarvoor je echte goederen kunt kopen, dat is ideaal. maar vroeg of laat komen de mensen erachter dat de keizer geen kleren aan heeft.

  China koopt geen Amerikaanse staatsobligaties meer en schijnt zo’n 3.000 miljard dollar in kas te hebben. Japan kocht tot voor kort nog Amerikaanse staatsobligaties, maar heeft nu wel iets anders aan haar hoofd.

  China schijnt het plan te hebben een paar duizend miljard dollars te verkopen, dus om te ruilen voor iets dat echte waarde heeft. Als iedereen zijn dollars dumpt kun je dat zien als een bankrun: mensen willen waar voor hun geld. Maar de VS heeft alles opgemaakt en zal niet in staat zijn de waardeloze dollarbriefjes om te ruilen voor iets dat echte waarde heeft.
  Bertus [13] reageerde op deze reactie.

 4. Volgens mij is het doel, dat de Arabische wereld en Israel elkaar in puin gaan schieten, waarna eruit de as een nwo ontstaat als een fenix. Zorgvuldig geplant dmv drie wereldoorlogen.
  In Europa zal het dan overslaan, dat is de bedoeling.
  Hier wordt al een eeuw aan gewerkt. Lucifer rising.

 5. Mijn complottheorie:

  Wie zegt dat die economische crisis niet met opzet is veroorzaakt om ons(Europese/Amerikaanse burgers) af te leiden van wat er nu gaande is in Noord Afrika?
  Ik zeg dat alles wat er nu gebeurt al heel lang geleden gepland is. Ik zeg dat ze chaos creëren om ons vervolgens nog meer te knechten.

  Waarom ik dat denk? Puur om het feit dat alle banken meegedaan hebben met die krediet golf die ons overspoelt heeft de afgelopen 10 jaar. Er bestaan duizenden westerse banken die allemaal topmensen in dienst hebben, topmensen die economie geleerd hebben. En toch hebben ze allemaal hetzelfde gedaan en waren mensen zoals Willem Middelkoop doemdenkers.

  En iedereen geloofd dat. Ik heb geen economie geleerd maar toen wij uit 2003/2004 uit de crisis kwamen wist ik en voelde ik dat dit helemaal geen natuurlijke herstel was. We hadden allemaal met prijzen te maken die verdubbeld waren door de euro. In feite zijn wij toen in 1 klap veel armer geworden.Onze lonen zijn ongeveer met 30% gestegen de afgelopen 10 jaar, maar voeding,huizen,olie,gas etc etc vaak met 100% of meer. We konden toen dus helemaal niet uit die crisis komen. Niet op een gezonde manier in ieder geval. Dit is alleen maar mogelijk geweest door die kredieten die over ons heen zijn gespoeld. Tot wel 6 keer je jaarsalaris aan hypotheek kon je opnemen in de jaren 2005/2006. Jonge knapen van 25 jaar in auto’s van 30 mil en meer, het kon niet op!

  Geloofd iedereen nou echt dat al die afgestudeerde economen gewoon gedacht hebben dat dit zomaar ging zonder dat de boel, vroeg of laat, in elkaaar zou klappen? Als ze dat geloofden hebben ze wel hele rare studieboeken gehad. Daar stonden vast leugens in als: leningen hoeven bijna nooit terug betaald te worden.

  Amerika weet al heel lang hoe de verhoudingen liggen op de wereld. En die van Europa en Amerika liggen er beroerd bij. Wij hebben in feite niks. Afrika, Azie, Rusland, Zuid Amerika, dat zijn de rijke continenten. Misschien hebben ze ons daarom overspoeld met kredieten.Zodat westerse bedrijven in rap tempo miljarden tonnen grondstoffen uit die landen konden halen.
  In feite doet Amerika niks anders, ze zetten een papier geldmachine aan en ze kopen er peperdure grondstoffen mee in het buitenland.

  IIS [8] reageerde op deze reactie.
  Michielsens [12] reageerde op deze reactie.

 6. Als je een complot theorie wilt vinden, dan vindt je hem ook. Zelfs als je hem niet wilt vinden, dan nog zul je hem waarschijnlijk vinden.
  Het menselijk brein probeert altijd orde in chaos te vinden. Zelfs als er geen is.

  Opportunisme is er wel, natuurlijk. En de US is nu eenmaal het land dat het best in staat is om opportunistisch te handelen door zijn mondiale positie.

  Maar dat neemt niet weg dat de US op instorten staat. De US regering is failliet, en geen AFP dat daarbij helpt. De dollar is going going… gone (wel, dat laatste zal binnenkort gebeuren).

  De US zal natuurlijk een globale macht blijven, maar zal de world stage moeten delen met o.a. China voor zolang er nog sprake is van een globale economie.

  Met het verdwijnen van de olie zal echter ook de globale economie verdwijnen. Dan worden alle kaarten weer opnieuw geschud. De AFP is dan allang vergeten.

 7. Ongelofelijk hoe de plannen voor miljarden uitgaven worden uitgerold, terwijl ze compleet in de schulden wegzinken.

 8. @Cyclope [5]:

  Complottheorie? Lijkt me precies de werkelijkheid. Goed dat er meer mensen zijn die zich niets laten wijsmaken en zelf onderzoeken, bestuderen en observeren. Ik sluit me volledig aan bij je reactie.

  Het zou natuurlijk kunnen dat we helemaal geen crisis hebben. Het kan ook zijn dat men ons een crisis probeert aan te praten en we als makke schapen allerlei maatregelen accepteren die we ‘door de bank genomen’ normaal niet zouden accepteren. Verhogingen en meer controles, oorlog en interventies die we onder de huidige omstandigheden gewoon accepteren, want het is crisis.

 9. @drnomad [1]:

  De dollar is de wereldreserve en de US militaire macht zorgt dat dat zo blijft.

  Er is een Anglo-Amerikaanse Elite die deze status quo zo lang in stand houdt, maar ik ben er van overtuigd dat aan een opvolger wordt gewerkt: een wereldmunt. De Euro is feitelijk een experiment.

  Kijk maar waar oorlog wordt gevoerd, en hoe dat zit met de centrale bank van dat land…. In Afhganistan is nu een centrale bank opgericht naar Angllo-Amerikaans model. In Iran nog niet, in N-Korea nog niet….. Nu nog een excuus om een oorlog te beginnen — oh ja, natuurlijk: de kernbomdreiging!

 10. @Cyclope [5]: “Geloofd iedereen nou echt dat al die afgestudeerde economen gewoon gedacht hebben dat dit zomaar ging zonder dat de boel, vroeg of laat, in elkaaar zou klappen? Als ze dat geloofden hebben ze wel hele rare studieboeken gehad.”

  Inderdaad. Keynesiaanse Mythologie en wat schijnvarianten (zoals Monetarisme).
  Echte economie (zg. Oostenrijkse school) leert men op de universiteit niet.

  Als Drs. Economie (van de EUR) kan ik bevestigen dat onze opleiding waardeloos is en dat afgestudeerde “economen” helemaal geen echte economen zijn en niet snappen hoe economie werkt. Bij alle bancaire werkgevers die ik ooit had (4) liepen mensen rond die echt geen benul hadden van wat ze deden en dit op alle afdelingen. Zowel bij private banking als corporate finance en dit zowel in mature markets als in emerging market teams.
  De bankiers zijn dus op een enkeling na inderdaad echt zo blind. De parallel die ik steeds maak is: het is alsof ze aan een faculteit Scheikunde verouderde theorien van alchemisten hebben bestudeerd maar dat er op hun bul wel degelijk Scheikunde staat i.p.v. Alchemie en dat die lui vervolgens op grote schaal in dienst van pharmaceutische bedrijven pillen gingen maken. Vroeg of laat leidt dit tot drastische problemen met de volksgezondheid, wanneer kwakzalvers die denken dat ze van lood goud kunnen maken, proberen medecijnen voor je bloeddruk of diabetes te maken.
  Wel dat is dus met economen in spe gebeurd: er werd hen een hoop achterhaalde theorien van een stel kwakzalvers aangeleerd en toen ze hun bul hadden gingen ze, gewapend met die “kennis” vrolijk aan de slag in de banksector. Tot de boel zo verziekt was dat alles instortte.

  Van een complot van 25 jarigen met blitse wagens is dan ook geen sprake. Ze geloofden gewoon echt wat ze geleerd hadden. Het mogelijke complot (wat volgens mij niet de huidige ellende beoogde, maar deze inderdaad wel tot gevolg had) situeert zich dan ook niet op hun niveau doch een stapje hoger. Immers wie bepaalde er dat -wereldwijd- aan faculteiten economie, achterhaalde theorien van Keynes (die de grote depressie niet had zien aankomen) wel onderwezen zouden worden en die van diens tijdgenoot Von Mises (die de depressie wel voorspeld had) niet?
  Juist ja: overheden. Maar zijn die zo dom? Allemaal, toevallig in alle landen ter wereld? Of is het statistische onwaarschijnlijk dat elk land afzonderlijk de keuze maakt en ze allemaal voor dezelfde foute theorie opteren?

  IIS [14] reageerde op deze reactie.
  Hub Jongen [20] reageerde op deze reactie.
  Cyclope [21] reageerde op deze reactie.
  Dijk [33] reageerde op deze reactie.

 11. @Michielsens [12]:

  Geen complot? Maar waar was de toezicht en wie zijn bij de banken de baas, niemand? Kan iedereen maar wat aanrommelen bij een bank?

  Wie heeft ooit bepaald dat banken van het degelijke padje af moesten en veel geld op de meest stompzinnige wijze in de economie moesten pompen en om zo bijv. de huizenmarkt op te blazen? De politiek, de overheid? Ik geloof het direct, maar de banken zijn toch niet de slaven van de overheid of toch wel?

  Een bank mag van ons praten hoor, kom er eens mee naar buiten en vertel hoe de vork in de steel zit, maar zijn we niet allen overgeleverd aan een sturende (ontzichtbare?) macht die ook banken in zijn macht heeft?

  Wie en wat waren de afspraken die gemaakt zijn bij de invoering van de euro, de verantwoordelijken en degene die hierbij betrokken waren zijn toch geen kinderen, maar volwassen en goed opgeleide mensen die toch wel degelijk op de hoogte waren in welke omvang de euro er zou komen.

  Men kon toch uit het blote voorhoofd uitrekenen dat als de euro zo op de markt gedumpt zou worden dit nimmer een happy end zou geven.

  Als men een bank met een doorsnee groot bedrijf vergelijkt dan mag ik toch aannemen dat er een raad van bestuur/commissarissen of toezicht is die eigenhandig zaken weigert als dit tegen het oude degelijke beleid indruist.

  De banken hebben ervoor gezorgd dat er een schijn-economie is ontstaan, een economie waarvan de meesten die er aan deelnemen denken dat ze geniaal zijn en waarbij het grootste gros van de burgers, ondernemingen en overheid drijven op lucht, op uit het niets gecreëerd geld.

  En wedden dat de echte economie, de mensen die netjes en braaf hebben gewerkt en gespaard de schijn-economie op poten mogen houden. De reële economie gaat ten onder aan hen die de verhalen van duizend en één nacht in stand willen houden.
  Michielsens [26] reageerde op deze reactie.

 12. Waardevolle replies worden er weer geschreven! Hulde!

  Het “mooie” is, dat vrijwel alles wat hierboven staat methodes zijn hoe ze onderdrukken, chaos creëren en verdeeldheid schapen.

  Dat het Keynesiaanse model in het westen is, is ook geen toeval. Een model welke perfect open is voor manipulatie, zeker icm. fractional reserve banking, wat ZELFINFLATIE toestaat.. Een economisch model wat zich ALLEEN op de korte termijn richt.
  Een model welke overheidsbestedingen in de grondvesten heeft vastgelegd. Toch begrijpelijk vanuit het standpunt van de overheden dat ze dit met beide handen hebben aangegrepen?

  Obama spreekt over “Democratie” installeren, maar eigenlijk bedoel hij FRACTIONAL RESERVE banking en het Keynesiaanse model loslaten op RIJKE landen.

  Heel veel losse puzzel stukjes daaromtrent:
  http://nl.wikipedia.org/wiki/Gouden_standaard_(economie)

  (overgang naar fiatgeld:)
  “Als onderdeel van dit proces verboden vele naties, met inbegrip van de V.S., privé-eigendom van grote goudvoorraden. In plaats daarvan moesten de burgers slechts wettelijke betaalmiddelen in de vorm van centrale bankbiljetten te hebben. Terwijl deze maatregelen als nationale noodsituatie werden uitgelegd…”

  Nog even wat vragen lanceren:

  Wat is meest verhandelde product op de wereld?

  Wie beheert de ‘wetenschap’?

  wie heeft er belangen in patenten welke de fossiele brandstoffen behoefte onderuit zou halen?

  En wat wordt er (dus) niet/nauwlijks onderzocht?

  Wie hebben de grootste belangen in de olie (maatschappijen)?

  Wie beheerd de wapenindustrie en maakt daar de meeste winsten?
  Waar draait deze industrie op?

  Wat is het economische effect van Oorlog?

  En hoe kan dat effect eenvoudig worden afgeschoven op de slaafjes?

  En als laatste:

  OORLOG creëren de grootste inflatie (er is immers veel, heel veel geld nodig wat er niet is), en Dat zorgt voor de crisissen!
  zo ging het in de jaren 30, en zo gaat het nu NOG.

  Ook de crisis van de jaren 30 werd door de overheden afgeschoven op de ‘markt’, terwijl het kwam door het uitfaseren van de goudstandaard omdat de 1e wereld oorlog een gigantische inflatie had gecreëerd..Die inflatie is weggemoffeld met fiat-geld.

  De afgelopen crisissen liepen ook toevallig gelijk met gigantische oorlogen. (war on terror??)

  En gezien de plannen cq. vooruitzichten zoals ik ze beschreef in dit artikel, is de ‘crisis’ nog LANG niet voorbij, en zolang er een VN en navo en alle ‘allianties’ bestaan, zulle alle betrokken landen uitgehold worden ten behoeve van oorlogstuig om andere delen van de wereld te beroven en te vernietigen.

  WIE ZIJN ER DE TERRORISTEN?

  ps. Sterk filmpje Esther!

  IIS [16] reageerde op deze reactie.

 13. @Doompie [15]:

  Inderdaad sterk filmpje die aantoont dat de mens nog net zo dom en achterlijk is als duizenden jaren geleden.

  Het wordt tijd dat er helemaal geen soldaten meer naar het slachtveld gaan. Geen soldaat, geen oorlog. Als niemand meer gaat en niemand zich laat lokken door het zogenaamde avontuur en het goede geld dan is het snel afgelopen met oorlog voeren.

  Laat de fabrieken maar in het moeras zinken die oorlogstuig maken en samenwerken met overheden.

  Alleen zal dat natuurlijk nooit gebeuren. Ik hamer er op dat men bijvoorbeeld Amerika boycot, dat land is de meest listige slang in het spel, maar nee, we blijven fijn het beloofde land van de onbegrensde mogelijkheden bezoeken en daarmee ondersteunen wij het imperialistische regiem en tekenen wij daarmee onze doodvonnis.

  Het zou ook voor het schoothondje EU een doodklap betekenen als we massaal thuis blijven en niet meer naar het baasje op bezoek gaan.

  Maar goed zover gaat het verstand van de burger niet….

 14. @Bertus [13]:

  “Dat geld is wel door iets gegarandeerd, namelijk productie van goederen en diensten. Die dollars hoef je toch niet om te ruilen tegen iets “Amerikaans”? ”

  Als niemand die dollars meer wil hebben dan is de waarde nul. De VS zou de waarde hoog kunnen houden door producten te leveren voor die dollars: auto’s, olie, graan, goud, tv’s en tandenborstels. Maar de VS zal niet in staat zijn die vele duizenden miljarden dollars om te wisselen tegen producten. En als niemand meer bereid is producten of diensten te leveren in ruil voor dollars wordt de dollar waardeloos.

 15. @Michielsens [12]:

  Ja dat zou wel heel makkelijk zijn om zo z’n handen in onschuld te wassen. Men kan studerende economen dus ook dingen leren als : materie kan omhoog vallen? Want dat is net zo belachelijk.

  En dan nog, als alle bankiers(of economen) echt zo blind en incapabel zijn, dan nog zijn er instellingen en politici die daar toezicht op moesten houden. En om nou te zeggen dat zij ook allemaal blind waren en niet wisten waar ze over spraken lijkt mij toch heel sterk. En wel vanwege het volgende: Als zij echt zo onnozel waren en geen bal verstand van economie hebben, waarom hebben ze dan in de 2 a 3 jaar voordat de crisis uitbrak de hypotheek marges aangepast van wel 6 keer je jaarsalaris lenen tot nog maar 4,5 keer? Voor blinde mensen die niks van economie snappen toch wel een opmerkelijke nuchtere zet geweest dacht ik zo. M.a.w, ze wisten wel degelijk dat ze verkeerd bezig waren.

  De bankier waar wij mee te maken hebben als men op een bank komt is misschien blind en incapabel. Maar zij zijn absoluut niet degene die het beleid verzinnen. Dat doen toch echt de directeuren van die banken. En om nou te zeggen dat die niks van economie snappen lijkt mij toch echt sterk. Zij hebben dit systeem uitgevonden. Ze wisten verdomd goed waar ze mee bezig waren is mijn mening.De uitvoerende bankiers achter de balie misschien niet,die zijn inderdaad misschien te stom maar nogmaals: zij maken het beleid niet. Zij voeren alles blindelings uit en kunnen inderdaad blind en onnozel genoemd worden.

  Met de zin:Jonge knapen van 25 jaar in auto’s van 30 mil en meer, bedoel ik niet de bankiers. Ik wilde daarmee zeggen dat een knaap met een salaris van 1500p/m zich een auto kon permitteren van 30 mil, dat is hetgene wat niet op kon. Consumeren op krediet. Men kon 6 jaar geleden wel 6 of 7 keer ons jaarsalaris aan hypotheek opnemen.

  En dan nog iets, men hoefde maar naar Japan te kijken om in te zien hoe dit ging aflopen.

  Volgens mij zijn de banken de leiders van deze wereld. Wat er in die boeken wordt onderwezen komt volgens mij direct van de banken af en dus niet van de overheid. Overheden zijn de puppets van banken. Dat kan men complottheorien noemen natuurlijk maar ik zie dat gewoon als realiteit.

  Harry Mens ook in dit 30 seconden durende filmpje:
  http://youtu.be/t3gov8HZHUE

  Hub Jongen [22] reageerde op deze reactie.
  Michielsens [27] reageerde op deze reactie.

 16. @IIS [19]:

  ”Dit land is het zat. C’est Ca!” Fortuyn had beter met een lover aan de Italiaanse Rivièra kunnen gaan liggen dan in zijn kist….”

  Dat hij vermoord zou worden was ingecalculeerd. Volgens Theo van Gogh zou hij zo beroemd worden als Lady Di als hij op zijn hoogtepunt vermoord zou worden. Dat leek Pim wel wat….

 17. @Doompie [23]:

  Dat zou, na 2008, in principe duidelijk moeten zijn wie de dienst uitmaakt op deze wereld.

  en dan nog dit:

  Zalm-> ABN
  Bos-> KPMG
  Balkenende-> Ernst @ young

  Ik kan er naast zitten maar ik geloof dat KPMG en Ernst @ Young de grote accountant bedrijven zijn van de grote banken hier in Nederland. Accountants die goed met cijfers kunnen goochelen om vervolgens de belastingbetaler weer enkele miljarden af te nemen via Zalm. Zalm die natuurlijk uitmuntende contacten heeft in de politiek. En zo is de cirkel rond.

 18. @IIS [14]: “Geen complot? Maar waar was de toezicht en wie zijn bij de banken de baas, niemand?”

  Wat ik schreef is dat een mogelijk complot op hoger niveau is. De 25 jarige met mooie auto is echt te stom. Geloof me: ik kan alle intelligente mensen uit mijn carriere bij 4 werkgevers op 1 hand tellen.

  Als er een complot is, dan is zulks op topniveau. Dat weet in een hele ING of KBC pakweg 5 man ervan. Ik heb zelf als 28 jarige miljardenovernames gefinancierd met syndicated loans en het hoofd van mijn (elite)afdeling waar ik regelmatig mee overlegde zat vlak onder de concerndirectie. Van hem zou je misschien iets kunnen vermoeden (en die daar nog boven kende ik niet), maar voor de rest echt een hoop blinde runderen. Onder het topmanagement is er hooguit nog 1 laag (de pool van toekomstige topmanagers) die van wanten weet. Misschien 20-50 lui op een totaal van (destijds) 50.000 medewerkers bij die werkgever.
  De rest heeft geen benul: niet alleen de simpele baliemedewerker maar tot ver daarboven. Echt: tot vlak onder de top zit een hoop naivelingen.
  Een complot moet dan ook gezocht worden op het allerhoogste niveau dat vervlochten is met overheid en wetgeving en schijntoezicht op maat laat organiseren. Maar ruim 99% van wat bij een bank werkt, zelfs de lui met vette bonussen en salarissen omdat ze als trader veel winst of als marketeer van inferieure producten veel omzet genereerden, zie de bigger picture niet. Zelfs de meeste lui die enerzijds veel schade berokkenen en anderzjds dik verdienen en waar we allemaal afgunstig op zijn, weten het gewoon niet. Ze spelen hun rol. Worden vorstelijk beloond voor de schade die ze aanrichten, maar beseffen niet hoe de vor aan de steel zit. Ze richten zich gewoon op het incentiveschema en proberen gewoon omzet te draaien. Op de universiteit werden ze in de verkeerde theorien gebrainwashed en ineens valt hun bank om. Oh, wie had dat nou verwacht?

  Cyclope [29] reageerde op deze reactie.

 19. @Cyclope [21]: zie mijn reply aan IIS. Ik had die mee aan jou moeten richten want ze was het resultaat van lectuur van jullie beider reacties. Excuses.

 20. @Hub Jongen [20]: Hub, graag gedaan (die reactie). Wat betreft er een artikel van maken: ik heb het momenteel echt SUPER druk. Maar je hebt mijn toestemming om een kort artikel te maken en naar mijn bijdrage te verwijzen of passages te citeren of een combinatie. Als je wil dat ik het doe zal je minstens een maandje of wat geduld moeten oefenen, vrees ik.

 21. @Michielsens [26]:

  Naar mijn mening ontstaan complotten altijd op topniveau. De complotten worden ook niet door de standaard ING bankmedewerker gesmeed maar die worden door de topmannen van de BIS, FED en IFM gesmeed.Bij iedere bank hoeft in principe maar 1 man op de hoogte te zijn van het complot,en dat is de directeur die het beleid vormt. Daarom is het ook zo belangrijk dat de bankmedewerker net zo dom gehouden wordt als de burger. Dom of blind natuurlijk, en dat verblinden doen ze aan de hand van dikke bonussen. Daar wissen ze het geweten mee uit.

  Als overheden op het spoor komen van zoiets dergelijks wordt het kartelvorming genoemd, als de burgers zijn twijfels uitspreekt wordt hij complotdenker genoemd.

  Michielsens [30] reageerde op deze reactie.

 22. @Cyclope [29]: Geheel mee eens!
  Misschien had ik je oorspronkelijke post beter moeten lezen of interpreteren. Ik dacht dat je suggereerde dat elke 25 jarige bankier met een blitse auto mee in het complot zat. Dat is gewoon niet zo. Hooguit als naive uitvoerder van een geheim beleid wat ie zelf kent noch snapt en evenmin ooit zelf op het spoor zal komen.

  Enige detail: je schreef “als overheden het ooit op het spoor komen”. Welnu, ze zijn volop medeplichtig door hun faciliterende wetgeving en beleid inzake fiat money, legal tender, fractioneel bankieren, afschermen van de markt met hopen concurrentiebelemmerende regels, slapend toezicht waarbij bewust oogjes worden dichtgeknepen, behalve als men een luis in de pels van de gevestigde spelers wil wegwerken (immers DSB deed in wezen niets wat de grootbanken ook allemaal deden maar die werden niet aangepakt) en niet te vergeten indoctrinatie van de hele bevolking via de media en zelfs van alle “economen” via universiteiten door hen bewust allemaal “Alchemistische theorieen” aan te praten.
  Geloof me: op de universiteit heb ik nooit van von Mises gehoord. Pas jaren later, via internet kwam ik zijn ideeen op het spoor en realiseerde ik me pas hoe ik destijds bewust bedrogen was. In wezen werd ik op eigen kracht 5-10 jaar na mijn afstuderen pas echt economist. Want wat op die bul staat, is een maat voor niets.

  Kortom: de overheid doet gewoon gretig mee in dit corporatistisch complot.
  Cyclope [31] reageerde op deze reactie.

Comments are closed.