Het sturen van een moordcommando, overval, en dan zo snel mogelijk het lijk (???) laten verdwijnen, wijst daar toch echt wel op.

Vanuit Israel komen in ieder geval juichende en goedkeurende verklaringen dat ze blij zijn dat “het Westen” hun methodes nu zelf toepast. Terwijl tot nu toe dit steeds werd afgekeurd. 

De EU heeft echter officieel verklaard dat het geen moord is, omdat het de bedoeling was om Osama levend in handen te krijgen!
Het commando was immers voorbereid om rekening houden met de kleine kans (“remote possibility”) om hem levend te vangen als hij niet bedreigend zou zijn. Dit volgens antiterrorisme adviseur John Brennan:”If we had the opportunity to take Bin Laden alive, if he didn’t present any threat, the individuals involved were able and prepared to do that,”
(Toch nog eens goed opzoeken hoe gisteren precies de berichten uit Amerika waren. Ik meen me te herinneren dat die anders waren. Maar dat was gisteren)

 De EU’s antiterrorisme coördinator Gilles de Kerchove verklaarde dat het achteraf niet mogelijk was hem levend te vangen.

 Dit werd opgevolgd door onze EU superminister  van buitenlandse zaken, Catherine Ashton en zij feliciteerde de Amerikanen voor hun volhardende en efficiënte strijd om het terrorisme te verslaan.
Welja, efficiënt succes “na 10 jaar, twee oorlogen, bijna een miljoen doden en 1,1 biljard dollar” noemde Stefan Molineux het in zijn hierboven geplaatste filmpje.

 Ook onze Marc Rutte bleef toen niet achter en ging opzitten en pootjes geven en stuurde felicitaties naar Obama! En ook de rest van de EU-politici bleef niet achter, en ze zijn allemaal blij en zeggen dat het geen moord was! 
—————————————————————-

—Zie ook http://euobserver.com/9/32252?print=1

—Voor discussie of het wel of niet Osama was, zie andere draad.

53 REACTIES

 1. Als 1 persoon een andere dood is het altijd moord. Tenzij de ander toestemming geeft.
  De wet zegd dat moord alleen is: iemand doden op onwettige wijze. Dus een land schut uit zijn mouw wat wel en niet kan. En kan naar lievelust mensen uitschakelen waarvan zij denken dat het nodig is.

  Burnitall [7] reageerde op deze reactie.

 2. Een terroristen leider ombrengen noem ik een goeie actie die veel belasting geld scheelt. Dat moet jullie toch ook aanspreken?

  Wat mij stoort is dat het door de onduidelijke situatie er omheen een beetje onduidelijk is of hij nou wel niet dood is. Had hem lekker in een glazenkist mee naar Amerika genomen.

  Verder is het natuurlijk wel belachelijk dat iedereen nog steeds zo slaafs is richting de VS. Nog niet zo lang geleden leverde Nederland nog onderdanen uit tegen wie amper bewijs bestond en dan dat pootjes geven van onze premiers elke keer. En laat die Amerikanen lekker hun eigen oorlogen voeren, daar hoeven wij niet aan bij te dragen!

  Esther [40] reageerde op deze reactie.

 3. @roger [4]: “Als 1 persoon een andere dood is het altijd moord. Tenzij de ander toestemming geeft.”

  Pertinent niet waar wat je hier beweert.

  De wet zegt dat het altijd strafbaar is om iemand het leven te ontnemen, ook als de persoon hier mee instemt. Euthanisie is nog steeds een vorm van moord volgens de wet, alleen is hier weer een aantal paragraven aan toegevoeg om onder vervolging uit te kunne komen.

 4. Moord met voorbedachten rade na ongeautoriseerde binnendringing.
  Ik acht het niet geheel uitgesloten dat wij in Nederland ook met dergelijke invallen te maken kunnen krijgen in het kader van de “war against drugs”
  Hugo van Reijen

 5. Osama zou de geldwisselaars de tempel (WTC) uitgejaagd hebben. En dat mag niet, want dat slaan ze je aan het kruis. Volgens de traditie rond Pasen.

  Waren de geldwisselaars in de tempel een legitiem doelwit? Had Jezus het recht de geldwisselaars met geweld de tempel uit te jagen? Was het Jezus’ eigen schuld dat hij door de kinderen van Satan overgeleverd werd en een marteldood stierf?

  Oscar [12] reageerde op deze reactie.

 6. @peetar [6]:

  “Mij benieuwen wanneer ze weer een aanslag doen”

  Toch niet weer iemand die de lont van zijn bom-schoenen niet aankrijgt, of met een speciaal geprepareerde onderbroek die maar niet wil exploderen? Of rugzakbommen waar wel een hoop oplosmiddel uit komt lopen, maar ontploffen, ho maar.

  En de ‘gelukte’ aanslagen: wat hebben reizigers te maken met ‘onze’ Satanische elite? Het is natuurlijk waar dat de belasting-slaven de vampiers voeden, maar het zou de terroristen/vrijheidsstrijders sieren als ze de Satanische vampiers tot gerechtigheid brengen.

  Allen die hand- en spandiensten verrichtten bij de oorlog tegen Irak en Libië zouden voor het Internationaal Gerechtshof gesleept moeten worden.

 7. @Nico de Geit [10]:

  Had Jezus het recht de geldwisselaars met geweld de tempel uit te jagen?

  Ja, ten volle. Wat zou er mis zijn met het uitdrijven van rovers?

  λῃστῶν(lēstōn) = rovers, dieven
  Oplichterij is diefstal, hè. Diefstal is agressief geweld. Geweld tegen agressief geweld is geen initiatie van geweld.

 8. De wereld is helemaal gek geworden. Er was ooit sprake van openbare processen, een rechter en vooral het stukje ‘schuld tot dat het tegendeel bewezen is’ is een belangrijke peiler voor een serieuze rechtsstaat.

  In geen van bovenstaande is gebleken dat de VS, en hun bondgenoten, erom geven dat een veroordeelde een eerlijk proces krijgt.

  Moord is de op onwettige wijze opzettelijk en met voorbedachten rade beëindiging van het leven van een ander.

  De enige conclusie die men kan maken is inderdaad moord.

  Wat mij hevig stoort is dat het gewoon gebeurd, en dat mensen in de VS juichen alsof het een grote overwinning is. Overwinning waarop? Hun eigen bedenksel, de oorlog tegen het terrorisme? Volgens mij gaat die nog maar net beginnen.

 9. Totdat het tegendeel bewezen is ga ik er vanuit dat het een psyop was.

  Zelfs de FBI gaf openlijk toe dat ze bin Laden niet vervolgden wegens gebrek aan bewijs.

  Het is niets anders dan brute moord (als er gebeurd is wat ze zeggen dat er gebeurd is).

  Oscar [15] reageerde op deze reactie.

 10. @Ron Paul Fan [14]:

  …(als er gebeurd is wat ze zeggen dat er gebeurd is).

  Ach, misschien is de CIA er wel achter gekomen dat Osama bin Laden jaren geleden is gestorven aan nierfalen of dat hij het bombardement van oktober 2001 niet overleefd heeft. De laatste authentieke filmpjes waarin OBL te zien is die zonder vage bewoordingen gewag maken van de actuele situatie dateren ook van die tijd. Daarna is alles wat naar buiten komt video met vage taal, dat eerder opgenomen kan zijn of twijfelachtige audio (mogelijk ingesproken door de Arabische evenknie van Robert Paul) of verschijnen er filmpjes van al-Zawahiri. Al-Zawahiri beschikt over dezelfde distributiekanalen en het feit dat enkel hij en niet OBL meer in beeld verschijnt doet sterk vermoeden dat OBL al in het najaar van 2001 is overleden.

  Als de CIA nou er eens achter is gekomen dat OBL al heel lang dood is, dan zouden zij ook weten dat de kans op een blunder minimaal zou zijn als zij het doden van OBL zouden ensceneren. Het enige wat nog roet in het eten zou kunnen gooien is dat al Qaeda/Taliban copiën van filmpjes gaan verspreiden met de authentieke opnamen van de begrafenis van OBL. Maar die kans lijkt mij uiterst klein en ik denk dat de CIA het groene licht heeft gegeven voor het toneelstukje toen zij zich dat beseften.

  Ik kan het allemaal mis hebben natuurlijk, maar zolang ik geen authentieke beelden van een dode Osama Bin Laden zie blijf ik de verhalen van de Amerikaanse regering in twijfel trekken.

  Oscar [17] reageerde op deze reactie.

 11. Kom kom heren, het was nou niet bepaald Moeder Teresa die werd geliquideerd, ik zal er in ieder geval geen traan om laten. Nu nog Al Zawaheri en Mullah Omar en dan is de club compleet. Het enige wat nu nog gedaan moet worden is voor Amerika en de bondgenoten Irak en Afghanistan verlaten en deze vroeg-middeleeuwse barbaren het zelf maar laten uitvechten. Wij hebben daar niets te zoeken en zij hebben niets bij ons te zoeken.

  Ron Paul Fan [20] reageerde op deze reactie.

 12. @Oscar [15]:
  http://www.youtube.com/watch?v=x0FVeqCX6z8
  Deze video is de laatste video waarop OBL te zien is waarin er concreet op een actuele gebeurtenis wordt ingegaan. Hij is gedateerd op 9 november 2011, maar zou mogelijk eerder (tussen 11 september 2001 en 7 oktober 2001) gemaakt kunnen zijn. De data zou men veranderd kunnen hebben om de suggestie te wekken dan OBL in november 2001 nog in leven was. Alles wat hierna komt is vaagheid, dubieuse audio en filmpjes van al-Zawahiri. Daarom heb ik het vermoeden dat Osama bin Laden al in oktober 2001 is overleden.

  @Albert S. [16]:
  Precies!

 13. @Likoed Nederland [18]:

  Terroristenleiders ………..?

  terrorisme
  Georganiseerde geweldpleging (individuele of collectieve aan slagen gijzeling, verwoesting) ter demoralisering van de bevolking om een politiek doel te bereiken

  terrorisme
  Uitspraak: tɛroˈrɪsmə het -woord Zelfst. Naamw. gebruik van terreur om politieke doelen te bereiken

  Eeeeeeh…tja en op wie zou de bovenstaande nu eens van toepassing kunnen zijn ?

  Lopen er nogal wat rond he !

 14. @Albert S. [16]:

  “Kom kom heren, het was nou niet bepaald Moeder Teresa die werd geliquideerd, ik zal er in ieder geval geen traan om laten.”

  Ik vind je een beetje denigrerend doen over de man die een belangrijke bijdrage heeft geleverd om de Soviets uit Afghanistan te donderen en daarmee te hebben bijgedragen aan de ondergang van de Sovjet-Unie als geheel.

  Wat hier op het spel staat is de vraag of het OBL was die achter 9/11 zat. Er is geen spoor van bewijs dat dat het geval was. Dat zegt zelfs de FBI.

  Jonatan [21] reageerde op deze reactie.
  Albert S. [24] reageerde op deze reactie.

 15. @Ron Paul Fan [20]:

  Wat hier op het spel staat is de vraag of het OBL was die achter 9/11 zat. Er is geen spoor van bewijs dat dat het geval was. Dat zegt zelfs de FBI.

  Het grappige is dat OBL nog steeds op de online “wanted” lijst van de FBI staat, en nog steeds zonder vermelding van betrokkenheid bij 9/11. Ik had verwacht dat de US overheid wel onmiddelijk dit “ongemakkelijke” stukje informatie zou verwijderen na de actie van afgelopen zondag…

 16. Als Osama opdracht heeft gegeven voor 9/11 is deze actie van de VS rechtmatig, net als de inval in Afghanistan, en is de dood van Osama geen moord.

  Als echter mocht blijken, dat 9/11 een rechtmatige reactie was op geweld dat de VS eerder had geïnitieerd dan zijn alle navolgende acties van de VS onrechtmatig.

  ===
  http://www.telegraaf.nl/binnenland/9688062/__Aangifte_van_moord_op_Bin_Laden__.html

  Oscar [25] reageerde op deze reactie.
  Jonatan [28] reageerde op deze reactie.

 17. @Ron Paul Fan [20]: Daarom moet je nog niet oordelen. Als het OBL was, good riddance, zo ging het ook in het wilde westen toen de Texas Rangers de zaak schoonveegden. Dat van de Sovjets eruit ‘donderen’ is nog maar de vraag, want zonder de financiering van de VS en de Saoedi’s zou dat nooit zijn gelukt. Bovendien was het voor de Sovjets een grote kostenpost, vooral in het licht van de SDI van Ronald Reagan, waarvan zo’n 17% van het BBP aan moest worden uitgegeven om dat te evenaren voor de Sovjet Unie. We geven OBL en zijn krankzinnige kliek te veel krediet voor de gang van zaken. Je moet deze idioten uitroeien tot de laatste man.

 18. @Peter de Jong [26]:

  They descended on the Temple of Hatshepsut at around 08:45. With the tourists trapped inside the temple, the killing went on systematically for 45 minutes, during which many bodies, especially of women, were mutilated with machetes. A note praising Islam was found inside one disemboweled body.[4] The dead included a five-year-old British child and four Japanese couples on their honeymoons
  http://en.wikipedia.org/wiki/November_1997_Luxor_massacre

  Ze hebben 45 minuten lopen schieten op die Zwitserse, Duitse, Britse, Japanse en Colombiaanse toeristen, die geen kant uit konden, totdat iedereen dood was. Ze zijn er niet voor terug geschrokken een kleuter te doden. Ze hebben de lijken, vooral die van vrouwen, met kapmessen verminkt.

  Kijk, dit soort acties zijn heel erg verschrikkelijk. En het is o.a. door deze acties dat ik geen enkel respect heb voor westerlingen die dit soort gedrag relativeren, vergoelijken en er op wijzen hoe erg westerlingen zelf wel niet huishouden wanneer zij geconfronteerd worden met zulke misdaden.

  Westerlingen die voor barbaarse exotica in de bres springen moeten hun gore linkse rotsmoel houden.

 19. @Peter de Jong [22]:

  Als echter mocht blijken, dat 9/11 een rechtmatige reactie was op geweld dat de VS eerder had geïnitieerd…

  Is een dergelijke grootschalige aanval (door wie dan ook uitgevoerd) niet bij voorbaat een collectieve straf, en daarmee onrechtmatig? Als de daders van 9/11 de Amerikaanse overheid hadden willen straffen zou alleen de aanslag op het Pentagon mogelijk rechtmatig zijn, de overige aanvallen op burgers toch zeker niet?

  Peter de Jong [30] reageerde op deze reactie.

 20. @Likoed Nederland [23]:

  Nou nou, wat een “groot bewijs”. Laten we eens goed kijken naar de claims op de NL Wiki:

  De Saoedi-Arabische multimiljonair Osama bin Laden en zijn islamistische terreurorganisatie Al Qaida worden voor deze aanslagen verantwoordelijk gehouden.

  Voor het gemak is er in het Wiki artikel geen bron die deze claim kan verifieren. Ook blijft onduidelijk door wie OBL verantwoordelijk wordt gehouden.

  Verderop in het artikel:

  Multimiljonair Osama bin Laden, naast Ayman al-Zawahiri een van de leiders van Al Qaida, wordt door de Amerikaanse overheid voor de aanslagen verantwoordelijk gehouden, alhoewel hij hiervoor niet officieel is aangeklaagd.

  Aha, dus geen officiele aanklacht? Hoe zou dat toch komen? Misschien toch door een gebrek aan bewijs?

  Aanwijzingen in verschillende onderzoeken zouden in zijn richting wijzen.

  Welke “aanwijzingen”? Welke “onderzoeken”? Opnieuw geen enkele bronvermelding. Geen bron = Geen bewijs.

  Dat neemt niet weg dat OBL wel degelijk verantwoordelijk is voor vele andere terreurdaden met minstens honderden onschuldige slachtoffers, en voor die daden ook zeker vervolgd en berecht zou moeten worden.

  beek [33] reageerde op deze reactie.

 21. @Jonatan [28]:

  Dat hangt er van af. Het gaat hier om een collectieve aansprakelijkheid, net zoals een lid van een VVE aansprakelijk is voor alles wat de VVE doet, hoewel dit lid bij de besluitvorming mss een tegenstem heeft laten horen.

  Dat zijn nu eenmaal de regels waaronder de VVE functioneert en daaraan heeft ieder individueel lid zich geconformeerd toen hij lid werd van de VVE.

  De VS is een democratie, dwz dat beslissingen van de meerderheid uiteindelijk voor iedereen gelden. Dus ook burgers die het niet eens zijn met de buitenlandse politiek van hun land zijn bij een democratisch meerderheidsbesluit aansprakelijk voor de daden van hun (gevolmachtigde) regering.

  Doet de regering van de VS een onrechtmatige daad dan is iedere Amerikaan individueel aansprakelijk. Wil hij dit niet dan zal hij het Amerikaanse staatsburgerschap moeten afleggen.

  Jonatan [31] reageerde op deze reactie.

Comments are closed.