De gemeente Amsterdam en stadsdeel Centrum zijn hard aan het werk met de transformatie van het postcodegebied 1012. Daarvoor is de Strategienota Coalitieproject 1012, Hart van Amsterdam, opgesteld. De ambitie is om overlastgevende en criminogene functies te verminderen, de criminele infrastructuur te doorbreken en het entreegebied van Amsterdam op te waarderen door veel kwaliteitsarme en overlastgevende functies om te zetten naar een gevarieerd en hoogwaardig aanbod.

Zo begint het zoveelste plandocument van onze ambtenarij. Een document dat in latere meer verlichte tijden wellicht als een dictatoriaal marxistisch plandictaat zal worden betiteld. Waarbij de toekomstige mens niet alleen interesse zal hebben voor de opstellers van dit document. Maar meer nog met verbazing en afschuw het collectivistische menstype dat zich vol overgave onderwierp aan deze dwingelandij gaat bestuderen. Wat motiveerde de Amsterdammer in het begin van het derde millennium zich te onderwerpen aan deze dictaten?

De rode lijn in dit beleidsstuk is het ontkennen van eigendom en het afnemen van rechten van de onroerend goed eigenaar dan wel de ondernemer. Het plangebied van dit dictaat behelst het centrum van het centrum, zeg maar het gebied tussen Singel en Waag. Laten we eerst eens enkele opmerkelijke punten uit dit plan naar voren halen. Een aantal activiteiten worden zonder wetenschappelijke onderbouwing door de gemeente als “criminogeen” bestempeld. Criminogeen kunnen we omschrijven als een branche waar misdadigers zich toe voelen aangetrokken, een branche die criminaliteit uitlokt. Criminogene activiteiten zijn volgens de gemeente onder andere massagesalons, telefoneerwinkels, geldwisselkantoren en mini supermarkten. Alleen toekomstige generaties merken cynisch op dat een criminele organisatie (gemeente / overheid) private ondernemingen als criminogeen aanduidt. Wij doen dat nog niet.

Het is een ondernemer moeilijk aan te rekenen dat hij aandacht van criminelen geniet, hij zal liever verschoond zal zijn van die aandacht. Het is dus zeer vreemd om de ondernemer te straffen en de criminelen hun gang te laten gaan. Er zijn organisaties die niet allen criminogeen zijn maar zelfs leven van de criminaliteit. De strafrecht advocatuur en het OM leven juist van criminelen, mogen we deze organisaties dus ook weren uit het centrum? Zwart geld wordt overwegend in horeca en aan boten uitgegeven, moeten we deze handelaren straffen? Neen, maar de planners straffen wel de kleine ondernemer die een mini supermarkt start, of een souvenirwinkeltje.

In het plandocument staat immers dat er geen nieuwe souvenirs winkeltjes mogen komen en geen mini supermarkten. Ik, en velen anderen ergeren zich aan de dominantie van AH in delen van Amsterdam. In plaats van blij te zijn met een schaalverkleining, en betere dienstverlening naar de burger en de toerist toe, vindt nu bevoogding plaats.

Een vrij centrale plek in het document wordt ingenomen voor het fietsparkeren. Autoparkeren komt nauwelijks voor in dit plandocument. Kennelijk is het prangende probleem van fietsparkeren het volgende aandachtsgebied voor de ambtelijke planners. Waar eigenaren van panden vaak beperkingen worden opgelegd mbt de uit te oefenen functie geldt dit bijna meer niet voor de politiek gewenste fietsparkeerinrichting. Deze is kennelijk niet kwaliteitsarm of criminogeen, en hoort klaarblijkelijk tot een hoogwaardigere vorm van dienstverlening. Ik kan me persoonlijk weinig triesters voorstellen dan een al dan niet inpandige fietsenstalling. Of het moet een fietsenstalling bij regen zijn. Liever 10 mini supermarkten en massagesalons dan 1 fietsparkeerinrichting.

De plannen voor Amsterdam centrum gaan in als de deelraad ze op 27 september vaststelt. Niemand die zich hier druk om maakt, het is algemeen geaccepteerd dat de eigendomsrechten van eigenaars dienen te worden uitgekleed zodat een hogere planorganisatie voor het algemeen belang kan opkomen. Een planorganisatie die verantwoordelijk is voor massale kaalslag in het centrum voor de metro, stopera en andere gebouwen enkele decennia geleden. Die nu letterlijk het centrum met een nieuwe metro ondermijnt. Die door het ontmoedigen van autoverkeer verantwoordelijk is voor het vertrek van hoogwaardige dienstverleners. Wat de volgens mij daadwerkelijke oorzaak is van het vertrek van hoogwaardige dienstverleners. Een organisatie die blind is voor haar eigen falen en zich nu richt op fietsparkeren en de strijd tegen de mini supermarkten…..

Een duidelijker bewijs van het provinciale ingekeerde karakter van de huidige generatie ambtelijke planners is eigenlijk niet geven. Geen besef van het eigen falen, de eigen incompetentie en immoraliteit. Denkende Amsterdam te verheffen middels inpandige fietsparkeergelegenheden….. De 17de eeuwse wereldhandelaren draaien zich om in hun graf als ze zien hoever de toenmalige stapelmarkt is afgegleden en is doodgereguleerd. Amsterdam heeft ondernemende, creatieve en rijke mensen nodig die hun Bentleys willen doen brullen over de grachten. Het probleem van Amsterdam is niet dat er te weinig fietsenrekken zijn maar dat er te weinig Bentleys rondrijden. En teveel ambtenaren die aan het luchtfietsen zijn.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Hele document staat hier

14 REACTIES

 1. Het wegdek op de grachten is zo slecht dat je meer aan een PC-Hoofttekker hebt dan aan een Bentley. Dat Amsterdam wordt bestuurd door een bende idioten en ‘magnieters’ is helaas geen nieuws maar de gebruikelijke ‘modus operandi’. Kijk eens wat voor types de kop zijn van deze bestuurlijke rotte vis. Al 100 jaar types van de partij SDAP (familie van) of hoe de latere naam ook mag luiden…

 2. Zeg pipo, als je mijn eerdere post weggooit, heb dan de ballen om de titel te laten staan.

 3. Iemand slipte door ons spamfilter heen en ging kleding op deze site aanbieden. Bij het verwijderen van deze posts is kennelijk ook jouw eerdere post verwijderd, dat is natuurlijk niet de bedoeling. Ik heb deze zojuist terug gezet.

  Vrijspreker censureert niet. Wat doen we wel:
  1] Bij het opschonen van spam kan het soms fout gaan zoals nu in jouw geval.
  2] Bij het voorkomen van spam kan het fout gaan, bepaalde woorden komen er niet door.
  3] Als je meer dan 5 linkjes in je comment zet gaat het comment naar de spam box
  4] Als je ad hominems debiteert krijg je 2 waarschuwingen en bij de derde ad hominem is het een ban

  Dat is het volgens mij zo’n beetje

 4. Je zult maar hard werken voor je telefoonwinkel en door de gemeente weggezet worden als “laagwaardige detailhandel”.

 5. Alles wat multicultureel/allochtoon is heet nu blijkbaar criminogeen. Als je je telefoon sim-lock-vrij wilt laten maken zul je toch echt naar een allochtone belwinkel moeten.

  Dat allochtone winkeltjes vaak door criminelen als honk gebruikt worden weet iedereen al lang. Vroeger mocht je dat niet zeggen, toen heette het discriminatie.

  De Joden en communisten hebben gewoon de derde wereld hier naartoe gehaald. Het heeft alleen wat lang geduurd voordat ze daar achter kwamen.

  Wat deed opper-communist Stalin eigenlijk met ongewenste bevolkingsgroepen? Gaan dat straks weer gebeuren?

  IIS [8] reageerde op deze reactie.

 6. Wat is het geweldig om in een vrij land te mogen leven,

  Niet in een land waar alles voor je geregeld is en wordt, waar geen gewone sterveling nog iets aan kan veranderen. Slecht het vergaan van de aarde zal een oplossing zijn. En aangezien niemand daar belang bij heeft zullen de gewone mensen in dat land altijd moeten blijven vechten voor hun totale vrijheid, en de mensen die naar een collectief machtsbeluste maatschappij willen zullen steeds meer beperkingen aan de inwoners op gaan leggen. Z’n land is Nederland geworden, waar meer dan 2000 wetten en regels gemaakt zijn om de inwoners te onderdrukken. Daarnaast komen er jaarlijks nog 214 wetten en regelingen bij. Politici zeggen vaak dat er minder regels nodig zijn en vervolgens maken ze er zelf nog een paar bij. Wetgevende macht in Nederland

  Maar daar is het niet mee afgelopen en zijn ook nog Europese en internationale wetten en regelgevingen, die ook nog vaak conflicterend zijn en dan geld; De nationale rechtbanken zijn verplicht de EU-wetgeving volgens de interpretatie in de jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese Unie in haar geheel toe te passen.

  Zowel de Gemeentelijk, Provinciale en Overheidswetten en regels zijn in feite overbodig als je ze volgens andere verdragen toch niet mag uitvoeren en niet kunt controleren doordat het allemaal onoverzichtelijk geworden is. Dan zullen we het maar niet hebben over religieuze wetten en voorschriften, want dan wordt het nog een groter drama. En tenslotte kun je wel begrijpen dat alle verzet met stukken schrijven zonder, dat via de juiste kanalen onder de aandacht te brengen, bij voorbaat zinloos zijn, en Kafka heeft dat ervaren, en dat kan ook uw lot zijn als u zich tegen de collectieve maatschappij verzet.

  “kafkaiaans’ zijn termen die je wel kunt vernemen van degenen die op onaangename wijze in aanraking met de bureaucratie zijn gekomen. Wie ooit uren heeft moeten doorbrengen in de wachtkamers van griffie of stadhuis, van het ene loket naar het andere is gestuurd zonder ook maar een schijfje in de ambtelijke mallemolen verder te zijn gekomen, of zich gemangeld voelt in de raderen van de anonieme, maar niet minder effectieve staatsmacht, die kan zich een personage uit een roman van Kafka voelen, ook al heeft hij of zij nog nooit een letter van Kafka’s werk gelezen.

 7. @Nico de Geit [6]:

  Gaat dat straks weer gebeuren? Jazeker, met ons. Mocht het onverhoeds met de ander gebeuren dan hebben de vreemde zielen nog een plaats om naar toe te gaan, wij hebben jammer genoeg niet anders dan een EU bestuurt door maffiosi en een ECB geleid door een hoofd van de maffia, Draak…

  In Openbaring 6 vers 1-8 worden de vier ruiters als volgt beschreven:

  1. En ik zag, toen het Lam een van de zegelen geopend had, en ik hoorde een uit de vier dieren zeggen, als een stem van een donderslag: Kom en zie!
  2. En ik zag, en zie, een wit paard, en die daarop zat, had een boog; en hem is een kroon gegeven, en hij ging uit overwinnende, en opdat hij overwinne!
  3. En toen Het het tweede zegel geopend had, hoorde ik het tweede dier zeggen: Kom en zie!
  4. En een ander paard ging uit, dat rood was; en dien, die daarop zat, werd macht gegeven den vrede te nemen van de aarde; en dat zij elkander zouden doden; en hem werd een groot zwaard gegeven.
  5. En toen Het het derde zegel geopend had, hoorde ik het derde dier zeggen: Kom en zie! En ik zag, en ziet, een zwart paard, en die daarop zat, had een weegschaal in zijn hand.
  6. En ik hoorde een stem in het midden van de vier dieren, die zeide: Een maatje tarwe voor een penning, en drie maatjes gerst voor een penning; en beschadig de olie en den wijn niet.
  7. En toen Het het vierde zegel geopend had, hoorde ik een stem van het vierde dier, die zeide: Kom en zie!
  8. En ik zag, en ziet, een vaal paard, en die daarop zat, zijn naam was [de] dood; en de hel volgde hem na. En hun werd macht gegeven om te doden tot het vierde deel der aarde, met zwaard, en met honger, en met den dood, en door de wilde beesten der aarde.

  Nico de Geit [13] reageerde op deze reactie.

 8. @Leonardo Pisano [10]:

  Zodra je groepen mensen raakt in de portemonnee, dan zullen beledigd zijn, verder valt het wel wat mee, tenzij het beledigd zijn geld oplevert, dan is men diep beledigd.

 9. @IIS [9]:

  Mocht dat correct zijn dan zit er voor gelovigen maar een ding op:

  Lucas 22

  36 Hij zei: ‘Maar wie nu een geldbuidel heeft, moet die meenemen, evenals zijn reistas, en wie er geen heeft moet zijn mantel verkopen en zich een zwaard aanschaffen. 37 Want ik zeg jullie: wat geschreven staat, moet in mij tot vervulling komen, namelijk: “Hij werd gerekend tot de wettelozen (misdadigers).”

  Iedereen die weigert te buigen voor (de kinderen van) Satan wordt tot de misdadigers gerekend.

  Jezus en de geldwisselaars: http://nicodegeit.wordpress.com/2011/04/24/joodse-elite-laat-jezus-vermoorden-omdat-hij-hen-de-waarheid-heeft-verteld/

  IIS [14] reageerde op deze reactie.

 10. @Nico de Geit [13]:

  Iedereen die weigert te buigen voor (de kinderen van) Satan wordt tot de misdadigers gerekend.

  Buigen als riet, het lijkt tegenwoordig volkssport nummer één….

Comments are closed.