Donderdag vond een tectonische aardverschuiving plaats in de strijd tegen de cultuurafbraak in het vrije westen. De parel ligt vrijwel onopgemerkt ingebed in een persbericht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Daarin liet minister Donner de natie weten:

In het integratiebeleid horen volgens het kabinet de Nederlandse samenleving en de waarden waarop deze berust, centraal te staan. (…) Het stellen van eisen aan immigranten is gerechtvaardigd, omdat de samenleving die eisen ook stelt aan de eigen burgers. (…)
Met deze koerswijziging neemt het kabinet afstand van het relativisme dat besloten ligt in het model van de multiculturele samenleving.  Het integratiebeleid gaat uit van een samenleving die weliswaar, mede onder invloed van de migranten die zich hier vestigden, verandert, maar die niet uitwisselbaar is voor welke andere samenleving dan ook. (…) >>>

Dat is  andere koek dan de rampzalige overgave aan dhimmitude waar Donner in 2006 de natie nog mee schandaliseerde. De inkt was nauwelijks droog of de collectivistenkerk begon te krijsen als vampiers voor knoflook! Kijken hoe lang het duurt totdat de volle omvang van de ramp tot ze doordringt. Lees de eerste verwarde reacties van de noppositie. Ze weten nog niet what hit them! Het is natuurlijk goed liberaal beleid de veranwoordelijkheid voor inburgering bij de wannabe (LOL) burgers te leggen, maar de echte juweeltje van deze dramatische koerswisseling is, dat het principe van de multicult hiermee gesloopt is: niet langer wordt iedere cultuur en samenleving geacht gelijkwaardig te zijn! Achterlijk en primitief wegtiranniseren met verbale policor Gestapo zal steeds minder getolereerd worden! De verandering van paradigma is een feit.

Ingezonden door Cassandra Troy

9 REACTIES

 1. Ik zou niets vertrouwen wat zo’n opportunist als Donner uitkraamt. Die kerel kent god noch gebod, en zal alles doen wat hem op het pluche houdt, dansen voor de duvel inbegrepen.

  Zie hierboven: Wouter Boslim wil moslims knuffelen; Donner is dan voor sharia. Nu Donner moet dansen naar de pijpen van Wilders, zegt hij weer wat anders. En als Wilders straks meer macht krijgt zal Donner vast met alle liefde de ‘pijp’ van Wilders schoonlikken, als dat geeist wordt. Als hij maar zijn baantje als regent kan houden. De rest is bijzaak.

  Peroonlijk ben ik van mening dat deze mislukte shoarmaboer geestelijk gestoord is, maar dat denk ik over de meeste politici.
  Nico de Geit [3] reageerde op deze reactie.

 2. De meeste mensen hebben een inwendig geestelijk kompas. Donner niet, die heeft een huik. Die gewoon draait naar de wind, waar die ook vandaan komt. deze keer staat er een gunstige wind en doet ie dus gunstige dingen, maar dat kan net zo goed weer anders.

 3. @Bon Vivant [1]:

  ‘geestelijk gestoord’

  Zijn motoriek doet dat inderdaad vermoeden.

  Voorlopig is meer dan de helft van de jeugd in de grote steden afkomstig uit de derde wereld. Nederland gaat steeds lijken op een derde wereldland, en dat los je niet op met een uitspraak of een wet.

  Het was een grote vergissing die mensen toe te laten vindt een meerderheid van de Nederlanders: http://www.elsevier.nl/web/10186947/Nieuws/Nederland/Immigranten-toelaten-grootste-vergissing-ooit.htm

 4. @David [4]:
  “Heeft elk volk/land niet recht op zijn eigen cultuur?”

  NEEN, een volk heeft geen rechten. Alleen een individu heeft recht, en dan nog maar één:
  Het recht op zijn eigen leven en eigendom!

 5. @David [4]: Elk volk heeft recht op z’n eigen cultuur in zijn eigen land. Nederlanders hebben recht op Nederlandse cultuur in eigen land. Dat ontkennen is culturele zelfmoord! Multicult leidt tot segregatie, racisme, ghettovorming en balkanisering. Een land/een cultuur leidt tot melting pot en kleurenblindheid. Ik vertrouw de boodschap, omdat cultuurrelativisme de harde kern is van de multikul. Blijkbaar heeft Donner dat begrepen.

  Elsevier: Meerderheid Nederlanders steunt nieuw integratiebeleid http://ow.ly/5lcDL

 6. @David [4]:

  Van gedwongen integratie en de multi-cul, die op allerlei manieren (door onderwijs, media, gesubsidieerde verenigingen en propaganda) mensen door de strot wordt gedrukt kan en mag geen sprake zijn.

  En daarbij zijn veel culturele gebruiken ook nog eens zeer onethisch. En het is belachelijk hoe door de schijnelite allerlei barbaarse culturen als gelijkwaardig worden gezien ten opzichte van de westerse. Alleen moreel failliete mensen zullen dit doen.
  Pteranodon [8] reageerde op deze reactie.

 7. @Oscar [7]:
  Zelfs als politici roepen dat er een multiculturele samenleving is, of moet zijn, dan is het echt niet een volledige want zogauw mensen om doodstraf voor homo’s roepen dan kan dat weer niet. Zeker omdat de overheid dan concurrentie krijgt of zo?

  Oscar [9] reageerde op deze reactie.

 8. @Pteranodon [8]:

  …want zogauw mensen om doodstraf voor homo’s roepen dan kan dat weer niet.

  Nog niet. Bij de PVDA is het aan het veranderen. Nu is men daar voorstander van het zonder verdoving ritueel slachten. Een volgende stap is wellicht dat een voorstel om ambtenaren voortaan enkel in levensbeschouwelijk neutraal tenue de burgers van dienst te zijn door de PVDA de grond in wordt geboord. Een stapje daarop volgend is dat een voorstel om gescheiden zwemmen (vrouwendagen) bij gemeentelijke zwembaden tegen te gaan wordt gedwarsboomd door de PVDA. En de stapjes daarna: gescheiden loketten, gebedsruimtes voor niet-moslims in ziekenhuizen worden afgewezen terwijl de gescheiden gebedsruimtes voor moslims (in sommige ziekenhuizen al een feit) worden uitgebreid, er hoeven geen handen meer te worden gegeven door moslims, moslims hoeven niet meer op te staan voor een rechtbank, gemeentes doen geen kerstbomen meer, gemeentehuizen verwijderen figuratieve kunst, winkeliersverenigingen mogen alleen nog maar aan kerstversiering doen als de link met christendom niet expliciet is, kerstdagen gaan ‘feestdagen’ heten, ambtenaren wordt toegestaan een hoofddoek te dragen, tweede pinksterdag wordt afgeschaft en vervangen door het idl-fitr (wat door islamiseerder gepromoot wordt onder de naam ‘suikerfeest’), quota voor maximaal percentage allochtonen in de krijgsmacht wordt losgelaten, islamitische vrouwen krijgen het recht om door een vrouwelijke arts behandeld te worden, er wordt een wet aangenomen waarin islamofobie gelijk wordt gesteld met racisme, tweede paasdag wordt afgeschaft en vervangen door het offerfeest, rechters mogen hoofddoeken dragen, de accijns op alcohol worden verhoogd (zogenaamd om drankmisbruik bij jongeren tegen te gaan), eerste islamitische generaal, de Hoge Raad stelt steeds vaker lagere rechtbanken in het gelijk die strafvermindering hebben gegeven nadat er sprake was een moord uit eerwraak, islamitische gebedsruimten komen in de Tweede Kamer en in elk stadhuis, er komt een islamitische universiteit, honden (ook blindegeleidehonden) worden geweerd uit het openbaar vervoer, er wordt enkel nog halal vlees geserveerd in gemeentelijke kantines, hondenbelasting wordt verhoogd, het wordt voor ambtenaren verboden om in de wandelgangen te eten tijdens de islamitische maand ramadan, eerste islamitische premier, tweede kerstdag wordt afgeschaft en vervangen door een islamitische feestdag, verkrachting binnen het huwelijk wordt niet langer aangemerkt als verkrachting, er wordt geen alcohol meer geschonken bij gemeentelijke recepties, het wordt toegestaan om met meerdere mensen te huwen (aanvankelijk voor beide geslachten en zowel homo’s als hetero’s), voogdij toekennen aan de (moslim)vader wordt een steeds gebruikelijker fenomeen, alle subsidies voor muziek en figuratieve kunst worden afgeschaft, slagers mogen geen borden meer buiten hun zaak plaatsen waar varkens op staan afgebeeld, figuratieve openbare kunstwerken worden bedekt, gesloopt of verplaatst (aanvankelijk afbeeldingen van naakt, maar later ook ander figuratief werk), bibliotheken mogen geen islamkritische boeken meer aanschaffen, er komt op alle openbare scholen en bijzonderde scholen zowel basisonderwijs als voorgezet onderwijs verplicht islamonderwijs dat aanvankelijk nog verpakt is al een soort multi-culti vak dat het respect zou moeten bevorderen, de maximumstraffen voor islamkritiek (al eerder aangemerkt als racisme) worden verhoogd, boekhandels mogen geen islamkritische boeken meer aanschaffen, het komt steeds vaker voor dat verkrachters strafvermindering krijgen als het slachtoffer ‘uitdagend’ gekleed ging, ambtenaren in gemeentehuizen moeten gescheiden (mannen bij mannen, vrouwen bij vrouwen) van elkaar werken, particuliere sjaria-rechtbanken voor moslims worden toegestaan, het homohuwelijk wordt teruggedraaid, het huwelijk met meerdere personen is enkel nog open gesteld voor moslimmannen, er komt een speciale belasting op muziek en figuratieve kunst, openbaar blijk geven van homoseksualiteit wordt verboden, stadsdeelraden krijgen het recht om het blootshoofds gaan voor vrouwen te verbieden, er komen andere (lagere) belastingstarieven voor moslims, er komen staatssjariarechtbanken(die aanvankelijk naast de kantonrechtbanken bestaan), er komen sjaria-rechtbanken die naast de arrondissementsrechtbanken bestaan en er komt een islamitische evenknie van de Hoge Raad, wie van een niet-moslim steelt wordt behandeld volgens het ‘gewone’ Nederlandse recht en wie van een moslim steelt valt onder sjariarecht, er komt een verbod op het bouwen van nieuwe kerken en synagogen, de verzorgingsstaat wordt geleidelijk afgebouwd en de belastingen voor niet-moslims worden verhoogd, er komen quota voor moslim-ambtenaren ten gunste van de moslims, er komt een verbod op het restaureren van bestaande kerken en synagogen, niet-moslims wordt het verboden zich als moslims te kleden, de eerste legale steniging vindt plaats, de rol van het Nederlandse recht en de Nederlandse rechtbanken wordt steeds kleiner (ten gunste van de staatssjariarechtbank), het kalifaat der Nederlanden wordt uitgeroepen.

  Alles natuurlijk stapje voor stapje voor stapje.

Comments are closed.