Er zijn subsidie sponsjes en subsidie slurpers. Tot de laatste categorie behoort de nmu (natuur en milieufederatie Utrecht). Hun financiering bestaat volgens het centraal bureau voor fondsenwerving voor slechts tussen de 5 en de 10 procent uit eigen middelen. De vraag van de week is of deze subsidiekampioenen ook kunnen rekenen en of wij deze club kunnen verslaan.

Vorige week riep ik op tot deelname aan hun poll over windenergie. In 6 weken tijd hadden 770 mensen hun enquête ingevuld en die waren voor 70 procent voorstander van windenergie. Dat betekent dat naar boven afgerond 540 mensen voor windenergie stemden. Kan beter dacht de groene rekenkamer. En later ook ik zelf. Vandaar dat we opriepen tot deelname aan deze enquête. Naar aanleiding van onze oproepen zijn daardoor in twee dagen tijd net zoveel stemmen binnengekomen als de 6 weken daarvoor. Hiermee hebben we de eerste winst te pakken. Waar de groene idealisten 6 weken nodig hadden om 770 mensen te activeren, hadden de sites de groene rekenkamer en de Vrijspreker genoeg aan 2 dagen om net zoveel man te mobiliseren. 1-0 dus voor ons.

De 770 mensen die de laatste 2 dagen stemden, stemden overwegend tegen. De exacte percentages worden door de nmu niet gegeven, maar stel dat 90 procent tegen stemde, dan zijn dat 690 man. En er stemden dan 80 man voor. Dit betekent dat er in totaal 540 plus 80 = 620 voorstemmers waren. En 690 plus 230 is 920 tegenstemmers. Hiermee zijn de windmolenfans overtuigend verslagen. 620 tegen 920 is toch wel een erg duidelijke nederlaag voor de windenergie adepten. 2-0 dus.

Nu de morele kant van het verhaal. De groene rekenkamer en de Vrijspreker zijn vrij van overheidsinvloeden. In ieder geval de Vrijspreker kan vrij spreken. Zonder last of dwang. De in een mooie villa gehuisveste nmu wordt gefinancierd door derden. Voor meer dan 90 procent. Mede van door u en mij onder dwang opgebrachte gelden. Dit brengt de stand op 3-0.

Tenslotte de wetenschappelijke kant. Kan de gesubsidieerde groenmensch nog rekenen? Of kunnen we dat beter op deze site? De nmu claimt zelf de victorie. Na eerst zelf middels de groene peiler hun achterban te hebben opgeroepen tot deelname aan de enquête (lekker representatief dus….), verwijten ze de Vrijspreker, of in ieder geval de groene rekenkamer dat ze een oproep hebben gedaan. De stemmen na de oproep van de Vrijspreker en de groene rekenkamer worden in hun officiële uitslag NIET meegenomen. Sinds de inconvenient truth, die voor een deel uit onwaarheden bleek te bestaan, weten we dat we moeten oppassen als een groene utopist met cijfers bezig is. Dit is nu nogmaals bevestigd. Het verlies van 620 tov 920 stemmen is door het niet meenemen van de vrijsperker en groene rekenkamerstemmen door de nmu omgebogen tot een eclatante overwinning in hun officiële enquête uitslag. Dit gedrag is dermate abject dat ik niet langer de score ga bijhouden. Het is geen 4-0. Neen, wij zijn moreel dermate superieur aan dit soort middels collectivistische dwang gefinancierde organisaties dat iedere verdere vergelijking en kwantificering mank loopt.

Ik wil bij deze eenieder bedanken die deel nam aan de zondag actie van vorige week. Indien we zo gemakkelijk subsidie slurpers kunnen verslaan met zo weinig middelen als we beschikbaar hebben is er duidelijk hoop. Het zou prettig zijn als we de stem van de vrijheid vaker doen galmen.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

NB1: controle vragen horen in een enquête te zitten verwerkt om te controleren of de enquête representatief is. In dit geval zou de controlevraag kunnen zijn: gebruikt u zelf groene stroom? En ja hoor, deze vraag werd gesteld. We weten dat ongeveer een derde van de Nederlandse huishoudens zelf groene stroom afneemt. De nmu stelt dat dit bij de respondenten van de enquête op 74 procent ligt. Hiermee is duidelijk aangetoond dat de resultaten niet representatief zijn omdat bij een goed gehouden steekproef dit op ongeveer 33 procent zou uitkomen. Na de tussenkomst van de Vrijspreker en Groene rekenkamer lezers is dit wel een representatieve enquête geworden, maar dat feit wordt weggemoffeld. Ofwel de moderne groenmensch weet niet van controlevragen af om de representativiteit van enquêtes te controleren, ofwel het interesseert ze niet.

NB2: Aangezien wij niet zijn uitgenodigd om op hun site te reageren zie ik geen enkele reden de nmu uit te nodigen om een weerwoord te geven op dit verhaal.

2 REACTIES

  1. Mooi. Mission accomplished! Het verhaal over die controlevraag is nog het beste om aan te tonen dat die Linksch-Groenmenschen een stem alleen mee laten tellen als die stem voor is. Ik heb het ook niet kunnen laten om tegen te stemmen maar zoals iemand in dat topic met die oproep om te stemmen al zei; eigenlijk moeten we niet stemmen of tegen zijn. Immers, als iemand een windmolen wil neerzetten en niemand heeft daar last van dan is er toch niks op tegen. Anderszijds, van windmolens heb je eigenlijk altijd last want landschap ontsierend e.d.

  2. Fantastisch resultaat zou ik zeggen! Het clubje zet zich met de “billen bloot” als dit hun respons actie is.

    Wij verzaken de uitslag omdat er “opeens” heel veel werd gestemd na een oproepje, en al deze stemmen waren tegen onze wil.

Comments are closed.