De EU heeft beloningsregels vastgesteld voor bankbestuurders. Een voorbode voor ‘passende’ beloning. Geregeld is dat een beloning voor minstens de helft uit aandelen van de desbetreffende bank moet bestaan. Maar de EU heeft er dus niet aan gedacht dat er banken zonder
aandelenstructuur zijn, zoals de RABO. Niet getreurd, ook daar worden oplossingen voor geregeld:


Weer een mooi voorbeeld hoe het denk?raam en inzicht van een  regulator werkt. In plaats van zich te realiseren dat de regels en
uitgangspunten misschien fout zouden kunnen zijn wanneer er instellingen zonder aandelen blijken te bestaan, gaat de EU en haar uitvoerder de DNB er stug mee door. Blijkbaar is hun model van de werkelijkheid goed en dus? behoeft  het model, en daarmee de werkelijkheid! slechts een beetje te worden aangepast: wanneer er geen aandelen zijn en de regels dat vereisen, dan moeten de RABO’s maar kunstmatige aandelen creëren zodat ze die als bonus kunnen uitkeren en zo aan de EU regels voldoen.

Ze moeten bij de DNB wel helemaal zijn vastgeroest in hun modellencultuur, die ook zo goed werkte in het voorspellen van crises natuurlijk, dat zij de RABO en ook ABNAMRO in de virtuele aandelen gaan dwingen, alleen om aan de beloningsregels te kunnen gaan voldoen. Noem het de simpelheid of arrogantie van de macht, maar mij gaat het er hier om dat het weer een mooi voorbeeld is van hoe hokjesgeest bij deelproblematiek, modelmatig denken vanaf de ivorentoren en het sub optimaliseren van deelproblemen, de werkelijkheid overtreft.

Dus RABO en ABNAMRO moeten virtuele aandelen gaan verzinnen opdat er virtuele bonussen volgens virtuele? wetten mogen worden uitgekeerd. Knijp eens in mijn arm. OK de Euro is ook al virtueel maar dit wordt wel erg on-transparant, of zouden ze dat met cloud-computing bedoelen?  Over financial engineering en derivaten gesproken, virtuele RABO aandelen passen daar perfect in. En dan heb ik het er nog niet eens over dat de overheid zich niet met het beloningsbeleid zou moeten bemoeien, tenzij zij zich financieel met een instelling bemoeit.

3 REACTIES

  1. Laten we die naked shorten (da doet men trouwens met virtuele aandelen).

Comments are closed.