Het IPCC en Greenpeace zijn twee handen op één duurzame onrendabele buik. Greenpeace levert ‘onomstotelijk’ bewijs bij de kletsverhalen van het IPCC en de Groene Vrede geldmachine krijgt daar in ruil invloed, geld en macht voor terug. Belangenverstrengeling alom en veel wereldvreemd getetter als ‘voor 2050 draait de wereldeconomie voor 80 procent op duurzame energie’.  Dat gaan wij alleen niet meemaken want tegen die tijd is Europa straatarm en compleet uitgewoond door de euro-steunoperaties, bankenreddingsacties en het zwarte subsidiegat dat duurzame energie heet.

Blogger Steve McIntyre zocht in een IPCC pressrelease over die 80 % duurzaamheid naar de wetenschappelijke onderbouwing ervan. Hij ontdekte in plaats van deugdelijk bewijs dat het hele IPCC feestverhaal direct uit de Greenpeace mouw komt. Kortom, groene propaganda als basis voor academisch onderzoek.   Na Climategate en vele plechtige beloften is IPCC nieuwe stijl niets anders als oude wijn in nieuwe biologische zakken.

Organisaties als Greenpeace, Friends of the Earth en WWF leveren overheidsgesubidieerd ‘bewijs’ aan dit soort overkoepelende organisaties als het IPCC. Met hun schijn van zogenaamd onafhankelijk en legitiem research kunnen er vervolgens weer miljarden euro’s aan het doodgeboren kindje van de duurzame energie verspilt worden.

Het is geen geheim dat overheden en de EU en haar quasi-autonome organisaties nauw samenwerken met de milieu NGO’s om een faliekant verkeerd beleid door te drukken ten koste van de burgers. De IPCC rapporten staan bol van de ‘grijze literatuur ‘- onwetenschappelijke en non-peer reviewed ‘onderzoek”. Er zijn een groot aantal grijze organisaties – semi-overheid instituten met publieke taken zonder transparatie of toetsing – die zich bezig houden met het produceren van ‘bewijzen’, het masseren van de media en het uitvoeren van politiek beleid. Hiermee bevoordelen zij een kleine industriële sector en elite en dienen zij een specifieke politieke agenda.

Bishop Hill schrijft in zijn post Ideological Money Laundering dat de EREC (European Renewable Energy Council) samen met Greenpeace een rapport heeft opgesteld waarin men laaiend enthousiast is over duurzame energie. Dat is ook geen wonder want het EREC verdiend geld met de verkoop van windturbines en zonnepanelen. Dat kan je niet eens een advertorial noemen, dat is puur reclame op belastingkosten.

De kongsi tussen overheid en pressiegroepen en de hoeveelheid desinformatie komt dankzij ijverige en vasthoudende bloggers en echte wetenschappers aan de oppervlakte. De tijdspanne van hun leugens wordt steeds korter.

4 REACTIES

 1. gaat nog wel even duren voordat die hele hoax doorgeprikt is. mensen zijn langdurig gebrainwashed (met hun eigen geld vaak) en velen hebben thans hun baantje te danken aan dit groene circus.

  hier een leuk filmpje ‘ lord Monckton vs Greenpeace’

  http://www.youtube.com/watch?v=GxIjygRPpmk

 2. Dergelijke voorspellingen liggen nogal ver in de toekomst en iemand die er nu furore mee maakt is tegen die tijd allang weer vergeten. Dat is de kunst van het voorspellen. Doe geen voorspellingen waar je nog aan herinnerd kunt worden.

 3. Als je geloofd in de Co2 Farce zou mijn vraag zijn:

  Zijn greenpeace, en aanverwante illegale organisaties niet juist de OORZAAK van meer Co2 uitstoot?
  ´groene energie´, maar eigenlijk impliceert dat er meer Kolencentrales omdat windparken en zonne energie geen stabiele hoeveelheid kunnen blijven produceren. En ze zijn anti kernenergie wat 0 C02 uitstoot na productie. Huh?

  Maar die Co2 Ongein heeft wel geresulteerd in GIGANTISCHE belastingen op:
  – Milieuheffing op gas en elektriciteit (energiebelasting, waar OOK BTW over wordt betaald)
  – Co2 heffing op vliegtickets (vliegtax, waar OOK nog eens BTW over wordt betaald)
  – Milieuheffing op huishoudelijke apparaten (verwijderingsbijdrage)
  – Extra heffing op diesel en zwaardere auto’s (slurptax)
  – concurrentie vervalsing en ZWARE markt verstoring middels de ´voordeeltjes´ op bijtelling, wegenbelasting, BPM,..
  – verhoogde afvalstoffen heffing
  Sinds 1-1-2010:
  – Wet belastingen op milieugrondslag
  welke behelst:
  a. een belasting op grondwater;
  b. een belasting op leidingwater;
  c. een belasting op afvalstoffen;
  d. een belasting op kolen;
  e. een energiebelasting;
  f. een verpakkingenbelasting.

  En nog eens TIG regeltjes omtrent afval, bodemsaneringen,woningbouw, tot en met speciale opleidingen voor leraren omtrent het co2 probleem…

  Tel daarbij op dat geen van deze belastingen zijn zgn. Doelbelastingen, en zijn dus pure inkomsten bronnen welke zonder enig gericht doel besteed mogen worden…..

  Melkkoe? neeeuuuhhhhh hoe komen we erbij..
  Eerder een duivelse stier welke melk kan geven en ons tegen de muur zet, eigendommen afpakt en zwaaiend met een boek vol met nog meer van dit soort regels…

Comments are closed.