Zie foto hiernaast. Hoe duur wilt u het hebben? Gelooft u dat het budget om een fietsenstalling bij een NS station te realiseren gemiddeld 1189 euro bedraagt, PER FIETS? Of gelooft u liever de MSM en geen sites als Vrijspreker? Is dit soms libertarische anti overheids propaganda? En bedragen de kosten veel minder?

Ik laat u niet langer in spanning. Op deze pagina kunt u alles lezen.

De informatie komt van de rijksoverheid dus het is niet helemaal betrouwbaar. Aangekondigd wordt een plan om de komende jaren maar liefst 90 duizend fietsenparkeerplekken te realiseren. Voor een bedrag van 107 mln euro. Dus bijna 1190 euro per te realiseren fietsenstallingsplek. Hier zitten de exploitatie en onderhoudskosten niet bij inbegrepen.

Vast staat al dat dit budget niet genoeg is, er is volgens de planners een totale extra behoefte aan tussen de 140 duizend en 260 duizend fietsstallingsplaatsen tot 2020. De 107 mln die nu is gereserveerd voor 90 duizend plekken bij de belangrijkste stations gelegen aan de trajecten waar spoorboekloos gereden gaat worden, dient met minimaal 134 mln extra te worden uitgebreid om het probleem landelijk aan te kunnen pakken.

Gelukkig zijn er de slimme jongens en meisjes van Berenschot adviesbureau om dit in goede banen te leiden. Voorafgaand aan het onlangs aangekondigde plan van Melanie Schulz heeft Berenschot een rapport “Fietsparkeren bij stations, oplossingen voor een systeemsprong” opgesteld. 80 pagina’s. Er is gedegen gewerkt. Er is literatuur onderzoek verricht, en er  zijn workshops geweest (volgens de beproefde methode “pressure cooker”). Er is zelfs een alliantie fabriek sessie geweest.

Berenschot  concludeert dat het de voorkeur heeft dat er een nieuwe organisatie per gemeente komt die het probleem van het fietsparkeren integraal aanpakt. Ze durven de term niet in de mond te nemen, maar het gaat eigenlijk om een afdeling fietsparkeer beheer. Ze durven ook niet te schetsen wat dat impliceert. Een afdeling waar natuurlijk een voorafgaand onderzoek voor nodig is om nut en noodzaak vast te stellen. Door bijvoorbeeld de materie deskundigen van Berenschot. Waarna een voorlopig kader gesteld gaat worden middels het verkennend vastleggen van taken, financiering en bevoegdheden van de nieuw op te richten organisatie. Stuur en project groepen worden opgericht. Een medewerker kwaliteitsborging wordt aangesteld. Plannen van aanpak, en kwartiermakers zijn nodig voor deze nieuwe organisaties. Gedurende de opstartfase van deze organisatie zullen bestaande uitbreidingsplannen van de fietsparkeercapaciteit worden gestaakt totdat de nieuw op te richten organisatie de uitgangspunten van het masterplan fietsparkeren heeft vastgesteld en daarna het masterplan zelf heeft opgesteld.

Alvorens het masterplan wordt uitgevoerd zal dienen te worden zeker gesteld dat er congruentie is van visie tussen de stakeholders. Dat men het eens is met het masterplan. De in het masterplan opgenomen en vanuit de teruglopende uitkeringen uit het gemeente fonds noodzakelijke marktconforme fietsparkeerbeprijzingssystematiek zal vanwege electorale redenen niet door iedere politieke partij onderschreven kunnen worden. Bovendien zal het betaald fietsparkeren gebied verder dienen te gaan dan het station zelf om ongewenste fietsparkeerdruk aan de rand van het betaald parkeren plangebied tegen te gaan. Hetgeen additionele handhavingskosten met zich meebrengt evenals de noodzaak van bewonersfietsparkeervergunningen.

Gezien de politieke gevoeligheid die het fietsparkeren de komende jaren gaat krijgen is in iedere gemeente een duurbetaalde interim bestuurder absoluut vereist om dit proces in goede banen te leiden. Bovendien zal vrij snel duidelijk worden dat gezien de cultuurverschillen de operationele uitvoeringstak (de weesfietssloten doorknippende doorpakkende handhavers op MBO min niveau) van deze nieuwe organisatie het beste losgekoppeld kan worden van de universitair plus geschoolde medewerkers van de afdeling beleid.

Voor zover de duurbetaalde interim bestuurder ervaring heeft met voorgaande trajecten zal deze eerder geneigd zijn deze universitair geschoolde medewerkers niet in de project organisatie op te nemen om daadwerkelijk de fietsenkelderbouw te begeleiden. Maar zal hij hier kiezen voor een tijdelijke project organisatie fietskelderbouw met externe medewerkers op HBO niveau met veel ervaring. Waardoor er eigenlijk binnen een paar jaar drie organisatieonderdelen zijn ontstaan om de fietsparkeerproblematiek van een middelgrote gemeente in goede banen te leiden.

Geloof ik dus dat de uitbreiding van de fietsparkeercapaciteit voor 1189 euro per fietsparkeerplek gerealiseerd gaat worden? Driewerf NEEN. Het gaat veel meer kosten. We krijgen hele dure fietsparkeergarages die passen bij de door ambtenaren en politici geveinsde uitstraling van de betreffende middelgrote provinciestad. Die ondergronds worden aangelegd maar door dure ingrepen “sociaal veilig” worden aangelegd. Maar niet voldoende capaciteit zullen hebben. Het fietsparkeerbeheer zal net zo’n faal actie worden als het autoparkeerbeheer dat erin is geslaagd onze historische binnensteden autoluw te maken tegen de prijs van economische neergang.

 

7 REACTIES

 1. Dit is volgens mij een gevolg van het feit dat de gemeentes hun inkomsten kwijt raken van het gemeentelijk openbaar vervoer door de aanbevelingswet. De minimale subsidies die gemeentes zelf in dit vervoer stoppen om er het tienvoudige uit te halen is hier mee de nek omgedraaid. Gemeentes moeten dus een andere melkkoe oprichten. Het gevolg hier van is dat burgers weer dubbel gaan betalen. Eerst wordt er weer beslastinggeld gebruikt om de fietsparkeer plekken te creeren. Als je er daarna gebruik van wilt maken moet je er weer voor gaan betalen..Tja , alleen de zon gaat voor niets op he… Inderdaad is de plaats per plek onrealistisch hoog. €1189 per plaats haal je er niet binnen econimisch gestelde termijn van 3 jaar uit. De huur ( kopen is ondenkbaar uiteraard)zal jaarlijks bijgesteld worden met minimaal de inflatiecorrectie. Kortom het oude liedje weer in een nieuw jasje. Of is de jas nu gewoon omgedraaid door te zeggen dat er iets geheel iets nieuws is gecreerd…De fiets een nieuwe melkkoe vanaf het jaar 2012….

  PS..
  ik ga nu die pdf lezen..

 2. het lijkt me wel zinvol om het een en ander aan fietstenstallingen te hebben, immer zoals gisteren hoeft er maar een zuchtje wind de te zijn en het alom geprezen treinverkeer ligt weer eens massaal plat. Altijd goed dat je dan nog kunt vertrouwen op je eigen set benen en door het nederlandse landschap kunt peddelen, de ondergaande zon tegemoet.

  -cynische mode uit-

  Burnitall [3] reageerde op deze reactie.

 3. @ziggy [2]:” het lijkt me wel zinvol om het een en ander aan fietstenstallingen te hebben, immer zoals gisteren hoeft er maar een zuchtje wind de te zijn en het alom geprezen treinverkeer ligt weer eens massaal plat. ”

  Als je met de trein niet op plaats van je bestemming heb je dus ook niets aan je fiets…Daarbij is het autorijden zo duur gemaakt dat er, werkelijk waar gehoord op station purmerend, mensen zijn die geen geld genoeg meer hebben om dagelijks met de auto naar het werk te kunnen gaan. Zij hebben dus besloten voor een jaarabbo voor de trein betaald (voorgeschoten en terug betaald met de reiskosten) door de baas. Het is dus geen vrijwillige keuze die gemaakt wordt om de trein te nemen, maar een gedwongen. Er wordt gewoon rucksichloos plaats gemaakt voor de elite ode snelweg..

 4. Ach dit plan wordt met stille trom langs de achterdeur afgevoerd bij de bestendiging van het nieuwe bewind, wat nog lang niet libertarisch is, maar dit pseudo-klassiekliberaal en ietwat ethisch conservatiever bewind is toch héél wat verteerbaarder dan het cultuurmarxisme van de voorbije decennia. Ik kan er zowaar mee leven, als ik nu weer hoor dat kunst- en cultuursubsidies worden afgeschaft dan denk ik zelfs “het gaat hard in Nederland”.

 5. Ik lees in de PDF, dat het “geweldige” plan gefinancierd wordt uit de PHS en de OV SAAL.
  Waarom wordt dit niet gefinancierd uit de juiste pot: de NS of ProRail? M.a.w., waarom wordt dit niet gefinancierd door degenen op wie het betrekking heeft: de treinreizigers? Laat die het lekker betalen uit de prijs van het treinkaartje.
  Het is ten voordele van de treinreizigers, dus lijkt het mij logisch dat zij ook voor de kosten opdraaien.

  Oh, wacht even…: overheid en logica. Nee, dat gaat niet samen. Sorry voor mijn bovenstaande opmerkingen. 😉

 6. Dit geeft geheel nieuwe dimensies aan het begrip “dure woorden”.

 7. Als fietser heb je genoeg aan drie stoeptegels en je eigen standaard, dus waarom zou je een overdekte stalling willen hebben die 300m verder lopen is tegen een steile trap op?

  Het beleid is om te voorkomen dat private fietsen beslag leggen op publieke ruimte en schending van het eigendomsrecht dmv “fietsen verwijderen”

Comments are closed.