Deze zomer zal ik geen artikelen schrijven voor de Vrijspreker, maar u filmpjes van lezingen presenteren die Hans-Hermann Hoppe afgelopen voorjaar gaf in Brazilie. Hoppe legt op heldere wijze uit waarom een samenleving met privaat recht is te prefereren boven de staat. Ook verklaart hij het ontstaan van economische crises. De filmpjes zijn kort en ook voor mensen die niet bekend zijn met de Oostenrijkse School, maar wel de Engelse (of de Portugese) taal machtig zijn, laagdrempelig en goed te volgen, zonder ook maar ergens naar oppervlakkigheid te neigen. De eerste serie kan prima als een beknopte inleiding in het denken van Hans-Hermann Hoppe gelden.http://youtu.be/RzPkyFfos60

<iframe width=”560″ height=”349″ src=”http://www.youtube.com/embed/RzPkyFfos60″ frameborder=”0″ allowfullscreen></iframe>

.

9 REACTIES

 1. @Hub Jongen [1]:

  – Zelfeigenaarschap
  Dat een ander eigenaar van jouw lichaam zou zijn is absurd. Die ander kan, bijvoorbeeld, niet direct jouw arm bewegen.

  – Betere beheer door eigendom
  Een eigenaar die een huis bezit en zou kunnen verkopen zal over het algemeen beter om gaan met zijn huis dan een huurder die een huis niet bezit en ook niet kan verkopen. Dit is niet niet, want dit kom je al bij Thomas van Aquino tegen. Wat wel nieuw is, is dat Hoppe dit extrapoleert naar landen. Waarbij de ‘huurder’ vergelijkbaar is met de democratische politicus.

  Maar waar het gedachtegoed van Hoppe in het kort op neer komt is dat Hoppe uit gaat van zelfeigenaarschap en privaat bezit. Dat monopolies er toe zullen leiden dat de kwaliteit van de dienst/het goed naar beneden gaat, terwijl de prijs voor de dienst/het goed stijgt. Dat een monopolie op het uitoefenen van agressief geweld ertoe leidt dat conflicten worden uitgelokt. Daarom wijst Hoppe de staat, in de hobbesiaanse zin des woord, geheel af. Ook een beperkte staat is een euvel. Wat Hoppe voor staat is een private law society. Een samenleving waarin ook de productie van veiligheid en justitie zonder de staat geschiedt. Daarnaast heeft Hoppe het inzicht dat eigendomsrechten en het recht te discrimineren hand in hand gaan. En dat in een vrije samenleving discriminatie onvermijdelijk is. Dat ziet Hoppe niet als verkeerd, maar als een goed middel om de beschaving op te bouwen en te behouden en om de vrije samenleving op te bouwen en te behouden.

  Hub Jongen [3] reageerde op deze reactie.
  Rechtse Rakker [4] reageerde op deze reactie.
  Leonardo Pisano [8] reageerde op deze reactie.

 2. @Oscar [2]:

  OK, veel libertariërs zullen het daar voor een groot deel mee eens zijn. Al zullen veel individuen wel ideeën met detailverschillen hebben.

  Dit levert voor degenen die deze ideale toestand in hun maatschappij zouden willen hebben twee problemen op:

  1.hoe (veel)meer mensen te overtuigen van de moraliteit (en het praktische) van die samenleving.

  2.hoe te komen uit de huidige immorele situatie in de gewenst.

  VrijsprekerSchrijvers en bezoekers doen hun best, maar zou dat ook nog anders/beter kunnen?

  Rechtse Rakker [5] reageerde op deze reactie.

 3. @Oscar [2]:

  Duidelijke filmpjes. Ik heb zijn boek “Democracy the God that failed” besteld. Ik ben heel benieuwd… Maar ik had nog een vraag naar aanleiding van een eerdere discussie met u. Toen zei u:

  “Het alternatief voor een vorstendom zou eerder een republiek zijn waarin alle eigenaren volledige autonomie hebben over hun land en huis en dat men mede-eigenaar is via een aandelenstelsel van openbare plekken zoals het dorpsplein….. Maar laten we gemakshalve van uit gaan dat er 5.000 mensen hebben afgesproken hebben grond aan te kopen in een bepaald gebied om dit gebied naar onafhanelijkheid te voeren en dat in totaal 25 vierkante kilometer wordt aangekocht. Gemiddeld een halve hectare per persoon. Dan kun je natuurlijk afspreken dat het dorpsplein gemeenschappelijk wordt door overeen te komen dat iedereen mede-eigenaar wordt van het dorpsplein. Maar democratie is ook dan geen idee. Men zou op de ‘aandeelhoudersvergadering’ wel kunnen stemmen, maar dan zal het systeem van one man, one vote geen goed idee zijn. Beter zou men het systeem van one holding, one vote kunnen hebben. Daarbij wordt er niet gestemd per persoon, per hoofd maar mag een persoon een aantal stemmen uitbrengen op basis van het aantal aandelen dat hij in bezit heeft.”

  Wordt het aandeel dat iemand dan heeft bepaald op grond van het aantal vierkante meters wat hij/zij in bezit heeft? En zo ja, wat gebeurt er dan met mensen die een woning op bijvoorbeeld de tweede etage van een pand kopen? Of koopt iemand aandelen in het geheel wat los staat van grondbezit?

  Ik ben wel benieuwd naar uw antwoord.

 4. @Hub Jongen [3]:

  “VrijsprekerSchrijvers en bezoekers doen hun best, maar zou dat ook nog anders/beter kunnen?”

  Ja, door meer te doen op mainstream websites en zo meer mainstream bezoekers te overtuigen. De Vrijspreker blijft toch erg een site voor en door libertariers.

  Daarnaast meer inspelen op de actualiteit. Het onverdoofd ritueel slachten is een erg belangrijk issue geweest in de media en de politiek. Op deze site lees ik er nauwelijks over. Het overgrote deel van het volk (en de politiek) is voor een grote overheid op het gebied van dierenrechten. We moeten daarop denk ik in gaan spelen met argumenten die ook dierenliefhebbers aanspreken en in ieder geval een deel van hen over de streep trekt. Op andere gebieden is een kleinere overheidsrol vaak meer bespreekbaar dan op dit gebied. Toch echt iets waar we niet omheen kunnen…..

  Oscar [6] reageerde op deze reactie.

 5. @Rechtse Rakker [5]:

  Het onverdoofd ritueel slachten is een erg belangrijk issue geweest in de media en de politiek.

  Inderdaad, dat hebben we laten liggen. Ik ben zelf van mening dat dieren geen rechten hebben (d.w.z. geen natuurrechten zoals aan mensen dienen te worden toegekend) en dat als consumenten geen ritueel geslachte dieren willen zij geen vlees moeten kopen dat langs ritueel geslachte weg is verkregen.

  Op andere zaken ga ik later in.
  Leonardo Pisano [7] reageerde op deze reactie.

 6. @Leonardo Pisano [7]:

  …namelijk dat deze religie het individu centraal staat.

  Ik denk dat de schrijver van dat stuk het niet helemaal begrepen heeft. Bij de islam zou het individu centraal staan? Waaruit zou dat blijken? Is die schrijver van dat artikel niet de karakteristieken van het christendom op de islam aan het projecteren?

  … waarom de islam op de korrel wordt genomen…

  Aha, dus vanwege het centraal staan van het individu wordt de islam op de korrel genomen? Dat is nieuw voor mij. Ik heb daar nog nooit een islam-criticus over gehoord. Over dat individu centraal stellen in de islam. Uit de islamitische schrift blijkt het niet, uit de islamitische leer blijkt het niet, uit de geschiedenis blijkt het niet, uit het gedrag van de moslims blijkt het niet, uit de praktijk in islamitische landen blijkt het niet. Dus de voornaamste reden waarom bijvoorbeeld Ayaan Hirsi Ali kritiek heeft op de islam is dus niet de jihad, de sjaria, de oemma-kliekvorming, de stenigingspraktijken, de veelwijverij, het er op nahouden van seksslavinnen, legitieme kinderhuwelijken, het doden van afvalligen, het executeren van homo’s, het achterstellen en onderdrukken van vrouwen, het in slavernij drijven van koefr, het vermoorden van islam-critici, het aanzetten tot en het legitimeren van verminkingspraktijken, het als Üntermensch behandelen van ”ongelovigen”, het vervolgen van joden, christenen en andere ongelovigen, maar ze is o zo tegen het centraal stellen van het individu en daarom tegen de islam!?

  Dat bij de islam het individu centraal zou staan is lachwekkende onzin. Ik ben benieuwd welke idioot dit soort gedachten durft koesteren. Hoe heet die malloot?

  Ik moet er nog wat aan wennen, na zo veel jaren MSM indoctrinatie, maar het zou wel de war on terror in het perspectief van de NWO plaatsen.

  Beschouwt u wat u van de MSM verneemt over de islam als anti-islamitisch of zelfs als anti-islamitische indoctrinatie? Kan u voorbeelden noemen? Want ik heb niet de indruk dat de politieke elites en de heersende klasse ook maar in het minst kritisch zijn ten aanzien van de islam, laat staan dat zij mensen zouden indoctrineren met anti-islamisme. Waar haalt u het vandaan?

  @Leonardo Pisano [8]:

  Neen. Hoppe heeft het zelden over intellectueel eigendom. Het is bij Hoppe niet zo’n heel belangrijke issue. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld Stephan Kinsella, die een specialist is op dit gebied. Hoppe is meer een man van de grote schaal, van de macro-economie, de menselijke samenlevingen en de beschaving.

Comments are closed.