Het gaat over de Grieken die gewoon veel te veel geld hebben uitgegeven en al veel te veel belastinggeld van productieve Nederlanders hebben ontvangen. (Overigens slim van de Grieken als die gekken dat allemaal zo maar betalen).

Het bericht uit “Beursduivel” plakken we hieronder. Lees het aandachtig. Je kunt je ogen niet geloven.

We zullen het van een beetje commentaar voorzien, al zult u zelf nog veel meer commentaar kunnen geven.

 

Kabinet eist steun banken bij redding Grieken

MAANDAG 13 JUNI 2011, 20:51 uur | 279 keer gelezen

*Het idiote begint al met de titel! Volkomen idioot ALS je banken als privé instellingen ziet. Maar de meeste banken zijn al overheids-onderdelen. Daar kunnen ze natuurlijk mee doen wat ze willen.

DEN HAAG (AFN) – Het kabinet is bereid Griekenland financieel te blijven steunen als ook private investeerders als banken, verzekeraars en pensioenfondsen hun steentje bijdragen.

*Als pensioenfondsen inderdaad privé zijn, horen ze met de fikken daat van af te blijven.

Zij moeten de looptijd van hun leningen aan het noodlijdende Griekenland verlengen.

 • Let wel: U MOET.

Minister Jan Kees de Jager van Financiën eist daarnaast pijnlijke en vergaande hervormingen en bezuinigingen van de Griekse regering.

De Jager schreef maandag een brief aan de Tweede Kamer over de stand van zaken en de verschillende scenario’s voor Griekenland. Dinsdag debatteert hij er met de Kamer over en dinsdagavond spreekt hij in Brussel zijn Europese collega’s.

De Jager schetst in zijn brief hoe Nederland (* Wie is dat? Uw bankrekening? Uw zorgverzekering? Uw pensioen?) een financiële strop van ,,vele tientallen miljarden euro’s’’ tegemoet kan zien als de eurolanden hun hulp aan Griekenland staken en het land daarmee in een totale financiële chaos, een zogeheten ,,wanordelijke default”, belandt waarin de Griekse overheid leningen niet meer kan terugbetalen.

Risico
Het risico dat de problemen daarna overslaan naar andere landen als Ierland, Portugal en zelfs Spanje is groot, aldus De Jager. De directe schade voor Nederland loopt dan al snel in de vele tientallen miljarden euro’s, maar kan nog veel groter worden als Nederland daardoor weer in een economische recessie schiet.

,,Evenals een aantal collega’s vind ik het absoluut geen aantrekkelijk vooruitzicht om verdere steun aan Griekenland te verstrekken. Nog minder aantrekkelijk is echter de optie dat niet te doen en de risico’s die daarmee gepaard gaan’’, schrijft De Jager.

*Dus??? Toch maar weer meegaan met de politici die de burgers in deze situatie gebracht hebben?
Daar moet een andere oplossing voor komen, want dit gaat alleen maar van kwaad tot erger!

Aanvullende hulp
Hij wil dat de Grieken aanvullende hulp krijgen van EU en IMF en Europese banken, verzekeraars en pensioenfondsen
(* Let wel, degene die dit allemaal betaalt bent ook U, de belastingbetaler. Zonder u is er geen EU en geen IMF en geen pensioenfonds) tegelijkertijd de looptijd van hun leningen aan Griekenland verlengen. (*is tegen de afspraken met de beleggers!)

Er wordt al gesproken over een extra lening van 80 miljard euro, waarbij 25 miljard gedekt zou worden doordat de private partijen (* U dus) hun leningen door laten lopen.

De Tweede Kamer is nog altijd bijzonder kritisch over nieuwe hulp aan de Grieken, al kon het kabinet tot nog toe steeds wel rekenen op een ruime meerderheid van de regeringspartijen VVD en CDA en de oppositiepartijen PvdA, GroenLinks en D66.

Gedoogpartij PVV en de oppositiepartijen SP en de ChristenUnie zijn in elk geval fel tegen nieuwe hulp aan Athene.

(* Sorry, maar er zijn dus nog politici die een beetje denkvermogen over hebben!)

Steun PvdA
Cruciaal voor De Jager is de steun van de PvdA, die hij tot nog toe in de Europese schuldencrisis steeds had. PvdA-Kamerlid Ronald Plasterk is nog niet zo ver om steun nu al toe te zeggen, maar lijkt daartoe wel geneigd. Hij stelt dezelfde eisen aan de Grieken als De Jager doet.
VVD en CDA steunen De Jager, maar willen wel dat de Griekse regering meer bezittingen privatiseert dan nu de bedoeling is en de belastingontduiking harder aanpakt.

*Hoelang en hoever kan het volk nog gemanipuleerd worden, en bang gemaakt met vage bedreigingen?

???Misschien moet er een nieuwe petitie gestart worden.
Terwijl het ook kan dat de lopende petitie eerst wordt afgerond en libertariërs zorgen dat er 1000+  deelnemers komen, de petitie voor “onze”  goudvoorraad. ( nu 809)

Doe iets: http://petities.nl/petitie/openheid-over-de-nederlandse-goudvoorraad

Geplakt uit <http://www.beursduivel.be/nieuws/108212/Kabinet_eist_steun_banken_bij_redding_Grieken>

20 REACTIES

 1. Volgens mij gaat het ze niet om de banken, als ze zich daar zorgen over zouden maken dan zouden ze beter af kunnen wachten wat er gebeurt en dan eventueel staatssteun geven, das veel effectiever. (Of dat verder een goed idee is is natuurlijk een ander verhaal)
  Het gaat ze volgens mij alleen maar erom dat er geen mede-europese staat falliet gaat, stel je voor dat er een staat default en er een sterk afgeslankte en kreupele versie van door gaat, en dan blijkt dat dat helemaal geen ramp is voor griekenland. Ze willen gewoon de griekse staat in haar huidige vorm of model (sociaal-democratie?) behouden.

  En verder mag denhaag alle miljarden overmaken naar griekenland wat ze maar willen, kom op jongens, ga dr voor.
  En mijn eeuwige dank aan de grieken voor het niet betalen van belasting en het daarmee redden van ‘europa’ van zichzelf. De enige manier om het land te redden is om geen (of veel minder, of zo weinig mogelijk) belasting te betalen. Je kunt niet van de bureaucratie verwachten dat ze uit zichzelf inpakken, die belastingkraan moet dicht.

 2. Politici zijn idioten. Spekkie de Jager is er een mooi voorbeeld van, maar er zijn er vele. Zijn deze extra overdrachten overigens de nieuwste instructies van Bilderberg?

  De EU begint steeds meer op een Ueber-Belgie te lijken…

  GB [6] reageerde op deze reactie.

 3. “De Jager schetst in zijn brief hoe Nederland (* Wie is dat? Uw bankrekening? Uw zorgverzekering? Uw pensioen?) een financiële strop van ,,vele tientallen miljarden euro’s’’ tegemoet kan zien”
  Als het over een strop gaat, betekent Nederland waarschijnlijk de onderdaan.

  Als de miljarden er komen, kan Nederland grote waarderung verwachten. In dit geval is Nederland Jan Kees de Jager zelf.

 4. Maar JK had toch beloofd dat we alle leningen mét rente terugkregen en aan de steun verdienden? Waarom nu ineens deze dreigbrief die hel en verdoemenis voorspelt en we dus over de brug MOETEN komen?

  Vandaag is er een debat over de steun aan de Grieken. Ik voorspel je bij voorbaat dat de landverraders van de PvdA de regering aan een meerderheid zullen helpen. “Na lang wikken en wegen zullen ze tot de conclusie komen dat nieuwe steun het beste is voor het volk”. Let maar op!!

  @Bon Vivant [3]:

  De EU begint steeds meer op een Ueber-Belgie te lijken…

  Ik denk dat je nog beter een vergelijking kunt trekken met het voormalige Yoegoslavië als je het over de EUSSR hebt. In België wordt er al een jaar geen enkel politiek besluit meer genomen van enige importantie. Het zou een verademing zijn als dit ook zou gelden voor de EUSSR.

 5. Ik krijg steeds meer het idee dat terwijl het officieele doel van de EU ‘nooit meer oorlog’ was, het werkelijke doel oorlog is.
  Net zo als het gestelde doel:de armen helpen, in de praktijk betekent de zwakkeren vernietigen.
  Als je het officieele naar buiten gebrachte doel omkeert, kom je aardig in de buurt. Het water gaat naar die lippen van de onderdaan, om te kijken hoe hij verzuipt.

  Libertariër [9] reageerde op deze reactie.

 6. De natte droom van de crisis-econoom… en het geblaat van de eurocraat
  Welke groei van productieve sectoren om des land’s schuldverplichtingen na te komen? Terwijl het griekse BBP krimpt* of stagneert en door Europese banken en politici noodleningen of extra miljarden schuld (verplicht of met zachte dwang, achter de schermen, moet) toevoegen en aannemen. Begrotingstekorten lopen nog verder op en dan moet er (nog meer) bespaard en gesaneerd worden. Ambtenarenapparaat moet krimpen*? met verdere privatisering van overheidsbedrijven (toch niet veiligheid zeker), aandeelhouderschap en participaties verkocht BLAH BLAH BLAH… dat is allemaal theorie

  en nu de praktijk

  Mijns inziens loopt de EU parallel en exact in hetzelfde voetspoor met politiestaat USA. Dus geen soevereine Europese staten meer maar een uniforme (nazi-achtige) EU-dictatuur met idem dito politieapparaat en SWAT…

 7. @pcrs [7]:

  Ik krijg steeds meer het idee dat terwijl het officieele doel van de EU ‘nooit meer oorlog’ was, het werkelijke doel oorlog is.

  Of oorlog het doel was van de EUSR doet er niet zoveel toe.
  Het is een feit dat zwakeren vernietigd worden en oorlogen werkelijke praktijk is.
  Daar hebben de inwoners van de EUSR, ook de Griekse inwoners die dat niet willen geen directe invloed op.
  Een verenigde EUSR onder de vlag van “democratie” zou wel eens veel meer schade aan kunnen richten dan een verenigde EUSR onder een dictatuur.

 8. De spijker op de kop. Griekenland naar de drachme en lijdt daar dan niet onder.Dan wil Duitsland naar de mark en wij weer naar de gulden.Het kaartenhuis stort in dat willen ze niet.

 9. Voor mij is de vraag: Wat zijn de werkelijke belangen van het omhoog houden van Griekenland?

  Valt de euro als Griekenland valt?

  Dat er verliezen zijn in beide situaties is onoverkomelijk. Zover hebben ze het al wel voor elkaar.

  Na wat kortstondig onderzoek is de conclusie niet zo simpel.

  Nederland bezit naast de 5 miljard die al weggegeven is middels een verdampte lening, ook nog eens voor 15 miljard aan griekse staatsobligaties

  Frankrijk voor 50 miljard, Duitsland voor 28 miljard, en in totaal hebben de EU landen 164 miljard euro aan exposure in grieksestaatsobligaties.

  Tel daar nog de exposure van banken en verzekeringsmaatschapijen bij op, en het plaatje krijgt kleur..

  En als we dan even nagaan dat Griekenland op pure leugens is betrokken, is het duidelijk hoe rechtvaardig het allemaal is..

 10. Ik zag laatst een staatje waarin stond dat de schuld van Duitsland effectief even hoog is als die van Griekenland als je de schulden van regionale en lokale overheden meetelt (in termen van %GDP — research van Morgan Stanley). Dus waarover hebben we het eigenlijk?

 11. Het geld dat door het Europese hulpfonds wordt gegeven, gaat regelrecht naar de kas van de europese lobbies binnen die landen.
  Die lobbies geven, geven met name, erg veel geld uit aan hun broeders, op de lobbies en het creëren van meer broeders op de lobbies.

  Naar de locale bevolking gaat geen cent. Evenmin naar de doelen met een economie beschermende werking. Want dat is niet het doel van die lobbies. Er gaat alleeen geld naar de doelen van hun lobbies. Meestal urbanizatie coruptie, verdovende middelen of andere lugubere handelspraktijken (bankwereld).

  Op mensen die niet tot een lobbie behoren, of die weigeren corrupt te zijn, wordt de burgerlijke dood toegepast. Zodat ze
  ofwel mee gaan doen met deze corruptie activiteiten, dan wel van de honger om komen. En aangezien deze lobbies eveneens binnen Justitie zitten, binnen de Rechterlijke macht, het OM en de respectievelijke advocaten Ordes, worden deze ‘gestroomlijnd’ door
  Brussel. Zoals het geval was in Servië en nu in Croatië.

  Dát is wat er gebeurt in Spanje, Portugal, Griekenland en Ierland.
  Dáárom is het noooooiiit genoeg en moet er iedere keer meer geld naar toe. Voor Portugal is het inmiddels de 3e keer.

  Dit houdt niet op; dit wordt alleen maar erger. De lobbyisten worden de elite en de rest van de burgers zijn slaven.
  leo [16] reageerde op deze reactie.

 12. Zoals ik in @6 al aangaf;

  Hoe fokking voorspelbaar kan de uitkomst van dit debat op voorhand al zijn…..de PvdA doet voor de bühne wat moeilijk en is vóór met enkele harde eisen (whahahaha!!!). Men heeft daar een grondige hekel aan elke werkende autochtone NL-er die iets probeert op te bouwen. Gelijkgeschakeld zult U worden met die arme Grieken onder het mom van “solidariteit”. Solidariteit met de banksters natuurlijk maar dat zeggen ze er maar even niet bij.

 13. @Aequitas [14]:

  Waarheid, geef het onwetende volk socialismus en democratie en geef ze het “groepsgevoel” belangrijk te zijn, in meerderheid van stemmen dan houden ze elkaar in evenwicht en balans binnen de grenzen van HUN openbare orde, sociaal en maatschappelijk bij te sturen (lees: manipuleren) door de geldende groepsmoraal.
  Dit collectiviteitsgevoel kan tomeloos gestuurd worden door elite.
  Daarentegen:
  Geef het volk libertarisme en individualisme en de elite toont zich van de duistere en kwade kant. Wat u noemt-burgerlijke dood maken-in uw betoog.

  Geld(aftroggelarij) en lobbyisme (militair- industrieel complex)
  Oorlog Libië-Afghanistan-Irak is hier ook niet vreemd aan en voorlopig nog echt buiten de schijnwerpers. Weinig kritische massa bij MSM; onwetende volk slaapt verder, ver van mijn bed-show. Iedereen is ook moedige soldaat Manning (bron wikileaks) allang vergeten…

 14. Griekenland is al failliet.
  Het geld is verloren en komt nooit meer terug.
  Hugo van Reijen

 15. Over de hele wereld worden momenteel steeds duidelijker bevolkingen bedot door politici.

  Kijk maar momenteel naar de Arbische landen in Afrika, China, Rusland, Noord-Korea, Cuba etc. waar de WIL VAN HET VOLK door regeringen gewoonweg botweg onderdrukt worden.

  Kijk verder naar de Griekse bevolking die door hun politici, ambtenaren en upper-class financieel en nog erger door
  HET JUK VAN EN DE DRUK EN DWANG VAN DE EUROPESE UNIE financieel voor de komende generaties inclusoef wordt uitgekleed.

  Kijk naar ons Westerse landen, waar alle regeringen, DWARS TÉGEN DE WIL VAN HET VOLK en DWARS TÉGEN DE DUIDELIJKE
  COLLECTIEVE “NEE”-STEM- uitkomsten van gehouden REFERENDA in ( bijv. in Nederland is onze ziel achter de rug om door Balkenende aan Europa verkocht ),
  ons de Europese Unie en de euro DOOR DE STROT DUWEN / FORCEREN.

  Kijk naar Nederland waar het kabinet DWARS TÉGEN DE WIL VAN HET VOLK doodleuk VERSNELD ( ! ) probeert de AOW en pensioen naar 67
  DOOR DE STROT DUWEN / FORCEREN.

  Het is 5 voor 12 !

  Niemand doet iets tegen de plannen van dit kabinet !

  Binnen nog maar één week wil Rutte dit smerige achterbakse PENSIOEN-AKKOORD STIEKEM snel in een VEEGBESLUIT door de Kamer jagen,
  zodat het voor HET VOLK STRAKS TE LAAT IS EN WIJ ONS NERGENS MEER OP KUNNEN BEROEPEN ALS HET EENMAAL DEFINTIEF AANGENOMEN IS
  IN DE KAMER.

  Laten we toe dat de regering van een handjevol elite WËÉR EENS ( ! ! ) VOOR DE ZOVEELSTE KEER HAAR ZIN DOORDRUKT TÉGEN DE WIL VAN HET VOLK ?

  Blijven we erbij zitten en keken erna ?

  Of DOEN WE ER COLLECTIEF EN VOORAL GROOTSCHALIG OVER HET HELE LAND WAT AAN ?

  Dit is een van de belangrijkste punten in onze nationale historie van de sociale democratie om voor op de bres te gäan.

  DIT GAAT ONS ALLEMÁÁL EN DE VOLGENDE GENERATIES BELANGRIJK.

  De politici proberen ons met VALSE ARGUMENTEN VOOR HUN PENSIOENAKKOORD TE WINNEN, nl. dat het in ons
  belang is dat wij bezuinigen en dat het niet anders kan……

  BLA BLA, BLA

  Allemaal LEUGENS, onderbouwd met zware sprekers om ons via de MEDIA VOORAL OM TE PRATEN EN TE BEWERKEN, BRAINWASHEN,
  zodat we uiteindeijk gaan GELÖVEN dat het klopt als we hun VALSE argumenten maar vaak genoeg te horen krijgen.

  Hoezo ACHTERBAKS ?

  Het kabinet Rutte is een stiekem kabinet.

  Tijd dus voor OPSTAND in NEDERLAND VOOR BEHOÓUD van AOW en PENSIOEN op 65 MET DE HUIDIGE RECHTEN.

  Tenslotte werken we daar al decennia hard genoeg voor.
  Werken tot 67 is MODERNE SLAVERNIJ en INHUMAAN.

  Er MOETEN in Nederland dringend PROTESTEN OVERAL IN HET LAND plaatsvinden, zodat het volk de politiek duidelijk AFDWINGT dat er EENS DEFINITIEF naar VOLK EN DEMOCRATIE DIENT TE WORDEN GELUISTERD.

  OOK DE VAKBONDSLEDEN MOETEN ZICH LATEN HOREN ( Astrid Jongerius heeft de Nederlanders ZONDER ONZE INSTEMMING AL UITGELEVERD aan de politiek )

  De Griekse bevolking heeft het begrepen.
  Die haalt massaal HAAR EIGEN ZUUR VERDIENDE GELD VAN DE BANKREKENING en dreigt vandaag al met REVOLUTIE.

  De banken, politici, elite, bestuurders over de hele wereld BEDOTTEN HET EIGEN VOLK EN LATEN HET VOLK OOK NOG EENS
  ALS STRAF VOOR DE FOUTEN VAN DIEZELFDE BANKEN OPDRAAIEN ! ! !

  Nog gekker moet het echt niet worden in de wereld.

 16. http://www.nrcnext.nl/blog/2011/06/15/saai-zeg-dat-gedoe-met-dat-pensioenakkoord/#comment-85950

  Saai zeg, dat gedoe met dat pensioenakkoord
  Maar hallo! Het gaat wel over onze toekomst!
  Door Redactie Redactie
  40
  reacties
  op 15 juni 2011
  Deel op twitter Deel op facebook Deel via e-mail

  gaap Saai zeg, dat gedoe met dat pensioenakkoordSorry. Het is inderdaad taaie kost, dat pensioenakkoord.
  Maar het is erg belangrijk en daarom pakken we er in de papieren next vandaag mee uit.
  Het wordt hoog tijd dat we ons er in gaan verdiepen, zo stellen deskundigen, want jongeren dragen straks onevenredig veel risico.

  Maar we begrijpen het niet, of we hebben er geen tijd voor om onze tanden er in te zetten.
  Of we vinden het simpelweg niet interessant genoeg, die pensioenen.
  Wat de reden ook is: er zijn maar weinig jongeren die zich druk maken om het nieuwe akkoord.

  Wat deskundigen de meeste zorgen baart, is dat er over twintig à dertig jaar twee keer zoveel gepensioneerden zijn dan nu.
  Het streven van het principeakkoord dat de koek eerlijk verdeeld wordt en de huidige werknemers straks net zoveel te besteden hebben als de gepensioneerden van nu, is helemaal niet zeker.

  En dan moeten we straks ook nog langer doorwerken, en dat voor een onzeker pensioen.
  Dat is de kern van het principeakkoord.

  Ilja Boelaars, econoom en landelijk bestuurslid van de Jonge Democraten (D66) en Maarten Koning, landelijk voorzitter van de Jonge Democraten, stellen dat het kabinet de diefstal van het pensioen van jongeren toestaat.

  Men liet zich een rad voor ogen draaien door een simpele rekentruc: De AOW-leeftijd gaat naar 66 jaar (en 67 in 2025), maar wie er toch met 65 uit wil, mag dat in ruil voor 6,5 procent minder AOW. Tegelijkertijd wordt de AOW echter verhoogd. Wie met 65 eruit stapt, krijgt dus straks toch meer AOW! Het échte nieuws werd ondertussen over het hoofd gezien: het kabinet staat toe dat de vergrijsde vakbonden pensioenaanspraken van jongeren gaan inpikken.

  Volgens hen is het grote probleem dat pensioenfondsen 250 miljard euro te weinig in kas hebben.
  En dat het daarom onafwendbaar is dat de koopkracht van de toekomstige pensioenen, flink zal moeten dalen.

  De reden is eenvoudig: het kabinet zit met een gigantisch begrotingstekort.
  Zij wil graag bezuinigen op de AOW, maar de vakbonden zijn hier – in het belang van hun grijze achterban – enorm tegen.
  Zij eisen wisselgeld. Bij gebrek aan financiële middelen besloot het kabinet de jongeren te verraden.

  En ondertussen laten de jongeren het maar mooi gebeuren.

  Dus waarom geen grote protesten op het Malieveld ?

  Is het niet hoog tijd voor een demonstratie die Den Haag op zijn grondvesten laat trillen ?

 17. Zie een belangrijke weblink over VERRAAD en VERKOPEN VAN DE ZIEL van
  zowel VAKBONDSLEDEN als DE TOTALE BEVOLKING AAN DE DUIVEL door de wolf in schaapskleren in de persoon van Astrid Jongerius:

  http://www.pensioenbelangen.nl/label/pensioenakkoord/

  Het toverstokje van Agnes Jongerius
  donderdag 2 juni 2011
  Kees de Vries
   
  Het principeakkoord
  Zoals bekend kwamen de werkgeversorganisaties zo’n drie jaar geleden met een rapport “Naar een modern en betaalbaar Pensioen”. Verleden jaar, op 4 juni 2010, werd duidelijk hoe “modern” dat pensioen zou worden en hoe de betaalbaarheid zou worden “veiliggesteld” volgens het toen gesloten principeakkoord van de vakbeweging en de werkgevers. Het was zo “modern” en “betaalbaar” dat de pas aangetreden minister van Sociale Zaken, Henk Kamp dankbaar stelde dat hij met dit akkoord goud in handen had! Het “gehalte” van dit goud werd duidelijker naarmate meer “devil details” (helse hoedanigheden) van het akkoord uitlekten. Kamp zag dit akkoord vermoedelijk meer vanuit het perspectief van overheidswerkgever en minder vanuit zijn functie als minister van “Sociale” Zaken – een belangenverstrengeling waarmee meer mensen moeite mee blijken te hebben.
  Ik hoef hier, nu zelfs de FNV-bonden in opstand kwamen, niet uit te leggen hoezeer dit principeakkoord beoogde de belangen van de pensioengerechtigden schaamteloos te verkwanselen:
  garanties over de hoogte van de pensioenuitkeringen vervielen;
  de pensioenen zouden op en neer bewegen met de beurskoersen;
  de premiebijdrage van de werkgevers zou worden gelimiteerd tot een “maximum”.
  Kortom, dit akkoord legde alle lasten en risico’s op de schouders van de pensioengerechtigden. In vakbondstermen “Een toekomstbestendig pensioenstelsel voor jong en oud” Hoe zo, belangenbehartiging van de pensioengerechtigden door de vakbonden? Hoe diep kun je als vakbond nog zinken? Over ons en zonder ons wordt weer eens over ons uitgestelde loon beschikt!
  Intern overleg
  Een negatief advies van de landsadvocaat over de juridische problemen rond deze voornemens droeg niet echt bij aan een prettig onderhandelingsklimaat. De afwijzing door minister Kamp van de in het principeakkoord afgesproken financiële verhoging van de AOW ook niet. De details van dit gerommel in het achterkamertjesoverleg zijn inmiddels genoegzaam bekend. De achterban van de bonden ging zich inmiddels steeds harder roeren toen men door kreeg wat de bedoeling was.
  Terwijl de FNV nog met de moed der wanhoop wilde door onderhandelen, schreven zeven prominente vakbondbestuurders in een open brief: “De stekker moet uit dit onderhandelingsproces worden getrokken. Op deze manier zwemmen we in een fuik van het kabinet, de werkgevers en de verzekeraars”. De positie van Agnes Jongerius kwam zelfs ter discussie, het Waterloo van Jongerius? (RTLZ.nl: 05-04-‘11).
  Henk van der Kolk van FNV Bondgenoten, de grootste aangesloten vakbond, leidde het verzet binnen de FNV-bonden tegen de gang van zaken. Dat resulteerde in het opschorten van het overleg over de uitvoering van dit akkoord. De vakcentrale FNV stelde begin april jl. twee weken te nemen voor het houden van intern overleg. Een eufemisme voor een ordinaire interne ruzie en een anderhalve maand durend crisisoverleg! Half mei sloot de FNV de rijen; men zou het eens zijn geworden over een nieuw pensioenstelsel – de interne ruzie was opgelost. “Een toverformule is gevonden” zo kondigde een opgeluchte Agnes Jongerius het interne FNV-compromis aan. Er is overeenstemming over de wijze waarop wij een optimale balans kunnen bereiken tussen zekerheid en de kans op indexeren. Als het aan ons ligt kunnen de pensioenfondsen straks hun eigen invulling kiezen. Onze oplossing gaat uit van én zekerheid én indexeren. Dus niet óf óf, maar én én”. Eerder hadden verontruste FNV-leden haar 35 duizend petities overhandigd; de ondertekenaars zijn bezorgd over de risicoverdeling van de pensioenen. Die zouden niet eenzijdig bij de deelnemers moeten liggen.
  Hervat overleg
  Dankzij deze “toverformule” gaat de FNV de gesprekken met de werkgevers en de minister van “Sociale” Zaken Henk Kamp hervatten. Kamp begon al zijn geduld te verliezen; hij had graag op 4 juni 2011 een definitief akkoord gezien; één jaar na het principeakkoord als “voorbeeld van redelijkheid”.
  De hoogte van de AOW is bij het te hervatten overleg agendapunt nummer één. “Daarnaast moeten we praten over de verdeling van de risico’s tussen werknemers en werkgevers, de werkgevers moeten daar medeverantwoordelijk voor blijven”. De huidige bijstortverplichtingen van werkgevers moeten ook in een mogelijk nieuw systeem blijven bestaan, vindt Jongerius. “Dat zijn de eerste punten waarmee ik nu weer naar de werkgevers en minister Kamp ga”.
  Je wrijft je ogen uit van verbazing als je dit allemaal hoort en leest. Zaken zoals risicoverdeling en bijstorten die in het huidige stelsel gewoon vastliggen en die via het principeakkoord inmiddels al zijn weggeven! Je vraagt je in gemoede af hoe de bonden zo de weg konden kwijt raken? Maar beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. Misschien hebben wij het allemaal verkeerd begrepen, gewoon een kwestie van miscommunicatie.
  Een verhoging van de AOW die de loonontwikkeling zou moet gaan volgen (maar qua koopkracht op het niveau van 1980 is blijven steken) en waarvoor minister Kamp zegt slechts beperkt budget te hebben. Op de website van de FNV staat: “Naar verwachting worden het geen eenvoudige onderhandelingen met de werkgevers. Immers, bestaande conceptafspraken zullen op belangrijke punten moeten worden aangepast en daarna moet ook minister Kamp over de brug komen met een extra verhoging van de AOW”.
  Een zeer belangrijke uitspraak! Het is te hopen dat Agnes Jongerius behalve de toverformule ook het bijbehorend toverstokje van haar FNV heeft meegekregen, opdat zij de werkgevers en minister Kamp kan betoveren en zo deze terugtocht op verantwoorde wijze te kunnen afronden. Met een nauwelijks geloofwaardige Agnes Jongerius en een verzwakte positie van de FNV in de polder is het goed onderhandelen door de andere “sociale” partners, zeker als die vakcentrale op de in concept overeengekomen principes moet terugkomen! En met een slap poldercompromis zal de gealarmeerde achterban zeker geen genoegen nemen. Geheel in lijn met de toverformule zal Agnes dus niet óf de sociale partners óf de eigen achterban maar én de sociale partners én de eigen achterban tevreden moeten stellen. Voorwaar een uitdagend perspectief! Wordt het dan uiteindelijk toch haar Waterloo zoals het redactionele commentaar van RTLZ.nl begin april jl. al opperde?
  Het is triest nogmaals te moeten constateren dat pensioengerechtigden als betrokkenen bij uitstek via belangorganisaties zoals de NBP, de NVOG en dergelijke op allerlei mogelijk manieren proberen de besluitvormers en de media van onze visie omtrent de gang van zaken op de hoogte trachten te stellen, maar in dit macht- en belangenspel van echte zeggenschap zijn uitgesloten. Over ons en zonder ons zijn de pensioengerechtigden afhankelijk van het toverstokje van Agnes Jongerius!

Comments are closed.