Een systeem van balans of natuurlijk evenwicht waar de natuur naar terugkeert, bestaat niet. Lang is gedacht dat een dergelijk mechanisme werkte maar constante verandering en chaos is het enige dat zeker is in de natuur. Toch houden overheden en milieulobby’s ijzerheinig vast aan deze misvatting. Met achterhaalde mythes bedonderen zij de massa. De natuur moet in balans gebracht – en gehouden – worden en dat mag het nodige belastinggeld, regelgeving en zo nodig mensenlevens kosten.

Het woord ecologie, letterlijk ‘huishouden van de natuur’, is in de populaire cultuur een synoniem voor balans en evenwicht. Er zou een ‘natuurlijk evenwicht’ bestaan, een ideale toestand waarin de natuur spontaan verkeert als je alle verstoring wegneemt van menselijke zondaars. Wanneer we ‘het natuurlijke evenwicht’ herstellen wordt de natuur weer ‘gezond’. Deze mythe is niet alleen bij leken populair, zij vormt ook de basisideologie van moderne natuur- en milieuclubs.

In vrijwel al haar internationale projecten wil het Wereldnatuurfonds ‘het natuurlijke evenwicht’ herstellen. In het rapport ‘natuurlijke klimaatbuffers voor een klimaatbestendiger Nederland’ stellen Vogelbescherming, Staatsbosbeheer en Stichting Ark dat de gepropageerde procesnatuur ‘duurzamer wordt door natuurlijk evenwicht en daardoor onderhoudsarm’. In haar voorlichtingsfolder voor kinderen stelt Greenpeace dat ‘wij tegen genetische manipulatie zijn omdat we niet weten wat dit met het natuurlijke evenwicht doet.’ Ook bij adviesorganen voor de overheid als het Planbureau voor de Leefomgeving moeten natuurlijke evenwichten hersteld worden.

In het recente verleden zijn diverse wetenschappers bezig geweest om dit natuurlijke evenwicht via computermodellen aan te tonen. Dat begon voor het eerst grootscheeps in 1970/71 toen de Club van Rome haar vooronderstelling liet uitrekenen. Hun aanname was dat als de economische groei en de groei van de wereldbevolking in het toenmalige tempo zouden doorgaan, er rampen zouden gebeuren. Deze theorie werd uitgewerkt door een team van het Massachusetts Institute of Technology (MIT). De wetenschapsmensen gebruikten daarbij een computermodel van een andere Amerikaan, prof. J.W. Forrester, die zich bezig hield met het verloop van dynamische processen in de samenleving.

Forrester simplificeerde daarbij tot op het bot de input waarna er  hel en verdoemenis als gewenste output kwam – garbage in – garbage out. De MSM ging met het verhaal aan de loop en net als met het hele CO2 verhaal kreeg het een geheel eigen rampzalige dynamiek. Politici, beleidsmakers en pressiegroepen stelden zich tot doel ‘de groei te beperken om de komende catastrofe op die manier constant uit te stellen’.

Om de samenhang en het evenwicht in de natuur te bewijzen, toog men in 1980 in de VS naar de prairie om daar via een jarenlange veldstudie data te verzamelen. Maar de uitkomsten uit het computermodel stelden teleur, er bleek geen evenwicht te zijn. Meer data moest er komen maar hoe meer gegevens er ingevoerd werden, des te duidelijker bleek dat er geen natuurlijk evenwicht bestond. De projectleider werkte dag en nacht door en overleed uiteindelijk op 48-jarige leeftijd aan een hartaanval.

Langzamerhand groeide er onder ecologen en biologen twijfel over het bestaan van een natuurlijk evenwicht. Deze invisible hand theorie wordt nu dan ook door (verlichte) wetenschappers afgewezen. Maar in de populaire pseudowetenschappelijke dubbele agenda maatschappij wordt deze afgewezen theorie nog volop gepromoot.

Er bestaat niet zoiets als een natuurlijk evenwicht. Er is wel constante verandering en de soort die daar het best op inspeelt of zich daaraan aanpast, mag een plaatsje verder.  Het zou alle betrokkenen sieren om dit toe te geven en alle overbodige en vaak schadelijke ‘balansmaatregelen’ en bangmakerij zo snel mogelijk te schrappen.

 

 

13 REACTIES

 1. In de mechanische dynamica (om het even zo te noemen) heet dit gewoon een limit cycle. Het is geen evenwicht (de boel staat niet stil) maar het is wel een zichzelf repeterende cyclus. Bijv meer prooi –> meer roofdieren –> roofdieren eten meer –> te weinig prooi –> weinig roofdieren. Waarna de prooi zich weer makkelijker kan vermenigvuldigen.
  Dat de mens dit ernstig verstoort wil ik best geloven. Ik heb van t weekend een vogel over de motorkap gehad. Maar ook alle afval, rotzooi, electronica, zware metalen in geconcentreerde vorm, zware radioactiviteit, etc etc.
  De mens is in staat om dit dynamisch evenwicht zo snel te verstoren dat de natuur zich er niet naar kan evolueren. Wij zijn vergelijkbaar met een meteoriet, alleen onze tijdschaal is een paar 100 jaar ipv een eerste impact en binnen 2 maanden is alles dood.

 2. Natuurlijk bestaat evenwicht wel, maar:
  1. het kost vaak tijd om de evenwichtstoestand te bereiken;
  2. de veranderende omgeving creëert continu een nieuwe evenwichtstoestand.

  Ik ben het wel eens dat de mens niet moet trachten het dynamische evenwicht steeds naar zijn hand te zetten. Zulke krachten zijn simpelweg te groot. “The invisible hand” wint altijd.

  Inderdaad, bangmakerij is een geniepig mechanisme dat al honderden jaren effectief werkt. Je vliegt bijvoorbeeld een paar vliegtuigen een gebouw in, roept terrorisme, en het bang gemaakte volk roept om wraak en tegenactie, tegen elke kosten. Je creëert zo een stapel “logische” wetten en de massa is weer een stuk van zijn vrijheid kwijt. Wanneer je deze patronen eenmaal snapt, zie je ze overal terug.

  Geweldloze weerstand is mijn devies. De belangrijkste vijand van vrijheid is centralisering. We zouden eens een handboek Burgerlijke Ongehoorzaamheid moeten schrijven, waarmee een ieder met eenvoudige middelen zand in de centraliserende tandwielen kan smijten. Iemand tijd voor een Wiki?

  Ik zal binnenkort een nieuw verhaal op mijn zeepkist plaatsen inzake dit thema.
  Seneca [3] reageerde op deze reactie.
  Hoc Voluerunt [5] reageerde op deze reactie.
  Hub Jongen [8] reageerde op deze reactie.
  Infinity [12] reageerde op deze reactie.

 3. @Leonardo Pisano [2]: dank voor je reactie. Informatievoorziening is een machtig wapen tegen dit soort propaganda. Als druppels die de steen van leugens en bedrog langzaam maar zeker uithollen en te niet doen net zolang totdat de kritische massa eerst zichzelf goed informeert voordat men blindelings achter de volgende hype / hoax aanrent.
  Decentralisering is inderdaad cruciaal. Zie bijvoorbeeld Zwitserland waar kantons een onafhankelijke koers kunnen varen en o.a. met concurrerende belastingtarieven burgers kunnen ‘verleiden’.

 4. The Invisible hand, bestaat dan niet in de Natuur maar naar mijn weten wel in de economie.
  Simpelweg door de voorspelbaarheid van menselijk gedrag en prijs vraag en aanbod mechanismes of eerder, principes.
  Deze zitten wel vast aan de natuur maar werken niet zoals.

  (als de olie ineens verdwijnt stijgt de prijs als voorbeeld)

 5. @Leonardo Pisano [2]:
  Geweldloze weerstand is geen weerstand.
  Of je moet de passieve weerstand toepassen waarbij men spontaan ineens niet meer luistert naar de overheid en zij met geweld moeten komen om je te dwingen.
  Waarop geweld weer noodzakelijk is ter verdediging dus geweldloze weerstand is onmogelijk.

  Een hond jaagt immers geen inbreker weg door te joenkeren… Maar wel door te blaffen en zijn tanden te laten zien.
  en bij 1 stap verder valt hij aan…

  “Dont thread on me”

  The Red Pill [7] reageerde op deze reactie.
  Leonardo Pisano [9] reageerde op deze reactie.

 6. Vertel dat maar eens (wel hard praten) aan arme Nemo die doof wordt van verzurende oceanen:

  http://www.telegraaf.nl/buitenland/9935992/__Clownvis_doof_door_zuurte__.html?p=8,1

  Niet toevallig gebracht door de BBC wiens medewerkers (verplicht) bij een pensioenfonds zitten dat zwaar geinvesteerd heeft in klimaatfondsen.

  Dat ook de pH van oceanen fluctueert (boven de 7, dus per definitie nooit zuur) hoor je niet vaak in de MSM

  http://climategate.nl/2010/02/17/oceaanverzuring-met-een-korrel-zout/

  Maar er is wel een soort natuurlijk evenwicht door de bufferende werking van het calcium-bicarbonaat evenwicht. Waardoor een beetje meer CO2 uitstoot nauwelijks effect heeft op de pH waarde van oceanen.

 7. @Hoc Voluerunt [5]:

  Goed punt, Hoc. Passieve weerstand is wellicht een betere omschrijving. Geweld is namelijk ook vaak geen oplossing.

  @Hub Jongen [8]:
  Praktische resultaten:
  1- Maak systematisch typfouten bij invullen van gegevens die vermoedelijk in een centrale dB worden opgeslagen
  2- Betaal de overheid zo laat mogelijk; wacht op de laatste aanmaning, en draai twee getallen om. Het is overigens eenvoudig op te sporen omdat het verschil altijd een veelvoud is van negen…. maar het kost tijd voor de ambtenaar en negen cent overmaken versterkt het gevoel van nutteloosheid.
  Opm: TE VEEL betalen is beter dan TE WEINIG.
  3- Vraag bij (bijv) bekeringen altijd om een bewijslast “in voor beroep vatbare termen”.

  Een wiki kan snel leiden tot een veel grotere lijst, want we leren van elkaar, zowel in kwaliteit als in kwantiteit van de ideeën.

  Zé [10] reageerde op deze reactie.

 8. @Leonardo Pisano [9]: Of een bedrag in 10 of meer delen overmaken, elke dag 1/10e deel, men kan je niets maken, want je toont immers je bereidheid tot betalen, en er moeten 10 herinneringen de deur uit. Vinden ze niet leuk, maar creëert wel werkgelegenheid……

  Zé.

 9. Bestaat er zoiets als evenwicht in de natuur? Volgens de Heere God wel. Hij had alles mooi en prachtig gemaakt maar de zondige mens maakt er een rommeltje van, aldus de Joodse schriftsteller. Moderne geloven borduren daar op voort.

  In werkelijkheid zijn dingen onnoemelijk complex en is het verstand van de mens zeer beperkt. Verder is de horizon zeer beperkt.

 10. Beste originele schrijver

  Zou je als je de volledige opening van mijn artikel voor het biologenvakblad Bionieuws copypaste vanaf mijn site daar eerst toestemming voor willen vragen?

  Ik vond mijn eigen artikel verder ook een stuk beter. Waar kan ik mijn rekening naartoe sturen voor ongeautoriseerd hergebruik?

  Op ons blog climategate bedank ik alvast voor de eer

  vriendelijke groet
  de echte auteur
  Rypke Zeilmaker

Comments are closed.