Onlangs vond in Amersfoort de eerste Libertarische Workshop & Discussiedag plaats. Om deze bijeenkomst aantrekkelijk te maken voor zoveel mogelijk mensen werd gekozen voor een zaterdag in Amersfoort.  Van de 35 mensen die zich hebben aangemeld zijn er uiteindelijk 25 naar Amersfoort gekomen om met mede-Libertariërs van gedachte te wisselen.
Na een korte introductie tot de dag én het kiezen van onderwerpen voor de verschillende workshop rondes, nam Toine Manders van de Libertarische Partij het woord om een verhandeling te houden over hoe als Libertariër om te gaan met verkiezingen.

Voor de eerste ronde van de workshop werd voor het thema ‘Geld en Rente’ gekozen. De aanwezigen werden in groepen opgedeeld en vervolgens werd er onderling in discussie gegaan. De resultaten van deze discussie werden op papier geschreven en vervolgens per groep gepresenteerd en bediscusseerd.

Na de lunch kreeg de Libertarische Partij spreektijd om over de activiteiten van de partij te spreken. Ook werd van de gelegenheid gebruik gemaakt om de mening te peilen over hoe volgens de aanwezigen de Libertarische Partij het best tot wasdom zou kunnen komen.

Daarna werd er voor een iets andere aanpak gekozen dan voor de pauze. Er werden weer een aantal groepen geformeerd en elk van die groepen had dit keer elk een eigen onderwerp gekozen. Ook deze onderwerpen werden vervolgens gepresenteerd aan de aanwezigen. Helaas was er geen tijd meer om vervolgens uitgebreid in discussie te gaan.

De dag werd als een succes ervaren. Er was zeker interesse in een nieuw soortgelijk initiatief.  Ideeën die zijn geopperd waren onder andere een discussie over ‘Libertarisme en het Milieu’, het maken van een Libertarische Grondwet en ‘het oprichten van een Free State in Nederland’.

Mocht iemand na het lezen van dit verslag hevig geïnspireerd zijn geraakt en een idee hebben voor een mooie Libertarische activiteit, dan wel tijd willen en kunnen steken in het organiseren ervan, neem dan contact op met NLMinarchist@gmail.com. Een goed idee + samenwerken aan de realisatie kan al snel tot iets moois leiden én helpen het Libertarische gedachtengoed bij een breder publiek bekend te maken.

Onder voorbehoud van het geregeld krijgen van de noodzakelijke vergunningen kunt u in ieder geval zaterdag 17 september alvast reserveren.  Meer details volgen zo snel mogelijk zodra de nodige bevestigingen binnen zijn.

Deel 2 volgt op korte termijn waarbij dieper wordt ingegaan op de resultaten van deze dag.

Met Libertarische Groet,
NLMinarchist
nlminarchist@gmail.com

2 REACTIES

Comments are closed.