De  grootste lobbyist tegen liberalisering van de handel in drugs is  de drughandel zelf.

Dit is geen wonder.

Liberalisering zou met één pennestreek drugs tot een legaal verhandeld artikel maken en de winstmarges   welke het gevolg zijn van de prohibitie zouden van de ene dag op de ander wegsmelten als sneeuw voor de zon.

Poitiebureaus en gevangenisen zouden leegstromen. De rechterlijke macht , waarvan 75 procent zich bezighoudt met druggerelateerde criminaliteit , zou  zich met serieuze  zaken kunnen  gaan bezighouden  of  zich om laten scholen tot iets anders.

Ook    alle departementen die het zogenaamde witwassen bestrijden, zouden gesloten kunnen worden  en ongecontroleerde import en export van contanten zou in ere hersteld  kunnen worden.

Eén  promille van de bespaarde kosten zou meer dan  genoeg zijn om de gehele  natie  van jong tot oud  dagelijks in te lichten over de voordelen en de nadelen, de negatieve en de positieve effecten van het gebruik van drugs.

Hugo van Reijen

14 REACTIES

 1. Toen er een tijdje geleden in Californie een referendum werd gehouden over legaliseren van weed-gebruik, waren de gevangenis-exploitanten de grootste tegenstanders hiervan. Een keer raden waarom.

 2. Ja maar Hugo, dan kunnen we geen wapens meer kopen, en niet meer naar Afghanistan om ‘politieagenten op te leiden’, en kunnen we de Denen geen bommen meer lenen om op Libïe te gooien, en kunnen we onze eigen jonge mensen niet meer naar de kloten helpen gaan en, ……….zucht

  Zé.

  hugo van reijen [3] reageerde op deze reactie.

 3. @Zé [2]:
  Met andere woorden: er zijn nu omvangrijke belangengroepen die groot belang hebben wij het handhaven van de prohibitie.
  Hugo van Reijen

 4. klopt, de Mafia was de grootste voorstander van de drooglegging in de US.

 5. Nederland is nog steeds de grootste spil in de wereldwijde drugshandel, hoe zou anders zo’n klein land zo rijk kunnen zijn?

  Zé.

 6. De kuur is nog veel erger dan de kwaal.
  Ik zou wel eens willen weten hoeveel de handhaving van het anti-drugsbeleid de gemiddelde belastingslaaf per jaar kost.

 7. Het wezen van verslaving zit overal, en we hebben er allemaal last van, direct of indirect.
  Hoe zou dat nou toch komen?

  Zé.

 8. Men ziet de bui al hangen waar liberalisering toe zou kunnen leiden. Bayer zou voor de kostprijs van 1 euro een gram uiterst zuivere heroine kunnen produceren. Coke is veel duurder, maar tussen de 3 en 5 euro om een gram van de zuiverste cocaine te kunnen maken moet haalbaar zijn. Hasj en marihuana: tussen de 50 eurocent en 1 euro per gram om het te produceren als drugs legaal zouden zijn.

  Ik heb jaren geleden gelezen dat een junk per jaar 476.000 euro…ik zoek het op….neen, het is zelfs 487.500 euro per jaar….een gemiddelde junk kost dus 487.500 euro per jaar.
  http://www.meervrijheid.nl/?pagina=645

  Een gemiddelde junk, zo staat in het jaarverslag van de Regiopolitie Utrecht 2002 waar Vogelzang korpschef is, heeft per dag tien bolletjes van 0,1 gram harddrugs nodig. Dat is 65 euro. Om dit bedrag te kunnen opbrengen, moet de junk voor 650 euro aan spullen stelen, omdat heling ongeveer een tiende van de nieuwwaarde oplevert. Gemiddeld pleegt een junk zes inbraken of diefstallen per dag om dat bedrag te halen. Uitgaande van driehonderd ‘werkdagen’ per jaar steelt hij dus spullen ter waarde van 195.000 euro. Worden daar bijkomende kosten bij opgeteld, zoals de braakschade en de kosten van politie en verzekeraars, dan komt het bedrag uit op bijna een half miljoen euro.

  Er zijn ongeveer 27.000 aan harddrugs verslaafde junks in Nederland, las ik ergens, dus dat komt neer op 13,16 miljard (13.162.500.000) “schade” per jaar. Meer dan 13 miljard. Een dikke anderhalve miljard meer dan de jaarlijkse totale uitgaven voor politie (dat is 11,5 miljard).

  Nu zal legalisatie een stuk schelen. Een gram zuivere heroine zou al voor € 2.- kunnen worden aangeboden. Als deze gram in tien bolletjes uiteen zou worden gesplitst dan zou je, een beetje meer geld voor de service, voor 25 eurocent een bolletje kunnen aanbieden. Een gemiddelde junk zou voor 2 euro per dag klaar zijn. Of zelfs minder, aangezien het spul veel zuiverder zal zijn. Ook de gezondheid van de junk zal verbeteren.

  Daarmee zou uiteraard nog niet het probleem met verslaafden zijn opgelost (verslaafden hebben en blijven een lage moraal, een korte termijnvisie en een slappe persoonlijkheid houden), maar de winst is in ieder geval: minder criminaliteit, minder politiekosten, politie kan zich meer op geweldsmisdrijven concentreren, gezondere junks.
  Burnitall [9] reageerde op deze reactie.

 9. @Oscar [8]: “Er zijn ongeveer 27.000 aan harddrugs verslaafde junks in Nederland, las ik ergens,”Laten we zeggen dat een junk 6 inbraken per dag moet doen om aan zijn €65 te komen. Dat houdt dus in dat een junk 6 * 365 dagen = 2190 inbraken per jaar moet doen om aan zijn shot te komen. Jij zegt 27000 junks zijn er. Die breken dus 59.130.000 keer per jaar in. (27000 * 2190). zegge negenenvijftig miljoen,honderddertig duizend. Houdt in dat elke woning gemiddels 9 keer per jaar wordt bezocht door een junk. Bij mij is er gelukkig nog nooit ingebroken, dus zijn er in andere woningen meerdere malen extra de klos…Misschien maak i een reken fout hoor..Kan best. Maar ik denk dat je met 27.000 junks een stukje aan de hoge kant zit….Afgaande op het feit wat jij onder een junk ziet. Mannetje/vrouwtje zonder werk en huis slechte vrienden, ooit begonnen met blowen,en een zogenaamde kennis die hem overgehaald heeft een keer te spuiten..Bedoel je dit sooort junks????

  Oscar [11] reageerde op deze reactie.

 10. Het blijft natuurlijk symptoombestrijding, zo.
  Als die rotzooi niet wordt gemaakt, kunnen mensen er gewoonweg niet aan verslaafd raken, en is het gedaan met die ellende.
  Heroïne is passé, er zijn inmiddels legio chemische drugs die veel geraffineerder de geest permanent venielen, en minder schade aan de samenleving toebrengen, maar des te meer aan de gebruiker.
  Wel eens een goed gesprek gehad met iemand die al jaren aan de anti-depressiva verslaafd is?
  Het schijnt dat er in NL ca. 2 1/2 miljoen mensen dagelijks deze rotzooi slikken en er niet meer vanaf komen.
  Het creëert zombies, the living deaths.
  Of wat dacht je van ca. 21/2 miljoen blowers die dagelijks leip zijn van die opgefokte rotwiet die bol staat van de bestrijdingsmiddelen.
  In ons eten worden neurotransmitters gestopt die ons eetgedrag en denken beinvloeden, of dacht U dat al die E-nummers alleen maar smaak en geurstoffen waren?
  En laten we over het alcohol gebruik maar zwijgen.
  En dan verwachten wij dat er in onze roverheid nog heldere geesten rondlopen die beslissingen maken vanuit wijsheid en vertrouwen?
  Kom op zeg, stap uit de droom, get real.

  Vrede, Zé.

  Oscar [13] reageerde op deze reactie.

 11. @Burnitall [9]:

  Dat van die inbraken klopt niet. Om aan die € 65.- te komen wordt er bijvoorbeeld de ene keer een fiets gestolen, de andere keer een portemonnee gerold, weer een andere keer wordt er ingebroken, dan weer worden blikjes bier gestolen om geld uit te sparen voor de drugs etc.

  Volgens de laatste schatting voor 2008 bedraagt het aantal problematische opiatengebruikers in Nederland ongeveer 17 700 binnen een marge van 17 300 tot 18 100
  problematische opiatengebruikers. Dat is minder dan een decennium geleden.

  Bron: Trimbos Instituut (http://www.trimbos.nl/)

  Verdere informatie van het Trimbos Instituut:
  Ongeveer 29 duizend mensen in de algemene bevolking van 18-64 jaar voldoen aan een
  diagnose cannabisafhankelijkheid en 40 duizend mensen voldoen aan een diagnose
  cannabismisbruik.

  Wel registreerde de verslavingszorg tot 2004
  een sterke groei van het aantal primaire cocaïnecliënten, van 2 500 in 1994 naar
  tienduizend in 2004. Deze stijging heeft zich niet voortgezet. In de periode tussen
  2004 en 2008 voltrokken zich twee tegengestelde trends, namelijk een lichte daling in
  het aantal primaire crackcliënten en een lichte stijging van het aantal cliënten met een Samenvatting 17 snuifcoke probleem. Het totale aantal cocaïnecliënten (crack én snuifcoke) was in 2008
  ongeveer op het niveau van 2004 (9 686 primaire en 7 581 secundaire cocaïnecliënten).

  Maar ja, dan gaat om hulpvraag en niet iedere gebruiker, verslaafd of niet, heeft dat.

  Kerncijfers Drugscriminaliteit: Opiumwetdelicten in de strafrechtsketen

  Aantal verdachten
  politie/KMar 2007 21 477

  Gebruik van cannabis in Nederland onder mensen van 15 tot en met 64 jaar.

  Ooitgebruik 22,6%
  Recent gebruik 5,4%
  Actueel gebruik 3,3%
  Gemiddelde leeftijd van de recente gebruikers 30,5 jaar

  In 2005 nam bijna een kwart (23,3%) van de actuele gebruikers (bijna) dagelijks
  cannabis, ofwel 0,8% van de totale bevolking van 15-64 jaar. Onder jongeren en
  jongvolwassenen van 15-34 jaar is dit het dubbele (1,6%).
  •  Omgerekend naar de bevolking gebruikten in 2005 85 duizend mensen (bijna) dagelijks cannabis.

  •  In absolute getallen telde Nederland in 2005 naar schatting 32 duizend actuele cocaïnegebruikers. Deze cijfers zijn vrijwel zeker een onderschatting, omdat probleemgebruikers van harddrugs in bevolkingsonderzoek zoals het NPO ondervertegenwoordigd zijn

  85.000 (bijna) dagelijkse cannabisgebruikers en 32.000 cocainegebruikers. Ongeveer 17.700 “problematische” heroinegebruikers. Aantal actuele gebruikers XTC is 40.000 en het aantal actuele gebruikers amfetamine is 21.000.

  Voor rapporten en informatie: http://www.trimbos.nl/

  Spuitjunks vormen een minderheid van de heroineverslaafden. Als heroine goedkoop door bijvoorbeeld Bayer verkocht zou worden in een vrije markt, dan zal in de eerste tijd er een stijging van dood door overdoses komen.
  Zé [12] reageerde op deze reactie.

 12. @Oscar [11]: Statistische cijfers geven zelden de werkelijke situatie weer. Vandaar dat acties gebasseerd op dergelijke tellingen altijd de plank misslaan en op fiasco’s en geldverpilling uitlopen.
  Politici weten absoluut niet wat er op straat aan de hand is en wat er werkelijk onder de bevolking speelt omdat ze daar gewoonweg weinig tot geen interesse in hebben.
  Ik heb het al eerder verteld, maar voor de nieuwkomers nog maar een keer; Een neef van mij werkte voor Diosynth te Oss.
  Daar werd op een zwaar beveiligde afdeling morfine en heroïne uit ruwe papaver gewonnen voor de Nederlandse staat.
  Hij had hier een zwijgplicht over, maar een paar glazen wijn deden wonderen.
  Nou weten we wel waar morfine voor gebruikt wordt, maar waar bleef nou die heroïne?
  Dat wist neeflief ook niet te vertellen.
  Maar als een overheid voor haar onderdanen een opiumwet er op nahoudt, mag zij dan daar zelf zich aan ontrekken?

  Zé.

 13. @Zé [10]:

  Als die rotzooi niet wordt gemaakt, kunnen mensen er gewoonweg niet aan verslaafd raken, en is het gedaan met die ellende.

  Zo simpel ligt het niet. Omdat er vraag is, ontstaat er aanbod. Omdat er altijd behoefte zal zijn naar geestverruiming, geestvernauwing, roes, egokicks en extase zal er altijd vraag blijven naar drugs.

  Mij lijkt me het beste om alle drugs (soft-en harddrugs) te legaliseren. Vervolgens kunnen er particuliere initiatieven ontplooid worden om voorlichting te geven.

  In een vrije samenleving:
  Huisbazen kunnen in het huurcontract laten opnemen dat de huurder geen drugs zal gebruiken. Werkgevers kunnen in het arbeidscontract laten opnemen dat de werknemer geen drugs zal gebruiken. Horeca-gelegenheden kunnen het gebruiken van drugs, het in bezit hebben van drugs en het onder invloed zijn van drugs verbieden in hun huisregels. Scholen kunnen bepalen dat er geen drugs aanwezig mag zijn in de klas en op het schoolplein en druggebruikende leerlingen van school sturen. Wegeigenaren kunnen weggebruikers verbieden gebruik te maken van de weg onder invloed van drugs. Eigenaren van pleinen kunnen mensen die zich op het plein bevinden verbieden drugs te gebruiken of in drugs te handelen.

  @Zé [12]:

  Dat is niet nieuw. Ik ben alleen wel benieuwd naar de huidige situatie. In de 19de eeuw was de Nederlandse staat een belangrijke speler op de opiummarkt. De Oranjes hebben er miljoenen aan verdiend.
  Zé [14] reageerde op deze reactie.

 14. @Oscar [13]: Hoi Oscar,
  Ik ben van mening dat er een groot verschil bestaat tussen drugs nemen op basis van innerlijke groei, hulpmiddel bij inwijding en spirituele groei, en ter verdovong en recreatieve doelstellingen.
  In de westerse samenleving worden drugs vooral gebruikt om er even niet meer te ‘zijn’. Als een vluvhtmiddel uit de harde werkelijkheid van iemands bestaan.
  In de oude culturen, waar de natuurlijke drugs vandaan komen, werden deze stoffen onder begeleiding gebruikt om juist een beter conntact met de geestelijke wereld te maken en goei in het bewust-zijn te bewerkstelligen.
  Daaromheen bestond dan ook niet de problematiek die in het westen een grote impact op de samenleving heeft.
  Ayuhasca, peyote, mescaline, hasjies, psylocybine etc, laat de gebruiker schouwen in andere dimensies van het leven. het brengt in de regel de gebruiker dichter bij zichzelf en bij de essenties van het leven.
  Heroïne, cocaíne, amfetamine, xtc, mda etc. zijn chemisch behandelde produkten die lichaams en geestesvreemd zijn en een totaal andere uitwerking op onze psyche veroorzaken.
  Deze processen zijn door het Westen uitgevonden, en hebben weinig met de oorspronkelijke drugs te maken.
  De Nederlandse staat was begin vorige eeuw marktleider v.w.b. de cocaïne business, en levert nog steeds veel chemische stoffen aan cocaïne producerende landen.
  De opium teelt in Afghanistan was tot de invasie van het Westen zogoed als verdwenen.
  Nu staat half Afghanistan weer vol met Papaver Somniferum, de slaapbol.
  Allemaal toeval?
  Het zal wel.
  Slaap ze, ( of word wakker),
  Verder ben ik er ook een voorstander van om ieder zelf te laten bepalen wat wel of niet goed voor hem/haar is.

  Vrede, Zé.

Comments are closed.