“De ouderenvoorzienig wordt onbetaalbaar”, wordt vaak gehoord. Maar hoe serieus moet je dat nu nemen? De mensen hebben daar hun hele leven voor betaald en het is een “verworven recht”. Er vanuit gaande dat de meeste inwoners ( 2.6 Miljoen ) op 65 jarige leeftijd AOW ontvangen. Dat bedrag staat vaak gelijk aan de huur van een huurwoning en als je energie en andere kosten neemt dan komt dat geld volledig terug in de economie.

Daarnaast hebben veel ouderen vaak een aanvullende pensioenregeling en dat kost de staat niets. Maar doordat dit belast is, levert dat inkomsten op voor de staat. En ook dat geld komt merendeels terug in de economie. Ook door de consumptie en andere zaken, zoals het ziekenfonds, Zvw en belastingen en heffingen te betalen levert de economie en de Staat voordelen op. Er zijn ook nog veel ouderen die jaren door blijven werken of aandelen bezitten en allemaal ontvangen ze AOW, maar betalen wel overal belastingen over.

Oudere mensen verkopen hun huizen pas als ze niet meer zelfstandig kunnen wonen, en dat is vaak op hoge leeftijd vaak tachtig jaar, en een erg klein aantal op jongere leeftijd. De meeste ouderen willen zelfstandig blijven en huren hulp in, waar ze ook voor betalen. Ouderen kloppen dus minders snel aan voor zorg bij de overheid en wonen langer zelfstandig.

Over de verkoop van de woning ontvangt de staat ook weer een gedeelte, en bij vererven of schenken aan kinderen. Dit levert de staat extra vermogen op. De echte kapitalisten die AOW ontvangen betalen dit bedrag meer dan terug. De gemiddelde levens verwachting in Nederland is 80 jaar.

In Nederland zijn globaal 16 miljoen inwoners waarvan 2.6 miljoen ouder dan 65 jaar. In feite zijn dit de gebruikers van AOW; 141.000 personen zijn 70 jaar. 78.000 zijn 80 jaar en 2000 zijn 90 jaar en ouder. ( CBS)

50.000 mensen zitten in een verpleeghuis en 100.000 in een verzorgingshuis. Deze vallen onder AWBZ en ZVW dekking en niet meer ten laste van AOW. Er zijn ook veel mensen die gezond zijn en negens gebruik van maken maar wel bijdragen aan alle kosten. Iedereen betaalt daar aan mee, ook de ouderen dus. Ook zijn er veel mensen die voordat ze met pensioen gaan overlijden.

We denken dat we de beste gezondheidszorg ter wereld hebben, maar de stagnerende levensverwachting van onze bevolking laat iets anders zien in het programma van Netwerk. Verder; geboorten lopen terug, Bevolkingsgroei autochtonen neemt af, maar Allochtonen groeit, en er is meer immigratie dan emigratie in ons land. En de actieve ouderen doen veel vrijwilligers werk wat de maatschappij draaiende moet houden nu de overheid het niet meer kan of wil betalen. Dus laten we nu niet klagen dat ouderen te veel geld kosten!

Ingezonden door Reiny

17 REACTIES

 1. Natuurlijk worden ouderen een te grote kostenpost. De AOW is het grootste pyramide spel ooit. Al decennia lang wordt het sprookje in stand gehouden dat als je oud bent er AOW is. De enige manier om de AOW in stand te houden is uitkeringen verlagen en instroom beperken door inkomens en vermogens toetsen in te voeren. Dat is iets dat iedereen had kunnen zien aankomen.

  Bovendien, waarom moet ik gedwongen worden mee te betalen aan iemands oude dag voorziening? Heb ik echt geen zin in. Iemands verworven recht gaat ten koste van iemand anders, mij in dit geval. Van mij wordt dan met geweld de vruchten van mijn arbeid afgenomen. Sorry hoor, als dat je gedachte is van rechtvaardigheid, en mij wil dwingen te betalen, dan wil ik al helemaal niet meer meebetalen.

  Hub Jongen [2] reageerde op deze reactie.
  Reteip [3] reageerde op deze reactie.

 2. @Ratio [1]:
  “…. Iemands verworven recht gaat ten koste van iemand anders….”

  Dit “recht” werkers te dwingen mijn AOW te betalen, kan geen “Recht” zijn omdat de rechten van die werkers geschonden worden.
  Een “Recht” hoort nooit ten koste van anderen te gaan.

  En ook het feit dat ik vroeger gedwongen ben AOW voor ouderen te betalen,heeft daar niets mee te maken.

 3. @Ratio [1]: De AOW is het grootste pyramide spel ooit.

  Probeer maar eens aan een door de wol geverfde socialist uit te leggen dat hetzelfde waar Madoff 150 jaar de bak voor in gaat bij de overheid dagelijkse kost is. Dan krijg je de gebruikelijke ongeloofreactie: ‘ja maar de overheid die zorgt voor ons, het is goed, anders krijgen ze niks, etc. etc.’

 4. The Ticking Time Bomb
  Bob Moriarty
  Greece, Spain, Ireland, Iceland, they are just part of the burning fuse. We hear very little rational discussion about the issues. The issues are simple. The world has far more debt than it can support. Unions and workers have extracted promises from government that can never be paid. We simply cannot afford the lever of government we have but no one wants to address the issue. They keep kicking the can down the road. One day very soon the music will stop and everyone will try to find a chair to sit in only to find in this epic game of musical chairs, there are no chairs.

 5. Over het onderwerp “vergrijzing” had ik laatst een lastige discussie op een ander (niet-libertarisch) forum. Hij vond dat de overheid het krijgen van kinderen financieel moest stimuleren o.a. via kinderopvangsubsidie. Ik heb hem toen natuurlijk uitgelegd dat ons piramidespel AOW en ons piramidespel in de zorg, de vergrijzing een probleem maken. Doordat jongeren gedwongen worden te betalen voor ouderen, ontstaat er een probleem als er teveel ouderen en te weinig jongeren zijn. De oplossing is natuurlijk dat mensen ZELF hun EIGEN pensioen opbouwen en ZICHZELF verzekeren van zorg op latere leeftijd. Daar kreeg ik hem wel in mee.

  Alleen wierp hij toen tegen, dat zelfs als mensen zelf hun pensioen opbouwen (i.p.v. het huidige AOW-stelsel), dat er zelfs dan een probleem ontstaat met de vergrijzing. Er zijn namelijk sowieso voldoende werkkrachten nodig om het land draaiende te houden. En dus moest de overheid mensen stimuleren om kinderen te krijgen via subsidies….

  Hoe zit dat? Is het echt zo dat zelfs een libertarische samenleving spaak loopt bij massale vergrijzing? Is er een oplossing?

  Ratio [6] reageerde op deze reactie.
  Adam [13] reageerde op deze reactie.
  Armin [17] reageerde op deze reactie.

 6. @Rechtse Rakker [5]: In een libertarische samenleving zullen de ouderen genoeg koopkracht hebben om zorg in te kopen. Vanuit het kader van eigen verantwoordelijkheid zullen ze voor een goede oudedagsvoorziening zorgen.

  Aangezien er geen belemmeringen zijn op het verkeer van goederen, personen en diensten zal er geen probleem zijn met betrekking tot het produceren van deze goederen en diensten. De arbeidskrachten zullen komen daar waar werk is.

  Rechtse Rakker [7] reageerde op deze reactie.
  Adam [13] reageerde op deze reactie.

 7. @Ratio [6]:

  “Aangezien er geen belemmeringen zijn op het verkeer van goederen, personen en diensten zal er geen probleem zijn met betrekking tot het produceren van deze goederen en diensten. De arbeidskrachten zullen komen daar waar werk is.”

  Zelf heb ik niet zo’n moeite met vrije immigratie. Als ik tenminste niet gedwongen wordt om de rekening te betalen, zoals nu wel het geval is… Maar goed, het puntje vrije immigratie ligt natuurlijk niet heel erg lekker in deze maatschappij… Het wordt een klus om daar andere mensen van te overtuigen.

  Ratio [8] reageerde op deze reactie.

 8. @Rechtse Rakker [7]: Over het algemeen (er zijn uitzonderingen) zijn libertariers niet voor vrije immigratie in combinatie met de huidige verzorgingsstaat. Geeft inderdaad de nodige problemen.

  Ook in en libertarische samenleving is het mogelijk om migratie aan banden te leggen. Het staat de bewoners \ eigenaren in bijvoorbeeld een bergvallei vrij om af te spreken geen vreemden op te nemen in hun vallei.

  In de meeste gevallen zullen vreemdelingen in een libertarische samenleving welkom zijn is mijn inschatting. Klaplopers zullen er nauwelijks tussen zitten. Omdat er geen staatssubsidies meer zijn voor zielige mensen. Een bevolking die heel sterk hecht aan haar gebruiken en etnische samenstelling kan beslissen dat welvaart gemaximaliseerd wordt als er wat minder geld is maar ook geen buitenlanders. Dat is mogelijk. Als dit echter inhoudt dat de bejaarden niet langer gewassen worden door tekort aan mankracht dan dient men de afweging te maken of dit houdbaar is.

  Een migratie stop is in een libertarische gemeenschap immers slechts mogelijk als alle bewoners VRIJWILLIG besluiten dat ze geen vreemden opnemen. De kans dat dat plaats gaat vinden zal niet zo groot zijn. Als een bejaarde de keus heeft tussen weinig verzorging of vreemdelingen aan het bed dan is dat zijn keuze. Niemand in de gemeenschap die hem tegen kan houden een vreemdeling in dienst te nemen.

 9. Wij hebben in Nederland een systeem van dat de werkende de kosten betalen voor de mensen die dit niet meer kunnen werken. In het verleden was deze pot goed gevuld en is om deze redenen regelmatig door de overheid en bedrijfsleven geplunderd voor andere zaken dan voor deze bedoelt was. Nu deze pot aanzienlijk is geslonken ook doordat het aantal werkende minder is geworden, probeert de overheid nu met veel propaganda ons te overtuigen dat de oudere meer kosten dan zij opleveren en verzwijgen van hun geplunderde A.O.W. pot. Als we nu een ander systeem introduceren en dat iedereen voor zich zelf kan regelen d.w.z. dat ieder een spaarrekening krijgt om daar belastingvrij op te mogen sparen, dan heb je ook geen pensioenfondsen meer nodig en blijft er des te meer voor iedereen over. Plus de overheid heeft er geen omkijken meer naar, maar ook geen zeggensschap meer over en waarschijnlijk knelt daar de schoen nu.

 10. Het huidige systeem bied simpelweg geen incentives voor het maken en opvoeden van kinderen. De kosten van het opvoeden van een kind zijn grotendeels privaat terwijl de voordelen grotendeels publiekelijk zijn. Waarom zelf tijd en energie stoppen in kinderen wanneer de kinderen van de buren net zo goed voor je pensioen kunnen zorgen?

  Het subsidiëren van kinderen zou het aantrekkelijker maken om kinderen te nemen, maar het brengt enkele problemen met zich mee. Financiële voordelen zijn het aantrekkelijkst voor de armen, maar het is geen groot geheim dat de kinderen uit een arm gezin een grotere kans hebben om later zelf ook arm te worden wat de voordelen van een grotere bevolking enigszins teniet doet. Daarbovenop komt dat zulke vormen van subsidie alleen het hebben van kinderen subsidieert en niet het opvoeden van kinderen.

  Sociale zekerheid en socialistische zekerheid kunnen simpelweg niet samen bestaan.

  Het feit dat het geld van de AOW e.d. uiteindelijk terug in de economie wordt gestopt vindt ik niet echt een goed argument voor het behoud ervan. Als een dief zijn geld uitgeeft dan creëert dat ook werkgelegenheid en belastinginkomsten, maar dat verandert niets aan het feit dat het onwenselijk is.

  Het voorgenoemde is misschien een wat extreme vergelijking, maar wanneer AOWers verplegers e.d. betalen verandert dat niets aan het feit dat de verplegers grotendeels betaald worden met hun eigen geld.

  Het aandeel van ouderen als deel van de bevolking groeit desondanks het feit dat de levensverwachting niet meer zo snel groeit. Het is onwaarschijnlijk dat de ouderen tegen hun eigen belangen stemmen dus de stijgende kosten worden waarschijnlijk afgeschoven op andere mensen. Hoe lang zullen de benadeelden dit ondergaan?

  Zoals al aangegeven zijn allochtonen een jonge en snel groeiende groep is. Er is al een bepaalde mate van polarisatie in de huidige maatschappij, maar in de toekomst dan is het niet simpelweg op basis van allochtoon en autochtoon maar ook op basis jong en oud. Dit kan simpelweg niet goed aflopen.

  De meeste mensen emigreren naar Nederland vanwege de welvaart en niet vanwege het prettige weer. Zodra Nederland niet meer een goed land is om in te werken, maar alleen goed is om in te sterven zal het hele systeem kapot gaan.

 11. “De ouderenvoorzienig wordt onbetaalbaar”

  We stelen en schuiven wat met geld.

  “Dus laten we nu niet klagen dat ouderen te veel geld kosten!”

  Misschien moeten we maar van het hele concept AOW af.
  Werken is gezond.

 12. Laat alle mensen het voor zichzelf regelen en schaf belasting betalen maar af. Persoonlijk heb ik het, ondanks dat ik veel belasting heb betaald, het goed geregeld want verwachte dat de AOW afgeschaft zou worden. Nu ontvang ik wel AOW maar dat bedrag wordt mij wel weer afgenomen doordat ik nog werk en ander inkomsten heb. Zo zijn er vast wel meer, en als men zegt u hoeft geen belasting meer te betalen en ontvangt geen AOW zou ik daar veel voordel van ondervinden.

  Voor mij is belasting betalen een negatief systeem doordat ik voor mezelf gezorgd heb, maar er zijn duizenden anderen die dat niet gedaan hebben en in de bijstand zitten. Daarom is het huidige steem gewoon onredelek, oneerlijk en zou afgebouwd moeten worden. Het wordt mensen te gemakkelijk gemaakt doordat ze vinden dat de staat alles moet regelen en een collectief gevormd hebben,die alles kapot maakt.

 13. @Rechtse Rakker [5]:
  Hoe zit dat? Is het echt zo dat zelfs een libertarische samenleving spaak loopt bij massale vergrijzing? Is er een oplossing?
  @Ratio [6]:

  Ik denk dat dit inderdaad voor iedere samenleving opgaat. Ik wil dit illustreren met een voorbeeld.

  Op het eiland Libertopia leeft men volgens een goudstandaard. Mensen sparen voor hun oude dag voldoende goud om in hun behoeften te kunnen voorzien. Dan vindt er een verandering plaats, waardoor het aantal geboorten drastisch daalt. Naarmate het aantal mensen dat kan werken afneemt, stijgt de prijs van arbeid “(same money chasing less goods)“. Ouderen die dachten genoeg gespaard te hebben blijken minder pensioen te hebben dan gedacht.

  Er zijn wel oplossingen die dit ondervangen.
  Mensen kunnen tijdens hun leven meer pensioen opbouwen en zo rekening te houden met toekomstige prijsstijging van arbeid.
  Ook kunnen er mensen naar Libertopia migreren (Zoals Ratio reeds opmerkte)

 14. “De mensen hebben daar hun hele leven voor betaald”

  Dit is technisch onjuist. Ze hebben niet voor hun eigen potje gespaard, ze hebben betaald voor de ouderen van *toen*.

  AOW afschaffen. Werken tot je ziek wordt. Wil je eerder stoppen? Spaar er zelf voor.

  Aan iedereen die nu onder de 40 is: koop elk jaar 5 of meer gouden Kruger Rands. Skip eventueel een stedenreisje of nieuw bankstel ervoor. Heb je later een kapitaal waar de overheid geen weet van heeft.

  Leonardo Pisano [15] reageerde op deze reactie.

 15. @Dutsj [14]:

  Goed idee, maar let op registratie van je aankopen. Er zijn op Duitse vliegvelden nu automaten waar je gouden munten kan kopen – volgens mij (ik heb het zelf nog niet gedaan) wordt dit niet geregistreerd (niet met credit card betalen!).

  Ik verwacht dat als het allemaal zuur gaat worden, de overheid à la FDR in 1934 goud en zilver gaat confisqueren…

 16. Stel dat het pensioen genoeg is om je begroting van in de plus te houden (een utopie) dan staat het waarschijnlijk op een bank, zodat het zonder geld bij te hoeven drukken geïnvesteerd kan worden. Ook dat zou dus een economisch nut hebben.

  Zolang mensen maar in de plus staan, en aan de slag zijn is er allemaal niks aan de hand. Hetzelfde als over pensioen kun je namelijk niet zeggen van de Griekse crisis terwijl ook dat geld is dat onder dwang van de ene naar de andere wordt geschoven. Hier krijg je zelf niks van terug omdat je zelf geen Griek bent. Als iemand die heeft meebetaald aan het pensioen kun je pensioen nog een beetje beschouwen als een verzekering (ookal is het onder dwang geweest).

 17. @Rechtse Rakker [5]: En dus moest de overheid mensen stimuleren om kinderen te krijgen via subsidies

  Onderzoek toon allereerst aan dat mensen in rijke landen geen kinderen krijgen omwille van het geld. Anders gesteld, financiele situatie speelt geen grote rol. Andersom zelfs, rijke mensen krijgen minderen kinderen.

  Verder als je kinderen krijgen als oplossing voor de vergrijzing zag, had je dat 25 jaar geleden moeten doen. Bedenk immers dat een kind de eerste 20+ jaar de samenleving geld kost. Immers gezondheidzorg, subsidies, toeslagen en onderwijs zijn nagenoeg gratis voor ouders. *Nu* kinderen krijgen maakt de vergijrzing erger, want onttrekt ook nog eens ouders aan de arbeidsmarkt die anders mogelijk zouden werken.

  Verder is het al zo dat een gezin waar beide partners werken, meer bijdraagt aan de samenleving financieel dan eentje waar er een deeltijd gaat werken. Mensne zonder kinderen kriokgen minder subsidie en minder belastingkortingen. De subsidie en stimulans is er reeds. Helpt niet, vanwege het eerste argument: mensen in een rijk land als NL bepalen hun kindertal op persoonlijke voorkeuren. En dat is uiteraard zoals het hoort.

  Ik moet er niet aan denken, dat mijn ouders mij gekregen hadden omwille van het geld …

Comments are closed.