- Vrijspreker.nl - https://www.vrijspreker.nl/wp -

Zijn ouderen een te zware kostenpost ?

“De ouderenvoorzienig wordt onbetaalbaar”, wordt vaak gehoord. Maar hoe serieus moet je dat nu nemen? De mensen hebben daar hun hele leven voor betaald en het is een “verworven recht”. Er vanuit gaande dat de meeste inwoners ( 2.6 Miljoen ) op 65 jarige leeftijd AOW ontvangen. Dat bedrag staat vaak gelijk aan de huur van een huurwoning en als je energie en andere kosten neemt dan komt dat geld volledig terug in de economie.

Daarnaast hebben veel ouderen vaak een aanvullende pensioenregeling en dat kost de staat niets. Maar doordat dit belast is, levert dat inkomsten op voor de staat. En ook dat geld komt merendeels terug in de economie. Ook door de consumptie en andere zaken, zoals het ziekenfonds, Zvw en belastingen en heffingen te betalen levert de economie en de Staat voordelen op. Er zijn ook nog veel ouderen die jaren door blijven werken of aandelen bezitten en allemaal ontvangen ze AOW, maar betalen wel overal belastingen over.

Oudere mensen verkopen hun huizen pas als ze niet meer zelfstandig kunnen wonen, en dat is vaak op hoge leeftijd vaak tachtig jaar, en een erg klein aantal op jongere leeftijd. De meeste ouderen willen zelfstandig blijven en huren hulp in, waar ze ook voor betalen. Ouderen kloppen dus minders snel aan voor zorg bij de overheid en wonen langer zelfstandig.

Over de verkoop van de woning ontvangt de staat ook weer een gedeelte, en bij vererven of schenken aan kinderen. Dit levert de staat extra vermogen op. De echte kapitalisten die AOW ontvangen betalen dit bedrag meer dan terug. De gemiddelde levens verwachting in Nederland is 80 jaar.

In Nederland zijn globaal 16 miljoen inwoners waarvan 2.6 miljoen ouder dan 65 jaar. In feite zijn dit de gebruikers van AOW; 141.000 personen zijn 70 jaar. 78.000 zijn 80 jaar en 2000 zijn 90 jaar en ouder. ( CBS)

50.000 mensen zitten in een verpleeghuis en 100.000 in een verzorgingshuis. Deze vallen onder AWBZ en ZVW dekking en niet meer ten laste van AOW. Er zijn ook veel mensen die gezond zijn en negens gebruik van maken maar wel bijdragen aan alle kosten. Iedereen betaalt daar aan mee, ook de ouderen dus. Ook zijn er veel mensen die voordat ze met pensioen gaan overlijden.

We denken dat we de beste gezondheidszorg ter wereld hebben, maar de stagnerende levensverwachting van onze bevolking laat iets anders zien in het programma van Netwerk. Verder; geboorten lopen terug, Bevolkingsgroei autochtonen neemt af, maar Allochtonen groeit, en er is meer immigratie dan emigratie in ons land. En de actieve ouderen doen veel vrijwilligers werk wat de maatschappij draaiende moet houden nu de overheid het niet meer kan of wil betalen. Dus laten we nu niet klagen dat ouderen te veel geld kosten!

Ingezonden door Reiny