Zowaar wat positief nieuws vandaag: Criminelen gaan betalen voor de misdrijven die ze hebben gepleegd. Naast de straf die de rechtbank oplegt, moeten ze voortaan ook een vast bedrag storten op de rekening van de staat.

Dat staat in een concept-wetsvoorstel dat staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Fred Teeven (VVD) donderdag voor advies naar verschillende instanties is gestuurd zoals de politie, het Openbaar Ministerie, de Raad voor de rechtspraak, Slachtofferhulp Nederland en de Nederlandse Orde van Advocaten heeft gestuurd.

De bewindsman vindt dat misdadigers de schade die zij hebben veroorzaakt moeten vergoeden. Het geld wordt gebruikt voor het slachtofferbeleid. De hoogte van het bedrag is nog niet bepaald, daar beslist de rechter over.

Na compensatie van het slachtoffer gaat een eventueel restant naar de staat. Hiermee kan de justitiële dienstverlening aan slachtoffers worden verbeterd.

Ik kan me vinden in dit voorstel. Wat jullie? Ook wil ik verwijzen naar een relevant artikel van Oscar.

32 REACTIES

 1. Kan mezelf hier zeker in vinden.
  Die teeven, de rode communistische malloot heeft in dit geval het licht gezien. Ik blijf hem een infiltrant bij de al enorm socialistische ” liberalen” vinden, dan dan weer wel.

  Er wordt echter niet gezegd of het slachtoffer volledig schadeloos wordt gesteld.
  Bij moord de nabestaande al de potentiele inkomsten van het slachtoffer en leedverzachtende kosten.

  Bij verminking, verlamming. Potentiele inkomsten die hij misloopt door het aangebrachte letsel aan slachtoffer.

  Vernieling, nieuwwaarde van het onbruikbaar/beschadigde goed.

  Enz..

  Als teeven dat nou eens insteld en een vast bedrag voor de rechtelijke macht en rechtspraak + bijkomende kosten (politie, brandweer,ME etc) dan ben ik tevreden.

  Hij zegt wel ” slachtofferbeleid” maar dat wil niet zeggen dat het bedrag ook daadwerkelijk naar het betreffende slachtoffer gaat, maar naar een andere overheidspot.
  U weet wel, die potjes waar een naam op staat maar altijd toch gebruikt worden voor de grote hoop.

 2. De overheid duldt geen concurrentie. Zoveel is intussen duidelijk. Slecht voorstel volgens mij.

  Hier zit wederom een herverdelingselement in. Een dader die meer betaalt dan hij aan schade bij het slachtoffer heeft veroorzaakt? Is dat rechtvaardig? En is het dan rechtvaardig dat de overcompensatie door vadertje staat verdeeld gaat worden? Zoveelste herverdelings scam van onze overheid in mijn ogen. Als dit geld immers gestort is, dan is een civiele schadevergoedingsprocedure door een burger niet langer van toepassing. De staat bepaalt de vergoeding voor de burger (vast bedrag). En incasseert het meerdere in eerste instantie om te herverdelen. Maar daarna om de begrotingstekorten te dichten.

  Hub Jongen [3] reageerde op deze reactie.
  Libertariër [5] reageerde op deze reactie.
  Armin [24] reageerde op deze reactie.

 3. @Ratio [2]:

  Klopt, dat voorstel rammelt nog aan alle kanten.
  Maar wel is het een stapje in de goede richting.

  Het begint te herkennen dat “Genoegdoening” op de eerste plaats moet komen en dan pas “wraak en/of straf”.

  Denk je niet dat libertariërs eerder krijgen wat ze willen door op deze wet door te gaan te te duwen in de ideale richting, dan het geheel afkeuren en trachten in één klap het 100% juiste voorstel te krijgen?

  Ratio [4] reageerde op deze reactie.
  Ratio [7] reageerde op deze reactie.

 4. @Hub Jongen [3]: Denk je niet dat libertariërs eerder krijgen wat ze willen door op deze wet door te gaan te te duwen in de ideale richting, dan het geheel afkeuren en trachten in één klap het 100% juiste voorstel te krijgen?

  Neen, een kritische grens wordt hier overschreden. Civielrecht wordt in deze gevallen opgeheven. Dat is geen stap voorwaarts maar een stap terug. Civiel recht moet in stand worden gehouden, juist het publiek recht dient volgens mij terug te treden. Het omgekeerde is hier van toepassing. Civiel recht wordt buiten gebruik gesteld en vervangen door schade bepalende ambtenaren. Waarschijnlijk zonder goede beroepsprocedure.

  Teeven is iemand die ik niet langer vertrouw.

  Hub Jongen [8] reageerde op deze reactie.

 5. @Ratio [2]:

  Een dader die meer betaalt dan hij aan schade bij het slachtoffer heeft veroorzaakt? Is dat rechtvaardig? En is het dan rechtvaardig dat de overcompensatie door vadertje staat verdeeld gaat worden?

  Nee, een dader die meer moet betalen dan hij aan schade heeft aangericht is onrechtvaardig…

  De roverheid treed op als beschermer van het slachtoffer. Het gevaar is inderdaad dat de roverheid zichzelf bijna onzichtbaar ongelimiteerd gaat verrijken.

  Bovendien, zal een vrijwillig overeengekomen schadevergoeding tussen dader en slachtoffer bijna onmogelijk zijn door de verplichte tussenkomst van de roofzuchtige staat…
  Ratio [6] reageerde op deze reactie.

 6. @Libertariër [5]: Sorry. Een stap terug in mijn ogen. Meer staatsinvloed. Niet dat de rechterlijke macht zoals nu zaligmakend is. Maar het is beter dan een ambtenaar die de schadevergoeding middels de ambtelijke maatregel van bestuur vastgestelde schadevergoedingsrichtlijnen gaat bepalen.

  Civiel recht moet nooit worden vervangen door middels ambtelijke maatregelen van bestuur voorgeschreven richtlijnen. Een schadevergoeding mag nooit meer zijn dan de schade zelf. Een derde partij mag niet profiteren van deze schadevergoedingen, anders dan op vrijwillige basis door de dader en het slachtoffer (zeer onwaarschijnlijk, tenzij het no cure no pay dan wel succes fees betreft van advocaten).

  De overheid doet zich hier weer voor als beschermer van de burger maar bewijst haar perfide instelling nogmaals door meer schade vergoeding te vragen dan rechtvaardig is en dit in haar eigen zak te steken.

 7. @Hub Jongen [3]: Ik ben wel van mening dan een libertarische partij nuttig kan zijn. Zolang maar wordt vastgehouden aan het adagium van Toine Manders, voor iedere nieuwe regel dienen meerdere oude regels buiten gebruik te worden gesteld. De staatsinvloed dient netto af te nemen willen ze op zijn gedoogsteun kunnen rekenen.

  Dit wel even afgezien van de discussie of stemmen nu zin heeft dan wel moreel verantwoord is.

 8. Ik kan me er niet in vinden, omdat ik de krantenkoppen in 2015 al voor me zie: “Vaste schadevergoeding nauwelijks benut”, terwijl die dan uiteraard wel geheven wordt en dan natuurlijk vooral ten nadele van een fatsoenlijk mens, die eens in de fout gaat. Criminelen zorgen er allang voor, dat hun geld buiten het zicht van de overheid blijft. Daarnaast is het al mogelijk om je als benadeelde partij in het strafproces te voegen en civielrechtelijk de crimineel aan te spreken. Tot slot verbeter je de hulp aan slachtoffers door datgene te ontslaan, dat zijn werk niet doet, i.e. slachtoffers over belangrijke processtappen te informeren. Meer geld heeft geen zin, zoals kaars en bril niet helpen als de uil niet zien en wil.

  “Bij verminking, verlamming. Potentiele inkomsten die hij misloopt door het aangebrachte letsel aan slachtoffer.”

  Opeens ligt dan voor de slachtoffers een briljante carrière als topadvocaat in het verschiet. Het lijkt me lastig vast te stellen en wie vergoed dan de kosten van degene, die gewoon ziek wordt? De wijze, waarop Nederland met pech omgaat, vind ik beter dan deze Amerikaanse wijze.

  Ik voel meer voor stroom fietsen door gevangenen.

 9. @Hub Jongen [8]: Mijn stelling is dat rechtspraak primair gericht moet zijn op vergoeding, en niet op wraak

  MEE EENS!

  Mijn stelling is echter dat dit geen rechtspraak is. Civiel recht wordt uitgehold. Net zoals Teeven strafrecht wil uithollen door wettelijke minimum straffen te eisen. http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2664/Nieuws/article/detail/1863965/2011/03/23/Wetsvoorstel-minimumstraffen-een-feit.dhtml

  Dit is geen streven naar een vergoedingstelstel, want dat maakt zich niet druk om de dader maar alleen om het slachtoffer. Minimumstraffen is wraak. Een vergoedingstelsel niet gebaseerd op een rechter is een stap richting dictatuur / politiestaat.

 10. @Hub Jongen [8]:

  Deze regeling is vragen om wraak ..
  U ontvang schadevergoeding a 10.000 Euro.
  De staat onvangt daar bovenop schadevergoeding van 5.000 Euro van de dader.

  U vult de belastingformulieren in, waarbij Uw schadervergoeding 50% belast wordt, 5000 Euro gaat naar de staat.
  U hebt netto 5000 Euro, de staat inmiddels 10.000 Euro.

  Er komt een wetswijziging (U kunt die nu al aan voelen komen ;)) waarin wordt opgenomen dat voortaan over oorspronkelijk schadevergoedingsbedrag voor het slachtoffer eerst 25% BTW moet worden afgedragen en de staatsvergoeding met 25% BTW wordt verhoogd.

  Het slachtoffer blijft over met 3750 schadevergoeding.
  De staat cashed 12500 Euro.

  Dan maar hopen… dat er criminelen en slachtoffers zullen blijven bestaan die de staatskas blijven vullen …
  vrijeradikaal [12] reageerde op deze reactie.
  pcrs [16] reageerde op deze reactie.

 11. @Libertariër [11]:

  Na compensatie van het slachtoffer gaat een eventueel restant naar de staat. Hiermee kan de justitiële dienstverlening aan slachtoffers worden verbeterd.

  Oh….ja ( zucht…uw staat…dienstverlener uhc…kuch).

  Ohhhh…dat gaat er in als “gods woord in een ouderling “, bij het PVV-cda-vvd roedeltje.

  En de SGP doet ook nog mee ( verrek dat rijmt ook nog ).

 12. Nog een mooie van wat ze plannen: “In het wetsvoorstel staat ook dat al tijdens het opsporingsonderzoek beslag moet kunnen worden gelegd op de bezittingen van verdachten. Door niet te wachten op een veroordeling moet worden voorkomen dat misdaadgeld wordt weggesluisd en slachtoffers naar een schadevergoeding kunnen fluiten.”

  Klink goed, logisch en vanzelfsprekend, maar dit is straffen voordat iemand al schuldig is bevonden. En het geeft de staat meer macht dan het nodig zou moeten hebben. Het vraagt om macht misbruik. Nog een manier van de staat om potentiele niet mewerkende mensen af te straffen. Verklaar ze verdach (ipv gek) en neem beslag van hun bezittingen. Laten ze maar lekker uitvechten in hun gerecht systeem om het terug te krijgen naar mischien 2 jaar.

  Op het moment dat de overheid maar 1 cent van de shadeloosheid stelling behoudt, dan is het een slecht plan.

 13. U vergeet allen kritisch te blijven als u een handreiking wordt gedaan.
  De staat bepaalt welk gedrag crimineel is. Door aanscherping en/of constante verandering van de regels is het, ook hier, mogelijk om voor de wet crimineel te zijn zonder het het zelf in de gaten te hebben. Bovendien is het (justitieel en rechts-)systeem door en door verrot.

  De voornaamste vraag die wij ons, en anderen, moeten blijven stellen is:
  Hebben wij mensen überhaupt een overheid (in huidige vorm) nodig?

  Ik denk van niet. Overheden gaan niet over mensen. Die gaan over geld en handel waarbij mensen tot de laatste categorie gerekend worden. Wij blijven zelf verantwoordelijk en zullen moeten blijven waken voor behoud van onze menselijke waardigheid.

 14. Het begrip crimineel bevat iedereen die hun wetten overtreedt, daarmee is iedereen hier waarschijnlijk een crimineel en moet betalen aan de staat.

 15. @Libertariër [11]: en er moet ook een oplossing komen voor criminelen waar niet van te plukken valt en dat geld moet dan ergens anders vandaan gehaald worden en dat zijn dan waarschijnlijk weer de onderdanen.
  Aangezien ze zwaar in geldnood zitten, denk ik dat alles wat ze doen bedoeld is om meer geld binnen te halen. Waarschijnlijk is iedereen crimineel met hun wetten en is de staat het slachtoffer.

 16. Vroeg of laat komt er bij Hub een inval. Justitie kamt zijn huis uit op zoek naar strafbare berichten. Natuurlijk vinden ze iets, waarschijnlijk – schrik niet – kinderporno.

  Hub beweert dat het nergens op slaat, alleen de complotdenkers hebben het door en staan nog achter hem. Hub moet alle kosten van de huiszoeking, het loon van de Officier van Justitie en zijn vervolging zelf betalen.

  Omdat Hub een veelpleger is en weigert te stoppen met zijn strafbare berichten kan een ISD-maatregel opgelegd worden. Hub verdwijnt voor twee jaar in een staatsinstelling. Hij moet dit zelf betalen.

  Vilseledd [19] reageerde op deze reactie.

 17. Als de regeling er in de tijd van Janmaat er was geweest kon beslag worden gelegd op de bezittingen van Janmaat en andere partijleden vanwege een strafbare mening. Janmaat is in 1996 veroordeeld vanwege zijn denkwijze.

  Het probleem Pim Fortuyn werd op andere wijze opgelost.

 18. “Zowaar wat positief nieuws vandaag: Criminelen gaan betalen voor de misdrijven die ze hebben gepleegd”

  Wat een gelul zeg ! Waar je ook komt (op het www) als de overheid op het gemoed inwerkt, wordt het met hoock, line en sinker geslikt !

  Criminelen hebben hun bajes al betaald via de belastingen ! ==> Gaan de belastingen nu omlaag ?!
  Criminelen zijn vaak crimineel omdat ze weinig tot geen geld hebben ==> Dus krijgen ze na hun vrijlating nog een een deurwaarder achter zich aan om hun nog armer te maken ! ==> nog meer crimineel gedrag.

  Criminelen die bulken van het geld betalen het bedrag lachend met 2 vingers in hun neus !

  Het is slechts bedoeld om meer en meer criminelen te creëren en meer te verdienen aan het gevangenis wezen.
  Straks worden ook de gevangenissen in Ned. vercommercialiseerd (net zoals in US) Vrijspreker zal het toejuichen want de overheid zegt dat het goedkoper en beter wordt. (net zoals het OV, uw ziektekosten verzekering enz, enz)

  Als de gevangenissen commercieel zijn gemaakt dan hebben de eigenaren belang bij veel en strenge wetten==> levert hun inkomen op want er komen meer mensen in het gevang. En net zoals in de US waar onderhand 1/5 in de gevangenis zit, wordt dit ook bewaarheid in Ned.

 19. De criminelen van de Amstelveense straatbarbecue komen er anders weer met een sisser van af. Dit bevestigt mijn vermoeden, dat fatsoenlijke mensen, die eens een scheve schaats rijden, van zulk beleid de dupe zullen zijn en dat het echte afval vrijuit gaat.

 20. Teeven en Leers krijgen niet eens een illegaal het land uit hoe willen ze dan een boete innen als hij of zij een strafbaar feit pleegt.
  Luchtballonnetjes

 21. Dit systeem klop niet en is alleen maar staatskasvullerij. Veel beter is je in het proces civiele partij te stellen dan wordt je zelf uitbetaald. Uit ervaring is mij gebleken dat dit bijzonder effectief is.

 22. @Ratio [2]: Een dader die meer betaalt dan hij aan schade bij het slachtoffer heeft veroorzaakt? Is dat rechtvaardig?

  JA!

  Libertariers maken namelijk dezelfde fout als ‘progressieve’ figuren. Strafen heeft diverse aspecten.

  – Schadevergoeding
  – Wraak/Genoegdoening
  – Afschrikken
  – Heropvoeding
  – En igv van gevangenis ook nog preventie.

  Progressieve figuren interesseren zich vooral voor de heropvoeding.

  Libertariers kijken enkel naar de schadevergoeding.

  Probleem is dat de andere apsecten dan vergeten worden.

  Een rijk persoon die achteloos even de schade wegtikt en de rechtzaal weer uitloopt is niet iets wat men rechtvaardig vindt. En afschrikkend en heropvoedend werkt het zeker niet.

  Uiteindelijk moet een straf rechtvaardig voelen (niet zijn op basis van abstracte principes zoals het libertarisme of een of ander progressief ideaal), maar qua ‘ruwe onderbuik bij het plebsvolk’. Zo niet gaat men al snel weer over op oog om oog, tand om tand. Het aspect ‘wraak’ is daarbij iets wat progressieven vaak willen wegpoetsen, want zo werkt de morderne beschaafde mens toch niet. In realiteit moet men gevoelsmatig toch genoegdoening krijgen.

  Laten libertariers niet dezelfde fout maken en enkel naar schadevergoeding kijken.

  Ratio [25] reageerde op deze reactie.
  Libertariër [27] reageerde op deze reactie.

 23. @Armin [24]:

  Wij kunnen niet bepalen hoe men in een libertarische toekomst met het aspect criminaliteit omgaat. Dat is aan de toekomstige bewoners. Sowieso zal veel criminaliteit verdwijnen door het afschaffen van de overheid en de slachtofferloze misdaden.

  Het zou kunnen zijn dat er samenlevingen ontstaan die inderdaad verder willen gaan dan alleen schadevergoeding omdat betoogd kan worden dat het alleen betalen van schadevergoeding voor misdaden waarvoor je wordt opgepakt het toch wel aantrekkelijk wordt crimineel te zijn.

  Meer dan de schade betalen is niet rechtvaardig en het herverdelingsscam waarbij de overheid dit gaat uitvoeren is al helemaal onrechtvaardig.

  Libertariër [27] reageerde op deze reactie.

 24. De overheid verbied zijn onderdanen zichzelf te verdedigen.
  De overheid gaat nu verdienen aan misdaden tegen zijn onderdanen.

 25. @Ratio [25]: @Armin [24]:

  Bij een zwaar misdrijf zoals verkrachting, is een emotionele schadevergoeding niet ondenkbaar.
  Deze vergoeding kan een slachtoffer gebruiken voor het inkopen van bvb psychotherapie.

  Om psychische schade vast te kunnen stellen is een langere periode van proffessionele observatie nodig.
  Voor langdurige observatie en later ontdekte psychische schade zou een dader verantwoordelijk moeten blijven voor de kosten.

  Drie vliegen in 1 klap:
  Schadevergoeding
  Genoegdoening dat alle schade vergoed zal worden
  Afschrikking omdat de kosten op langere termijn niet vastgesteld kunnen worden.

  Armin [28] reageerde op deze reactie.

 26. @Libertariër [27]: Je mist nog steeds het punt. Natuurlijk moet non-materiele schade vergoed worden. Maar dan nog steeds blijft over dat er aanvullende straf noodzakelijk is voor het rechtsgevoel van de burger.

  Straf die niets te maken heeft met welke schade dan ook en volledig additief is.

  Ratio snapt het wel, en inderdaad de smaneleving zelf zal de strafsystemen bepalen. Deze echter zullen gegarandeerd veel verder gaan dan enkel schadevergoeding.

  Liberty 5-3000 [29] reageerde op deze reactie.
  Libertariër [30] reageerde op deze reactie.

 27. @Armin [28]:

  Ratio snapt het wel, en inderdaad de smaneleving zelf zal de strafsystemen bepalen. Deze echter zullen gegarandeerd veel verder gaan dan enkel schadevergoeding.

  Toekomstige samenlevingen zullen uitgaan van preventie.
  Als een ieder een soort van ebay-creditrating aan zijn broek heeft, om te bekijken of je betrouwbaar bent of niet om zaken mee te doen, dan lijkt mij criminaliteit in zijn huidige vorm een zaak van het verleden.
  Alleen de echte nutters zullen dan deze vorm van leven kiezen.
  Dit zal echt een hele kleine niche worden. Te klein om je je druk over te maken.
  my 2 cents.

 28. @Armin [28]:
  Maar dan nog steeds blijft over dat er aanvullende straf noodzakelijk is voor het rechtsgevoel van de burger.

  Aanvullende straf?
  Waarom, wraak?
  Het probleem is juist dat dit rechtsgevoel, voor het meerdere dan compensatie, voort is gekomen uit een volledig uit verband getrokken rechtsspraak.

  Daders zijn ook slachtoffers geworden.
  Vaak “ontoerekeningsvatbaar” verklaard.
  Dat moetten werkelijke slachtoffers van een misdrijs doorgaans maar leren accepteren.

  Juist dit soort situaties zorgen voor een een tekort in de genoegdoening van rechtsgevoel van werkelijke slachtoffers.

  Het is een groot verschil … of een dader de vernedering moet ondergaan zelf zijn eigendommen aan te spreken om compensatie te geven aan zijn slachtoffer, of dat de staat daders verdedigd …
  Armin [32] reageerde op deze reactie.

Comments are closed.