Het artikeltje “Dhimmi Verhaaltje: Hoe de NL Politie voor de Islam Buigt” van Def heeft mij geprikkeld tot het schrijven van een kort verhaaltje in de stijl van Def zijn korte stukje.

 

Er was eens een islamitisch meisje. Dit meisje, nauwelijks negen jaar oud, was nadat haar familie haar uitgehuwelijkt had getrouwd met een man van middelbare leeftijd met een baard en een bijgeknipte snor. De baardman had op een dag genoeg van zijn bruidje en hij besloot haar te verstoten. “Talaq!Talaq!Talaq!” schreeuwde de baardman. Het meisje werd na de verstoting het huis van de baardman uitgezet. Zij ging daarop terug naar haar ouders. Haar ouders sloegen haar omdat ze verstoten was en voelden zich overladen met schand. Ze gingen in andere dorpen op zoek naar een nieuwe man om hun dochter aan uit te huwelijken. Een poosje later vonden zij een bejaarde man bereid met het meisje te trouwen. Na de huwelijksvoltrekking met de bejaarde man ging de eerste man van het meisje de verstoting herroepen. Samen met drie vrienden ging hij op zoek naar zijn nauwelijks negen jarige vrouw. Hij trof haar aan terwijl de bejaarde man, aan wie zij door haar ouders was uitgehuwelijkt, bij haar de geslachtsdaad verrichtte.

Tot welk oordeel kwam de sjariarechtbank?

A) De sjariarechtbank merkte de seks die het meisje had met de bejaarde man niet aan als overspel, maar als seks binnen het huwelijk. De verstoting was weliswaar herroepen, maar haar eerste man had haar van die verstoting op de hoogte moeten stellen.

B) De sjariarechtbank veroordeelde het meisje tot de doodstraf door steniging. Zij had immers overspel gepleegd. Haar eerste man had haar weliswaar verstoten, maar hij had deze verstoting herroepen. Volgens de sjaria hoeft een man niemand op de hoogte te stellen van het herroepen van een verstoting. Door de herroeping was het huwelijk met de bejaarde man onrechtsgeldig geworden en dus was, in het geval van het meisje, de geslachtsdaad aan te merken als overspel. En op overspel staat volgens de sjaria de doodstraf, door steniging. En dus werd het meisje tot deze doodstraf veroordeeld en niet lang daarna tot boven haar heupen ingegraven en net zolang bekogeld met middelgrote stenen totdat zij stierf aan inwendige bloedingen. De bejaarde man, die met zijn ongeoorloofde seksuele daad geen overspel had gepleegd maar wel aan buitenechtelijke seks had gedaan, werd veroordeeld tot honderd zweepslagen.

C) De sjariarechtbank veroordeelde de bejaarde man tot een 18 maanden gevangenisstraf wegens de verkrachting van een kind. Ook de baardman van middelbare leeftijd werd aangeklaagd en wegens herhaaldelijke verkrachting van het meisje veroordeeld tot 3 jaar gevangenisstraf. Ook de ouders van het meisje werden aangeklaagd en ook zij belandden in de gevangenis. Het meisje werd vrijgesproken, geplaatst in een pleeggezin en opgevangen door slachtofferhulp.

A, B of C. De winnaar krijgt van mij een virtuele beker.

Net als bij 2 voor 12 wordt u ook de gelegenheid geboden het juiste antwoord op te zoeken.
Interessante lectuur: de ‘betrouwbare’ ahadieth (Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Maliks Muwatta); ‘Umdat as-Salik – Reliance of the Traveller; Arun Shourie, The World of Fatwas or the Shariah in Action, New Delhi 1995.

Artikeltje van Def: https://www.vrijspreker.nl/wp/2011/06/dhimmi-verhaaltje-hoe-de-nl-politie-voor-de-islam-buigt/

Oscar
Juni 2011

Het antwoord is B. Bij het voltrekken van een huwelijk zijn getuigen nodig, maar bij het herroepen van een verstoting niet. Alleen mannen mogen verstoten. Vrouwen hebben dit recht niet en mogen zonder dat hun man ermee in stemt alleen scheiden als de echtgenoot impotent is.  Dat lijkt een aardig stukje recht dat vrouwwaarts gaat, maar de voornaamste reden van deze regel is dat als een vrouw hertrouwt met een man die niet impotent is, de kans dat er nieuwe mohammedanen geboren worden veel groter is.

Wil een man zijn ex-vrouw een poets bakken dan zal hij moeten wachten totdat zijn vrouw hertrouwd is, vervolgens de verstoting herroepen en dan samen met drie vrienden haar moeten betrappen terwijl zij de geslachtsdaad verricht.  Er zijn namelijk vier getuigen nodig.  De regel dat er vier getuigen nodig zijn is tijdens het leven van Mohammed om opportunistische reden tot stand gekomen. Voorheen was er namelijk slechts een enkele getuige nodig. Het kinderbruidje van Mohammed A’isja werd op een dag betrapt op overspel door iemand en omdat Mohammed zijn oogappeltje niet kwijt wou heeft hij bepaald dat er voortaan vier getuigen nodig zijn. Dat wil zeggen: vier mannelijke mohammedanen.  Joden en christenen mogen niet tegen moslims getuigen en de getuigenis van een vrouwelijke mohammedaan is slechts de helft waard.  En zelfs als een mohammedaanse samen met zeven vriendinnen op stap gaat is de kans klein dat haar man op overspel te betrappen is. Anders dan een moslimah, die slechts met één moslim getrouwd mag zijn, mag een moslim met vier vrouwen trouwen.  Die vrouwen hoeven niet per se moslimah te zijn. Daarnaast mag de mohammedaanse man seks hebben met slavinnen.  Deze slavinnen hoeft hij niet op de slavenmarkt gekocht te hebben, maar kan ook een krijgsgevangene zijn of een ongelovige vrouw in Dar al-Harb (het huis van oorlog, oftewel het gebied waar de sjaria nog niet van kracht is).

 

Een westers meisje dat haar hele leven lang te horen heeft gekregen dat de multi-cul goed is, dat andere culturen beter en mooier zijn dan de westerse en dat je een ‘racist’ (en dat is synoniem met een minderwaardig en slecht mens) bent als je niet aardig doet tegen niet-westerse allochtonen zou een gewillige prooi kunnen zijn voor de moslim die op zoek is naar seksueel vertier. Daarnaast kunnen in een vers veroverd gebied vrouwen als oorlogsbuit, en als (seks-)slavinnen, dienen.  Een vroeg voorbeeld van deze praktijk is de behandeling van de vrouwen van de Joodse Banoe Qoeraiza-stam nadat Mohammed hun mannen, vaders en zonen had laten onthoofden.

 

De straf op ongeoorloofde seks die niet aan te merken is als overspel, dat is in het geval van een moslimman seks met een moslimah waarmee hij niet getrouwd is en  in het geval van de mohammedaanse vrouw seks met een man waarmee zij niet getrouwd is, is honderd zweepslagen en/of een jaar verbanning. Op overspel, in het geval van de gehuwde moslimman is dat seks met een moslimah waarmee hij niet getrouwd is en in het geval van een gehuwde mohammedaanse vrouw is dat seks met een man waarmee zij niet getrouwd is, staat de doodstraf door steniging. De veroordeelde vrouw wordt in een laken gewikkeld en boven de heupen ingegraven om te voorkomen dat tijdens de executie er lichaamsdelen bloot vallen. Er wordt geworpen met steeds een middelgrote steen, zoals te zien op het plaatje, en niet voor grote stenen om te voorkomen dat de executie te kort duurt (dat zou niet rechtvaardig zijn) en ook niet voor kleine steentjes omdat daarmee de executie te lang zal duren (dat zou niet praktisch zijn).

Naast overspel en ”de gewone ongeoorloofde seks”  bestaan er in de sjaria nog twee andere vormen van ongeoorloofde seks. De eerste is seks met onreine dieren (seks met reine dieren als geiten en schapen zijn volgens de ene alim ‘makroeh'[niet aanbevolen, maar ook niet haram] en volgens de andere alim ‘moebah’ [neutraal]) die geen voorgeschreven straf heeft maar de moslim verplicht tot een zelfde handelingswijze wanneer hij op een andere wijze in contact komt met onreine dieren en de tweede is sodomie, waarop zowel voor de ‘gevende’ als de ‘ontvangende’ partij de doodstraf staat, te voltrekken door de sodomiepleger van de berg te gooien of van een hoog gebouw (als er geen bergen in de buurt zijn).

 

De vele winnaars, mensen die B hebben ingevuld,  gefeliciteerd! De vrienden en vriendinnen van de islam die de Vrijspreker lezen: bedenk goed welke ideologie en welk rechtssysteem u durft verdedigen.  Voor degenen die menen dat dit verhaal een breder verband heeft en dat ik  de voortbrengselen van iets als ”onrealisme” in het algemeen aan de kaak zou willen stellen: dit is niet het geval. En gedachten over de moraal van het verhaal laat ik graag aan de lezer zelf over.

17 REACTIES

 1. Pijnlijk maar naar alle waarschijnlijkheid is antwoord B het juiste achterlijke antwoord.

 2. LOLO!

  Talaq! Talaq! Talaq!

  Dit zijn zo ongeveer de drie meest gevreesde woorden die een getrouwde moslima in haar leven kan horen. Ze betekenen niet alleen het einde van haar huwelijk, maar staan ook voor een zware en moeilijke weg waarop ze haar gehele leven opnieuw moet opbouwen. Dit aangezien het fundament waar ze tot nu toe op gebouwd had is weggevallen.

  Maar goed, in dit geval gaat het natuurlijk om een meisje. Ik heb vermoeden over welke bejaarde pedofiel het hier gaat. Het zou zo maar kunnen dat zijn voornaam met “M” begint. 🙂

  Ik mis details voor ik een snoeiharde oordeel kan veilen. “Een poosje later vonden zij een bejaarde man bereid met het meisje te trouwen.” Hoe lang was het poosje? De Koran stelt namelijk een interim-periode van 3 maanden voor zodat man en vrouw eventueel hun geschillen kunnen oplossen en nog eens goed nadenken over hun beslissingen.

  De regel mbt scheiden is heel duidelijk: als het koppel de scheiding definitief wil maken, dienen er twee betrouwbare personen als getuigen van de scheiding op te treden, als men Alla’s systeem wenst te volgen.

  Bovendien mag een vrouw niet meteen na de interim-periode van 3 maanden hertrouwen. Zij dient nog 3 maanden langer vrijgezel te blijven om uit te sluiten dat zij niet zwanger is van de ex. Mocht ze zwanger blijken dat mag de scheiding ook na de interim-periode van 3 maanden worden teruggedraaid.

  Hipje.

 3. Ik heb even met Martijn de Koning overlegd en hij heeft me ervan overtuigd dat het juiste antwoord C is.

 4. geen twijfgel mogelijk. in islam is altijd de vrouw de pineut, of ze nu schuldig is, wat doet het er toe in die landen.

  En dan hoor ik nog mensen mompelen dat het misschien wel leuk voor de toekomst, zo’n sharia-rechtbank in Nederland. Al zou ik de laatste ramen van de 2e kamer zelf in moeten gooien, maar die komt er dus echt niet. We zijn toch niet gek mag ik hopen ???

  zal dus B zijn.

 5. Even een beetje gegoogled en er lijkt inderdaad sprake te zijn van een of andere ‘goedmaak periode’ waarin diegene die de scheiding heeft afgeroepen deze ongedaan kan maken.
  Het lijkt me dus niet geheel onwaarschijnlijk dat B een kern van waarheid bezit.

  http://en.wikipedia.org/wiki/Talaq_%28Nikah%29

  Overigens, wat een achterlijke diarree zeg. Als 2 lui niet meer samen willen leven doen ze dat toch niet? Debiele geloofsregels ook…

 6. Krankzinnig dat er uberhaupt nog in een mens/maatschappij een gedachtegang is, die het toelaat dat er een keuzen A en B tussen zit en waar niet zonder dat er een zuchtje extra aan word besteed het eigenlijk direct keuze C is.

  Mja ik ga voor keuze B en verdrink verdere emotie die ik er over heb nu met een kop koffie en radio 538


 7. (seks met reine dieren als geiten en schapen zijn volgens de ene alim ‘makroeh’[niet aanbevolen, maar ook niet haram] en volgens de andere alim ‘moebah’ [neutraal])

  Whaha, dit deed mij aan een grapje denken. Als mods het onacceptabel vinden mag het best verwijderd worden.
  Moslims hadden als eerste het condoom uitgevonden door een schapendarm te gebruiken. 100 jaar later hadden de engelsen het concept verbeterd door de darm eerst uit het schaap te verwijderen.

 8. Ik las laatst een zeer interessante stelling, namelijk dat de Islam met name individuele vrijheid propageert. Het strookt niet met mijn beeld, maar wellicht dat dat is gekleurd door de MSM.

  Deze visie werd gesteld om de war on terror (=oorlog tegen de islam) te verklaren als de drijfveer voor de machtselite die immers streeft naar centralisatie en collectivisme om de zaak onder de duim te houden. Deze visie heeft in ieder geval een zekere logica en ik ga eens nadenken …..

  Oscar [14] reageerde op deze reactie.

 9. @Leonardo Pisano [13]:

  Ik las laatst een zeer interessante stelling, namelijk dat de Islam met name individuele vrijheid propageert.

  Dat de islam individuele vrijheid zou propageren is lachwekkende onzin. In reactie op deze stelling schreef ik eerder:

  Aha, dus vanwege het centraal staan van het individu wordt de islam op de korrel genomen? Dat is nieuw voor mij. Ik heb daar nog nooit een islam-criticus over gehoord. Over dat individu centraal stellen in de islam. Uit de islamitische schrift blijkt het niet, uit de islamitische leer blijkt het niet, uit de geschiedenis blijkt het niet, uit het gedrag van de moslims blijkt het niet, uit de praktijk in islamitische landen blijkt het niet. Dus de voornaamste reden waarom bijvoorbeeld Ayaan Hirsi Ali kritiek heeft op de islam is dus niet de jihad, de sjaria, de oemma-kliekvorming, de stenigingspraktijken, de veelwijverij, het er op nahouden van seksslavinnen, legitieme kinderhuwelijken, het doden van afvalligen, het executeren van homo’s, het achterstellen en onderdrukken van vrouwen, het in slavernij drijven van koefr, het vermoorden van islam-critici, het aanzetten tot en het legitimeren van verminkingspraktijken, het als Üntermensch behandelen van ”ongelovigen”, het vervolgen van joden, christenen en andere ongelovigen, maar ze is o zo tegen het centraal stellen van het individu en daarom tegen de islam!?

  Beschouwt u wat u van de MSM verneemt over de islam als anti-islamitisch of zelfs als anti-islamitische indoctrinatie? Kan u voorbeelden noemen? Want ik heb niet de indruk dat de politieke elites en de heersende klasse ook maar in het minst kritisch zijn ten aanzien van de islam, laat staan dat zij mensen zouden indoctrineren met anti-islamisme. Waar haalt u het vandaan?

  Deze visie werd gesteld om de war on terror (=oorlog tegen de islam) te verklaren als de drijfveer voor de machtselite die immers streeft naar centralisatie en collectivisme om de zaak onder de duim te houden.

  De war on terror is geen oorlog tegen de islam. De politieke autoriteiten (en de elites, de media en het onderwijs) in de westerse wereld zijn juist uiterst islamofiel.

  De islam is alles behalve een decentraliserende factor omdat er wordt gestreefd naar een islamitische wereldstaat. Bij de islam zijn religie en staat per definitie niet gescheiden.
  tamso [16] reageerde op deze reactie.

 10. Wat een eenzijdig stuk weer.

  Een vroeg voorbeeld van deze praktijk is de behandeling van de vrouwen van de Joodse Banoe Qoeraiza-stam nadat Mohammed hun mannen, vaders en zonen had laten onthoofden.

  Waarom ze onthoofd werden.

  Verbanning van de Banoe Nadir

  Wanneer Mohammed te horen krijgt dat binnen de joodse clan Banoe Nadir plannen worden gesmeed om Mohammed uit de weg te ruimen, krijgt deze stam te weinig steun van de verschillende facties binnen Yathrib. Nadat Mohammed hun dadelpalmen heeft laten omhakken, worden zij gedwongen Yathrib te verlaten.

  Bestraffing van de Banoe Koeraiza

  De joodse stam Banoe Koeraiza, die met de Mekkanen had onderhandeld over een mogelijke aanval vanuit Yathrib wordt voor deze handelwijze gruwelijk gestraft. De mannen van de stam worden gedood, de vrouwen en kinderen als slaaf verkocht.

  Het was oorlog in die tijd,waar de sterkste overwinnen.Nu zijn het de isralieten/farizers die daarzo de boel runnen.Wel eens de talmoed gelezen over sex met kindertjes vanaf 3 jaar.Het cristendom zelf was ook niet zo fris in die tijd,en dat was ook de reden dat de islam onstond.En dat jodendom in die tijd bestonden voornamelijk uit sekte’s wat een occulte leer erop nahouden.

  En de islam kent geen racisme.De topic schrijver heeft geen enkele kennis wat erin staat en zal wel naar Ben Kok,of Arabist Jansen geluisterd hebben die hun judeo cristelijke sekte als superieur zien.

 11. @Oscar [14]:

  De kunst is om te zien waaruit die wetten onstaan zijn.Hirchi alie komt uit somalie waar ze eigentijdse wetten hebben gecreeerd,zoals het besnijden van vrouwen en stenigen en andere wetten wat eigenlijk niet eens in de koran staat.Is een protestant een katholiek,omdat het ook gelooft in het cristendom.Vandaar eeuwenlang de strijd om een dezelfde god.
  Het stenigen komt oorspronkelijk uit koerdistan.Waar een sekte allerlei wetten hebben overgenomen vanuit de religie’s die bestaan hebben en een eigen sekte/religie gecreeert.
  De thora is ook het enigste echte boek van de hebreeeuwers.In de 2de tot 5de eeuw de talmoed werd gecreeerd door farizers/rabijnen wat niks met de hebreeuwse geloof de thora te maken heeft.Er staan wel verwijzingen in naar de thora,maar is niet het geloof van het volk van israel.De jood is ook een sekte wat onstond vanuit de talmoed.En zoveel gelovige joden heb je niet meer vandaag de dag,en echte hebreeeuwers zijn er niet meer zoveel.Of die wonen in andere landen,behalve Israel.
  Ga ik nu zeggen dat alle joden racisten zijn.Veel so call jews zijn racisten,en vele ook weer niet.Veel doen zich voor als jood,maar geloven nergens in,en zijn ook geen semieten wat ze beweren.Of afstammelingen van Sem.

  Ik zie het topic als een hasbara.Zionistische propaganda.

  Oscar [17] reageerde op deze reactie.

 12. @tamso [16]:

  Het gaat in de islamitische jurisdictie niet zozeer om wat in de Koran staat, maar om wat in sjaria-boeken (die zijn gebaseerd op de Koran en ahadieth) staat.

  Steniging van overspeligen is niet iets dat beperkt blijft tot een gebied, maar is voorgeschreven bij alle rechtscholen, soennieten en sj’ieten.

  Het stenigen komt oorspronkelijk uit koerdistan.

  Men hoeft maar heel even te lezen in de hadieth om er achter te komen dat het stenigen een praktijk was op het Arabisch Schiereiland en dat het gepraktiseerd werd door Mohammed zelf. Dus waar het vandaan komt is niet van belang. Dat het vanaf het begin al een praktijk was binnen de islam en tot op de dag van vandaag een praktijk is binnen de islam wel.

  Ik zie het topic als een hasbara.Zionistische propaganda.

  Wat een onzin. Ik presenteer enkel en alleen een voorschrift uit de heilige islamitische wet. Ik ben geen jood en ik ben niet pro-zionistisch. Hoe kan het dan zionistische propaganda zijn? Typisch mohammedaans om, wanneer men geconfronteerd wordt met een minder fraai aspect van het mohammedanisme te gaan ontkennen en anderen (joden, zionisten, kruisvaarders, christenen…) de schuld te geven van de ellende die zij zelf genereren.

  Ik zou zeggen: ga u eens verdiepen in de sjaria. En dan, om elke eventuele zionistische invloed te vermijden, enkel islamitische geschriften (sahih bukhari, sahih muslim, abu dawud, maliks muwatta, reliance of the traveler, sirat rasul allah) en de uitleg die oelama, die niet bepaald van zionistische sympathieën zijn te beschuldigen, er aan geven. En kijk ook eens naar de praktijk in gebieden waar de sjaria van kracht is.

Comments are closed.