Transactionele analyse of TA is de term die gebruikt wordt voor de persoonlijkheidstheorie en tevens psychotherapeutische behandelmethode zoals deze is ontwikkeld door Eric Berne in de jaren 50 van de twintigste eeuw.

De TA gaat ervan uit dat ervaringen in de vroege levensjaren ervoor zorgen dat een mens besluiten neemt over zichzelf en zijn omgeving. Deze positieve of negatieve besluiten zijn van invloed op de kwaliteit van de verdere levensloop (het script). Groei en ontwikkeling worden geremd door negatieve besluiten (ik ben niet OK, jij bent niet OK) terwijl positieve besluiten een stimulerende invloed hebben (ik ben OK, jij bent OK). Er worden drie soorten scripts onderscheiden, die van de winnaar, de verliezer en de niet-winnaar. Deze drie typen scripts kunnen zich ook afspelen binnen één en dezelfde persoon.

Behandelmethoden zijn erop gericht de scripts te analyseren en door gedragsveranderingen te proberen het script om te buigen. Hiertoe wordt een contract afgesloten met de behandelaar waarin therapie-doelen zo concreet mogelijk worden omschreven. De manieren waarop de doelen worden bereikt (de daadwerkelijke behandelmethoden) zijn uiteenlopend.

Bron: Wikipedia

Eerste in een serie over TA, het aanbieden van een aantal van de metaforen die nuttig kunnen zijn bij het ??conceptualiseren en het omgaan met interacties. Deze eerste video kijkt naar de Ouder, Volwassen en Kindstaten en basistransacties.

[HTML1]

3 REACTIES

 1. Wat het beste is om te voorkomen is een belonende werking voor dingen die tegen je geweten indruisen, zoals rooskleurige propaganda die mensen onvolledig voorlicht over oorlogen of “strijd tegen armoede” en de dwang niet noemt. Dan komt er namelijk een soort “package-deal” waarbij 2 los van elkaar staande zaken aan elkaar worden gekoppeld waarbij er op het vlak van de bezwaren geen enkele compensatie terug te verwachten is. Voorbeeld hiervan is de prijs die de Joden hebben betaald voor de begeerte naar “ieder een Volkswagen”, of de prijs die je voor de Euro betaalt met Griekenland. Mensen nemen dan dingen op de koop toe die ze eigenlijk niet wilen, en wat daardoor alleen maar wordt verergerd in plaats van opgelost.

  Wat ook misstanden voorkomt is het versterken van dat schild, tegen degenen met een zwaard. Je bewust worden van je rechten, en wat sociale omgangsvormen zijn en wat niet.

  Liberty 5-3000 [2] reageerde op deze reactie.

 2. Heel goed en relevant om libertarisme in verband te brengen met TA.

  TA en het libertarisme streven beiden naar relaties (transacties) tussen twee volwassen individuen die op basis van vrijwilligheid en gelijkwaardigheid waarden uitwisselen.

  Andere ‘politieke’ stromingen zijn immer gebaseerd op een mystieke verhouding tussen een fictieve ouder (de beter wetende overheid) en het onzelfstandige afhankelijke kind (de ‘burger’)

  Met name het socialisme is gebaseerd op de instandhouding van ‘het afhankelijke kind’ Hoe meer onvolwassen burgers, hoe meer werk voor ambtenaren.

  De autonome volwassene is de natuurlijke tegenstrever voor de socialist.

  Naar mijn particuliere smaak moet een autonome volwassene welhaast een libertarier zijn.

  Voor mij is dat de lakmoesproef.

Comments are closed.