Op de Vrijspreker site hebben we het vaak genoeg over de risico’s van fiat geld. Alternatieven zijn onder meer beleggen in goud en zilver. Marc Haagen van    http://www.haageninvest.com/ heeft een seminar gegeven over de voor en nadelen van beleggen in goud en zilver. In een serie van 4 artikelen geven we hier zijn presentatie weer.

In oktober van vorig jaar hield ik in Lokeren een lezing die deels over goud handelde.  De goudprijs stond toen in Amerikaanse dollars op 1250.  Vandaag is dat 1531 dollar.  Ik raadde de vele toehoorders toen aan toch beslist dit gele edelmetaal in de portefeuille op te nemen of het op fysieke wijze te verwerven.  Het was een dringend aanmanen en wie aan mijn oproep toen gehoor heeft gegeven, zal het zich nog niet beklaagd hebben.

Vanavond krijgt u ook de kans om mij te volgen, maar : the stakes are higher, de inzet is groter, de beloning is nog veel hoger, waarmee ik wil zeggen : u kunt ditmaal 273 PROCENT VERDIENEN MET GOUD EN ZILVER.  Niet toevallig ook de titel van deze lezing. Ik zou die om precies te zijn eigenlijk hebben moeten vervolledigen met een tijdsaanduiding.  Dat is meestal een heikel punt, het vergt voorspellen, in de toekomst kijken, maar het is wel belangrijk.  Is mijn prognose voor binnen één jaar ? Vijf jaar ? Tien jaar ? Want dat maakt zou ik zeggen nogal wat uit, nietwaar ? Naar mijn beste weten zullen wij – u en ik (want ik doe natuurlijk ook mee) – dit reusachtige resultaat ten laatste bereiken in mei 2014.  Binnen drie jaar dus TEN LAATSTE zeg ik en dat houdt in : het – kan – ook – veel – vroeger – zijn…  Eigenlijk durf ik, maar dan steek ik mijn nek wel uit, u voorspellen : het zal eerder iets voor 2012/2013 zijn.  Dat is dan wel mijn meest optimistische voorspelling.  Dit is geen giswerk, dit is weloverwogen met behulp van technische en fundamentele analyse, zoals ik u later op deze avond zal aantonen.  Goud en zilver zullen nieuwe, nooit geziene hoogtepunten bereiken – en daarvan gaan wij nu eens mooi profiteren !

Ik wil graag eerst het edelmetaal GOUD met u bespreken, daarna zal het over zilver gaan en tegelijk  geef ik u de instrumenten om schitterende winsten te behalen, in detail.

Maar ik ga u eerst allen een vraag stellen : wil iedereen die momenteel goud of zilver in een of andere vorm bezit zijn of haar hand opsteken ? …….  Een kleine minderheid dus en precies wat ik verwachtte.  Zo gaat het nog steeds wanneer specialisten in de materie ergens spreken, zij het voor particulieren, maar zelfs voor fondsbeheerders en andere professionele partijen.  Een goed teken dat er nog enorm potentieel is ! Dat zal dus veranderen.  Er zal een tijd komen – en dat zal geen tien jaar meer duren – dat de méérderheid van toehoorders, beleggers, particulier én professioneel, goud én zilver zal bezitten.

Nog een tekenend feit dat erop duidt dat we…niet meer in de kinderschoenen staan met de beweging maar toch al flink op weg naar uiteindelijke volwassenheid…dat feit is : op veel plaatsen zie je nu staan “wij kopen goud, juwelen, zilver, munten”.  Wij KOPEN.  En de mensen die vlug en makkelijk gewin zien – ruilen in, verkopen inderdaad.  Nog op weinig plaatsen zie je advertenties als “wij VERKOPEN”, goud, zilver, munten.  Ook dat zal veranderen.  In de vorige goud- en zilvermanie, eind jaren zeventig, begin tachtig, stonden de mensen aan te schuiven in rij bij de edelmetaalwinkels om toch maar de hand te kunnen leggen op het fysieke edelmetaal.  Toen bestond er nog geen internet waar je met een paar klikken van de muis kunt kopen; toen waren er ook nog geen goud- en zilverfondsen waarmee je via de beurs kunt deelnemen aan de verder verwachte stijging van deze edelmetalen.

Ik doe dus al een eerste belofte of voorspelling deze avond : een nieuwe goud- en zilvermanie die de koersen steeds hoger zal brengen, ligt in het verschiet! Waarom ben ik daarvan zo overtuigd ? Waarom stijgen goud en zilver eigenlijk, nu al tien jaar lang, ondanks tussentijdse correcties?

Laten we dus beginnen met goud en een korte geschiedenisles :

In de vroegste beschavingen werd goud gebruikt om de goden mee te vereren, de hogere wezens ende elite. Goud stond voor macht en aanzien. De Inca’s refereerden aan goud als “de tranen van de zon”. Die associatie met goden en onsterfelijkheid vinden we terug in tal van culturen. Het meest bekend is wellicht de schat aan goud en edelstenen en het gouden masker van Toetanchamon, de farao die in de 14de eeuw Voor Christus leefde. De oudste getraceerde sporen van goud als betaalmiddel dateren van 700 Voor Christus, toen Lydische handelaren uit het illustere koninkrijk in Klein-Azië de eerste gouden munten sloegen (de uitdrukking “zo rijk als Croesus” stamt van hun fabelachtig rijke koning). Na de Lydiërs vonden deze al snel overal ingang.  Op het hoogtepunt van het Romeinse Rijk (98-160 Na Christus) dirigeerden de Romeinse gouden en zilveren munten de handel van Brittannië tot Noord-Afrika en Egypte.

Goud heeft altijd een enorme aantrekkingskracht gehad. Dat bleek in 1848 in de Verenigde Staten toen John Sulter een zaagmolen bouwde. Zijn helper James Marshall zag bij toeval wat gele stukken metaal tussen het grind dat uit de rivier kwam – ze hadden wat goudklompjes (‘nuggets’ genoemd) ontdekt. Die ontdekking had grote gevolgen voor de goudprijs van toen. Meer dan veertigduizend avonturiers uit alle delen van Amerika en Europa gingen op zoek naar goud. Nog erger was het toen er in 1896 goud gevonden werd in Klondike, Alaska. De ‘jacht op goud’, in het Engels de ‘goldrush’, was begonnen. Ook in Australië, Zuid-Afrika en Canada waren er dergelijke goldrushes.

Tijdens het grootste deel van de 19de eeuw waren de Verenigde Staten in essentie onder een goudstandaard, eigenlijk een bimetaal systeem van goud en zilver. De officiële goudstandaard kwam er in 1900 bij wet met de Gold Standard Act. De goudstandaard is een muntsysteem waarin de economische rekeneenheid een vast gewicht aan goud is. Papiergeld dat wordt uitgegeven is steeds inwisselbaar voor goud, waarbij de totale waarde van het uitgegeven geld gelijk is aan de totale hoeveelheid goud van de centrale bank.

In 1933 kwam de goudstandaard alweer ten einde toen president F.D.Roosevelt elke privé eigendom van goud verbood. Al het goud in particuliere handen werd geconfisceerd, moest tegen de dan lage prijs worden ingeleverd op straffe van zeer hoge boetes en zelfs gevangenisstraf ! Dit is wat een staat, een overheid kan en mag doen ! Dit feit is heel belangrijk want als ze het éénmaal hebben gedaan, kunnen ze het nog eens doen…!

Het Bretton Woods Akkoord van 1946 creëerde tussen de handelspartners een systeem van vaste wisselkoersen dat staten toeliet ten allen tijde hun goud aan de VS te verkopen tegen de prijs van 35 USD per ounce. Het akkoord eindigde op 15 augustus 1971 toen president Richard Nixon de vaste prijs ophief. Op dat punt en voor de eerste keer in de geschiedenis werd elke link tussen goud en geld opgeheven en konden staten naar eigen goeddunken geld bijdrukken en creëren…uit het niets…Staten, overheden, centrale banken waren toen…écht gelukkig…net als nu….  Maar dit had en heeft wel ernstige gevolgen, daarover straks meer…

Ik laat u meteen even zien wat het gevolg en vervolg was; let op de ontwikkeling van de goudkoers van 1933, het einde van de goudstandaard, tot 1998 :

Die ongelofelijke stijging die u opmerkt was de periode eind jaren zeventig, begin jaren tachtig. We kenden toen een oliecrisis, torenhoge inflatie en beleggers zochten enkele jaren lang hun heil in goud en zilver. Toen de rente steeds drastischer verhoogd werd, raakte die inflatie terug onder controle en kwam ook deze andersoortige “goldrush” ten einde. We kijken hoe het verhaal verder ging met de periode van 2000 tot op vandaag :

Bij dit verloop was er geen sprake van een oliecrisis maar de beurzen kenden wel een bijzonder grillig verloop. Ook het vertrouwen in de USD daalde fel (op die belangrijke verhouding komen we verder nog terug). De sterke fundamenten van het gele edelmetaal kwamen tegelijkertijd naar boven en tot op de dag van vandaag oefent goud een grote aantrekkingskracht uit op beleggers overal ter wereld, want ook in andere belangrijke valuta is deze stierenmarkt zichtbaar. De technische uitbraak van de koers boven de 1000 USD was een belangrijke ontwikkeling en vandaag , midden juni 2011, staat ze op 1531USD.

Laten we het eerst eens over die USD hebben, de munt waarin alle grondstoffen dus ook de edelmetalen worden uitgedrukt.  De wereld is net uit een recessie gekomen, officieel dan, ik heb daar mijn grootste twijfels over maar dat is stof voor een andere lezing.  De USD en Noord-Amerika, daar begon immers die recessie die uitdeinde over de rest van de wereld, de zogenaamde Kredietcrisis.

Er zijn in de VS wel meer recessies geweest. Telkens is het land daar uitgekomen, heeft het die goed overleefd. Ja, zelfs de Grote Depressie van de jaren ’30, waarbij beleggers die alles verloren waren letterlijk uit het raam sprongen, tijden van bittere armoede en torenhoge werkloosheid – De Amerikaan heeft het overleefd. De aandelenbeurs ook alhoewel dat 15 jaar geduurd heeft, tot aan en dankzij de Tweede Wereldoorlog. Dus : waarom zou het dit keer anders zijn ?

Omdat we ditmaal : ons op onbetreden paden begeven. Omdat het land decennialang op de pof heeft geleefd : eerst alles uitgegeven dat er was…en daarna wat er niét was – gaan ontlenen dus, bij het buitenland, bij China, bij Japan en tal van andere – nu – schuldeisers. Daarmee is de grootste staatsschuld ooit in de geschiedenis ontstaan : 14.000 miljard USD. Bij een BNP van 14.000 miljard USD. Dit onwaarschijnlijke bedrag is wèl nog buiten alle toekomstige verplichtingen gerekend zoals Medicare en Medicaid, de schulden van Fannie Mae en Freddie Mac, mogelijk zelfs exclusief de twee oorlogen die de VS nog altijd voeren. Als we die toekomstige financiële verplichtingen bij die 14 trillion voegen, komen we aan de hallucinante som van, ruwweg, 79.000 miljard dollar…

Dit zijn sommen die nooit meer terugbetaald kùnnen en zùllen worden. Geen bankenconsortium, IMF of Wereldbank heeft zulke bedragen voorhanden, zou de VS van plan zijn nog bij te ontlenen. Ik ga niet uitwijden over hoe het zover gekomen is, dat zou ons vanavond te ver voeren. Wat ik wil is kijken naar oplossingen. Er bestaan menselijkerwijs en economisch gezien maar 4 oplossingen :

1. Inflatie opwekken; zorgen dat het nationale geld, de USD, indirect minder waard wordt

2. Een officiële dollar devaluatie, zelfde uitkomst

3. In default gaan, in staking van betaling; het is al eerder gebeurd, in Rusland en Argentinië bijvoorbeeld… Wij betalen niet meer ! Probleem opgelost…

4. Geld, dollars, bijdrukken, weer dezelfde uitkomst : de munt wordt minder waard

Deze laatste methode is nu al in gebruik. De Federal Reserve noemt het dan misschien anders, kan er zoveel doekjes om winden als ze wil maar dat is het in sé : dollars uit het niets bij toveren, drukken dus of zelfs dat vaak niet; met een paar toetsen op een computer er een paar miljard bijmaken, dollars dus in de vorm van elektronisch geld. Helicopter Ben Bernanke heeft zijn bijnaam niet gestolen…

Zei ik al dat de schuldeisers van de VS in het buitenland zitten? Het zijn Japan en China, in hoofdzaak.   Ooit zei de Amerikaanse staatssecretaris of een minister van financiën, ik wil het kwijt zijn, zo’n hoogwaardigheidsbekleder : it is our dollar but your problem. Hoelang wil dat buitenland nog lenen aan Amerika, goed wetend dat de hoofdschuld nooit zal terugbetaald worden maar slechts – in het beste geval – de intrest ? Hoelang wil dat buitenland nog USDollars aanhouden, die steeds maar in waarde verminderen?

Grafiek : de koopkracht van de dollar door de eeuwen heen, een beeld spreekt duidelijker dan 100 woorden…

Weet u dat sinds de oprichting van de Fed, de centrale bank van de VS, in 1913, toevallig of niet, de dollar 90 % van zijn koopkracht, zijn waarde heeft verloren ? Maar dan spreken we ook van de tijd waarin er aldaar nog een goudstandaard bestond, waarbij de dollar aan goud gekoppeld was; backed by gold, een munt met waarde, met aanzien, waar gans de wereld jaloers op was.  De dollar moet en zal nog fel in waarde dalen, dat wil ik u toch ook al zeker meegeven.

Ik wed dat u, de heren en dames hier aanwezig, op dit eigenste moment een ring dragen, een gouden ring. Voor de dames komt daar hoogstwaarschijnlijk nog bij dat ze in het bezit zijn van : gouden armbanden, gouden halskettingen, gouden oorbellen – misschien zelfs wel een gouden uurwerk voor de meest kapitaalkrachtigen onder u.

Wel, hetzelfde geldt voor het gros van de mensen op deze aarde. Elke gehuwde toont trots hét symbool van trouw en verbondenheid : de gouden trouwring. Waarom zou dat eigenlijk zo zijn? Goud is mooi in de vorm van juwelen. Het is relatief zeldzaam en kan slechts met veel tijd, geld en moeite opgedolven worden uit de grond. In Azië en de Arabische landen heeft goud nog een heel andere betekenis : het is aldaar van oudsher een teken van persoonlijke welvaart, met bijvoorbeeld in India het gebruik om goud en juwelen als bruidsschat mee te geven aan het vrouwelijke geslacht. Goud is derhalve ook waardevol : iets dat slechts met veel inspanningen verkregen kan worden, dat relatief duur is en slechts in een eindige hoeveelheid aanwezig in de aardse bodem (wat het gemeen heeft met bijvoorbeeld platina en diamanten en ook wel met zilver).

Waarvoor wordt dit edelmetaal nog gebruikt ? Het vindt zijn weg in uiteenlopende industriële toepassingen zoals voor elektrische schakelaars, connectoren, ook in elke computer en gsm zit een béétje goud !, kunstmanen, bij kankerbestrijding, in bepaalde drankjes , jawel, bij reumabestrijding, in de tandheelkunde,… De toepassingen zijn zeer uitgebreid. En dan is er tenslotte nog de investeringsvraag : goud wordt ook gekocht als belegging, vandaag zelfs meer en meer. Niet alleen door particulieren natuurlijk want ondertussen zitten ook in goud : bepaalde beleggingsfondsen die fysiek goud aankopen, zoals de SPDR Gold Trust (symbool GLD op de NYSE) en sinds enkele jaren ook hefboomfondsen zoals dat van de beroemde Amerikaanse shortseller John Paulson, met 3 miljard dollar in onder meer datzelfde GLD. (Ja, zelfs het rijke staatsinvesteringsfonds van China heeft belegd in goud via GLD !)

Deze drie bestemmingen van goud – sieraden, industrie en investeringen – verbruiken al het goud dat op de markt komt elk jaar. Ik zeg “verbruiken” maar dat is natuurlijk niet helemaal juist : het meeste goud dat ooit werd opgedolven, gebruikt en verwerkt, is nog steeds “aanwezig”, het bestaat nog in een of andere vorm. Goud vergaat niet, kan niet verbranden tenzij smelten bij zeer hoge temperaturen en “verdwijnt” dus niet zomaar (behalve als het u ontstolen wordt natuurlijk !). Schattingen van deze hoeveelheid goud gaan tot 160.000 ton. Het wordt dan ook gerecycleerd, dat is de zogenaamde scrap.

De nieuwste editie van Gold Demand Trends van de World Gold Council voor het eerste kwartaal van 2011 is uit. De belangrijkste vaststellingen: de vraag naar goud blijft stijgen, ondanks de recente prijszwakte. Beleggers kiezen tevens steeds meer voor fysiek goud i.p.v. papieren afgeleiden (zoals ETF’s dat zijn goud- en zilverfondsen).

Enkele hoogtepunten uit het rapport:

 • De globale vraag naar goud steeg met 11%  jaar-op-jaar tot 981,3 ton over Q1 van 2011
 • De gemiddelde goudprijs bedroeg 1386,27 USD per ounce
 • De beleggingsvraag steeg met 36% tot 310,5 ton
 • De vraag naar baren en munten steeg met 52% tot 366,5 ton
 • ETF’s en aanverwante producten zagen een netto-uitstroom van 56 ton goud over Q1 2011
 • Het globale aanbod van goud daalde met 4% tot 872,2 ton

Uit bovenstaande blijkt duidelijk dat de vraag naar gouden munten, en die naar fysiek goud in het algemeen reusachtig is toegenomen, met meer dan 50 %. Op dit moment is de vraag bij Europese en Noord-Amerikaanse, Chinese, Indische en Australische particulieren zo sterk dat bijvoorbeeld de Amerikaanse Mint doorheen haar voorraad zit. Ook worden door bijvoorbeeld de South African Mint (bekend van de Krugerrands) de hoogste verkopen geteld sinds 1985. Saillant feit en typerend ook voor de tijdsgeest : in de lobby van het Emirates Palace Hotel in Abu Dhabi – maar ook al in  een aantal andere landen – staat sinds vorig jaar een zogenaamde Gold-to-Go automaat waaruit goudstaafjes komen, die je dus koopt net als een pakje sigaretten…

31 REACTIES

 1. Eerlijk gezegd ik begrijp die hype niet, gevolg van die betonnen plaat voor mijn ogen. Wil iemand mij dat eens uitleggen.
  1/ Goud is monetair gezien losgekoppeld van geld.
  Een stijging vd goudprijs is toch een gevolg van aankoop/ verkoop of gekoppeld aan die speculatiemarkt. (short of long)
  2/ Gesteld :
  Geld is gelijk aan schuld.
  De totale wereldvoorraad fysiek goud is die kubus van ~ 20x20x20 m
  De totale wereldschuld onder de vorm van “leningen” (kredieten en verzekeringen) korte en lange termijn loopt verder in de biljoenen.
  Waarom kan goud dan eigenlijk niet nog verder stijgen tot veelvouden van de huidige prijs. gokje
  1/ marktmanipulatie (door shorting)
  of
  2/ goud is gewoon een asset als een ander, van een relatief kleine markt die allang geen enkele valuta meer backt. Dus fiatgeld. En welke handel ziet de “goldbug” na implosie van de “schuldpiramide” en devaluatie van valuta tot intrinsieke waarde nul. Mag ik dan ook stellen dat ik met 1 gouden krugerrand een failliet bedrijf kan kopen of een arsenaal raketten ? Want ja, Goud is (barbaars) geld.
  Ik denk soms dat goudkevers te veel speculeren op de uitverkoop in de wereld…

  offthegrid [4] reageerde op deze reactie.

 2. Hoi Leo,

  De koppeling met goud mag dan wel losgelaten zijn, dit is alleen gebeurd door de overheid. Dat is ook de reden dat de goudprijs in 1971 binnen een jaar van de verplichte waarde van $ 35 naar een vrije marktwaarde van $ 210 steeg.

  De vrije markt wint het altijd. Kijk maar naar de obligaties van Griekenland: ze hoeven maar 3% te betalen, maar de 14,1% die ze op de kapitaalmarkt moeten afrekenen, geeft een beter beeld van de werkelijkheid.

  Goud is idd een asset, maar omdat het veel arbeid en moeite kost, vertegenwoordigt het wel een waarde. Ik denk dat de reden dat het nog niet zo hoog staat, gezocht moet worden in wereldwijde afspraken tussen overheden, pensioenfondsen en centrale banken. Manipulatie is er dus zeker.

  China heeft ook nog steeds niet bekend gemaakt hoeveel ton ze op de vrije markt gekocht heeft, omdat dat de prijs wel eens zou kunnen exploderen.

  Even een link naar een berichtje dat door de DNB voor het gerecht is gesleept, en gedwongen is om hun belang in goud terug te brengen van 13% naar 3%.

  http://www.fdselections.nl/pensioen/Nieuws/UithetFD/articleType/ArticleView/articleId/18634/Pensioenfonds-moet-uit-goud.aspx

  Overigens zie ik veel meer kracht in de zilverprijs. één van de beste stukken over zilver, vind ikzelf, kun je hier vinden:

  http://dont-tread-on.me/the-silver-bullet-and-the-silver-shield/

  Ik hoop dat het je vragen beantwoord heeft.

  Groetjes,

  Jeroen

  offthegrid [6] reageerde op deze reactie.
  leo [12] reageerde op deze reactie.

 3. Welke hype begrijp je niet? De goud hype?
  Je geeft het zelf al aan: de goudvoorraad is beperkt en het mooiste is: Bernanke kan het niet bijdrukken, itt dollars. Iedereen met een beetje brein ziet nu dat Amerika is als een marathon loper met een rugzak met 20 kg stenen erin. Hij ligt nog voor maar de rest van het veld zit hem op de hielen. Amerika probeert krampachtig zijn positie vast te houden door geld uit te geven als een mad man. Geld dat ze niet hebben en dat dus gedrukt moet worden. Mensen die dollars op de bank hebben dat ze even niet nodig hebben (spaargeld) weten dat dat geld steeds minder waard wordt, dus die verkassen naar goud. Heb dat zelf al gedaan in 2005, tgv het vele lezen van stukjes op het internet (o.a. de vrijspreker) en dat heeft me geen windeieren gelegd. Aankoopsprijs 300 euro, nu ruim 1100. Ik ga er vanuit dat dat nog veel verder gaat en duizenden euro’s kan gaan worden. Alleen mijn woning was een nog betere investering (factor 8 sinds 1985), maar eigenlijk zou ik die nu moeten gaan verkopen, opbrengst beleggen in zilver en gaan huren, net als Peter Schiff.

  http://peterschiffblog.blogspot.com/2009/03/buy-house-or-rent-one.html

  En dan over een paar jaar eindelijk die villa gaan betrekken in Roosendaal/Gelderland na verkoop van dat zilver en na de definitieve crash van de woningmarkt, net als in de VS nu.

  Maar dat krijg ik thuis niet uitgelegd. 🙂

  P.S. ik zie nu dat Jeroen ook meer in zilver gelooft, net als ik.
  leo [12] reageerde op deze reactie.

 4. @leo [1]: Ik snap je reactie. Zo heb ik nooit de hype begrepen van het toekennen van waarde aan een stukje papier met daarop een beetje inkt gespoten. 😉

  Ik kan je alleen maar vertellen, dat ik omwille van koopkrachtbehoud in edelmetaal investeer (fysiek, in eigen bezit). Ik heb in andere topics al geschreven waarom (maar als je erop staat, wil ik dat hier ook nog weleens uitleggen).

  leo [12] reageerde op deze reactie.

 5. En toch heb ik en blijf ik 1 erg kritisch punt hebben. Goud is in valuta’s als de dollar en de euro aan het stijgen. Maar in de Zwitserse frank bijvoorbeeld, is de goudprijs vrij stabiel.

  Er kleeft 1 groot risicio aan voor de kopers van goud in Euro’s denk ik. Wat als de dollar gaat hyperinflateren en de euro niet?
  Ik denk dat de hyperinflatie in Amerika een reeel gevaar is, de wereld is overspoeld met gedrukte dollars! Alle landen bezitten grote hoeveelheden dollars.Amerika drukt al vele jare dollars uit het niets, Europa is daar pas mee begonnen. Het vertrouwen hoeft maar even weg te zakken en al die landen zullen van die dollars afwillen(doen ze al). Met hyperinflatie als gevolg denk ik.
  De euro verkeerd volgens mij nog lang niet in die kwetsbare positie als de dollar en er zal dus vogens mij veel later hyperinflatie hier komen als in de VS(als die er komt)Ik denk zelfs eerder aan deflatie hier in Europa.( Japan scenario)
  Al met al: als dit zo gebeurt moet je juist nu geen goud kopen maar juist dan als de dollar inflateert. Goud nu kopen is uitsluitend interessant voor Amerikanen.

  offthegrid [7] reageerde op deze reactie.
  Ron Paul Fan [8] reageerde op deze reactie.
  leo [12] reageerde op deze reactie.

 6. @jeroen [2]: Leuke linkjes, thanks.

  Dat het pensioenfonds voor glasproductie terug MOET in zijn aandeel goudbeleggingen zegt al veel over de angst van de DNB voor beleggen in ECHT geld.
  Met die kanttekening, dat hiermee bewezen is dat de meeste pensioenfondsen dus “braaf” onder die 3% zitten. Enig idee wat er met goud gebeurt als die pensioenfondsen “f..ck you” tegen de DNB zeggen en alsnog flink in goud (buitenland?) gaan beleggen?

  En nog een kanttekening, het BELEGGEN in goud op papier heeft een zeer grote leverage: maar 1-2% van papiergoud is gedekt door echt goud.
  Oplossing: fysiek edelmetaal aanschaffen. Het in het artikel genoemde Haaginvest is daar een prima middel toe (Doijer & Kalff).

  Over zilver: dat is momenteel een sterk ondergewaardeerd edelmetaal, met een groot tekort in de wereld. Dat zal nagenoeg zeker “booming” worden.

 7. @J.H [5]: Dollar en Euro zijn zo sterk verbonden (logisch, met al die wereldhandel en verdragen), dat de euro zeker een flink stuk mee verdwijnt in de diepte.

  En als de dollar daar niet voor zorgt, doen de PIIGS landen dat wel: we hoeven niet de oceaan over om jammerlijk te falen, 😀

  De dollar is de wereldreservemunt, vanuit de tijd dat deze nog door goud gedekt werd.
  Denk je dat de “holle, uitgevreten, overgefiatteerde” euro die rol over gaat nemen?

  Dan eerder de Chinese Yuan.

  Overigens, China schijnt vorig jaar al flink zijn dollars te hebben verkocht (aan Afrika) en ongeveer 1100 ton goud gekocht te hebben. Moet hiervan vanavond de bron nog eens opzoeken, dacht ergens in de boeken van Willem Middelkoop.

  J.H [10] reageerde op deze reactie.

 8. @J.H [5]: Ik denk ook dat de dollar kwetsbaarder is dan de euro, maar ik zelf had eigenlijk verwacht dat de dollar nu lager zou staan tov de euro dan ze daadwerkelijk staat, met dank aan ‘zachte onderbuik van Europa’. Maar al met al staat Europa er toch gunstiger voor omdat we onze staats- en prive-huishoudingen toch beter op orde hebben. Dus ik verwacht dat de dollar-inflatie (veel) hoger zal uitpakken dan die van de euro.

  “Goud nu kopen is uitsluitend interessant voor Amerikanen.”

  Nu misschien wel, maar 6 jaar geleden niet. 🙂
  offthegrid [9] reageerde op deze reactie.
  J.H [11] reageerde op deze reactie.

 9. @Ron Paul Fan [8]: Ik denk ook zeker, dat de dollar harder op zijn muil gaat dan de euro.
  Maar vergeet niet, dat onze euro (zeker gevoelsmatig, maar toch ook veel in de praktijk) al een flinke tik heeft gehad in koopkracht.

  Denk aan de overgang van gulden naar euro. Factor was 2.20371 en tegenwoordig staan op veel producten en diensten weer dezelfde cijfers op het prijskaartje, maar nu met het €-teken i.p.v. het oude fl.
  Dus volgens mijn simpele redenering hebben wij in die 11 jaar al ruim 50% koopkracht verloren sinds de invoering van die pleuro.

  Zie jij dit ook zo of ben je een andere mening toegedaan?

  Ron Paul Fan [13] reageerde op deze reactie.

 10. @offthegrid [7]:

  De Euro zal dan zeker mee omlaag vallen met de dollar, maar ik denk echter de andere kant op. Deflatie. Japan maakt al 20 jaar mee wat ons te wachten staat. Japan heeft net als Europa nu jarenlang de economie zitten stimuleren als een gek. Zonder resultaat! Want Japanners zijn al 20 jaar aan het sparen en weinig aan het consumeren. Mensen zullen hier spoedig ook zo gaan reageren zodra ze massaal door gaan krijgen wat er aan de hand is.
  Ik ben er eigenlijk van overtuigd dat dat ons te wachten staat. Maar in Amerika ligt het volgens mij toch anders, zij drukken al tientallen jaren dollars, zij geven al tientallen jaren geld weg aan de hele wereld. De wereld is ondertussen een zwembad vol dollars geworden. Dat kan men absoluut nog niet van de euro zeggen.

  Kijk eens waar deze bedrijven mee bezig zijn:

  http://biflatie.nl/artikelen/39-overig/15890-schuldencrisis-cash-in-overvloed

  Mijn reactie is al 2 jaar hetzelfde als die bedrijven(reserves opbouwen), en dat gaan steeds meer mensen doen als ze door gaan krijgen wat er aan de hand is. En als de mensen dit massaal gaan doen is een deflatie onvermijdelijk,al gooien ze er nog 1000 miljard tegenaan.

  Dus goud kan wel interessant zijn maar men moet heel goed de hyperinlfatie in de VS in de gaten houden. Goud is vooraal voor hun interessant. Als daar eenmaal binnen enkele dagen hyperinflatie toeslaat is goud dat in euro’s is gekocht niks meer waard.

 11. @Ron Paul Fan [8]:

  “Nu wel maar 6 jaar geleden niet”

  Daar ben ik het dus volledig mee eens.
  En misschien nu ook nog wel, maar ik denk gewoon dat het voor euro mensen heel snel kan omslaan als de dollar begint te inflateren.
  Als je dat in de gaten blijft houden zal je er vast nog wel genoeg aan kunnen verdienen. Maar om nou te zeggen: ik koop nu goud om het 5 jaar in mijn nachtkastje te leggen lijkt me niet erg slim voor een Europeaan. Je kan veel beter afwachten dat die dollar gaat hyperinflateren en dan kopen.Als de euro dan niet mee inflateert natuurlijk.

 12. @J.H [5]:
  En de huidige economieën draaien op olie (zwarte goud) zoals u weet enkel in “olie-dollars” te betalen. Hoe kom je aan dollars ?
  Moneyprinting van de feds staat dan synoniem met het exporteren van inflatie naar andere landen. Hoe valt dat dan weer te rijmen ?

  @jeroen [2]:
  Prudent person

  DNB stelt dat het fonds met de hoge concentratie in de beleggingen in goud niet voldoet aan de zogenoemde ‘prudent person’-regel, waar fondsen zich in het belang van hun deelnemers moeten houden. Pensioenfondsen beleggen gemiddeld 2,7% in grondstoffen.

  Het fonds verdedigt zich door te stellen dat het goud niet als belegging moet worden gezien, maar als ‘ruilmiddel’. DNB meent dat de prijsvolatiliteit van goud te groot is om die als zodanig te kwalificeren.

  Pensioenfondsen worden dus eigenlijk dwangmatig verplicht om aan te houden in staatsobligaties. PF zien de bui hangen en kiezen (gouden) eieren voor geld en zouden door hun toedoen of onrechtstreeks speculeren/ “long gold” de goudprijs doen boomen ! vraag en aanbod 😉
  Dus worden ze teruggefloten. goeie link trouwens en een nieuw inzicht verworven!

  @Ron Paul Fan [3]:
  dus alle hard commodities zijn eigenlijk goed, om te speculeren
  zilver, koper… ook gezien de industriële toepassingen. De zilvermarkt kan wel zeer volatiel zijn. Kan het verloop dan ook niet sterk gaan afhangen van het economisch klimaat? bv ook bij een globale recessie?
  Japan scenario/ nipponisatie op dit moment boomde de wereldeconomie, was USA de big spender.

  @offthegrid [4]:
  behoud van koopkracht ja
  Bij reden van verhandelbaarheid moet je goud dan gaan omzetten naar geld om te consumeren anders zou het ook evenzeer een kijkobject kunnen zijn die wel echte koopwaarde heeft of bv een ijkpunt tov een dalende huizenmarkt
  Wilt u mij eens die link geven aub ik bespaar u de moeite om veel werk neer te pennen waarvoor dank

  Paul Martens [14] reageerde op deze reactie.

 13. @offthegrid [9]: Ik heb absoluut niet het gevoel dat ik 50% in koopkracht heb verloren. Zgn. commodities, voedsel, koffie, biertje, benzine e.d. zijn misschien inderdaad in prijs verdubbeld, maar electronica en computers zijn gekelderd, verzekeringen, huizen, vakanties gelijk gebleven.

  Nu nog even niets aan de hand.

 14. @leo [12]: http://www.vrijspreker.nl/wp/2011/07/de-euro-gaat-kapot-dat-is-zeker-maar-wat-betekent-dat-voor-mij/#more-94585

  Daar geef ik in de reacties mijn visie (en praktijk) hoe ik edelmetaal plus een deel euro’s, beide fysiek in eigen bezit, spaar voor mijn oude dag. Edelmetaal uiteraard voor bescherming van mijn koopkracht.

  Gelukkig is niet iedereen het met me eens, dus kan ik voorlopig nog genoeg edelmetaal kopen, alvorens concurrenten de voorraad opkopen. 😉

 15. Pin nog wat cash voor de 2de augustus, heb wat CHF contant in huis en net als hierboven moet je wat behouden in zilver en goud. Tja als je goud nu nog moet kopen is het vrij prijzig, net als hierboven Zilver is en heeft de toekomst. Bepaalde grondstoffen voor electronica is ook zeer in trek op het moment. Fysiek heeft de voorkeur. Nog een bericht hieronder.

  De financiële sector en het bedrijfsleven in de Verenigde Staten bereiden zich voor op het uitblijven van een politiek compromis over het verhogen van het staatsschuldplafond. Bedrijven houden meer cash aan om herhaling van de problemen na de val van Lehman in 2008 te voorkomen.

  Als de Democraten en Republikeinen de impasse niet doorbreken, kan de overheid volgens het Witte Huis vanaf dinsdag 2 augustus niet langer alle rekeningen betalen. Kredietbeoordelaars hebben al gewaarschuwd dat de VS het hoogste oordeel kunnen verliezen als het schuldplafond niet wordt verhoogd in combinatie met geloofwaardige bezuinigingen.

  ‘Het belangrijkste dat bedrijven kunnen doen, is veel liquiditeit aanhouden om voorbereid te zijn op een schok, wat de oorzaak ook is’, aldus cfo Keith Sherin van General Electric tegenover persbureau Reuters. Het conglomeraat heeft sinds de crisis van 2008 de hoeveelheid cash verdubbeld tot $ 91 mrd. ‘Niemand is gebaat bij onrust. We zien het liefst een akkoord dat ertoe doet’, aldus Sherin. Ook bedrijven als Ford houden meer cash aan. Hetzelfde geldt voor banken.

  GE heeft les geleerd

  General Electric heeft geleerd van de ervaringen van 2008. Toen financierde het bedrijf de salarissen via kortlopende leningen op de geldmarkt. Toen die markt stilviel, dreigde het concern in de problemen te komen. De Federal Reserve schoot GE en andere bedrijven vervolgens te hulp met grootschalige liquiditeitssteun.

  De vrees is dat 2 augustus ook tot een schok kan leiden, al weet niemand wat de gevolgen zijn als de regering 40% van de uitgaven zou moeten schrappen. Verder is onzeker wat de gevolgen zijn voor Amerikaanse staatsobligaties als het kredietoordeel wordt verlaagd.

  In de Wall Street Journal stelt cfo Lewis Booth van Ford dat de autoproducent genoeg cash heeft om op korte termijn het uitblijven van een akkoord op te vangen. Hij heeft meer zorgen over de periode daarna. ‘Het gaat om de impact die dit heeft op de economische vooruitzichten.’ Als de regering uitkeringen of rekeningen niet betaalt, treft dat onherroepelijk de bestedingen en het vertrouwen.

  leo [16] reageerde op deze reactie.

 16. @Siem [15]:
  Verder is onzeker wat de gevolgen zijn voor Amerikaanse staatsobligaties als het kredietoordeel wordt verlaagd.

  http://www.beurs.com/2011/07/28/barack-obama-grijpt-steeds-meer-naar-bush-technieken/5235
  Obama: “als we het schuldplafond niet verhogen, gaan we allemaal failliet”.

  gevaarlijk (eind)spelletje voor de pensioenfondsen + downgrade
  AAA-rating ?
  http://nos.nl/video/259376-china-twijfelt-aan-kredietwaardigheid-vs.html

  De vooravond van een nieuwe beurscrash die zijn gelijke niet kent ?

  Nico de Geit [17] reageerde op deze reactie.

 17. Als je geen blokken metaal hebt liggen kun je daar ook nog in beginnen, beetje spreiden en zo 😉

 18. @Nico de Geit [17]:

  http://www.tijd.be/nieuws/politiek_-_economie_internationaal/Wall_Street_roept_Washington_op_tot_akkoord_te_komen.9086236-3141.art?ckc=1

  Wall Street roept Washington op tot akkoord te komen

  14 toplui uit de Amerikaanse financiële wereld hebben de politieke wereld in Washington opgeroepen om nog deze week tot een akkoord te komen over een verhoging van het Amerikaanse schuldplafond. Ze waarschuwen voor verstrekkende gevolgen indien de VS hun topkredietrating zouden kwijtspelen, wat volgens analisten steeds waarschijnlijker wordt.

  Goldman Sachs-topman Lloyd Blankfein is een van de bankiers die de politici in Washington oproept om tot een akkoord te komen – Foto AFP

  Onder de ondertekenaars van de brief bevinden zich Goldman Sachs-topman Lloyd Blankfein en JPMorgan Chase-topman Jamie Dimon. Hun oproep is deels ingegeven door frustratie over het feit dat de Federal Reserve weigert met hen mee na te denken over het het verder zou moeten indien het komt tot een ratingverlaging of zelfs het in gebreke blijven van de VS.

  Een dergelijk scenario zou volgens de bankiers ‘een geweldige klap zijn voor ondernemers- en investeerdersvertrouwen. Het zou de intresten doen oplopen voor al wie leent, waardoor de waarde van de dollar onder druk zou komen en de aandelen- en obligatiemarkten zwaar getroffen zouden worden’, klinkt het in de brief.

 19. Dit slaat de hamer op de spijker!!!!!!!! Steeds minder mensen werken voor de rest. Tot de klap komt.

  Door Syp Wynia

  Italië en Spanje betalen weer net zoveel rente voor hun staatsschulden als voorafgaand aan de Eurotop van een week geleden. Die top loste dus niets op. Sterker nog: die maakte het erger, door een al te comfortabele schuldhulpverlening in het leven te roepen. Inmiddels heeft ook Cyprus zich aangesloten bij het rijtje probleemlanden

  Cyprus, met zijn communistische president, is de volgende probleemkandidaat
  De eurocrisis is terug van nooit weggeweest. Nog maar een week geleden kwamen de leiders van de eurozone opgewekt uit hun spoedoverleg. Die bijeenkomst was belegd omdat geldverstrekkers steeds hogere rentes vroegen voor de torenhoge Italiaanse staatsschuld.

  Maar gisteren moest Italiaanse staat weer net zoveel rente (bijna 6 procent) betalen voor nieuwe staatsleningen als voorafgaand aan de eurotop.

  Minilandje
  Die Eurotop, waar premier Mark Rutte en de andere leiders van de zestien eurolanden zo opgewekt en opgelucht vandaan kwamen, heeft dus helemaal niet geholpen. Na Griekenland, Ierland en Portugal en de probleemkandidaten Italië en Spanje heeft zich nu bovendien ook Cyprus als volgende probleemkandidaat gemeld.

  Het minilandje – met een communistische president – heeft net als Ierland verhoudingsgewijs een veel te grote financiële sector met te veel belangen in het feitelijk failliete Griekenland, en verkeert bovendien in een politieke crisis.

  De belangrijkste aanleiding voor de hoge prijs die voor de Italiaanse staatsschuld wordt gevraagd, is dat geldvertrekkers aannemen dat Italië de komende jaren onvoldoende gaat saneren en hervormen. Dat wantrouwen is terecht. Al was het maar omdat achtereenvolgende Italiaanse regeringen voornamelijk cosmetisch saneerden.

  Op eigen houtje
  Maar dat is niet het enige. De euro-leiders spraken een week geleden af dat Griekenland en andere probleemlanden vanaf nu nauwelijks meer hoeven te betalen dan Duitsland voor zijn eigen leningen op de markt betaalt. Die hulpfondsen mogen bovendien op eigen houtje geld uitlenen aan probleemlanden, nog voordat de problemen uit de hand lopen.

  Dat is natuurlijk de kat op het spek binden. Waarom zou een land als Italië over zijn staatsschuld van 1.900 miljard euro vrijwillig bijna 6 procent rente betalen als bij Europa’s schuldhulpverleningsbank maar 3,5 procent betaald hoeft te worden? Zo’n hulpbank biedt een premie voor wanbeleid. En dus zal Italië wederom niet saneren en hervormen. Bij wanbeleid wordt het land zelfs beloond.

  Economen noemen dat moral hazard: de gedragseffecten die optreden als mensen – of, in dit geval, landen – worden geholpen. Wie geholpen wordt, doet minder moeite om op eigen benen te staan, omdat de ervaring leert dat ‘ie toch wel weer wordt geholpen. Afhankelijkheid leidt tot voortgezette afhankelijkheid.

  Gevaar
  Wat vaak over het hoofd wordt gezien, is dat bovendien het gevaar bestaat dat de instellingen die leven van de afhankelijkheid de hulpstroom willen continueren. Dat gebeurde in ons eigen uitkeringenland, dat gebeurt met de ontwikkelingshulp en dat gebeurt in Europa.

  De Europese Commissie en het Europees Parlement juichten eerder al bij de gedachte dat de eurocrisis tot meer Europa leidt. Er zijn nu hulpfondsen in het leven geroepen die toegevoegd kunnen worden aan het rijtje bureaucratieën dat uit eigenbelang voortgaat om Europa’s hulpsysteem in stand te houden en te laten uitdijen.

  Daar gaan we dus heen, na die zo bejubelde eurotop: een Europese verzorgingsstaat voor landen, banken en burgers die afhankelijk worden en zich afhankelijk gedragen, verzorgd door instituties die er van leven. En betaald door een minderheid die niet alleen zichzelf redt maar ook geacht wordt anderen blijvend te redden. Tot de wal het schip keert, natuurlijk.

  Het verdienen met zilver en goud gaat zeker lonen.

 20. Van mijn gouddealer:

  https://www.tov-hazel.com/shit-just-got-real-primary-dealers-called-new-york-fed-emergency-noon-meeting

  “shit-just-got-real”

  Ingediend: 29-07-11 15:44

  From an email just sent out by Morgan Stanley’s David Greenlaw:

  The NY Fed just asked primary dealers to come downtown today at noon to meet with Fed and Treasury Dept officials. We expect to hear them outline a contingency plan for next week. Details to follow.

  Slaat dit op goud-dealers?

  Wordt hier gesuggereerd dat er mogelijk een goudconfiscatie aan zit te komen?

  Amerika staat nu te trillen op zijn benen:
  http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/0,1518,777376,00.html
  Apple heeft meer reserves dan de US-gov.

 21. Gold is just real bedoel je.

  De levertijden lopen overal op bij alle goudhandelaren. Net nog op tijd vorige week ingestapt met wat fysiek goud.

  De dollar is echt niks meer waard en goud is waar de rendement nu zit. De kerels bij http://www.goudpensioen.nl hadden binnen 1 week mijn bestelling kunnen leveren. Dus misschien dat je voor fysiek goud nog daar langs kan gaan.

 22. Hello.

  Heeft u een dringende lening te krijgen van uw financiële problemen nodig hebt, heb je al afgewezen door de banken in uw land en u hebt een dringende lening, contacteer ons vandaag op DIRECT ACCESS lening bedrijven, We helpt bij anderen niet kan!

  * Kies tussen 1 tot 10 jaar terug te betalen.
  * Kies tussen de maandelijkse en jaarlijkse terugbetalingen Plan.

  Vul hieronder als u geïnteresseerd bent in ons aanbod.

  Lening Bedrag:
  Kredietnemer Volledige naam:
  Kredietnemer Contact Adres:
  Land en staat:
  Plaats:
  nationaliteit:
  Lening Financiën:
  Lening Duur:
  Burgerlijke staat:
  geslacht:
  Maandelijks Inkomen:
  Contact opnemen met telefoon:
  Postcode:

  Bedankt voor uw tijd,

  Ga terug naar mij zodra je deze e-mail te krijgen.

  Ik kijk uit van u te horen eerder.
  Kinds groet,
  Praise Jones
  C.E.O
  Contact E-mail: (directloancompanies@live.com) OF (directloancompanies@01gmail.com)
  DIRECTE TOEGANG LENINGEN FINANCIELE LTD.

 23. Hello.

  Heeft u een dringende lening te krijgen van uw financiële problemen nodig hebt, heb je al afgewezen door de banken in uw land en u hebt een dringende lening, contacteer ons vandaag op DIRECT ACCESS lening bedrijven, We helpt bij anderen niet kan!

  * Kies tussen 1 tot 10 jaar terug te betalen.
  * Kies tussen de maandelijkse en jaarlijkse terugbetalingen Plan.

  Vul hieronder als u geïnteresseerd bent in ons aanbod.

  Lening Bedrag:
  Kredietnemer Volledige naam:
  Kredietnemer Contact Adres:
  Land en staat:
  Plaats:
  nationaliteit:
  Lening Financiën:
  Lening Duur:
  Burgerlijke staat:
  geslacht:
  Maandelijks Inkomen:
  Contact opnemen met telefoon:
  Postcode:

  Bedankt voor uw tijd,

  Ga terug naar mij zodra je deze e-mail te krijgen.

  Ik kijk uit van u te horen eerder.
  Kinds groet,
  Praise Jones
  C.E.O
  Contact E-mail: (directloancompanies@live.com) OF (directloancompanies@01gmail.com)
  DIRECTE TOEGANG LENINGEN FINANCIELE LTD.

 24. @ Ron Paul Fan

  Het feit of de dollar nu sneller in een hyperinflatoir spiraal komt of de Euro is niet zo relevant.

  Immers, om de schulden af te kunnen betalen, moet er sprake zijn van economische groei die hoger is dan de toenname van de geldvoorraad (= schuldopbouw).

  Mocht de dollar snel in waarde zakken dan gaat het er hetzelfde gebeuren als nu in Zwitserland plaatsvindt, namelijk dat de export stilvalt en derhalve de economische groei gedrukt wordt. De enige oplossing is dan het dumpen van Euro’s in de markt, om de waarde t.o.v. de dollar te laten dalen. Uiteindelijk wordt ook dat een wedloop wie het eerste zijn munt totaal waardeloos gemaakt heeft.

  Ik denk dat het uiteindelijk ook wel zal leiden tot confiscatie. Vergis je niet, de Nederlandse wet heeft een passage die het mogelijk maakt om geld en goud van burgers en bedrijven te confisceren indien de nood zich daartoe dwingt. En zeker dat ze die zullen gebruiken.

  Overigens geloof ik niet dat de huidige daling iets te maken heeft met de afwaardering of de economische omstandigheden. Het is simpelweg het gevolg van het stoppen van de FED met het opkopen van obligaties. Er is geen geld meer. En als de beurzen nu een procentje of 25 zakken dan heeft Bernanke weer een legitieme reden om extra bij te drukken, sterker nog, ze zullen hem er om smeken!

  Ik vond ook nog een leuk artikel met betrekking tot vastgoedprijzen gemeten in goud. Dat laat ook duidelijk de vastgoedbubbel zien.

  Groetjes,

  Jeroen

 25. @Theo [28]: “Rickards wijst erop dat de Europese landen gezamelijk meer goud bezitten dan de VS, maar dat ze het hoofdzakelijk hebben opgeslagen in de Amerikaanse depots (New York).

  Jim Rickards zou niet verbaasd zijn als er opnieuw een inbeslagname zou gebeuren in de VS van alle goud, ook dat van Europa!

  Voor de volledigheid: Europa bezit meer dan 11.000 ton goud ten opzichte van 8.133 ton voor de VS.”

  Waarom ligt dat goud in hemelsnaam in de VS en niet gewoon thuis!?

  Dat zou dan wellicht het einde van het Westen betekenen?
  Het is trouwens nog maar de vraag of al dat goud niet allang ergens anders ligt. Het is niet voor niets dat Ron Paul eens polshoogte wil nemen in Fort Knox:

  http://goudportal.nl/?itemstr=ron-paul-eist-een-audit-aan-fort-knox

  Even rekenen: kilo goud nu ca 40,000 euro
  1 ton is dan 40 miljoen euro
  11000 ton is dus 440 miljard euro.
  Steunfondsje Griekenland dus, paar procent GDP EU.

Comments are closed.