Op de Vrijspreker site hebben we het vaak genoeg over de risico’s van fiat geld. Alternatieven zijn onder meer beleggen in goud en zilver. Marc Haagen van    http://www.haageninvest.com/ heeft een seminar gegeven over de voor en nadelen van beleggen in goud en zilver. In een serie van 4 artikelen geven we hier zijn presentatie weer.

In oktober van vorig jaar hield ik in Lokeren een lezing die deels over goud handelde.  De goudprijs stond toen in Amerikaanse dollars op 1250.  Vandaag is dat 1531 dollar.  Ik raadde de vele toehoorders toen aan toch beslist dit gele edelmetaal in de portefeuille op te nemen of het op fysieke wijze te verwerven.  Het was een dringend aanmanen en wie aan mijn oproep toen gehoor heeft gegeven, zal het zich nog niet beklaagd hebben.

Vanavond krijgt u ook de kans om mij te volgen, maar : the stakes are higher, de inzet is groter, de beloning is nog veel hoger, waarmee ik wil zeggen : u kunt ditmaal 273 PROCENT VERDIENEN MET GOUD EN ZILVER.  Niet toevallig ook de titel van deze lezing. Ik zou die om precies te zijn eigenlijk hebben moeten vervolledigen met een tijdsaanduiding.  Dat is meestal een heikel punt, het vergt voorspellen, in de toekomst kijken, maar het is wel belangrijk.  Is mijn prognose voor binnen één jaar ? Vijf jaar ? Tien jaar ? Want dat maakt zou ik zeggen nogal wat uit, nietwaar ? Naar mijn beste weten zullen wij – u en ik (want ik doe natuurlijk ook mee) – dit reusachtige resultaat ten laatste bereiken in mei 2014.  Binnen drie jaar dus TEN LAATSTE zeg ik en dat houdt in : het – kan – ook – veel – vroeger – zijn…  Eigenlijk durf ik, maar dan steek ik mijn nek wel uit, u voorspellen : het zal eerder iets voor 2012/2013 zijn.  Dat is dan wel mijn meest optimistische voorspelling.  Dit is geen giswerk, dit is weloverwogen met behulp van technische en fundamentele analyse, zoals ik u later op deze avond zal aantonen.  Goud en zilver zullen nieuwe, nooit geziene hoogtepunten bereiken – en daarvan gaan wij nu eens mooi profiteren !

Ik wil graag eerst het edelmetaal GOUD met u bespreken, daarna zal het over zilver gaan en tegelijk  geef ik u de instrumenten om schitterende winsten te behalen, in detail.

Maar ik ga u eerst allen een vraag stellen : wil iedereen die momenteel goud of zilver in een of andere vorm bezit zijn of haar hand opsteken ? …….  Een kleine minderheid dus en precies wat ik verwachtte.  Zo gaat het nog steeds wanneer specialisten in de materie ergens spreken, zij het voor particulieren, maar zelfs voor fondsbeheerders en andere professionele partijen.  Een goed teken dat er nog enorm potentieel is ! Dat zal dus veranderen.  Er zal een tijd komen – en dat zal geen tien jaar meer duren – dat de méérderheid van toehoorders, beleggers, particulier én professioneel, goud én zilver zal bezitten.

Nog een tekenend feit dat erop duidt dat we…niet meer in de kinderschoenen staan met de beweging maar toch al flink op weg naar uiteindelijke volwassenheid…dat feit is : op veel plaatsen zie je nu staan “wij kopen goud, juwelen, zilver, munten”.  Wij KOPEN.  En de mensen die vlug en makkelijk gewin zien – ruilen in, verkopen inderdaad.  Nog op weinig plaatsen zie je advertenties als “wij VERKOPEN”, goud, zilver, munten.  Ook dat zal veranderen.  In de vorige goud- en zilvermanie, eind jaren zeventig, begin tachtig, stonden de mensen aan te schuiven in rij bij de edelmetaalwinkels om toch maar de hand te kunnen leggen op het fysieke edelmetaal.  Toen bestond er nog geen internet waar je met een paar klikken van de muis kunt kopen; toen waren er ook nog geen goud- en zilverfondsen waarmee je via de beurs kunt deelnemen aan de verder verwachte stijging van deze edelmetalen.

Ik doe dus al een eerste belofte of voorspelling deze avond : een nieuwe goud- en zilvermanie die de koersen steeds hoger zal brengen, ligt in het verschiet! Waarom ben ik daarvan zo overtuigd ? Waarom stijgen goud en zilver eigenlijk, nu al tien jaar lang, ondanks tussentijdse correcties?

Laten we dus beginnen met goud en een korte geschiedenisles :

In de vroegste beschavingen werd goud gebruikt om de goden mee te vereren, de hogere wezens ende elite. Goud stond voor macht en aanzien. De Inca’s refereerden aan goud als “de tranen van de zon”. Die associatie met goden en onsterfelijkheid vinden we terug in tal van culturen. Het meest bekend is wellicht de schat aan goud en edelstenen en het gouden masker van Toetanchamon, de farao die in de 14de eeuw Voor Christus leefde. De oudste getraceerde sporen van goud als betaalmiddel dateren van 700 Voor Christus, toen Lydische handelaren uit het illustere koninkrijk in Klein-Azië de eerste gouden munten sloegen (de uitdrukking “zo rijk als Croesus” stamt van hun fabelachtig rijke koning). Na de Lydiërs vonden deze al snel overal ingang.  Op het hoogtepunt van het Romeinse Rijk (98-160 Na Christus) dirigeerden de Romeinse gouden en zilveren munten de handel van Brittannië tot Noord-Afrika en Egypte.

Goud heeft altijd een enorme aantrekkingskracht gehad. Dat bleek in 1848 in de Verenigde Staten toen John Sulter een zaagmolen bouwde. Zijn helper James Marshall zag bij toeval wat gele stukken metaal tussen het grind dat uit de rivier kwam – ze hadden wat goudklompjes (‘nuggets’ genoemd) ontdekt. Die ontdekking had grote gevolgen voor de goudprijs van toen. Meer dan veertigduizend avonturiers uit alle delen van Amerika en Europa gingen op zoek naar goud. Nog erger was het toen er in 1896 goud gevonden werd in Klondike, Alaska. De ‘jacht op goud’, in het Engels de ‘goldrush’, was begonnen. Ook in Australië, Zuid-Afrika en Canada waren er dergelijke goldrushes.

Tijdens het grootste deel van de 19de eeuw waren de Verenigde Staten in essentie onder een goudstandaard, eigenlijk een bimetaal systeem van goud en zilver. De officiële goudstandaard kwam er in 1900 bij wet met de Gold Standard Act. De goudstandaard is een muntsysteem waarin de economische rekeneenheid een vast gewicht aan goud is. Papiergeld dat wordt uitgegeven is steeds inwisselbaar voor goud, waarbij de totale waarde van het uitgegeven geld gelijk is aan de totale hoeveelheid goud van de centrale bank.

In 1933 kwam de goudstandaard alweer ten einde toen president F.D.Roosevelt elke privé eigendom van goud verbood. Al het goud in particuliere handen werd geconfisceerd, moest tegen de dan lage prijs worden ingeleverd op straffe van zeer hoge boetes en zelfs gevangenisstraf ! Dit is wat een staat, een overheid kan en mag doen ! Dit feit is heel belangrijk want als ze het éénmaal hebben gedaan, kunnen ze het nog eens doen…!

Het Bretton Woods Akkoord van 1946 creëerde tussen de handelspartners een systeem van vaste wisselkoersen dat staten toeliet ten allen tijde hun goud aan de VS te verkopen tegen de prijs van 35 USD per ounce. Het akkoord eindigde op 15 augustus 1971 toen president Richard Nixon de vaste prijs ophief. Op dat punt en voor de eerste keer in de geschiedenis werd elke link tussen goud en geld opgeheven en konden staten naar eigen goeddunken geld bijdrukken en creëren…uit het niets…Staten, overheden, centrale banken waren toen…écht gelukkig…net als nu….  Maar dit had en heeft wel ernstige gevolgen, daarover straks meer…

Ik laat u meteen even zien wat het gevolg en vervolg was; let op de ontwikkeling van de goudkoers van 1933, het einde van de goudstandaard, tot 1998 :

Die ongelofelijke stijging die u opmerkt was de periode eind jaren zeventig, begin jaren tachtig. We kenden toen een oliecrisis, torenhoge inflatie en beleggers zochten enkele jaren lang hun heil in goud en zilver. Toen de rente steeds drastischer verhoogd werd, raakte die inflatie terug onder controle en kwam ook deze andersoortige “goldrush” ten einde. We kijken hoe het verhaal verder ging met de periode van 2000 tot op vandaag :

Bij dit verloop was er geen sprake van een oliecrisis maar de beurzen kenden wel een bijzonder grillig verloop. Ook het vertrouwen in de USD daalde fel (op die belangrijke verhouding komen we verder nog terug). De sterke fundamenten van het gele edelmetaal kwamen tegelijkertijd naar boven en tot op de dag van vandaag oefent goud een grote aantrekkingskracht uit op beleggers overal ter wereld, want ook in andere belangrijke valuta is deze stierenmarkt zichtbaar. De technische uitbraak van de koers boven de 1000 USD was een belangrijke ontwikkeling en vandaag , midden juni 2011, staat ze op 1531USD.

Laten we het eerst eens over die USD hebben, de munt waarin alle grondstoffen dus ook de edelmetalen worden uitgedrukt.  De wereld is net uit een recessie gekomen, officieel dan, ik heb daar mijn grootste twijfels over maar dat is stof voor een andere lezing.  De USD en Noord-Amerika, daar begon immers die recessie die uitdeinde over de rest van de wereld, de zogenaamde Kredietcrisis.

Er zijn in de VS wel meer recessies geweest. Telkens is het land daar uitgekomen, heeft het die goed overleefd. Ja, zelfs de Grote Depressie van de jaren ’30, waarbij beleggers die alles verloren waren letterlijk uit het raam sprongen, tijden van bittere armoede en torenhoge werkloosheid – De Amerikaan heeft het overleefd. De aandelenbeurs ook alhoewel dat 15 jaar geduurd heeft, tot aan en dankzij de Tweede Wereldoorlog. Dus : waarom zou het dit keer anders zijn ?

Omdat we ditmaal : ons op onbetreden paden begeven. Omdat het land decennialang op de pof heeft geleefd : eerst alles uitgegeven dat er was…en daarna wat er niét was – gaan ontlenen dus, bij het buitenland, bij China, bij Japan en tal van andere – nu – schuldeisers. Daarmee is de grootste staatsschuld ooit in de geschiedenis ontstaan : 14.000 miljard USD. Bij een BNP van 14.000 miljard USD. Dit onwaarschijnlijke bedrag is wèl nog buiten alle toekomstige verplichtingen gerekend zoals Medicare en Medicaid, de schulden van Fannie Mae en Freddie Mac, mogelijk zelfs exclusief de twee oorlogen die de VS nog altijd voeren. Als we die toekomstige financiële verplichtingen bij die 14 trillion voegen, komen we aan de hallucinante som van, ruwweg, 79.000 miljard dollar…

Dit zijn sommen die nooit meer terugbetaald kùnnen en zùllen worden. Geen bankenconsortium, IMF of Wereldbank heeft zulke bedragen voorhanden, zou de VS van plan zijn nog bij te ontlenen. Ik ga niet uitwijden over hoe het zover gekomen is, dat zou ons vanavond te ver voeren. Wat ik wil is kijken naar oplossingen. Er bestaan menselijkerwijs en economisch gezien maar 4 oplossingen :

1. Inflatie opwekken; zorgen dat het nationale geld, de USD, indirect minder waard wordt

2. Een officiële dollar devaluatie, zelfde uitkomst

3. In default gaan, in staking van betaling; het is al eerder gebeurd, in Rusland en Argentinië bijvoorbeeld… Wij betalen niet meer ! Probleem opgelost…

4. Geld, dollars, bijdrukken, weer dezelfde uitkomst : de munt wordt minder waard

Deze laatste methode is nu al in gebruik. De Federal Reserve noemt het dan misschien anders, kan er zoveel doekjes om winden als ze wil maar dat is het in sé : dollars uit het niets bij toveren, drukken dus of zelfs dat vaak niet; met een paar toetsen op een computer er een paar miljard bijmaken, dollars dus in de vorm van elektronisch geld. Helicopter Ben Bernanke heeft zijn bijnaam niet gestolen…

Zei ik al dat de schuldeisers van de VS in het buitenland zitten? Het zijn Japan en China, in hoofdzaak.   Ooit zei de Amerikaanse staatssecretaris of een minister van financiën, ik wil het kwijt zijn, zo’n hoogwaardigheidsbekleder : it is our dollar but your problem. Hoelang wil dat buitenland nog lenen aan Amerika, goed wetend dat de hoofdschuld nooit zal terugbetaald worden maar slechts – in het beste geval – de intrest ? Hoelang wil dat buitenland nog USDollars aanhouden, die steeds maar in waarde verminderen?

Grafiek : de koopkracht van de dollar door de eeuwen heen, een beeld spreekt duidelijker dan 100 woorden…

Weet u dat sinds de oprichting van de Fed, de centrale bank van de VS, in 1913, toevallig of niet, de dollar 90 % van zijn koopkracht, zijn waarde heeft verloren ? Maar dan spreken we ook van de tijd waarin er aldaar nog een goudstandaard bestond, waarbij de dollar aan goud gekoppeld was; backed by gold, een munt met waarde, met aanzien, waar gans de wereld jaloers op was.  De dollar moet en zal nog fel in waarde dalen, dat wil ik u toch ook al zeker meegeven.

Ik wed dat u, de heren en dames hier aanwezig, op dit eigenste moment een ring dragen, een gouden ring. Voor de dames komt daar hoogstwaarschijnlijk nog bij dat ze in het bezit zijn van : gouden armbanden, gouden halskettingen, gouden oorbellen – misschien zelfs wel een gouden uurwerk voor de meest kapitaalkrachtigen onder u.

Wel, hetzelfde geldt voor het gros van de mensen op deze aarde. Elke gehuwde toont trots hét symbool van trouw en verbondenheid : de gouden trouwring. Waarom zou dat eigenlijk zo zijn? Goud is mooi in de vorm van juwelen. Het is relatief zeldzaam en kan slechts met veel tijd, geld en moeite opgedolven worden uit de grond. In Azië en de Arabische landen heeft goud nog een heel andere betekenis : het is aldaar van oudsher een teken van persoonlijke welvaart, met bijvoorbeeld in India het gebruik om goud en juwelen als bruidsschat mee te geven aan het vrouwelijke geslacht. Goud is derhalve ook waardevol : iets dat slechts met veel inspanningen verkregen kan worden, dat relatief duur is en slechts in een eindige hoeveelheid aanwezig in de aardse bodem (wat het gemeen heeft met bijvoorbeeld platina en diamanten en ook wel met zilver).

Waarvoor wordt dit edelmetaal nog gebruikt ? Het vindt zijn weg in uiteenlopende industriële toepassingen zoals voor elektrische schakelaars, connectoren, ook in elke computer en gsm zit een béétje goud !, kunstmanen, bij kankerbestrijding, in bepaalde drankjes , jawel, bij reumabestrijding, in de tandheelkunde,… De toepassingen zijn zeer uitgebreid. En dan is er tenslotte nog de investeringsvraag : goud wordt ook gekocht als belegging, vandaag zelfs meer en meer. Niet alleen door particulieren natuurlijk want ondertussen zitten ook in goud : bepaalde beleggingsfondsen die fysiek goud aankopen, zoals de SPDR Gold Trust (symbool GLD op de NYSE) en sinds enkele jaren ook hefboomfondsen zoals dat van de beroemde Amerikaanse shortseller John Paulson, met 3 miljard dollar in onder meer datzelfde GLD. (Ja, zelfs het rijke staatsinvesteringsfonds van China heeft belegd in goud via GLD !)

Deze drie bestemmingen van goud – sieraden, industrie en investeringen – verbruiken al het goud dat op de markt komt elk jaar. Ik zeg “verbruiken” maar dat is natuurlijk niet helemaal juist : het meeste goud dat ooit werd opgedolven, gebruikt en verwerkt, is nog steeds “aanwezig”, het bestaat nog in een of andere vorm. Goud vergaat niet, kan niet verbranden tenzij smelten bij zeer hoge temperaturen en “verdwijnt” dus niet zomaar (behalve als het u ontstolen wordt natuurlijk !). Schattingen van deze hoeveelheid goud gaan tot 160.000 ton. Het wordt dan ook gerecycleerd, dat is de zogenaamde scrap.

De nieuwste editie van Gold Demand Trends van de World Gold Council voor het eerste kwartaal van 2011 is uit. De belangrijkste vaststellingen: de vraag naar goud blijft stijgen, ondanks de recente prijszwakte. Beleggers kiezen tevens steeds meer voor fysiek goud i.p.v. papieren afgeleiden (zoals ETF’s dat zijn goud- en zilverfondsen).

Enkele hoogtepunten uit het rapport:

 • De globale vraag naar goud steeg met 11%  jaar-op-jaar tot 981,3 ton over Q1 van 2011
 • De gemiddelde goudprijs bedroeg 1386,27 USD per ounce
 • De beleggingsvraag steeg met 36% tot 310,5 ton
 • De vraag naar baren en munten steeg met 52% tot 366,5 ton
 • ETF’s en aanverwante producten zagen een netto-uitstroom van 56 ton goud over Q1 2011
 • Het globale aanbod van goud daalde met 4% tot 872,2 ton

Uit bovenstaande blijkt duidelijk dat de vraag naar gouden munten, en die naar fysiek goud in het algemeen reusachtig is toegenomen, met meer dan 50 %. Op dit moment is de vraag bij Europese en Noord-Amerikaanse, Chinese, Indische en Australische particulieren zo sterk dat bijvoorbeeld de Amerikaanse Mint doorheen haar voorraad zit. Ook worden door bijvoorbeeld de South African Mint (bekend van de Krugerrands) de hoogste verkopen geteld sinds 1985. Saillant feit en typerend ook voor de tijdsgeest : in de lobby van het Emirates Palace Hotel in Abu Dhabi – maar ook al in  een aantal andere landen – staat sinds vorig jaar een zogenaamde Gold-to-Go automaat waaruit goudstaafjes komen, die je dus koopt net als een pakje sigaretten…

31 REACTIES

 1. D’r ging iets fout geloof ik.

  Ik wilde zeggen dat het niet nodig is om je goud te verpatsen. Gewoon ergens neer leggen en je mond houden tegen andere mensen, anders zouden ze wel eens voor de deur kunnen staan, wanneer het echt fout gaat.

  Dat is ook een van de redenen dat politici een broertje dood hebben aan edelemetalen: ze zijn moeilijk te traceren en dus te belasten. Je zou ook cash geld kunnen houden, maar dat is nog indirect belastbaar middels het inflateren van de geldhoeveelheid.

  Digitaal geld is natuurlijk helemaal makkelijk te volgen, het is ook niet voor niets in het leven geroepen.

  Ik las trouwens onlangs dat Homeland Security het mandaat heeft gekregen om verdachte bankkluizen te openen. Mocht er geld of edelmetalen in liggen dan mogen ze die confisceren, maar ik kan het artikel nergens meer vinden. Ach in slechte tijden is de overheid je vijand en dus niet te vertrouwen.

  @RonPaul

  Dat ons goud daar nog steeds ligt snap ik ook niet. Wellicht wilde ze het gewoon niet terug geven.

  Ik denk dat er ook niet echt veel ligt in Fort Knox. Ze hebben dat allemaal moeten verkopen om de goudprijs de afgelopen jaren te drukken. Afgezet tegen de officieuze inflatie had ie al lang op meer dan $ 10.000 dollar moeten staan.

  Al met al is dit wel een zeer interessante tijd.

  Groetjes,

  Jeroen

Comments are closed.