Onlangs kregen we dit verhaal te horen over een portuguese advocaat, die is gevlucht naar Spanje.

Dit is een zeer ernstige aanklacht tegen de EU en de juridische praktijken die zich binnen Europa afspelen.
In het bijzonder over de wijze waarop miljoenen aan EU-fondsen voor hulpprojecten op maffia-achtige wijze worden gekanaliseerd door lobbies naar belangengroepen, waardoor deze gelden zelden of nooit bij de burgers terechtkomen.

Dát is de reden waarom de EU failliet gaat ! De interne geinstitutionalizeerde corruptie binnen de Rechtstaten en Europese Unie organen zijn verantwoordelijk voor het leed in landen zoals Griekenland, Portugal, Spanje en Italië.

 

Ref. : Dr. Carlos Fraga schreef het boek ‘Inspecçöes Judiciais, Conselho Superior da Magistratura, Derrocadado Estado de Direito’  ( vertaald – Judiciële inspecties binnen de Rechterlijke macht; de ineenstorting van de rechtstaat) Uitgever ‘Livraria da Universidade – 1994 – ISBN 972-8130-08-2 Hij werd in 2001 uit de rechterlijke macht gezet omdat hij weigerde mede-werkzaam te zijn, aldus jornalist Idálio Révez, journalist en directeur van de krant Público in Faro.

Graag krijgen we ideeën en hulp hoe aan deze praktijken een einde te maken.

——————————–
Deze advocaat vertelde mij dat hij voor de locale maffia’s binnen het Portugese Justitiële apparaat voor de derde maal was gevlucht; dat zijn leven daar werd bedreigd; dat hij werd gestalkt door een huurmoordenaar uit het Portugese leger in Afrika; dat er in zijn kantoren en woning werd ingebroken; telefoon en internetverbindingen afgetapt; dat er een auto ongeluk werd veroorzaakt door zijn auto te molesteren en dat de huisdieren werden vergiftigd. Waarom ?

Hij weigerde mee te werken aan de heersende corruptie door zich ‘in te kopen’ bij de ene of de andere locale maffia en daarmee zijn onafhankelijkheid te verliezen binnen het kader van de bescherming van de rechtmatige belangen van de klanten.

Om bescherming te krijgen werd hij lid van een politieke partij, ten behoeve waarvan hij op nationaal niveau de EU-lidstaat residenten aanspoorde tot het gebruik van hun stemrecht voor de gemeenteraadsverkiezing. Dat was een foute zet !

Vanaf dat moment werd hij het doelwit van de locale gevestigde orde met hierarchiën gebouwd op EU-subsidies; infrastructuur financieringen voor golfbanen, toerisme en hotels gekanalizeerd door Brussel, de Europese Centrale Bank, met medeweten van de EU-Commissie en Rekenkamer.

Het geinstitutionalizeerd stelen van grond, hotels en urbanizatieprojecten om de EU financieringen te krijgen, kwam hierdoor in het gedrang.

Dit maal vluchtte hij naar Spanje om daar aan een Spaanse District Orde om professionele en persoonlijke bescherming te smeken die de Portuguese Nationale Orde hem niet zou hebben kunnen bieden tegen de in Districts Ordes geïnfiltreerde locale maffias.

De Portugese Nationale Orde zou hem schriftelijk hebben geïnformeerd dat zij (Orde) helaas niet over voldoende ‘macht’ beschikken om de verschillende elementen op District niveau te beheersen. Evenmin nadat zij (Orde) hiertoe, door de Portugese Minister van Justitie als verantwoordelijk orgaan waren aangewezen.
Waarbij deze Minister Costa tevens informeerde geen macht te kunnen uitoefenen op dit semi-publiek rechtelijke staat orgaan.

Zij (de Orde) herhaalde in 2008; dat zij de advocaat wél zouden willen beschermen, maar daartoe niet bij machte waren.
De Spaanse Districts Orde kreeg simultaan copiën van deze correspondentie.

Als klap op de vuurpeil zou de Nederlandse Ambasade te Lissabon wel een heel onduidelijke rol hebben gespeeld. Toen zijn paspoort werd gestolen, weigerde deze Ambassade een nieuw paspoort af te geven; het welk uiteindelijk werd afgegeven door de Ambassade te Madrid.

Daarop weigerde Nederlandse Consul in Sevilla dit paspoort in Spanje ter hand te stellen, zodat dit door middel van familieleden die daarvoor naar Portugal reisden, het paspoort ter hand werd gesteld.

Hierdoor werd drie kwart jaar later eindelijk het fel begeerde identificatie document verkregen waardoor reis- en vestigingsbevoegdheid ontstond EN de mogelijkheid tot EMIGRATIE vanwege de politieke problemen in Portugal.

De kantoren moest hij sluiten. Meerdere honderden duizenden euros aan materiële schade.
De reputatie in de afgrond, opnieuw beginnen in een ander land. Want hij beschikt over een volstrekt schoon disciplinair kadaster.

De Spaanse Districtsvoorzitter informeerde dat in Spanje de prerogatieven en immuniteiten van advocaten wél worden beschermd.
Zonder deze constitutionele rechten van advocaten, zou Justitie immers een farse worden.

Het duurde echter 7 maanden voordat ze als advocaat werd toegelaten, en wel pas na een klacht procedure bij de Nationale Spaanse Orde.

Wat deze advocaat echter niet wist, was dat er een belangrijke reden was om zoals dat heet ‘niet-medewerkzame’ advocaten zoveel mogelijk buiten de Orde te houden. Want ook de economie in Spanje zou drijven op de EU-subsidies en gunsten pakketten.

Héél Europa zou drijven op deze trafficking of influence gekanalizeerd door de Brusselse Lobbies.

Met andere woorden deze advocaat wordt opnieuw geconfronteerd met dezelfde problematiek. Deze keer in Spanje.
Vogelvrij zijn als advocaat …. Leuk beroep !

AEQUITAS, 18.07.2011

10 REACTIES

 1. @Ratio [1]:

  Ratio – Is moeilijk he ? Rationeel nadenken.

  Het verschil tussen een nederlandse advocaat en
  een portugese advocaat ? Het rechtssyteem.

  De rechtssystemen zijn verschillend. Nederlands recht en Portugees recht.

  Iets anders is de afkom / de nationaliteit.

  Er zijn nederlandse advocaten van portugese en spaanse afkom in Nederland en andersom dus ook.

  En er zijn eveneens nederlandse, portugese en spaanse advocaten ingeschreven in de Spaanse orde van Advocaten.

  En er zijn nederlandse, portuguese advocaten die óók spaanse advocaten zijn en ingeschreven in de spaanse orde van advocaen.

  Sommigen van hen, beheersen dus 3 rechtssystemen en staan ingeschreven in 1 of meerdere ordes van advocaten.

  De betreffende rechter zou ca 6 of 7 jaar later uit de rechterlijke macht gezet zijn van wege het publiceren van genoemd boek in 1994.
  Ratio [6] reageerde op deze reactie.

 2. @Aequitas [2]: Maak dit artikel svp concreet. Wie is het? Costa??? Geef linkjes. Als het een Nederlander is dan ben jij toch niet de eerste die er op het internet aandacht aan besteed? Dan zijn er toch Nederlandstalige linkjes te geven?

  Je geeft zo te zien de schuld aan maffia en de EU. En suggereert dat alle advocaten corrupt zijn, of dit lot moeten ondergaan? Is dat je stelling? Een samenzwering van de maffia en de EU om EU gelden?

  Stellingen zonder bewijs helpen ons niet verder. Gelieve de causale relaties die je meent waar te nemen aan te geven en te onderbouwen. Sommige mensen geloven in god, sommigen in conspiracies, maar ik wil bewijzen zien en geen verhaaltjes. Dus verzoek je om je verhaal te onderbouwen.

  Aequitas [8] reageerde op deze reactie.

 3. Rechtspraak in Nederland is al niet meer van zelf sprekend sinds 1953! De rechters behoren niet aan waarheidsvinding te doen volgens een artikel 120 wat zij hebben gemaakt, waar de rechters en advocaten vrij spel om de burgers leeg te melken, wanneer zij om hun rechten procederen, jij houdt ze stom en ik houd ze arm! De politiek en de magistratuur en de multinationals hebben het leuk voor elkaar, maak je maar druk met die maffia aan het roer voor je recht, wat je niet krijgt, omdat zij allemaal onder een hoedje spelen. Kijk maar naar Chiphol, waar zij zich gelukkig in verslikken en waar de maffia bloot gelegd wordt.

 4. @Ratio [6]:

  Ratio,

  Wat u wél of niet gelooft of wenst is niet zo relevant. Persoonlijk mag u van mij geloven in wat u wilt.

  Enigszins onbetamelijk is wél de wijze waarop u telken male de text verkeerd interpreteert en daarna meent een ander woorden in de mond te leggen die niet gezegd/geschreven zijn.

  En denkt daarna alsnog iets te kunnen mogen eisen.

  Denkt u dat het belangrijk is dat U, Ratio, geloofd dat het artikeltje waarheidsgetrouw is of niet ?

  Het verhaal is van een advocaat en ik geloof wat deze verteld.

  Deze suggereert helemaal niet dat alle advocaten corrupt zouden zijn.

  En er wordt gesproken over maffia-achtige praktijken met EU-gelden door middel van ‘mede-werkzame’ advocaten, rechters en OvJ.

  Dat ‘niet-medewerkzame’ advocaten, rechters en OvJ het leven onmogelijk wordt gemaakt.

  Het blijft blijkbaar moeilijk voor u om te lezen wat er staat ipv. eigen gods-; conspiratie en andere verhaaltjes te projecten op anderen.

  Ratio [9] reageerde op deze reactie.

 5. @Aequitas [8]: Voel je svp niet steeds aangevallen als ik iets vraag. Je hebt een boodschap, neemt de moeite een artikel te schrijven. Je bent betrokken. Wel, als ik stel dat het artikel overtuigender zou zijn, als je enkele zaken verduidelijkt en toelicht met linkjes moet je je niet aangevallen voelen. Het is als je een boodschap hebt wel degelijk van belang of een lezer aan de hand van je artikel overtuigd wordt. Ik wijs op enkele punten waar de overtuigingskracht in het artikel niet echt groot is. En geef je door mijn vragen de gelegenheid hier een verdere toelichting en verduidelijking te geven.

  Het artikel is op punten vaag. Je benoemt de hoofdrolspeler (Costa??) slechts een maal indirect. Je boodschap schijnt te zijn dat als je in Portugal en Spanje advocaat bent een groot risico loopt door maffia geintimideerd te worden. Als dat zo is dan ga je mij toch niet vertellen dat je de eerste bent die er op het internet over publiceert en dat onze advocaat (Costa??) de enige is die hiertegen in opstand komt? Er moet dan toch het nodige op internet staan? Door dit te onderbouwen met wiki pagina’s over dit schandaal en andere betrouwbare bronnen moet het toch mogelijk zijn een stuk overtuigender over te komen.

  Aequitas [10] reageerde op deze reactie.

 6. @Ratio [9]:

  Ik voel me niet aangevallen en nogmaals wat voor de één wellicht niet overtuigend is, is dat voor de ander misschien wél.

  En wat als die advocaat bang is voor zijn leven ? Of wat als die advocaat geen andere optie heeft dan om zijn mond te houden, omdat hij nu eenmaal als advocaat zijn brood verdiend ?

  Als zijn verhaal waar is, en dat geloof ik, dan heeft die man toch geen toekomst meer als advocaat als hij gaat vertellen hoe de corruptie binnen de advocatuur werkt.

  Of denkt u dat de advocaten orde, – welke orde dan ook – het op prijs zal stellen dat de vuile was wordt buiten gehangen ?

  Hij zal uit de advocaten orde worden gezet, net als die rechter Carlos Fraga die uit de rechterlijke macht werd gezet, toen hij over corruptie bij judiciële inspecties schreef.

  Aldus de advocaat was de Hr. Costa indertijd de Minister van Justitie in Portugal.

  Deze Minister van Justitie zou hebben geïnformeerd dat weliswaar de portugese Orde van Advocaten diens’ beroepsmatige belangen diende te beschermen doch dat de Orde van Advocaten, – hoewel een semi-publiekrechtelijk staats orgaan – ‘niet onder zijn ministeriële bevoegdheden zou vallen’. Vreemd heh ?

  En op die wijze de kwestie terug zou hebben verwezen naar de Orde van Advocaten, die daarna de betrokken advocaat informeerde niet bij machte te zijn om de immuniteiten en prerrogatieven van advocaten te beschermen tegen de locale maffias en evenmin tegen elementen daarvan binnen de advocaten orde zelf.

  Een en ander zou hebben plaats gevonden per brief en email verkeer. Geen links, geen publicaties. Iedereen zwijgt als het graf.

  Wel werd er melding gemaakt van een opmerking van een zeker
  Jose Miguel Judice.

  A FRASE
  “Os portugueses são assim. Abusam do poder, confundem poder com autoridade, acham que é no abuso que se revela no seu esplendor o poder de que se usufrui. E depois admiram-se que ninguém os respeite”

  José Miguel Júdice, PÚBLICO, 28-07-2006

Comments are closed.