Duidelijk! Dat komt omdat degenen die de leiding hebben er niets van terecht brengen!

En net als in een bedrijf, heeft ook in de maatschappij de leiding de verantwoordelijkheid.

Dat het inderdaad helemaal verkeerd loopt, hoeft m.i. geen nader bewijs.

Vraag maar aan wie dan ook, de kans dat je iemand tegenkomt die vindt dat in de samenleving alles perfect loopt
en dat hij/zij zeer tevreden is, die is nul.

 

De oplossing lijkt dan ook eenvoudig: Als de leiding niet klopt, moet je die leiding veranderen.

En dan kom je direct de moeilijkheid tegen van HOE die leiding te veranderen?

Dan kom je in een groot gevaar dat je in de volgende valkuil trapt:

Veranderen gaat door de regering te laten vallen, nieuwe verkiezingen en een nieuwe regering.

Dat hebben de politici fantastisch voor zichzelf geregeld. Want wat blijkt, de personen die (opnieuw)  gekozen kunnen worden,

komen uit dezelfde kliek van pakweg 1000 (2000?)  die ook nu in de invloedrijke posities zitten. Je krijgt dan een zelfde soort regering als die er nu is.

Met verschillen dat de eerste 20 % op kunstsubsidies wil besparen, en de tweede 18 0f 22 %. Principieel verandert er dan niets.

In één stap het libertarisme invoeren zal wel te veel gevraagd zijn. Maar wat dan?

Zou het mogelijk zijn voldoende mensen te vinden die een nieuwe regering te vormen met een nieuwe basisregel (nieuwe grondwet??)

Waarin vastgelegd wordt dat toekomstige overheden zich HELEMAAL NIET  mogen bemoeien met een aantal nader te bepalen taken:

Bvb:

-Geen bemoeienis met buitenland. Geen ontwikkelingshulp en geen missies!

-Geen subsidies aan kunst e.d.

-Uit de EU stappen

-Vrij maken van drugs (incl. gevangenen die geen geweld hebben gebruikt)

-Volledig vrij maken van banken en pensioenfondsen.

-enz.

En daarbij in de  overgang  de bestaande organisaties helpen om te privatiseren.

En natuurlijk daarbij de belastingen evenredig verminderen, zodat mensen zelf kunnen bepalen aan welk an die zaken ze hun geld besteden.

Wat denku daarvan?

7 REACTIES

 1. Regeringen vervangen is idd te gemakkelijk gezegd, het zijn nl niet de regeringen alleen die onbalans veroorzaken. In mijn optiek zijn alle machtsconcentraties een gevaar voor vrijheid van ons, de mensen-zielen. Dus ook corporaties, banken, multi-miljonairs, maffia, monopolisten etc. De lust naar macht is volgens mij een van de oerinstincten bij de mens, en die zit er standaard in, krijg je er niet uit, je kunt hem alleen herkennen, erkennen en proberen te temmen.

  Voor wat betreft de overheden, is het libertarisch denken een richting die mijn voorkeur heeft; laat me maar aanmodderen, zolang ik er anderen geen last mee bezorg zou het niemand moeten interesseren. Krijg ik onverhoopt onderweg een klap, dan sla ik terug. Krijg ik een nog hardere klap terug, dan denk ik even na en….breek de ander zijn knie of besluit met een omweg mijn pad te vervolgen.

  Voor wat betreft overheden, geloof ik dat ze kleiner zouden moeten worden. Laten we eens beginnen met het toepassen van ‘lean’ government, 50% van alle wetten zijn onnodig of onduidelijk, afschaffen dus. Wanneer we dat doen, zijn ook de controleurs niet meer nodig. In andere woorden, de politie krijgt weer de tijd om ‘echte’ criminaliteit te bevechten.

  Ten slotte vraag ik me wel eens af, waarom de overheid de bevolking ‘managed’ in plaats van hen (ons dus) te vertegenwoordigen? Ik heb geen ervarings-referentie hoe het vroeger was, maar wat ik gelezen heb over de ‘founding fathers’ is dat een club waarvan ik wel het idee heb dat ze een bevolking vertegenwoordigen, echter, het werk dat ze gedaan hebben is ook niet geheel zonder bloedvergieten gegaan.

  Wat ik ervan denk? Ik moet helaas toegeven dat ik een hoop gedachten heb, maar geen ‘quick fix’ zie.

 2. We leven in cultuur waarin kritiek geven direct als negatief wordt beschouwd.

  Bij de overheid is dit heel erg.

  Het zijn allemaal egootjes.
  Het kan natuurlijk niet zo zijn, dat iemand anders zomaar met dingen komt, die beter werken.

  Het instappen op een bepaald niveau zonder ervaring heeft dit veel erger gemaakt.
  Hiermee bedoel ik dat allerlei theoretische figuren zonder mensenkennis en wereldvreemd direct op hoge posities komen vanaf een hogeschool of universiteit.
  Hier hebben ze dan een paar kunstjes geleerd.

  Het zijn vaak deze mensen/egootjes die geen kritiek dulden van lager opgeleiden of mensen met veel ervaring.

  In een vrije en niet beschermde markt zullen deze egootjes geen kans krijgen of zich moeten aanpassen en bewijzen.

  Wanneer deze egootjes bij de overheid komen te werken gebeurd dit natuurlijk proces niet.
  De overheid heeft geen concurrentie en dus het monopoly. Iedereen kent het gedrag van een monopolist.
  Ze gaan naast hun schoenen lopen.

  Het moet helaas eerst een stuk slechter worden, zodat mensen het direct voelen in hun welvaart, voordat men een andere richting gaat kiezen.

  Dan komt pas het besef dat deze figuren met de zgn. hoge opleiding ons in deze situatie hebben gebracht.
  Opleiding is natuurlijk belangrijk, maar ervaring moet meer gewaardeerd worden.
  ———-
  Verder is technologie/techniek zeer ondergewaardeerd in Nederland. Het stikt hier van allerlei regelneefjes/nichtjes in de dienstverleningen bij overheid.

  Opleidingen moeten meer afgestemd worden op de vraag van het bedrijfsleven.
  Particulier onderwijs doet dat meestal veel beter.
  Techniek heeft meestal een groot aandeel in de welvaart van een land.

 3. Dus uiteindelijk geloof je nog steeds dat dingen centraal opgelost kunnen worden?

  Ik geloof dat dit systeem pas zal veranderen als een meerderheid van de bevolking gewoon de regering negeert. (En dus ook het NOS “nieuws”, en de overige media)

  Ik weet niet of dit ooit zal gebeuren…

 4. Hoe dieper en langer de komende crisis des te meer kans is er voor veranderingen.

  We rijden nog steeds rond in een auto met de choke uit. Druk die choke maar dicht of, nog erger, de motor verzuipt vanzelf!

 5. Overigens heeft The Daily Bell (www.thedailybell.com), de Zwitserse libertarische evenknie van Vrijdenker, een goed stuk over wat er komen gaat.

  Zij geloven dat de EU/ECB zich opmaakt om maximale chaos te veroorzaken wanneer het financiele systeem inzakt om daarna weer met ORDNUNG te regeren.

  Sinister, het geeft te denken en het laatste dat men wil is om “the powers that be” aan het stuurwiel te zien van een nieuwe maatschappij.

  Wellicht een idee om eens na te denken om onze vrienden wat te helpen met het creeeren van chaos.

  http://www.thedailybell.com/2675/ECB-Shut-Down-Private-Sector-Watchdogs

 6. Vooral het naar rato terugbrengen van de belastingen is een must want dat schept de ruimte om die vrijheid ook een eerlijke kans te gunnen. Anders gebeurt een libertarische verandering A tezeer in de marge of B wordt onder druk gezet door overheidsmaatregelen met ver-strekkende negatieve effecten op vele vlakken, ook de vrije markt.

 7. Wat is de overeenkomst tussen een dictatuur en en democratie? Het zijn ‘besturingssystemen waarbij algemeen wordt aangenomen dat de ‘democratie’ de beste is. En inderdaad, bestuurlijk-technisch gezien is het beter om de bevolking in de bestuurlijke organisaties op te nemen. Maar hebben wij wel een democratie?
  Of is het eigenlijk meer een soort ambtenaren-dictatuur met een democratisch jasje aan? Het zijn vragen die ik toch nooit tegenkom in de discussies over de democratische rechtstaat. En zeker niet als het ‘Europa’ betreft!
  Bekende Nederlanders zoals mevr.Kroes, en de heren Brinkhorst, Van Agt en Van der Broek roepen mij op om wat positiever over “Europa’ te oordelen. We zouden er zoveel aan te danken hebben. Geen oorlog, welvaart enz. We kennen de argumenten.Dat een land als Zwitserland nog veel langer geen oorlog heeft gekend en er financieel en economisch een stuk beter voor staat dan de Eurolanden, daar weet men geen antwoord op. Het allerergste is echter het feit dat onze democratie is verworden tot een ‘bekokstoofdemocratie. De Europese plannenmakers zijn bang voor de burger. Brusselse plannetjes worden in het ‘geheim’ voorgebakken. Italie en Griekenland zijn via deze ‘bekokstoof-procedure’ tot de euro-muntunie toegelaten en nu zitten we met de ‘gebakken ‘stoof’ peren. Wie gaan hier knopen doorhakken. Van Rompuy, Merkel? Het zal mij benieuwen hoe dit drama gaat eindigen en wie de rekening gaat betalen! Zwitserland in elk geval niet!.

Comments are closed.