Wie alleen de ideeën wil zien, wil de werkelijkheid brengen naar zijn analyse in plaats van de analyse uit de werkelijkheid te distilleren. Dat heeft te maken met onze maar niet te stoppen drang om de geschiedenis te sturen of althans vanuit ideeën te verklaren. De geschiedenis is echter geen berekenbaar project zoals Hegel ons wilde doen geloven. Het toeval is meestal belangrijker dan het plan. Dat heeft vooral te maken met het feit dat de belangrijkste factor en actor van de geschiedenis de mens is. De factor mens is sowieso onberekenbaar, alle gedragswetenschap ten spijt; de actor mens is sowieso onbestuurbaar, alle social engineering ten spijt.


De Morgen publiceert een goed artikel over de rellen die over de hele wereld steeds meer plaats vinden. Daarin probeertTeun Voeten, antropoloog en oorlogsfotograaf, een verklaring van dit verschijnsel te geven.

De mens laat immers zijn handelen leiden zowel door redelijkheid als door passie, zowel door de wilskracht van zijn eigen beslissing als door de willoosheid van zijn kuddegedrag. Bovendien wordt dat handelen, bij redelijkheid en bij passie, uit wilsbesluit en uit navolging, mede gestuurd door wat wij het geweten noemen, de morele weegschaal waarop de mens zijn geplande of gepleegde daden legt.
Maar die weegschaal wil wel eens anders of niet goed geijkt zijn. En dat heeft met moreel besef te maken, met normen en waarden.

Daar hebben we het liever niet over. Immers, het idee van het geweten brengt ons naar de moeilijkste begrippen van de menselijke existentie: de vrije wil en het kwaad. Het zal geen toeval zijn dat het vandaag bon ton is om te beweren (te kunnen bewijzen) dat de vrije wil niet bestaat.
Maar wie de vrije wil ontkent, omdat hij hem niet kan ontwaren op de hersenscan, moet ook de moed hebben om elke verantwoordelijkheid te lichten van de schouders van daders.

Zij kunnen het immers niet helpen, als ze geen vrije wil hebben.

Ingezonden door KW

9 REACTIES

 1. NWO denkers vergeten vaak de factor “mens”.
  Dat die zogenaamde “elite” het wel even allemaal regelen stap voor stap.
  Vergeet niet dat de “elite” ook maar mensen zijn en als ze zo corrupt zijn elkaar ook bijten. En zover mij mening kan een groep valse corrupte hufters, nooit goed samen werken, want als het poentje bij paaltje komt (def rhymez) 🙂 gaan ze allemaal voor eigenbelang.

  Ik heb vertrouwen in de factor “mens” en dat onze wispelturige en chaotische houding, meningen, culturele verschillen, ons ondergang en redding zijn. We laten ons makkelijk leiden maar we knokken net zo makkelijk weer terug.

  Denk ook dat wij niet gemaakt zijn voor een totale zen wereld, maar ook niet voor totale dominatie.

  Ik vertrouw op jullie kameraadjes. We komen er wel goed of slecht. Arm of rijk we shall survive.

  bill [2] reageerde op deze reactie.

 2. @Drfunk83 [1]:

  NWO denkers vergeten vaak de factor “mens”.

  Los van het NWO denken, is het voor mij heel duidelijk dat er een ‘elite’ gevormd is. Overal in deze wereld kun je ze vinden, en zelfs ik, onbewust, ben onderdeel van deze elite.

  Deze elite gelooft in God, in Allah of in zichzelf, maar is vooral gedreven door het geprogrammeerde geloof in geld. Geld als maatstaf voor macht is wat wij geleerd krijgen na te streven. Dat elke Euro die jij meer krijgt, afgenomen wordt van een ander, dat vergeten we gerieflijk. Hoe groter de pot met geld, hoe beter we presteren volgens het huidige model. In Europa heeft volgens mij het geloof in de Euro’s het vroegere geloof in de Drie-eenheid vervangen. Wanneer ik bovenliggend naar het model kijk, en macht als gemeenschappelijke deler benoem is er niets veranderd.

  Ik ben het met je eens dat de chaotische wereld niet volledig onder controle gehouden kan worden, maar wanneer je vroeg genoeg begint met programmeren kun je toch een heel eind komen, en een paar eeuwen aan inertie voor dit geloof opbouwen. Dat de ‘armen’ zich onder elkaar de koppen inslaan, zoals in de UK gebeurd, valt alleen maar toe te juichen vanuit een elite perspectief. Je kunt dan namelijk nog meer wetten en regels maken om de vrijheden in te dammen en controle uit te oefenen.

  Overigens vind ik het artikel van Teun Voeten enorm goed, en ja Drfunk83, vertrouwen moeten we blijven hebben in onze medemensen, maar in stilte prijs ik me gelukkig dat ik geboren ben in het goede deel van de tijd. Wat ik heb gehad daar heb ik van genoten en zal ik niet meer verliezen, wat komen moet zal ik zien en meemaken.

 3. Voor mij hebben vrije wil en verantwoordelijkheid niets met elkaar te maken.
  Vrije wil heeft betrekking op het individuele vlak, verantwoordelijkheid op het vlak van de samenleving.

  Op het individuele vlak geloof ik niet in vrije wil.
  Op het maatschappelijk vlak geloof ik dat verantwoordelijkheid de functie van terugkoppeling heeft. I.e. de samenleving gebruikt het verantwoordelijksprincipe om zichzelf op de rails te houden.

  Of daarbij een individu uit vrije wil heeft gehandeld of niet is onbelangrijk.

 4. ¨Maar wie de vrije wil ontkent, omdat hij hem niet kan ontwaren op de hersenscan, moet ook de moed hebben om elke verantwoordelijkheid te lichten van de schouders van daders.

  Zij kunnen het immers niet helpen, als ze geen vrije wil hebben.¨

  Is op zich irrelevant.
  Als een gevaarlijke hond een gevaar vormt voor kinderen in de buurt, wordt ie verwijderd, gemuilkorft of afgemaakt.
  Zo kan je het ook zien met criminelen. Je sluit hen op, niet als straf voor hun reeds begane moord of verkrachting (immers daar konden ze niet aan doen en derhalve zijn ze er niet verantwoordelijk voor), doch als veiligheidsmaatregel ter bescherming van potentiele toekomstige slachtoffers.
  Iemand opsluiten (of ombrengen) omwille van een nog niet begane misdaad is natuurlijk gevaarlijk, immers je kan van iedereen wel betogen dat hij mogelijkerwijs heel misschien ooit wel eens iets zou mispeuteren. Maarin geval iemand het reeds een 1e keer gedaan heeft, kan je zeggen dat het risico reeel is ¨Kijk voor deze man is moord iets wat tot zijn arsenaal aan gedragingen behoort¨.
  En voila, je geeft hemlevenslang of brengt hem om, niet als straf maar als beschermingsmaatregel. Resultaat is natuurlijk hetzelfde.

  pcrs [8] reageerde op deze reactie.

 5. “NWO”?
  Door wie wil zo iemand ernstig genomen worden? Weeral een voorbeeld van het overwoekerend samenzweringsdenken, dat onze geloofwaardigheid aantast.

 6. Social engineering lees ik in dit artikel. En ik moet dan meteen denken aan wat ik vanavond laat op de radio hoorde, onderweg naar huis.

  De naam ben ik vergeten, maar er is iemand die heeft onderzocht dat hoogopgeleide mensen te weinig kinderen hebben en laag opgeleide mensen teveel kinderen. Dit betekent (volgens die wijsneus) dat onze toekomstige economie op domme mensen gaat draaien. En dat schijnt funest te zijn funest voor onze (kennis) economie. Of het waar is of niet, maakt mij niet eens uit. Ik denk dan wat het nut is van zo’n uitspraak en vooral: wat wordt hiermee gedaan?
  Gaan “ze” (politici, onderzoekers?) hoogopgeleiden nu VERPLICHTEN kinderen te nemen? Of gaan “ze” laagopgeleiden VERBIEDEN (teveel) kinderen te nemen? Wat steekt er achter zulke uitspraken?
  Alex [7] reageerde op deze reactie.

 7. @Offthegrid [6]:

  Ze gaan de schuld van hun falen op de bevolking afschuiven. Ze praten de volk een schuldgevoel aan en creëren een kloof tussen de hoog opgeleiden (een illusie elite) en de rest.

 8. het is vrij eenvoudig aan te tonen dat vrije wil, een aktie los van verleden, niet kan bestaan. Waarheid is er om gewoon te accepteren, er tegen vechten is zinloos. Wat bon ton is of niet doet niet ter zake. Je kunt onafhankelijk daarvan nog steeds een catagorrie slechte en goede akties definieeren.
  Ik snap niet wat mensen beweegt tegen de waarheid over de realiteit te vechten. Net socialisten

  [WORDPRESS HASHCASH] The poster sent us ‘0 which is not a hashcash value.

 9. @.m [4]:
  idd en daarbij is het niet belangrijk of de gevaarlijke hond ook er voor had kunnen kiezen een lieve hond te zijn, om hem zodoende bestraffend toe te kunnen spreken over zijn verkeerder keuze en hem er op te wijzen dat hij zijn verantwoordelijkheid moet nemen.

  Het is belangrijker om te begrijpen welke oorzaken een hond tot een gemene hond maken en welke oorzaken tot een lieve hond leiden. Dat is handiger en juister dan beweren dat de hond vrije keuze had en beter had moeten handelen. De meeste honden worden gemeen doordat ze gemeen behandeld zijn tijdens hun opvoeding.

Comments are closed.