Ieder huis dient bij de verkoop voorzien te zijn van een energie label. Een prima initiatief dat echter qua effectiviteit in praktijk achterblijft bij de beoogde doelstellingen. In dit artikel ga ik verder in op het belang om op dit beleidsonderdeel een intensiveringstraject in te gaan om te zorgen dat de klimaatdoelstellingen gehaald worden.

Ik pleit voor een een jaarlijkse dan wel tweejaarlijkse vaststelling van het milieulabel en een aparte uitvoeringsorganisatie om zo tot een rechtvaardiger CO2 beleid te komen. Huiseigenaren die verbeteringen aanbrengen dienen eerder beloond te worden dan bij een eventueel verkoopmoment, vandaar dat deze jaarlijkse dan wel tweejaarlijkse vaststelling van het milieulabel dringend gewenst is. Dit maakt het dan vervolgens mogelijk om over te gaan tot variabilisering van tarieven van de overdrachts belasting en ook de WOZ waarde, waardoor deze huiseigenaren eerder beloond worden voor hun positieve gedrag. Ik hoop met dit schrijven een bescheiden bijdrage te leveren aan de discussie over milieulabels.

Variabilisering van de overdrachtsbelasting. Het is onrechtvaardig dat voor het kopen van een huis waar bespaard is op de isolering en dat derhalve goedkoper in aanschaf is, minder overdrachtsbelasting is verschuldigd dan voor een huis waar wel geïnvesteerd is in een optimale isolatie. En dat dus duurder is. De markt is hier niet effectief en er dient te worden ingegrepen door de overheid. Door een variabilisering van het tarief zou hier een noodzakelijke en rechtvaardige correctie kunnen worden doorgevoerd. Om als beleidsmiddel effectief te zijn zou voor de slechtst presterende panden de overdrachtsbelasting op ongeveer 10 tot 12 procent dienen te worden vastgesteld.

Variabilisering van WOZ waarde. Een energiezuinig pand zal voor een minimale CO2 belasting zorgen. Dit dient beloond te worden door een correctiefactor op de WOZ waarde toe te passen. De financiering zou kunnen plaatsvinden door het bovenwaarts corrigeren van de WOZ waarde van de minder zuinige panden. Hierdoor kan dit een budget neutrale maatregel worden.

Om het beleidsvoornemen variabilisering WOZ waarde te realiseren zal het energielabel jaarlijks dan wel tweejaarlijks dienen te worden vastgesteld. Dit gebeurt nu nog door marktpartijen. Waardoor objectiviteit soms in het gedrang kan komen. Voorgesteld wordt dit door een nieuwe uitvoeringsorganisatie te laten bepalen. Door deze organisatie grotendeels met ex ambtenaren te bemensen kan op de outplacement en reorganisatie kosten van de rijksoverheid bespaard worden. Dit kan een deel van de opstartkosten van deze organisatie dekken.

De uitvoeringsorganisatie zal volgens een vastgesteld rooster alle panden in de basisregistratie adressen en gebouwen bezoeken, het is de taak van de gebruiker aanwezig te zijn. Bij het herhaaldelijk in gebreke zijn van het verschaffen van toegang door de eigenaar dan wel gebruiker zal het energielabel op klasse G worden vastgesteld.

Het voordeel van deze uitvoeringsorganisatie is dat deze ook andere controles kan uitvoeren. Als ze toch haar tweejaarlijkse pandcontrole uitvoert kan ze meteen tegen geringe meerkosten controleren op zaken als brandveiligheid, aantal bewoners, opsporen van hennepkwekerijen, opsporen van buitensporige weelde die duidt op belasting ontduiking of wat de diverse andere potentiële opdrachtgevers ook maar willen controleren. Alle ruimtes van het pand dienen immers door de controleur te worden geïnspecteerd, en er is niets dat de controleur belet achteraf zijn waarnemingen op papier te zetten met betrekking tot geconstateerde zaken anders dan het milieulabel. Dat de uitvoeringsorganisatie hiertoe een bedrag in rekening brengt aan andere opdrachtgevers is niet meer dan redelijk. Gedacht kan ook worden aan een bonus systematiek waarbij bijvoorbeeld ieder aangebracht feit als buitensporige weelde dan wel iedere hennepkwekerij tot een bonus leidt voor de uitvoeringsorganisatie.

Door voor deze invalshoek te kiezen kan de regering duidelijk maken dat het milieu en handhaving van wetten, normen en waarden geen loze verkiezingsbeloftes zijn. Slechts op deze manier kunnen we de rechten van de burgers optimaal beschermen.

Bijlage: mogelijkheden voor een vervolgfase

Er is een multidimensionaal vervolgtraject mogelijk.

Te denken valt aan het opleggen van maatregelen tegen huizenbezitters die stelselmatig een slecht label scoren. Denk hierbij naar analogie van de EMG maatregel die iedere politie agent aan een volgens hem asociaal weggedrag tentoon stellende bestuurder kan opleggen. Komt geen rechter aan te pas en is in hoge mate effectief omdat het de burger 3 cursusdagen kost. En tegen de 1000 euro die deze bestuurder zelf dient op te brengen. Een soortgelijk bewustwordings en educatie traject kan automatisch aan de slechts presterende huizenbezitters worden opgelegd. Een kleine honderdduizend huizenbezitters op een dergelijke cursus sturen levert 100 mln op en zal door de educatieve en gedragsveranderende componenten in de cursus in hoge mate bijdragen aan de gewenste gedragsverandering. Doordat de deze maatregel opleggende uitvoeringsambtenaar een scholingsniveau van MBO min heeft en in schaal 4 zit zullen de kosten van deze maatregel heel erg meevallen.

Een koppeling van het energielabel aan de daadwerkelijke gebruikscijfers. Een huiseigenaar die zijn huis goed heeft geïsoleerd maar bijvoorbeeld stelselmatig dan wel boven de normfrequentie zijn ramen openzet zal gezien moeten worden als CO2 crimineel en als zodanig te worden behandeld. Een geautomatiseerde bestandsvergelijking door aan het huis een norm verbruik te koppelen en dit te vergelijken met het daadwerkelijke verbruik kan deze criminelen ontmaskeren. Gezien de negatieve effecten van de opwarming van de aarde zou een strafrechtelijk traject tegen deze eigenaren / bewoners zeker overwogen dienen te worden.

Kantoren zijn nu nog vrijgesteld, maar dienen ook te worden meegenomen om de CO2 lasten eerlijk te verdelen.

Een betere rechtvaardigere maatschappij ligt binnen handbereik als we bereid zijn deze stappen te zetten. Transparantie hoort twee kanten uit te gaan. De laatste tijd zijn er populistische geluiden dat de overheid, en de EU onvoldoende transparant zijn. Daar wordt hard aan gewerkt maar tegelijkertijd mag iedere overheidsinstelling transparantie van haar burgers eisen. Het werkt twee kanten op, een overheid kan burgers slechts beschermen als de overheid voldoende rechten heeft. Klimaatbeleid is slechts mogelijk als de burger ter verantwoording kan worden geroepen. De burger ter verantwoording roepen kan slechts door de woning van de burger te inspecteren en het gedrag van CO2 criminelen hard te bestraffen. Derhalve vereist klimaat beleid dat de burger de staat zijn woning laat evalueren op milieukenmerken. Anders is het net zo’n wassen neus als de euro nu. Iedere betrokkene ziet in dat wil de euro overleven er een gecentraliseerde democratisch vastgesteld economisch beleid moet worden opgesteld onder leiding van onze benoemde president der EU Rompuy. Willen we dat klimaat beleid niet ten onder gaat dan dient de burger net zoals nu met de euro en de EU terug te treden.

21 REACTIES

 1. Ik ben na 2 alinea’s opgehouden. Alsjeblieft zeg!
  10-12 procent overdrachtsbelasting? Het is juist door overheidsbemoeienis dat de huizenmarkt in het slop ligt.
  Wanneer men geen bakken met geld aan belasting hoeft te betalen op arbeid wordt het isoleren van een huis is vele malen goedkoper. De materiaalkosten zijn (volgens mij, je mag mij corrigeren) nagenoeg nihil maar het is verschrikkelijk arbeidsintensief omdat je overal achter- binnen- boven- en onderlangs moet om die isolatie maar aan te brengen. Het enige wat wel geld kost is glas, maar in NL is enkelglas nog maar besteed aan oude panden die al 10-20 jaar niet gerenoveerd zijn.
  Energielabels voor huizen doen mij denken aan die energielabels voor auto’s, ook al zo’n geweldig initiatief! Verklaar mij eens hoe een luxe sedan die 1 op 9 rijdt (porsche panamera bijvoorbeeld) een A label kan krijgen terwijl een VW golf die 1 op 15 rijdt dan bijv een C krijgt. Het antwoord? Het systeem is waardeloos opgezet.
  De markt heeft deze energielabels links laten liggen omdat ze niet rendabel zijn. Wanneer mensen geld hadden gehad om aan isolatie te besteden gebeurt dat veel sneller dan nu, maar de burger is onderhand zo uitgemolken dat ze overal kosten gaan besparen en frappant genoeg hoort een relatief modern huis beter isoleren om 10% op gas te besparen daar NIET bij.

 2. “Dit maakt het dan vervolgens mogelijk om over te gaan tot variabilisering van tarieven van de overdrachts belasting en ook de WOZ waarde, waardoor deze huiseigenaren eerder beloond worden voor hun positieve gedrag.”

  Het zou al eens een stuk schelen, wanneer de overheid alleen belasting ophaalt om haar uitgaven te dekken en niet om “gedrag” te “sturen”. Dit houdt alleen maar een groter ambtenaardijcircus aan het werk. Als de markt behoefte had aan een “energielabel”, had ze dat wel bedacht. Om over de kunstmarkt van CO2-rechten maar helemaal te zwijgen.

  Ik zou zeggen: stel het voor op de eerstvolgende vergadering van de Communistische Internationale.

 3. Ik Lees dit als een cynisch stukje, denk Dat ratio duidelijk wil maken Dat, ALS je iets wil doen met dit, dat het wel de hele lading moet dekken, en dat het anders, precies zoals ieder ander beleid, alleen een lege huls als melkkoe is..

  De mate van detail in de uitwerking neigt toch wel naar een communistisch gedachtengoed..

  Ratio [7] reageerde op deze reactie.

 4. @Doompie [6]: Je moet gekte aan de bron stoppen. Bij het begin. We begonnen met een beetje sociale uitkering, en zie waar we nu staan. We begonnen met een beetje leerplicht en zie waar we nu zijn. We begonnen met een beetje EGKS / EEG / EU. En zie waar we nu zijn. Die eerste stap, die zo onschuldig lijkt, dat is de ergste. De rest is een logisch vervolg van het accepteren van de eerste stap.

  Om bij het milieulabel te blijven, wie verzet zich nu tegen zoiets? Er stond geen sanctie op als het niet werd meegeleverd. De volgende stappen zijn al gezet, er komen straks sancties op te staan. En als we niet oppassen wordt het milieulabel een gedrocht zoals ik hierboven beschrijf. Het accepteren van de dwaalgedachte dat er een overheidsmilieulabel moet zijn zal, indien verder uitgewerkt tot iets als hierboven beschreven moeten voeren. Want accepteer je dat principe, dan is een verdere verbijzondering die de milieuonvriendelijke huizen extra bestraft alleen maar toe te juichen. Het klinkt dan allemaal zo logisch. Maar het is helemaal fout doordat de grondgedachte fout is en niet ter discussie gesteld wordt.

  The Red Pill [10] reageerde op deze reactie.

 5. Hallo laat je niet inpakken door deze koolstof reutel de keutel , geloel van kop tot staart.

  Ja….ja..ja…zal ik eens even een boekje opendoen over die politie , eens kijken wie hier a-sociaal gedrag vertoond.

  Denk hierbij naar analogie van de EMG maatregel die iedere politie agent aan een volgens hem asociaal weggedrag tentoon stellende bestuurder kan opleggen.

  Of dit…

  Een koppeling van het energielabel aan de daadwerkelijke gebruikscijfers. Een huiseigenaar die zijn huis goed heeft geïsoleerd maar bijvoorbeeld stelselmatig dan wel boven de normfrequentie zijn ramen openzet zal gezien moeten worden als CO2 crimineel en als zodanig te worden behandeld. Een geautomatiseerde bestandsvergelijking door aan het huis een norm verbruik te koppelen en dit te vergelijken met het daadwerkelijke verbruik kan deze criminelen ontmaskeren.

  Do i need to say more.

  Het zou eens zo kunnen zijn dat er in de toekomst aan politici en benoemde bestuurders onder ede een vraag gesteld zou kunnen worden , en dat de zwaarste sanctie op het ontduiken van deze vraag gesteld zal worden.

  Dan zullen wij eens een EMG maatregel gaan opleggen , zo die zullen niet mals zijn.

 6. @Ratio [7]:

  dat is de diabolische werking van de reductionistische binding. je begint met een beetje overheid (bijv. de US Constitution) en je eindigt met de grootste Leviathan die de aarde ooit gekend heeft.

  komt ook op kleinere schaal voor. je belooft je zoontje dattie op voetbal mag en je wilt niet weten welke verplichtingen op termijn daar uit voort vloeien.

  Ratio [12] reageerde op deze reactie.

 7. God beware ons voor die bemoeizucht.
  Weg met die maffe energielabels. Laat iedere huiseigenaar zelf beslissen hoe hij zijn huis inricht.
  En bij verkoop van een woning kan simpelweg een jaarafrekening van gas en stroom worden getoond.

 8. @The Red Pill [10]: Inderdaad. Als je accepteert dat de overheid een rol moet spelen in het milieuvriendelijk maken van de NL huizenvoorraad, door een milieukeurmerk dan is het door mij geschetste scenario een logisch vervolg.

  Hoeveel beter zou het er nu niet uitzien als men indertijd nooit aan aan de EGKS was begonnen? Een naoorlogs streven om kolen en staal te garanderen door overheidsinvloeden is samen met enkele andere latere Europese samenwerkingsverbanden uitgegroeid tot de EU die we nu kennen. De dwaalgedachte van de EGKS is doorgetrokken tot de EU die we nu kennen, maar had juist toen in het begin keihard onderuit gehaald moeten worden. Dit soort dwaalgedachtes als milieulabels klinken heel sympathiek en onschuldig maar kunnen een funeste invloed hebben op de individuele vrijheid.

  Een scenario zoals ik schets in mijn artikel behoort zeker tot de mogelijkheden omdat eenieder in de basis dwaalt en dit niet gecorrigeerd wordt. There are no inconsistencies. Als de basis fout is, zal het vervolg nooit tot een oplossing voeren. Ik weet ook niet hoe ik dit anders moet duidelijk maken.

 9. Omdat mensen met dit soort idiote ideeën doen alsof dit soort onzin bijdraagt aan een schonere toekomst sluiten andere mensen de ogen en doen alsof er op dat gebied helemaal geen problemen zijn, inderdaad ratio “Als de basis fout is, zal het vervolg nooit tot een oplossing voeren.” maar ontkennen dat er een probleem is zal ook niet tot een oplossing leiden.

  Harry [14] reageerde op deze reactie.

 10. @Igor [13]: Er is geen probleem. Er is alleen maar een bemoeizuchtige totaalbureaucratie. De staat is in de kern alleen maar een ‘gang of thieves writ large’ en alle lagen eromheen zijn bullshit om dat te verhullen. Absurditeit gestapeld op absurditeit. En dan krijg je van die onzin dat ‘burgers recht hebben op een betrouwbare overheid’ en dat soort dingen. Nederlanders zijn helemaal afgedreven of zo van dat idee, een bepaalde afkeer van ‘de staat’ en zijn door jarenlange indoctrinatie door de msm gaan geloven in ‘de overheid’. Die hele overheidswaanzin in nederland niet te geloven.

  Igor [16] reageerde op deze reactie.

 11. Alle huizen van voor bouwjaar 2000, die hebben n.l. nog geen luchtdichte fundering. Dus als je deze huizen gaat isoleren, dan gaat het vrij komende radiongas (dit is radioactief en zeer slecht voor onze gezondheid) dat uit de grond en betonwanden komt zich ophopen in de woning en door nog eens te verbieden om regelmatig te luchten, worden deze huizen onbewoonbaar, als ze deze huizen volgens de norm gaat isoleren. Alle huiseigenaren bepalen zelf wie ze toegang geven tot hun woning. Plus deze gekte van CO2 neemt met dit verhaal wel een heel gestoorde en paranoia propaganda verhaal in, dat op onjuiste en onzin geënt is. Tevens zijn woningen die met een vloerverwarming of met wand verwarming of tegelkachel (deze verwarming is niet op luchtverwarming geënt, maar op stralingswarmte en dan maakt een ongeïsoleerd huis niets meer uit. Een energielabel voor huizen is daarom de grootste onzin, want wie nu meer stookt betaald ook meer. En mensen kopen een huis met hele andere argumenten dan dat ze een energie bewust huis willen hebben, volgens de overheid.

 12. @Harry [14]:”Er is geen probleem. Er is alleen maar een bemoeizuchtige totaalbureaucratie. ”

  ok slaap fijn verder, net zoals de mensen die zoals jij het zegt: geloven in de “overheid”

 13. En wat dan nog als de CO2 uitstoot hoger is. Of ben je nog diegene die gelooft dat CO2 en klimaatverandering wat met elkaar te maken hebben ?? Lees dan eens en je zult verrast zijn.
  Daarnaast is CO2 helemaal geen gifgas maar een in de natuur voorkomend gas wat zorgt dat de planten suikers in zuursof omzetten. Meer CO2 en de planten groeien sneller. Maar dat schijnt iedereen te zijn vergeten.

  Igor [19] reageerde op deze reactie.

 14. Haha, toen ik de eerste alinea las dacht ik dat Ratio een klap van de molen had gekregen! Leuk stukje, deed me denken aan “Flatgebouw Nederland” van wijlen Pamela Hemelrijk. Wat is het toch zonde dat dat mens er niet meer is…

 15. @ziggy [17]:
  Zinloos om een discussie te voeren over een onderwerp waarvan we allebei te weinig weten, het verschil is dat ik de mogelijkheid dat er een klimaat probleem bestaat graag oplaat en jij een houding aanneemt waarin je het allemaal denkt te weten, misschien is het Co2 verhaal inderdaad onzin maar ook dat is geen reden om te doen alsof de mens geen invloed heeft op de natuur, en dat we de natuur nodig hebben lijkt mij niet echt iets wat ter discussie staat.

Comments are closed.