In de afgelopen week werd de natuurvergunning voor een kolencentrale bij de Eemshaven door de Raad van State verworpen. De Centrale mag dus niet gebouw worden. Interessant is dat ondanks die verworpen vergunning, de provincie Groningen gewoon door laat bouwen. Dat zou u eens met uw bouwkavel moeten doen!
Nu wisten wij natuurlijk al dat de overheid boven de wet staat. Ik schreef het al vaker: de OVERheid staat boven de NEDERlanders, maar dit is toch weer een flink staaltje van boven de wet staan. Die centrale kan gewoon doorgebouwd worden, terwijl de provincie de natuurvergunning opnieuw gaat maken. Vraag niet wat dat kost, maar vraag vooral hoe het kan. De milieu organisaties staan op hun achterste benen en het is interessant om te zien dat nu een democratisch gekozen orgaan een niet welgevallige beslissing neemt, het argument van ‘je moet niet zeuren, want dit hebben we met z’n allen zo democratisch bepaald’ even geen opgang doet.

Het lijkt me leuk als er meer van dit soort voorbeelden op de Vrijspreker.nl gezet gaan worden.

Het is weer een schrijnend voorbeeld van een overheid die blijkbaar wel wetten voor de burgers instelt, maar die wetten niet op zichzelf betrekt. Hoe zij op die manier nog verwacht dat burgers  zich aan die wetten willen houden is natuurlijk de volgende vraag.

Let wel ik zeg niet dat het goed is om je alleen maar gezagsgetrouw op te stellen, of dat die milieuwetten nu zo goed zijn, ik stel dat als je wetten maakt, (terecht of onterecht) je toch zou mogen verwachten dat overheidsinstanties zich daar vooral aan houden. Zo niet dan voel ik me nog minder schuldig wanneer ik me weer eens onttrek aan die wetten.

5 REACTIES

 1. Dat de overheid (80% van de gemeenten bijvoorbeeld) te laat betaalt is al langer bekend, maar sommigen maken het daarbinnen zelf heel erg bont:

  een voorbeeld van de website inoverheid.nl:

  ” De ondernemers in de Drentse gemeente Noordenveld zijn woedend over het betalingsbeleid van hun gemeente. Die wil de nota’s van ondernemers alleen binnen twee weken betalen, als daar een korting van 2 procent tegenover staat. Anders worden de nota’s na zestig dagen betaald.
  Twintig ondernemers overwegen gerechtelijke stappen tegen Noordenveld. Dat liet de advocaat van deze ondernemers, Peter Verhulst uit Vries, woensdag weten. De gemeente hoopt met haar actie 2 ton te bezuinigen. Wethouder Geert Wolters (PvdA) laat weten dat de gemeente er niet bang voor is dat de ondernemers naar de rechter stappen. ‘Dat moeten ze dan maar doen’. De gemeente handelt zakelijk en marktconform, meent hij. ‘We hebben de inkoopvoorwaarden onder de loep genomen met als doel te bezuinigen. We hopen hiermee de lastendruk te verlichten’, aldus de wethouder.

  Het is hem niet bekend of meer gemeenten een dergelijk betalingssysteem toepassen. Als dat niet het geval is, ‘zijn wij trendsetter. Ik weet zeker dat meerdere gemeenten snel zullen volgen.'”

  op de website snellerbetalen.nl staan de betalingstermijnen van alle gemeenten vermeldt

 2. gewoon gaan stemmen de volgende keer dan is er niets meer aan de hand……..
  (de niet-stemmers als grootste politieke partij)

 3. De Raad van State is net zo goed overheid. Welke overheid staat in deze casus dan boven de wet?

  In dit geval heeft de RvS opgetreden als adviesorgaan. Als de provincie Groningen doorgaat met bouwen, en iemand de provincie Groningen dagvaardt, is een gang naar de bestuursrechter een eventuele volgende stap met uiteindelijk de RvS als hoogste bestuursrechter.

  Dan kan het plan net zo goed weer worden afgekeurd.

  Niets aan de hand dus.

  Overigens is de samenstelling van de RvS als bestuursrechter anders dan de RvS als adviesorgaan. Dat zijn aparte afdelingen binnen hetzelfde orgaan.

  http://www.raadvanstate.nl/

 4. Wat is er nu verkeerd aan mijn gedachten,

  Als kleine zelfstandige ondernemer die in alle vrijheid zijn beroep uit wil oefenen
  wordt je geconfronteerd met een democratische overheid die je alle beperkingen oplegt en moet je verplicht bijdragen aan de maatschappij. Uiteraard wil je best vrijwillig bijdragen als het geld besteedt wordt aan mensen die het minder goed hebben door ziekte of andere omstandigheden. Je bent sociaal bewogen en niet te beroerd om daar op te investeren. Maar ondanks dat je tegen een politiek bestuur bent kun je niet anders dan het noodgedwongen accepteren om als zelfstandige ondernemer te kunnen overleven.

  Waar je als kleine ondernemer in de projectontwikkeling vaak tegenaan loopt zijn alle wetten en regels waar je je aan moet houden. Gemeentelijke vergunningen en medewerking, welstand, milieu regels, Provincie en overheidsvoorschriften, allemaal kosten veroorzakende punten. Omwonenden kunnen terecht bezwaar maken en ook daar moet je rekening mee houden. Ook de milieuorganisaties maken altijd bezwaar en daar door komen er vertragingen gepaard gaande met renteverlies waardoor alles duurder wordt.

  Als de vergunning verleend wordt is er nog bezwaar mogelijk, dat zijn nu eenmaal de regelgevingen. Daarna doet een rechter uitspraak en verwacht je dat alles geregeld is. Doch dan begint het pas, de milieugroepen gaan naar de rechter met andere bezwaren, en als dat afgewezen wordt hebben ze weer een ander punt en zo vertraag je de economie en het rechtsgevoel, want ieder vertraging kost veel geld en kosten aan Advocaten en ergernissen. Daarom deed ik onderstaand verzoek aan de Tweede Kamerleden.

  Aan alle Tweede Kamerleden

  Onderwerp; verzoek om aanpassing van de bezwaarschriften procedures.

  Uiteraard is het niet de bedoeling om mensen of instellingen welke bezwaar willen maken in hun vrijheid te beperken, maar het wel werkbaarder maken voor overheden en bedrijven zodat de economie en de werkgelegenheid efficiënter geregeld kan worden en er minder kapitaal vernietigd zal worden. Waarbij ook de belangen van de mensen die bezwaren indienen niet geschaad worden.

  Alle gemeenten, overheid en bedrijfsleven in ons land krijgen te maken met milieu en natuur activisten die vaak op grond van wet en regelgeving procedures inzetten, soms los van de kernvraag waar het eigenlijk om gaat. Als ze in de normale procedure niet kunnen bereiken wat ze willen, dan halen ze er beschermde, soms niet aanwezige diersoorten of planten bij. Als het ze dan nog niet allemaal gelukt, dan gaan ze zelfs vissen in een viskom of andere soorten dieren die zogenaamd gestrest kunnen worden er bij benoemen. En de Raad van State gaat daar altijd in mee, terwijl het niets met wet en regelgeving te maken heeft maar met verwachte bijverschijnselen van een groep milieu en natuur organisaties, die op deze wijze alles willen vertragen ten koste van de economie en de democratie.

  De gebruikelijke weg is dat bestuurders, zoals in de Eemshaven en Eelde de wettelijk vastgelegde procedure moeten volgen, waarbij de overheid en de provincie controleert of de regels opgevolgd worden. Ook heeft iedereen de gelegenheid bezwaren in te dienen, en worden daar de milieuorganisaties nauw bij betrokken. Als daarop dan democratisch wordt besloten om een vergunning te verlenen, kan men in beroep gaan, waarbij men aan moet geven op welke gronden de bezwaren berusten.

  Het lastige is dat milieu groepen dan een vertraging tactiek toepassen en gaan na ieder rechtszaak ander onderwerpen in te brengen. Dat zou uitgesloten moeten worden, en als men bezwaren heeft moet men die tijdens de eerste bezwaarschriften indienen, anders is het onwerkbaar voor overheid en bedrijfsleven. Maar daar hebben milieugroeperingen geen boodschap aan en beginnen steeds met nieuwe inbreng van bezwaren. Voorbeeld:

  Wij zien dat nu in de Eemshaven en bij vliegveld Eelde, waar men al meer dan tien jaar aan het procederen is over het verlengen van de start en landingsbaan. Na het geluids overlast en het planten en het dierenrijk er bij gehaald te hebben gaat men nu op economische gronden van de exploitatie weer rechtszaken voeren. Zo zal het bij de Eemshaven ook wel verlopen, waarbij de Raad van State de realiteit maar niet wil inzien, maar slecht procedures ( waar misbruik van gemaakt word) afweegt. Iets meer gerelativeerd naar dit soort zaken kijken zou toch niet teveel gevraagd zijn. Als men aan de wet en regelgeving voldoet en het ontwerp is democratisch besloten, dan zou dat de basis van hun besluitvorming ook kunnen zijn. Daarom zou de overheid dit wettelijk anders moeten regelen.

 5. Er zijn miljarden euro’s mee gemoeid. Als we nu zouden zeggen van democratie is democratie, dit zijn de regels, dan vind ik dat juist oogklepperig, en ook nog eens op een manier van eerst regels dan mensen. Vroeger riepen die milieufanatici nog dat ze liever kolencentrales hadden dan kernenergie, en nu komt er een flinke kolencentrale en dan weten ze weer wat te klagen en te mekkeren. Het gaat ze er gewoon om dat het bedrijfsleven absoluut 0 ruimte krijgt, als ras-communisten zijnde.

Comments are closed.