Thomas Jacob, Zwitsers econoom en financieel consultant, wil de gouden frank in Zwitserland introduceren.  Dit zou een additionele gouden munt moeten zijn op constitutioneel niveau. Naar alle waarschijnlijkheid kan dit eind 2011 gerealiseerd zijn. Het idee is het resultaat van zijn interesse in een vrije markt economie en zijn overtuiging dat geld het meest effectieve middel is om overheidsbemoeienis tegen te gaan. The Daily Bell had een interview met hem.

Daily Bell: Is uw idee gelijk aan de zilveren libertad in Mexico ?

Thomas Jacob:  De gelijkenis is dat het beide legale parallele munten zijn en gebruiksgeld. Het verschil is dat de Zwitserse gouden frank particulier zal worden gemunt. De rol van de overheid is beperkt tot de uiterlijke vorm, de hoeveelheid goud per munt en het bewaken van eerlijke zakenpraktijken.

Daily Bell:  Waar bent u met uw programma ?

Thomas Jacob:  Dr. Ulrich Schlüer van de grootste partij van Zwitserland, de SVP,  introduceerde een parlementair initiatief op 8 maart jl. – toevallig dezelfde dag als waarin het parlement van Utah hun goudwet goedkeurden.

Tegelijkertijd heb ik samen met een groep economen en politici de gouden frank associatie opgericht om de activiteiten te coordineren die van idee naar uitvoering leiden.

Daily Bell:  Wat zijn de volgende stappen ?

Thomas Jacob:  De commissie zal het voorstel waarschijnlijk in de winter bespreken. Ze zullen het of accepteren en bewerken of het gaat direct naar het parlement. Zouden ze onverwacht geen interesse hebben dan starten we een volksstemming. Met 100.000 handtekeningen kunnen de mensen er direct over stemmen, onafhankelijk of de politici het willen of niet.

Daily Bell:  Bent u hoopvol ?

Thomas Jacob:  Nee, ik ben vol vertrouwen. Het tijdstip is perfect; het onderwerp simpel. We praten over keuzevrijheid in monetaire zaken. Het gaat  er niet om het huidige monetaire systeem aan te vallen maar mensen vrijheidskeuze te geven. Als het tegenwoordige monetaire systeem zo goed is als de autoriteiten claimen dan hoeven ze zich geen zorgen te maken. Als het niet zo is dan moeten wij, het volk, niet gedwongen worden om het te gebruiken.

Daily Bell:  Hoe is de politieke situatie in Zwitserland ?

Thomas Jacob:  Hot items zijn onze relatie met de EU, financiele thema’s en immigratie. Partij politiek is merendeels verdeeld tussen de SVP en de rest. De SVP is vaak de eerste die kwesties oppikt waar de mensen zich zorgen over maken en die genegeerd worden door politici. De SVP is stormachtig gegroeid ten koste van de middenpartijen.

Daily Bell:  Bent u een fan van de Europese Unie ?

Thomas Jacob:  Nee. Macht corrumpeert en centralisatie betekend altijd meer macht. Ik ben een federalist, het liefst voor ieder individue.

Daily Bell:  Groeit Zwitserland dichter naar de EU toe ?

Thomas Jacob:  Opiniepeilingen laten een 80 % nee tegen aansluiting bij de EU zien. Het merendeel van de politici en bijna alle bureaucraten willen dichterbij de EU komen en uiteindelijk aansluiten. Maar zij moeten heel voorzichtig opereren. Er is altijd de dreiging van een kiezersopstand en dankzij ons directe kiessysteem kunnen we over ieder onderwerp stemmen en politieke besluiten ongedaan maken.

Daily Bell:  Waarom is een gouden frank nodig ?

Thomas Jacob:  Waarom niet ? Keuzevrijheid is altijd gunstig. Er zijn vele voordelen en het slechtste wat kan gebeuren is onwetendheid (van de nieuwe munt) en dat maakt niet veel uit.

Verder is er de kwestie van de toekomst van het huidige monetaire systeem. Ik heb daar mijn eigen gedachten over maar daar hoef je het niet mee eens te zijn om de creatie van de gouden frank te steunen. Er is, bijvoorbeeld, de morele zaak van het scheppen van geld uit het niets waarbij het publiek het gelag betaald via inflatie. Dan is er de ‘ voorgewende kennis’ waar Hayek over sprak: het is simpelweg niet mogelijk dat de autoriteiten alles weten wat ze moeten weten om besluiten over de economie te kunnen nemen.

Tenslotte is er het volgende: als de monetaire autoriteiten positieve inflatie willen, betekend dat de hoeveelheid geld sneller moet groeien dan goederen en diensten – en deze monetaire groei is in het huidige systeem allemaal gedekt door een overeenkomstige schuldenlast. Maar wie betaald die continue groeiende schuldenberg ? Dat is toch een krankzinnig idee ? Ik hou van wat Hans Sennholz zei in een speech voor het Mises Institute in 1984:  “Only in freedom, only through a parallel standard, can there ever be a just monetary reform.”

Daily Bell:  Wat zou de gouden frank doen ?

Thomas Jacob:  Een makkelijk begrijpbaar en gebruikersvriendelijke gouden munt geeft mensen ‘een sensuele ervaring’ met echt geld. Mensen die gouden franken voelen en bezitten, begrijpen onmiddelijk het verschil tussen ‘echt’ en ‘fiat’ geld. Voor hen zal de monetaire wereld nooit meer hetzelfde zijn.

Op het praktische niveau kan de gouden frank geintroduceerd worden als een bimetale munt, startend met zo weinig als 0,1 gram goud in het midden. Deze munt zal ongeveer 5 dollar kosten en geeft mensen toegang tot goud, vaak voor het eerst in hun leven. Dit zal grote nieuwe markten voor goud binnen en buiten Zwitserland ontsluiten. De wettelijke bescherming tegen belastingen maakt de goudfrank aantrekkelijk voor verzekeringsmaatschappijen, pensioenfondsen etc. Volgens een studie zal door deze operatie in Zwitserland alleen al de goudprijs gaan stijgen met 11 %.

Daily Bell:  Wat zijn de gevolgen voor andere landen ?

Thomas Jacob:  Afhankelijk van de ontwikkelingen in Zwitserland kan ik verschillende scenario’s bedenken. Ze zijn allemaal positief maar het is te vroeg om daar specifiek over te speculeren.

Daily Bell:  Hoe kwam u op het idee ?

Thomas Jacob:  Om eerlijk te zijn, de ‘gezonde valuta’ groep van enkele SVP parlementariërs. Hun zorg was de bewaking van het resterende goud in onze nationale bank. Dit is een goed idee maar het raakt de kwestie niet in het hart. In het originele plan wilde ik dit resterende goud gebruiken als basis voor de parallele gouden frank munt. Na de grote verliezen van de nationale bank vorig jaar was dat niet meer haalbaar en ik concentreerde mij op het huidige voorstel.

Daily Bell:  Bent u een volger van de Oostenrijkse School ?

Thomas Jacob:  Absoluut. Maar omdat dit een politiek voorstel is, zou het kunnen afleiden als we in deze discussie terecht komen.

Daily Bell:  Wat is uw mening over zilver ?

Thomas Jacob:  Zodra de gouden frank is geintroduceerd, verwacht ik dat het makkelijk is om hetzelfde in zilver te doen.

Daily Bell:  Zal de gouden frank een impact op de globalisatie hebben ? Zo ja, op welke manier ?

Thomas Jacob:  De gouden frank is de naam voor een gewicht aan goud en zal daardoor direct een wereldmunt zijn. Het zal praktische en psychologische effecten hebben; hoe en wat kan ik nog niet exact zeggen.

Daily Bell:  Waarom gaf Zwitserland zijn gouden standaard op ?

Thomas Jacob:  Het is zelfs moeilijk om te definiëren wanneer dit losgelaten werd. Feit is dat het Zwitserse volk altijd meer om goud gaf dan haar politici en dat is nog steeds zo. In 1948, bijvoorbeeld, dwongen de kiezers via een referendum om de gouddekking van de Zwitserse frank terug in de constitutie te krijgen. In jaren negentig waren het de politici en de nationale bank die het goud kwijt wilden. De grondwetswijziging hiervoor werd verkocht als onderdeel van een complete vernieuwing van de grondwet ‘met alleen maar formele wijzigingen’.  Zelfs een verantwoordelijke federale raad gaf toe dat het misleiding geweest is, om het mild uit te drukken. Het wetsvoorstel om het resterende goud veilig te stellen en een minimum van 20% gouddekking te hebben, kan ieder moment ingediend worden. Dit is een populair onderwerp en zet de kwestie van goud en geld op de politieke en media agenda.

Daily Bell:  Wat is Zwitserland’s toekomst zonder een gouden frank ?

Thomas Jacob:  Slechter dan met één. We spreken tenslotte over vrijheidskeuze dat altijd beter is.

Daily Bell:  Zijn de Zwitsers vergeten wat gedegen geld is ?

Thomas Jacob:  De Zwitsers zelf niet. Maar sommige politici en monetaire autoriteiten wel.

Daily Bell:  En de bankwereld ?

Thomas Jacob:  Zij spelen het spel volgens de regels zo goed als zij kunnen, neem ik aan.

Daily Bell:  Is Credit Suisse een Zwitsers bedrijf of een internationaal concern ?

Thomas Jacob:  In welk opzicht ? Omzet, winst, eigenaren, wetten die ze naleven ? De antwoorden kunnen verschillende uitkomsten geven.

Daily Bell:  Denkt u dat wereld uiteindelijk terecht komt op een wereldmunt en een centrale IMF bank ?

Thomas Jacob:  Dat is denkbaar en uiterst tragisch.

Daily Bell:  Zijn het IMF en de Wereldbank een goed idee ?

Thomas Jacob:  Zij zijn de ultieme politieke centralisatie en voorbereidende wereldregering. Centralisatie is meer macht en macht maakt corrupt.

Daily Bell:  Zou Zwitserland meer op zichzelf moeten blijven of meer internationaal moeten optreden ?

Thomas Jacob:  Economisch internationaal, politiek onafhankelijk. Vrije en onbelemmerde goederenstromen, de gouden frank die dit stimuleert en ondersteunt.

Daily Bell:  Heeft u nog afsluitende opmerkingen ?

Thomas Jacob:  De snelheid van het politieke proces hangt af van de publieke druk, in dit geval publiciteit en de middelen om met een direct en effectief initiatief te komen. Voor lezers die geinteresseerd zijn om deel te nemen aan dit historische project: we sturen hen graag ons ‘investeringsplan’.

Daily Bell:  Bedankt voor dit gesprek en succes !

32 REACTIES

 1. @Vilseledd [1]: Want??? Uitleg???
  Omdat de Zwitserse export de laatste tien eurojaren ook is ingezakt? Niet dus, dus vanwaar uw vreemde bewering? Kent u Zwitserland? Haar politieke en bestuurlijke structuur en bedrijven? Haar welvaart? Haar minieme criminaliteit? Haar wetgeving, bijvoorbeeld op gebied van wapenbezit? Haar bevolking die over het algemeen altijd een aandeel fysiek goud heeft, omdat het daar de (goede en gezonde) gewoonte is een fractie van je inkomen daarin te beleggen?

  Uw argument is een non-argument zonder inhoud, waarschijnlijk van een etatist die probeert uit alle macht de immorele en frauduleuze euro te beschermen. Maar dat laatste is dan mijn gedachte.

 2. @Rien [4]: Hmmmm, daar twijfel ik een beetje aan. Het verschil namelijk is, dat de gouden frank een intrinsieke waarde heeft, namelijk de goudwaarde die werkelijk IN die munt is verwerkt.
  De euro heeft een intrinsieke waarde van enkele tienden van een eurocent.

  Daarom twijfel ik aan uw redenering, omdat ik geneigd ben te denken, dat de gouden frank volgens de wisselende goudkoersen (of beter: de wisselende valutawaarden) geen “fixed” wisselratio zal hebben met de euro, maar juist een variabele.
  Ofwel: je hebt, alnaargelang de inflatie van de euro, een steeds andere hoeveelheid euro’s nodig om die gouden frank te betalen.

  Het grootste probleem is de wetgeving. In hoeverre blokkeert de wet dat referendum inzake wie bepaalt welke valuta wettelijk toegestaan is? Nu is Zwitserland in de geschiedenis eerlijker omgegaan met referenda dan NeDDRland, dus is mijn wantrouwen misschien onterecht.

  In ieder geval juich ik het initiatief van harte toe en wilde dat ik bij machte was om dit ook in NeDDRland voor elkaar te krijgen.

 3. Een rekening in gouden franken, en krijg je daar dan rente over in gouden franken?

  Weet iemand of er zoiets als een Krugerrand-rekening bestaat, dus dat je je goud uitleent aan de bank en er rente voor krijgt in goud?

  Ik denk overigens niet dat er veel mensen goud willen lenen (en met rente terugbetalen) zolang ze inflaterende euro’s tegen een lage rente kunnen lenen.

  offthegrid [10] reageerde op deze reactie.

 4. @Doompie [6]: Waar ik compleet mee eens ben, met dat parallelle systeem. Maar je zit nog met die agressiemonopolist, die roverheid.
  Stel dat er een tweede economie gaande is, met die gouden franken. Een economie die inkomsten en winsten genereert. Daarvan zal agressiemonopolistje “roverheid” ook een graantje van willen meepikken. In Nederland zou ik me voor kunnen stellen, dat de belastingnazi’s dit als “loon in natura” gaan beschouwen en moet je er dus BTW en inkomstenbelasting over afdragen.

  Nogmaals, ik ondersteun elk initiatief naast de pleuro, vooral particuliere initiatieven, maar ik ben wel nieuwsgierig hoe de onrendabelen van de maatschappij (= politici, ambtenaren en daaraan gelieerde clubjes en uitkeringstrekkers) hiermee omgaan.

  Doompie [15] reageerde op deze reactie.

 5. @Nico de Geit [7]: Waarom zou je dat willen? Dat hele leen- en rente-gedoe met fiatvaluta hebben geleid tot de ellende waarin we nu zitten. Kun je dit niet loslaten? Kun je niet accepteren dat goud fysiek niet vanzelf meer wordt?

  Als jij door werk of productie 100 gouden munten hebt verdiend, omdat anderen jouw leveringen/inspanningen dat vrijwillig waard vonden, waarom moet dat dan rente opleveren?
  Als je die 100 gouden munten thuis in de kast legt, worden dat niet vanzelf 105 munten, maar bij een bank wil je dat dat wel gebeurt? Omdat de bank er 10 munten aan kan verdienen door het uit te lenene en jou er 5 muinten voor geeft? Waardoor er weer een systeem van leverage komt (die er op papiergoud al is, tot een niveau 1 op 100)?

  Waardoor je weer in de shit komt?

  Beschouw een fysieke goudstandaard nu eens voor wat het is: een fysiek systeem waar geen enkele alchemist meer van bij kan maken. Jaarlijks komt er ongeveer 2400 ton goud bij in de wereld, meer niet. Op de huidige 170.000 ton in de wereld is dat 1,4%, meer leverage/rente zit er dan niet in.

 6. @Vilseledd [9]: En wat zegt dit nu weer?
  Dat de valuta van grote mogendheden het zo lekker doen? Dat de macht over veel geld bij relatief enkele individuen ligt, dus machtsmisbruik door u goedgekeurd wordt?

  Hádden we maar weer lokale munten. Dat zou misbruik door ambtenaren en politici verminderen, omdat er dan concurrentie zou zijn in valuta. Toen wist je nog wat een gebied economisch waard was.
  Ongeveer 10 jaar geleden wist je, dat NL en Duitsland sterke landen waren, economisch gezien. Nu worden ze, volgens de wet van communicerende vaten, leeggezogen richting varkenslanden als Griekenland.

  U praat erg mee in de communistische EU-heilstaat en de doelstellingen van de Bilderberggroep. U bent daar allemaal fan van?

 7. @offthegrid [5]:
  @Doompie [6]:

  Dan is de zaak zo-wie-zo onzinnig:

  Gresham’s law is an economic principle “which states that when government compulsorily overvalues one money and undervalues another, the undervalued money will leave the country or disappear from circulation into hoards, while the overvalued money will flood into circulation.”[1] It is commonly stated as: “Bad money drives out good”, but is more accurately stated: “Bad money drives out good if their exchange rate is set by law.”

  Doompie [13] reageerde op deze reactie.
  offthegrid [14] reageerde op deze reactie.

 8. @Rien [12]:

  Dat gaat in deze niet op. De overheid bepaald niet de waarde van goud…Goud is een asset dat altijd een waarde heeft tov. een andere asset.

  Munt A: FIAT-money = schuld en waardeloos papier en blik
  Munt B: Gold money = eigendom en opslag van vermogen

  Money (fiat currencies) is not an asset. Today, money is debt and is rapidly being devalued with more national debt.

  “Remember, in Marxist theory, the proletariat is a class of capitalist society that does not have ownership of the means of production. In the new economy, where money is no longer real money, the working class works for nothing. They have no assets.”

  Money = dept full movie (45 minuten)
  http://youtu.be/Dc3sKwwAaCU

  Rien [21] reageerde op deze reactie.

 9. @Rien [12]: Ik ken Gresham niet, maar volgens mij heeft hij dik ongelijk. Iemand van de Keynesiaanse school wellicht?

  Waarom ik vind dat hij dik ongelijk heeft?
  Als ik naar de monetaire aanduidingen op gouden en zilveren munten kijk, pak als willekeurig voorbeeld een Golden American Buffalo munt van 1 troy ounce. Hierop staat keurig aangegeven dat deze 50 USD waard is, als monetaire waarde. Moet je hem eens proberen te kopen. Betaal je er nu toch al gauw 1900 USD voor.
  De papieren dollar (het slechte en onechte geld) heeft dan dik verloren.
  Dit geldt ook voor de gouden Canadese Maple Leaf munten van 1 troy ounce.

  Maar ook voor bijvoorbeeld de zilveren American Silver Eagle, nominaal 1 dollar, te koop voor ongeveer 51 USD.

  Stel ik het te simpel? Zie ik iets over het hoofd? Dan graag verbetering, maar ik zie alleen de simpele feiten. Theorieën van meneer Gresham zeggen mij net zo weinig als theorieën van Wouter Bos, Jan-Kees de Jager, Sarkozy en Merckel.

  Ik zie een ruilmiddelen/betaalmiddelen die buitenom de roverheid potentieel hebben en geliefder zijn geworden dan de overheidsvaluta. Nu nog een mogelijkheid om hiermee aan elkaar te betalen voor producten en diensten… en we kunnen roverheid en belastingen mooi omzeilen. Dan zit er een soort “zwartwerkende maatschappij met eigen valuta” binnen de staat. Count me in!!!
  .M [16] reageerde op deze reactie.
  Doompie [17] reageerde op deze reactie.

 10. @offthegrid [14]: Als u in de winkel $50 moet betalen voor een paar schoenen, legt u dan zo´n waardeloos stukje papierop de toonbank of betaalt u met de gouden munt van nominaal $50?
  Ik vermoed dat u -en met u alle anderen- papiergeld uitgeven en de gouden munten hamsteren, waardoor zeniet circuleren en het papiergeld juist wel.
  Dat is exact wat Gresham stelt.

  offthegrid [18] reageerde op deze reactie.

 11. @offthegrid [14]:

  “Ik zie een ruilmiddelen/betaalmiddelen die buitenom de roverheid potentieel hebben en geliefder zijn geworden dan de overheidsvaluta. Nu nog een mogelijkheid om hiermee aan elkaar te betalen voor producten en diensten…”

  Juist!
  Helaas is de term ‘wettig betaal middel’ niet uit de lucht komen vallen..Alles wat een “betaling” is, en als die uitgevoerd word anders dan met een “wettig betaal middel” is STRAFBAAR gesteld hier, en in enkele andere landen..

 12. @.M [16]: U hebt gelijk. Ik zat tegelijkertijd even met wat andere gedachten te stoeien die met “wettig” geld te maken hebben, wat vanuit de overheid gezien het “goede” geld is. Excuses.

  En ja, ik leg liever een waardeloos papiertje met een nominale waarde van $50 en een intrinsieke waarde van $0,01 op de toonbank voor schoenen, dan een gouden munt met een nominale waarde van $50 en een intrinsieke waarde van $1900.
  Ze hebben mij gefopt, toen ik dat biljetje met $50 erop verdiende, dus ik fop de schoenenverkoper net zo hard mee.

  Maar nóg liever zou ik alleen met die gouden munten werken. Dat terzijde.

 13. @Doompie [13]: “Dat gaat in deze niet op. De overheid bepaald niet de waarde van goud…Goud is een asset dat altijd een waarde heeft tov. een andere asset.”

  En dat is precies de reden waarom Greshams law werkt. Maar dat heeft ‘M’ al uitgelegd in post 16.
  Zelf heb ik ook nog wat ideeën over geld zoals geschreven op m’n site: http://www.overbeterleven.nl

 14. @Alex [20]:

  Daar zal ik nog maar eens even goed over nadenken beste alex. Wie zijn de rijksten der aarde? Wie denk je dat er nog rijker worden als goud weer in ere wordt hersteld, omdat zij er het allermeeste van hebben? Kleine hint: Rothschild (echte naam Bauer).

  Het is weer een afleidingsmanoeuvre van onze illusionisten om goud de standaard te laten zijn. Bedenk dat op elke stap die wij bedenken en die gestoeld zijn op het oude denken (bijv terug naar de goudstandaard) dat zij ons 6 stappen voor zijn. De oplossing zit hem in dat we ANDERS moeten gaan denken, we moeten NIEUW denken, dat is een gebied waar zij zich niet bevinden, waar zij door hun lage bewustzijn niet op VOORUIT kunnen denken. De oplossing zit dus in onszelf, en niet in het middel (fiat geld, goud of wat dan ook). Als wij de instituten die gaan over het geld terug in onze handen kunnen krijgen op wat voor manier dan ook en daar mensen kunnen stationeren die echt het beste met de mens voorhebben, mensen die vanuit het hart werken, dan maakt het eigenlijk niet uit of het geld gedekt is of niet. Een middel kan op zichzelf niet gevaarlijk zijn, het gaat om de persoon die het middel hanteert. WIJ ZIJN DE OPLOSSING.

  Alex [27] reageerde op deze reactie.

 15. Het bezit van goud is op dit moment totaal uit evenwicht. Lees: in handen van onvoorspelbare partijen, met name moslimlanden. De fiatmunt, strikt gemanaged volgens Milton Friedman’s monetaire theorieën, is onze beste gok als we uit handen willen blijven van onze vijanden.

  Bas V [25] reageerde op deze reactie.

 16. Zwitserland heeft altijd een soort tweede economie gehad.
  In geval van nood zouden bedrijven bijhouden hoeveel ze elkaar nog schuldig waren, en dit tegen elkaar wegstrepen.
  Dit ging geheel buiten banken en overheid om.
  Ik weet niet meer hoe het heet, en wanneer het gebruikt werd.
  Ik geloof dat het in WWII gebruikt is.

 17. @BUD [23]:
  Strikt gemanaged? Daarom dat de Federal Reserve de m3 cijfers al jaren niet meer publiceert en zometeen QE3 aankondigd, daarom dat de ECB inmiddels al 1,5 jaar de nucleaire optie gebruikt en inmiddels zelfs Spaans en Italiaans schuldpapier opkoopt!

  Het wordt zo te zien tijd om naar Zwitserland te gaan.
  BUD [26] reageerde op deze reactie.

 18. @Alex [27]:

  Liefst heb ik dat de monetaire systeem losgelaten wordt en dat wij zelf bepalen met wat we willen handelen.

  Helemaal mee eens. Maar wat denk je, dat er dan gebeurt? Dat mensen elkaar gaan betalen met zaken die veel voorkomen, zoals schelpen of grind?
  Of denk je dat mensen naar dingen gaan zoeken die schaars en gewild zijn? Wat enerzijds praktisch is, omdat dan de ruilwaarde tegen andere producten hoger ligt, en je geen kruiwagens van het “geld” moet hebben om te ruilen tegen een product of dienst. En met dingen die schaars zijn, is er altijd een menselijke drang om het te willen bezitten.

  Geen kritiek hoor, gewoon even hardop denkend en de vraag naar een alternatief stellen.

  Zelf al zouden we beginnen bij “terug naar af”, dus echte ruilhandel (1 maand jouw brood voor mijn dienst om een tafel te maken, ik noem maar een voorbeeld), uiteindelijk komt er een algemeen gewild, gemakkelijk draagbaar en deelbaar alternatief in de vorm van geld.

  Dus lijkt het mij logisch, dat we dan toch weer richting edelmetalen (goud, zilver, platinum, palladium, rhodium) gaan, edelstenen en half-edelstenen misschien (diamant, topaas, robijn, noem maar op).

  Hiermee is o.a. de ruilhandel van (het betalen met) edelmetaal niet eindig. Want noem mij een alternatief dat alle voordelen van geld (fiat of fysiek) heeft? Olie is gewild, tarwe ook. Maar ga jij een auto kopen met 380 vaten olie? Of met 7000 kg tarwe? Of met 1 kg goud? Denk je dat een autohandelaar zit te wachten op een vrachtwagen bederfelijke waar als suikerbieten als betaling voor die nieuwe middenklasser?

  Of zou er een vrije markt ontstaan naar een fysieke valuta met intrinsieke waarde? Ik denk het laatste.
  Alex [29] reageerde op deze reactie.

 19. @offthegrid [28]:

  Hoe men gaan betalen? Door te onderhandelen. Als iemand kiezelstenen wil voor zijn geit dan geeft ik hem de kiezelsteentjes.

  Het beste is dat het vrij is met wat men wilt voor iets, dus gewoon zelf onderling besluiten hoe je wilt worden betaald. uiteindelijk komt er vanzelf een standaard manier, met de toegevoegde vrijheid om het anders te doen als het gewenst is.

  Offthegrid [30] reageerde op deze reactie.

 20. @Alex [29]: Compleet mee eens. Ik geef alleen mijn gedachten maar weer dat in een wereld waarin het betaalmiddel NIET wettig wordt bepaald door een overheid, die vrijheid van betaalmiddelen een evenwicht zal gaan zoeken naar 1 of meerdere stoffen die als prettig en gewild betaal zullen worden gezien. Worden dat kiezelstenen, omdat daar de meeste vraag naar is? Prima.

  Alleen ik denk dat het dan edelmetalen en edelstenen zouden gaan worden. Maar als jij gelijk zou krijgen met kiezelstenen vind ik het ook prima. Waarmee je maar voor beide partijen een wederzijds tevreden deal kunt sluiten.

Comments are closed.