Thomas Jacob, Zwitsers econoom en financieel consultant, wil de gouden frank in Zwitserland introduceren.  Dit zou een additionele gouden munt moeten zijn op constitutioneel niveau. Naar alle waarschijnlijkheid kan dit eind 2011 gerealiseerd zijn. Het idee is het resultaat van zijn interesse in een vrije markt economie en zijn overtuiging dat geld het meest effectieve middel is om overheidsbemoeienis tegen te gaan. The Daily Bell had een interview met hem.

Daily Bell: Is uw idee gelijk aan de zilveren libertad in Mexico ?

Thomas Jacob:  De gelijkenis is dat het beide legale parallele munten zijn en gebruiksgeld. Het verschil is dat de Zwitserse gouden frank particulier zal worden gemunt. De rol van de overheid is beperkt tot de uiterlijke vorm, de hoeveelheid goud per munt en het bewaken van eerlijke zakenpraktijken.

Daily Bell:  Waar bent u met uw programma ?

Thomas Jacob:  Dr. Ulrich Schlüer van de grootste partij van Zwitserland, de SVP,  introduceerde een parlementair initiatief op 8 maart jl. – toevallig dezelfde dag als waarin het parlement van Utah hun goudwet goedkeurden.

Tegelijkertijd heb ik samen met een groep economen en politici de gouden frank associatie opgericht om de activiteiten te coordineren die van idee naar uitvoering leiden.

Daily Bell:  Wat zijn de volgende stappen ?

Thomas Jacob:  De commissie zal het voorstel waarschijnlijk in de winter bespreken. Ze zullen het of accepteren en bewerken of het gaat direct naar het parlement. Zouden ze onverwacht geen interesse hebben dan starten we een volksstemming. Met 100.000 handtekeningen kunnen de mensen er direct over stemmen, onafhankelijk of de politici het willen of niet.

Daily Bell:  Bent u hoopvol ?

Thomas Jacob:  Nee, ik ben vol vertrouwen. Het tijdstip is perfect; het onderwerp simpel. We praten over keuzevrijheid in monetaire zaken. Het gaat  er niet om het huidige monetaire systeem aan te vallen maar mensen vrijheidskeuze te geven. Als het tegenwoordige monetaire systeem zo goed is als de autoriteiten claimen dan hoeven ze zich geen zorgen te maken. Als het niet zo is dan moeten wij, het volk, niet gedwongen worden om het te gebruiken.

Daily Bell:  Hoe is de politieke situatie in Zwitserland ?

Thomas Jacob:  Hot items zijn onze relatie met de EU, financiele thema’s en immigratie. Partij politiek is merendeels verdeeld tussen de SVP en de rest. De SVP is vaak de eerste die kwesties oppikt waar de mensen zich zorgen over maken en die genegeerd worden door politici. De SVP is stormachtig gegroeid ten koste van de middenpartijen.

Daily Bell:  Bent u een fan van de Europese Unie ?

Thomas Jacob:  Nee. Macht corrumpeert en centralisatie betekend altijd meer macht. Ik ben een federalist, het liefst voor ieder individue.

Daily Bell:  Groeit Zwitserland dichter naar de EU toe ?

Thomas Jacob:  Opiniepeilingen laten een 80 % nee tegen aansluiting bij de EU zien. Het merendeel van de politici en bijna alle bureaucraten willen dichterbij de EU komen en uiteindelijk aansluiten. Maar zij moeten heel voorzichtig opereren. Er is altijd de dreiging van een kiezersopstand en dankzij ons directe kiessysteem kunnen we over ieder onderwerp stemmen en politieke besluiten ongedaan maken.

Daily Bell:  Waarom is een gouden frank nodig ?

Thomas Jacob:  Waarom niet ? Keuzevrijheid is altijd gunstig. Er zijn vele voordelen en het slechtste wat kan gebeuren is onwetendheid (van de nieuwe munt) en dat maakt niet veel uit.

Verder is er de kwestie van de toekomst van het huidige monetaire systeem. Ik heb daar mijn eigen gedachten over maar daar hoef je het niet mee eens te zijn om de creatie van de gouden frank te steunen. Er is, bijvoorbeeld, de morele zaak van het scheppen van geld uit het niets waarbij het publiek het gelag betaald via inflatie. Dan is er de ‘ voorgewende kennis’ waar Hayek over sprak: het is simpelweg niet mogelijk dat de autoriteiten alles weten wat ze moeten weten om besluiten over de economie te kunnen nemen.

Tenslotte is er het volgende: als de monetaire autoriteiten positieve inflatie willen, betekend dat de hoeveelheid geld sneller moet groeien dan goederen en diensten – en deze monetaire groei is in het huidige systeem allemaal gedekt door een overeenkomstige schuldenlast. Maar wie betaald die continue groeiende schuldenberg ? Dat is toch een krankzinnig idee ? Ik hou van wat Hans Sennholz zei in een speech voor het Mises Institute in 1984:  “Only in freedom, only through a parallel standard, can there ever be a just monetary reform.”

Daily Bell:  Wat zou de gouden frank doen ?

Thomas Jacob:  Een makkelijk begrijpbaar en gebruikersvriendelijke gouden munt geeft mensen ‘een sensuele ervaring’ met echt geld. Mensen die gouden franken voelen en bezitten, begrijpen onmiddelijk het verschil tussen ‘echt’ en ‘fiat’ geld. Voor hen zal de monetaire wereld nooit meer hetzelfde zijn.

Op het praktische niveau kan de gouden frank geintroduceerd worden als een bimetale munt, startend met zo weinig als 0,1 gram goud in het midden. Deze munt zal ongeveer 5 dollar kosten en geeft mensen toegang tot goud, vaak voor het eerst in hun leven. Dit zal grote nieuwe markten voor goud binnen en buiten Zwitserland ontsluiten. De wettelijke bescherming tegen belastingen maakt de goudfrank aantrekkelijk voor verzekeringsmaatschappijen, pensioenfondsen etc. Volgens een studie zal door deze operatie in Zwitserland alleen al de goudprijs gaan stijgen met 11 %.

Daily Bell:  Wat zijn de gevolgen voor andere landen ?

Thomas Jacob:  Afhankelijk van de ontwikkelingen in Zwitserland kan ik verschillende scenario’s bedenken. Ze zijn allemaal positief maar het is te vroeg om daar specifiek over te speculeren.

Daily Bell:  Hoe kwam u op het idee ?

Thomas Jacob:  Om eerlijk te zijn, de ‘gezonde valuta’ groep van enkele SVP parlementariërs. Hun zorg was de bewaking van het resterende goud in onze nationale bank. Dit is een goed idee maar het raakt de kwestie niet in het hart. In het originele plan wilde ik dit resterende goud gebruiken als basis voor de parallele gouden frank munt. Na de grote verliezen van de nationale bank vorig jaar was dat niet meer haalbaar en ik concentreerde mij op het huidige voorstel.

Daily Bell:  Bent u een volger van de Oostenrijkse School ?

Thomas Jacob:  Absoluut. Maar omdat dit een politiek voorstel is, zou het kunnen afleiden als we in deze discussie terecht komen.

Daily Bell:  Wat is uw mening over zilver ?

Thomas Jacob:  Zodra de gouden frank is geintroduceerd, verwacht ik dat het makkelijk is om hetzelfde in zilver te doen.

Daily Bell:  Zal de gouden frank een impact op de globalisatie hebben ? Zo ja, op welke manier ?

Thomas Jacob:  De gouden frank is de naam voor een gewicht aan goud en zal daardoor direct een wereldmunt zijn. Het zal praktische en psychologische effecten hebben; hoe en wat kan ik nog niet exact zeggen.

Daily Bell:  Waarom gaf Zwitserland zijn gouden standaard op ?

Thomas Jacob:  Het is zelfs moeilijk om te definiëren wanneer dit losgelaten werd. Feit is dat het Zwitserse volk altijd meer om goud gaf dan haar politici en dat is nog steeds zo. In 1948, bijvoorbeeld, dwongen de kiezers via een referendum om de gouddekking van de Zwitserse frank terug in de constitutie te krijgen. In jaren negentig waren het de politici en de nationale bank die het goud kwijt wilden. De grondwetswijziging hiervoor werd verkocht als onderdeel van een complete vernieuwing van de grondwet ‘met alleen maar formele wijzigingen’.  Zelfs een verantwoordelijke federale raad gaf toe dat het misleiding geweest is, om het mild uit te drukken. Het wetsvoorstel om het resterende goud veilig te stellen en een minimum van 20% gouddekking te hebben, kan ieder moment ingediend worden. Dit is een populair onderwerp en zet de kwestie van goud en geld op de politieke en media agenda.

Daily Bell:  Wat is Zwitserland’s toekomst zonder een gouden frank ?

Thomas Jacob:  Slechter dan met één. We spreken tenslotte over vrijheidskeuze dat altijd beter is.

Daily Bell:  Zijn de Zwitsers vergeten wat gedegen geld is ?

Thomas Jacob:  De Zwitsers zelf niet. Maar sommige politici en monetaire autoriteiten wel.

Daily Bell:  En de bankwereld ?

Thomas Jacob:  Zij spelen het spel volgens de regels zo goed als zij kunnen, neem ik aan.

Daily Bell:  Is Credit Suisse een Zwitsers bedrijf of een internationaal concern ?

Thomas Jacob:  In welk opzicht ? Omzet, winst, eigenaren, wetten die ze naleven ? De antwoorden kunnen verschillende uitkomsten geven.

Daily Bell:  Denkt u dat wereld uiteindelijk terecht komt op een wereldmunt en een centrale IMF bank ?

Thomas Jacob:  Dat is denkbaar en uiterst tragisch.

Daily Bell:  Zijn het IMF en de Wereldbank een goed idee ?

Thomas Jacob:  Zij zijn de ultieme politieke centralisatie en voorbereidende wereldregering. Centralisatie is meer macht en macht maakt corrupt.

Daily Bell:  Zou Zwitserland meer op zichzelf moeten blijven of meer internationaal moeten optreden ?

Thomas Jacob:  Economisch internationaal, politiek onafhankelijk. Vrije en onbelemmerde goederenstromen, de gouden frank die dit stimuleert en ondersteunt.

Daily Bell:  Heeft u nog afsluitende opmerkingen ?

Thomas Jacob:  De snelheid van het politieke proces hangt af van de publieke druk, in dit geval publiciteit en de middelen om met een direct en effectief initiatief te komen. Voor lezers die geinteresseerd zijn om deel te nemen aan dit historische project: we sturen hen graag ons ‘investeringsplan’.

Daily Bell:  Bedankt voor dit gesprek en succes !

32 REACTIES

  1. Volgens Peter Schiff is er geen goud-plafond zolang er geen bodem is voor valuta. Ook gaat hij in op de recente ontwikkelingen in Venezuela dat haar goud terugeist van westerse landen. Is dat goud er nog?

    Filmpje: http://rt.com/usa/news/schiff-gold-prices-economy/

    Feitelijk roept Venezuela op tot een bankrun. Als iedereen zijn goud terugeist, zal er dan genoeg fysiek goud zijn?

  2. ‘As for gold reserves, they are expected to be delivered back to Venezuela too. High-ranking opposition officials say that it goes about the withdrawal of gold bars (211 of the nation’s 365 tons) from US, Canadian, British and Swiss credit organizations (JPMorgan Chase & Co., Barclays Pl, Standard Chartered Plc, Bank of Nova Scotia and others). Britain, for example, is the home to 99 tons of Venezuelan gold, which has been stored in the country since 1980′

    http://english.pravda.ru/world/americas/19-08-2011/118801-chavez_venezuela-0/

Comments are closed.